Vratislav Jiljí Slezák

PhDr.Vratislav J. Slezák (nar. 1932 v Neratovicích). Vystudoval germanistiku a polonistiku na FF UP v Olomouci. V šedesátých letech působil krátce na ministerstvu kultury, poté většinou jako učitel jazyků na vysokých školách. Po listopadu 1989 působil v Teologickém konviktu v Litoměřicích a na Katolické teologické fakultě v Praze. Za překlady německé beletrie obdržel řadu významných ocenění. Vedle Hesseho vyšly jeho překlady z díla Petra Handkeho, Waltera Nigga, Thomase Bernharda, Heinricha v. Kleista, Friedricha Dürrenmatta, Heinricha Bölla, Gustava Meyrinka aj.


Je práce překladatele Vaší vysněnou profesí? Proč jste se stal překladatelem?

Je to činnost, k níž nejspíš mám největší předpoklady, i když velice rád jsem rovněž byl učitelem. Některé texty, které mě zaujaly už jako gymnazistu a později vysokoškolského studenta, jsem si překládal jen tak „pro sebe“ a postupně poznával dobrodružství a hlavně úskalí překládání. Zejména to podpořilo zevrubný průnik do mateřštiny a lásku k ní a k jazykovědné sféře vůbec.

Jaká je Vaše nejoblíbenější německá kniha, případně autor a proč?

Těžko říct. Osudem jsem byl přivát k Hermannu Hessemu, od něho si cením zvláště Hry se skleněnými perlami a Stepního vlka. Jinak mě velmi poutá dílo Thomase Manna, z jeho děl téměř všechno. Jakousi „svatou“ německou trojici bych vytvořil připojením Heinricha Bölla. Kromě tvorby mě u nich oslovuje podoba jejich němectví, evropanství a samozřejmě lidství, četné jasnozřivé postoje k dějinnému dobovému vývoji. A rád si čtu v rozmanitých jejich biografiích.

Na čem právě pracujete a co Vás na tomto textu zaujalo nejvíce?

Mám radost z nedávného pěkného vydání svého překladu Mannovy Smrti v Benátkách a nyní dopilovávám překlad nevelké prózy Hermanna Brocha Zerlína (volné části jeho rozsáhlého díla Nevinní). Jazyk hrdinky, která chvatně líčí peripetie svého života služebné, je převážně hovorový, občas však v jakémsi vytržení přechází až do tvaru filozofujícího, to je pro překladatele znamenitý úkol. Průběžně se věnuji textům teologickým či spojeným s církevním prostředím, jde mnohdy o překlady „oběma směry“: čeština-němčina i naopak. Převést do němčiny knihu Tomáše Halíka Vzdáleným nablízku (německý titul je Geduld mit Gott) byl rovněž poutavý úkol, byť ne právě jednoduchý; vyšla již ve čtyřech vydáních – ale to díky myšlenkám autorem v ní vyjádřených.


únor 2012

Máte otázky k tomuto článku? Napište nám!
infobibl@prag.goethe.org