Podpora překladu

Bild Medien
Program Goethe-Institutu (dále jen GI) "Překlady německých knih do cizího jazyka" podporuje zahraniční nakladatele při uveřejnění německé literatury v jiném jazyce.
Čtenářské veřejnosti, která nesdiponuje znalostmi němčiny, tak mají být zpřístupněny důležité vědecké poznatky, významná díla beletrie a literatury pro děti a mládež i vybrané naučné publikace.
V případě kladného posouzení žádosti je podpora realizována poskytnutím příspěvku k nákladům za překlad, který je vyplacen po vydání přeložené knihy. S převzetím celkových nákladů se nepočítá.

O podporu je možno požádat pouze před vydáním daného titulu.

Podporovány jsou především knihy z následujících oblastí:

  • demokracie, právní stát a občanská společnost
  • kulturní dimenze evropského sjednocovacího procesu
  • německé dějiny 20. století (zejména: kultura paměti, vyrovnání se s minulostí)
  • postoj společnosti k etnickým a náboženským menšinám
  • nadprůměrné primární texty německých vědců z oblasti společenských a sociálních věd

jakož i nadprůměrná díla současné německé literatury

Zohledňovány jsou také:

  • texty klasické německé literatury
  • současná dramatika
  • kvalitní literatura pro děti a mládež