Marco Stella

© Pavlina Jachimova
© Pavlina Jachimova

Význam mloka. Velemlok Andrias scheuchzeri v české kultuře a vědě 20. století

Marco Stella

Mimořádný a překvapivě silný materiální a sémiotický vztah spojuje Česko s velemloky. Tito největší obojživelníci, původem z Asie, se stali výraznými symboly ve hře identity a alterity v české vědě a kultuře. Od Čapkova dystopického románu Válka s mloky (1936) až po pozoruhodné populace mloků ve sklepě pražské přírodovědecké fakulty zabydlují tato neobvyklá stvoření reálný i imaginární český prostor 20. století. Přednáška mapuje jejich cesty a podniká pokus o vysvětlení pozoruhodné vzájemné oddanosti lidí a obojživelníků.

Dr. Marco Stella studoval antropologii na Univerzitě Karlově v Praze. Jeho badatelské zájmy se týkají dějin biologie a antropologie, zejména role zvířat a obrazů zvířat v přírodních vědách. Dr. Stella vyučuje na Fakultě humanitních studií a na Přírodovědecké fakultě UK, kde navíc pracuje jako kurátor Hrdličkova muzea člověka. Je vydavatelem řad Andrias a Nonhumans in Social Science. Jeho aktuální výzkumný projekt se zabývá antropomorfními interpretacemi zvířecího chování kolem roku 1900.