Steve Baker

© Pavlina Jachimova
© Pavlina Jachimova

Současné zvíře

Steve Baker

V čem je vlastně současné umění o zvířatech současné? Jak obtížné přitom je být a zůstat moderní? Jak obtížné je být pozorný, kritický a stejnou měrou i angažovaný, pokud jde o formy současné umělecké praxe i pokud jde o situaci zvířat? Nasazení je vysoké, protože aktuální obrazy zvířat, kterým se nedaří působit opravdu současně, oslovují pouze malou skupinu zasvěcenců, kterým často právě umělecký aspekt děl uniká. A hraje portrét jako příliš lidský žánr skutečně užitečnou roli v současném zobrazování zvířat?

Steve Baker píše o současných umělcích, kteří se vypořádávají s problematikou zvířat. Je emeritních profesorem dějin umění na University of Central Lancashire. Je autorem mnoha publikací, např. Artist|Animal (2013), Killing Animals (s Animal Studies Group, 2006), The Postmodern Animal (2000) a Picturing the Beast (1993). Jeho umělecké práce byly už ke zhlédnutí ve Velké Británii, USA a Austrálii a v současné době je lze vidět na výstavách Ecce Animalia (Centrum Rzeźby Polskiej /Centrum polského sochařství/ v Oroňsku, Polsko 2014) a Arche Noah (Museum Ostwall, Německo 2014-15).