Jana Horakova

© Pavlina Jachimova
© Pavlina Jachimova


S Patricií Piccinini v zoo

Jana Horáková

Australská umělkyně Patricia Piccinini vytváří nevídaná, neskutečná stvoření, která rozvracejí systematickou taxonomii druhů (jak je známe). Seznamuje pozorovatele s hyperreálnými příklady neexistujících, a přesto možných bytostí fantastické zoologie, které se pohybují na stupnici mezi póly lidé (jak je známe) a zvířata (v míře, v jaké je známe). Americká filozofka Donna Haraway – pravděpodobně nejvýraznější osobnost směru Animal Studies – se podle díla Patricie Piccinini orientuje při svém hledání jazyka pro hybridní prostory a druhy komplexní (technologické, přírodní a kulturní) vztahové spleti v dnešních společnostech a jejich prostředích.

Jana Horáková vystudovala divadelní vědu a je docentkou oboru teorie interaktivních médií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zkoumá estetické praktiky na rozhraní umění, vědy a technologie, zejména s ohledem na mediální performance a robotické umění. V současné době patří její zájem zejména mediální archeologii, softwarovým studiím a metodám zkoumání nových médií. Je redaktorkou internetového recenzovaného odborného časopisu TIM ezin. Před svou akademickou kariérou studovala tanec a byla členkou baletního souboru Národního divadla v Praze.