Gyakran ismételt kérdések a Goethe Intézet vizsgáival kapcsolatban

Az alábbiakban a Goethe Intézet vizsgáival kapcsolatos általános és gyakran ismételt kérdésekre talál választ.

Ha ezen felül is kérdése lenne az A1-C2-es szintű Goethe-vizsgákkal kapcsolatban, forduljon közvetlenül valamelyik vizsgaközpontunkhoz (Goethe Intézetek, Goethe-központok vagy vizsgapartnerek) díjmentes és kötetlen személyes tanácsadásért.

Kérjük, tájékozódjon a minden vizsgára érvényes Vizsgaszabályzatból valamint az egyes vizsgák saját Végrehajtási szabályzatából és a Gyakorló- és tájékoztató anyagból.

1. Who can take the exams of the Goethe-Institut?

A Goethe Intézet vizsgái minden érdeklődő számára rendelkezésre állnak, és a német állampolgárság meglététől függetlenül lehet jelentkezni rájuk. A német mint idegen nyelv és a német mint második nyelv területén szerzett nyelvismeret igazolására szolgálnak.
A részvételhez minden vizsgánál ajánlunk egy minimum életkort.
Download SymbolVizsgaszabályzat (PDF, 633 KB)

2. Exam participants with special needs

Fogyatékkal élő vizsgázóként is letehetek egy Goethe-vizsgát?

A vizsgaközpontok arra törekednek, hogy lehetőségeikhez mérten a helyszínen figyelembe vegyék a fogyatékkal élő vizsgázók (pl. krónikus beteg vagy látás-, ill. hallássérült jelentkezők) egyéni igényeit. Ezért már a jelentkezéskor meg kell adni és orvos által igazolni a fogyatékosság jellegét és mértékét. Ezeket az adatokat a vizsgaközpont természetesen köteles bizalmasan kezelni.

További információkért érdeklődjön annál a vizsgaközpontnál, ahova jelentkezni szeretne.

Kiegészítés a Végrehajtási szabályzathoz: fogyatékkal élő vizsgázók számára (PDF, 594 KB)
Információk fogyatékkal élő vizsgázók számára (PDF, 61 KB)

3. Where and when can I take the exam?

Kérjük, forduljon az Ön által kiválasztott vizsgaközponthoz személyre szóló tanácsadásért.

4. May I leave the room during the exam?

A termet korlátozott időre hagyhatja el (mosdó használatához). Erről a vizsgafelügyelő a „Vizsga lefolytatásáról vezetett jegyzőkönyvben“ feljegyzést készít.

5. Prep course

Le lehet tenni a vizsgát anélkül is, hogy részt vettem volna egy előkészítő tanfolyamon?

A vizsgázó nem kötelezhető se egy általános vagy előkészítő tanfolyamon való részvételre, se egy a választottnál alacsonyabb szintű vizsga letételére.

Ennek ellenére ajánlott az adott vizsgaközpont előkészítő tanfolyamán való részvétel, mert itt elsajátíthatja azokat a nyelvi és vizsgaspecifikus készségeket, amelyek segítségével a lehető legkönnyebben letehető a vizsga.

Kérjük, ez ügyben forduljon az Ön által kiválasztott vizsgaközponthoz.

6. Which level does my exam represent?

Az A1-C2 szintű Goethe-Zertifikat vizsgák a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintjeinek megfelelő besorolását itt találja:
A Goethe Intézet vizsgáinak és tanfolyamainak nyelvi szintjes
A Közös Európai Referenciakeret nyelvi szintjei (KER)

7. How much does the exam cost?

Kérjük, ez ügyben forduljon az Ön által kiválasztott vizsgaközponthoz

8. Proof of language knowledge?

Elfogadnak egy a Goethe Intézet által kiállított igazolást a nyelvtudásom igazolásaként?

Olyan igazolások, amelyek csupán egy nyelvtanfolyamon, egy szintfelmérőn, egy vizsgán stb. való részvételt igazolják, sajnos nem elegendő.

Csak egy sikeres Goethe-Zertifikat A1-C2, ill. Kleines vagy Großes Deutsches Sprachdiplom nyelvvizsgát igazoló bizonyítványt ismernek el világszerte a német nyelvtudás igazolásaként.

9. University studies in Germany?

A Goethe Intézet melyik vizsgája szükséges németországi főiskolán vagy egyetemen való továbbtanuláshoz?

A Goethe-Zertifikat Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom, Zentrale Oberstufenprüfung, a Kleines Deutsches Sprachdiplom és a Großes Deutsches Sprachdiplom bizonyítványát fogadják el német egyetemeken és főiskolákon a nyelvtudás igazolásaként, és ezek bemutatásával mentesülhet a TestDaF-vizsga vagy egy másik főiskolai vizsga (DSH) letételének kötelezettsége alól.

Az Ön által választott főiskolának az adott szakhoz szükséges nyelvi követelményekről érdeklődjön azon a főiskolán (egyetemen), ahol továbbtanulni szeretne, vagy keressen rá közvetlenül a www.sprachnachweis.de link alatt.

10. Which orthography is used in exams?

A Goethe Intézet összes vizsgája esetében a helyesírási szabályok 2006. augusztusban elfogadott változata számít kötelező érvényűnek az írásbeli vizsgarészek értékelése során. A „DUDEN. Die deutsche Rechtschreibung“ (a 24. kiadástól, 2006) és a „WAHRIG. Die deutsche Rechtschreibung“ (2006-tól) kötetei tekinthetők mérvadónak.

A jelenleg érvényes szabályokat megtalálják az interneten is:
Duden. Die deutsche Rechtschreibung
Der Duden Produktkatalog
Bertelsmann WAHRIG. Verlagsprogramm
Institut für Deutsche Sprache (IDS)
DUDEN. Sprachberatung

11. How much time do I need to attain a specific language level?

A tanulás egyéni folyamat. Azt, hogy Önnek személyesen mennyi időre van szüksége egy bizonyos szint eléréséhez, sok különböző, egyéntől függő tényező befolyásolja: eltökéltség, időráfordítás, az önálló gyakorlás mennyisége.

Ha már beszél más idegen nyelveken, általában könnyebben tanul meg németül. Fontos szerepet játszik, hogy saját országában vagy Németországban vesz részt nyelvtanfolyamon, ahol a tanfolyamon kívül is hallhatja és beszélheti is a németet.

A tanulási folyamat szempontjából az is sokat számít, hogy milyen intenzitással tanul (intenzív vagy esti tanfolyamon stb.). Ezzel kapcsolatban személyes tanácsadásért forduljon az Ön által kiválasztott vizsgaközponthoz.

12. Where can I get practice materials for the exams?

Az adott vizsgáknál mindig talál Gyakorló- és tájékoztató anyagokat
  • ingyenesen letölthető anyagokat
  • további megrendelhető kiadványokat.
Ezek az anyagok részben a Goethe Intézetek nyelvi titkárságán is beszerezhetők.

13. Can I prepare for the exams via long distance studying and/or online?

Néhány vizsgához kínálunk távoktatási lehetőséget és online tanfolyamot is.
Némettanulás távoktatással

14. How often can I take an exam?

A teljes vizsgát tetszőleges alkalommal meg lehet megismételni. A további részletekről (a részismétlésre vonatkozóan is) az adott vizsga Végrehajtási szabályzatában olvashat.

15. Does the certificate/my exam expire?

A Goethe Intézet A1- C2 szintű vizsgabizonyítványai korlátlan ideig érvényesek.

Sok intézmény és munkaadó azonban két évnél nem régebbi bizonyítványt fogad csak el.

A Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP), das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS) und das Große Deutsche Sprachdiplom (GDS), a Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) és a Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) az új Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom bevezetése után, és ezáltal a C2 szint vizsgáinak 2012.01.01-jével bekövetkező átalakítása után is érvényesek maradnak.

16. Replacement certificate ?

Mi a teendőm, ha elvesztettem a bizonyítványom, vagy elkeveredett a postázás során?

A bizonyítványok pótlása utólag nem lehetséges.

Amennyiben a vizsga 10 évnél nem régebbi, a bizonyítványt kiállító vizsgaközpont adhat Önnek egy igazolást a vizsgáról, kezelési költség ellenében.

17. My name changed. Can I get a new certificate?

Névváltoztatás esetén (pl. házasság, örökbefogadás, válás stb.) sem pótbizonyítványt, sem igazolást nem áll módunkban kiállítani.

A névváltoztatás az illetékes hivatal által kiállított okmány (születési és házassági anyakönyvi kivonat stb.), ill. annak hiteles másolatával igazolható .

A vizsgaközpontban a vizsgára való jelentkezéskor a nevet a fényképes igazolványban szereplő írásmóddal megegyezően kell megadni. A sikeres vizsgáról kiállított bizonyítvány ezen adatok alapján készül.

18. Where can I get my certificate notarized?

Tanulmányi célokra bármelyik illetékes hatóságnál (bíróság, minisztérium, iskola, bank stb.) hitelesíttetheti a másolatot. A munkaadók a legtöbb esetben egy illetékes ügyvéd által hitelesített példányt fogadnak csak el.

19. Where can I have my certificate translated?

Hivatalos fordítást államilag elismert fordító vagy fordítóiroda készíthet Önnek.