გერმანული ენის კურსები: მოზარდთა კურსები

კალენდარი
15:30-17:00Uhr
25.01.2016-23.04.2016
300 ლარი
17:00-18:30Uhr
25.01.2016-23.04.2016
300 ლარი
15:30-17:00Uhr
25.01.2016-23.04.2016
300 ლარი
15:30-17:00Uhr
25.01.2016-23.04.2016
300 ლარი
15:30-17:00Uhr
25.01.2016-23.04.2016
300 ლარი
17:00-18:30Uhr
25.01.2016-23.04.2016
300 ლარი
17:00-18:30Uhr
25.01.2016-23.04.2016
300 ლარი
15:30-17:00Uhr
25.01.2016-23.04.2016
300 ლარი
15:30:17:00Uhr
25.01.2016-23.04.2016
300 ლარი
15:30:17:00Uhr
25.01.2016-23.04.2016
300 ლარი
17:00-18:30Uhr
25.01.2016-23.04.2016
300 ლარი
15:30-17:00Uhr
25.01.2016-23.04.2016
300 ლარი
17:00-18:30Uhr
25.01.2016-23.04.2016
300 ლარი
15:30-17:00Uhr
25.01.2016-23.04.2016
300 ლარი
17:00-18:30Uhr
25.01.2016-23.04.2016
300 ლარი
15:30-17:00Uhr
25.01.2016-23.04.2016
300 ლარი
17:00-18:30Uhr
25.01.2016-23.04.2016
300 ლარი

გერმანული ენის შესწავლა გერმანიაში

გოეთეს ინსტიტუტის ენის კურსები

დაუსწრებელი სწავლების პროგრამები და Online-კურსები

გოეთეს ინსტიტუტის ინტერნეტ- პორტალი