კომბინირებული კურსები

 ©
დაინტერესებული ხართ გერმანულის შესწავლით და სიამოვნებით მუშაობთ ინტერნეტში? ჩვენი ინსტიტუტი გთავაზობთ თქვენთვის შესაფერის კომბინირებულ კურსებს.რა არის კომბინირებული კურსი?

სწავლების ეს ახალი ფორმა წარმატებულად აერთიანებს დასწრებულ მეცადინეობასა და სწავლების ონლაინ ფაზებს.
  • დასწრებული მეცადინეობა: ჯგუფური გაკვეთილი გოეთეს ინსტიტუტის მაღალკვალიფიციურ პედაგოგთან ერთად
  • სწავლების ონლაინ ფაზა: ჯგუფური სწავლა ვირტუალურ საკლასო ოთახში პლატფორმა Moodle–ზე
  • სტუდენტი საკუთარი შესაძლებლობების ფარგლებში ინდივიდუალურად ირჩევს ონლაინ გაკვეთილების დამუშავების დროსა და ტემპს
  • პედაგოგი ონლაინ რეჟიმში ინდივიდუალურად სცემს სტუდენტის შეკითხვებს პასუხს და საჭიროების შემთხვევაში დამატებით კონსულტაციას უწევს მას
რა უპირატესობა გაქვთ თქვენ?
  • სწავლების თანამედროვე მეთოდები
  • დროისა და ადგილისაგან დამოუკიდებლად ცოდნის გაღრმავების საშუალება
  • ინდივიდუალური და ჯგუფური ონლაინ–კონსულტაცია ტუტორთან
  • სტუდენტებთან ურთიერთობის საშუალება დასწრებული გაკვეთილის მიღმა
რა სიახლეებია ვირტუალურ "საკლასო ოთახში"?
  • ინტერაქტიული გაკვეთილი (ფორუმი, ვიკი, ჩეთი, ვიდეო და აუდიო მონაცემთა ბაზა, ლექსიკონი, კენჭისყრა, თვით– და ურთიერთშეფასება, უახლესი ონლაინ სავარჯიშოები, ონლაინ ტესტები)
რა მოთხოვნებია კომბინირებულ კურსებზე?
  • ინტერნეტი, ელექტრონული ფოსტა
შეკითხვებისათვის მიმართეთ ჩვენს ენის განყოფილებას
კალენდარი
18:30 - 21:15 Uhr
21.01.2015 - 15.04.2015
400 ლარი
18:30 - 21:15 Uhr
20.01.2015 - 14.04.2015
400 ლარი
18:30 - 21:15 Uhr
20.01.2015 - 14.04.2015
400 ლარი
18:30 - 21:15 Uhr
22.01.2015 - 16.04.2015
400 ლარი
18:30 - 21:15 Uhr
22.01.2015 - 16.04.2015
400 ლარი