დაიწყე. Fit in Deutsch 2–ით – გამოცდა მოზარდებისათვის

გოეთეს ინსტიტუტის A2 დონის სასერთიფიკატო გამოცდა  Fit Deutsch 2 დოკუმენტალურად ადასტურებს თქვენი გერმანული ენის ელემენტარულ ცოდნას, რომელიც საერთო ევროპული სარეკომენდაციო ჩარჩოს ექვსსაფეხურიანი სკალის პირველ საფეხურს (A2) შეესაბამება.

გამოცდის ჩაბარების შემთხვევაში თქვენ ადასტურებთ, რომ შეგიძლიათ:

  • ყოველდღიურ სიტუაციებში მოკლე მარტივი კითხვების, მითითებების და ინფორმაციის, მათ შორის ავტომოპასუხის, აეროპორტებში და სადგურებში გამოცხადებული ინფორმაციის და მოკლე დიალოგების გაგება,
  • მოკლე ტექსტურ ინფორმაციებში, საინფორმაციო დაფებზე და აგრეთვე მცირე ზომის განცხადებებში თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის ამოკითხვა და გაგება,
  • მოკლე პირადი ინფორმაციის დაწერა,
  • საუბარში თავის წარდგენა და მარტივ პირად კითხვებზე პასუხის გაცემა,
  • ყოველდღიურ სიტუაციებში მარტივი კითხვების დასმა და დასმულ კითხვებზე რეაგირება.
  • ყოველდღიუს ცხოვრებაში მოთხოვნის ან შეკითხვის ჩამოყალიბება, პასუხის გაცემა ან  რეაგირება
დამატებითი ინფორმაცია და მასალები იხილეთ:
Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2

დამატებითი ინფორმაცია

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2-ის შედეგები

აქ შეგიძლიათ თქვენი გამოცდის შედეგების ნახვა. შემდეგ ...
კალენდარი
გოეთეს ინსტიტუტი
გოეთეს ინსტიტუტი

Mein Weg nach Deutschland

Do you have questions about living in Germany? In this section you can find direct answers to many questions on the themes covered under “Living in Germany”: such as Work, Shopping or Health.

გერმანული ენის შესწავლა და სწავლება

გოეთეს ინსტიტუტის ინტერნეტ-პორტალი

Start Deutsch 1

ვადები და რეგისტრაცია