Εκμάθηση Γερμανικών: Εξετάσεις Γερμανικών

Εξετάσεις Γερμανικών

Μαθαίνω Γερμανικά Η καλή γνώση της γερμανική γλώσσας εκτιμάται σε όλο τον κόσμο. Η γνώση όμως αυτή θεωρείται πιο έγκυρη αν τεκμηριώνεται με κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe-Institut αποδεικνύουν με σαφήνεια τις γλωσσικές ικανότητες και το επίπεδο γνώσεων του κατόχου τους. Επιπλέον αναγνωρίζονται διεθνώς, έχουν υψηλό κύρος και καλύπτουν όλα τα επίπεδα και τις δεξιότητες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Τα πιστοποιητικά μας επιτρέπουν την εισαγωγή σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας και προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη.

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe-Institut εγγυώνται την ποιότητα!


Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε υλικό

Κανονισμός εξετάσεων (PDF, 350 KB)
Όροι συμμετοχής Αθήνα (PDF, 156Kb)
Παράρτημα για εξεταζόμενους με ειδικές ανάγκες (PDF, 219 KB)

 


Το Goethe-Institut Athen διενεργεί τις ακόλουθες εξετάσεις Γερμανικών:

Εξετάσεις Γερμανικών για παιδιά και εφήβους:

Εξετάσεις Γερμανικών για ενήλικες:
Deutschkurse
 

Εξετάσεις του Goethe-Institut

Εκτενείς περιγραφές των εξετάσεων

Δείγματα εξετάσεων προσβάσιμα σε όλους

Online-δείγματα εξετάσεων για όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε εξέταση πιστοποίησης Γερμανομάθειας -αρχάριοι μέχρι και προχωρημένοι (Α1 – C2)– χωρίς εξεταστικούς φραγμούς και γι’ αυτό ιδιαίτερα κατάλληλα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Εξετάσεις Γερμανικών

Start 1

Εξετάσεις πιστο-
ποίησης γνώσεων Γερμανικών στα πλαίσια οικογενειακής επανένωσης
Πληροφορίες Start 1 (PDF, 199 KB)