" />

 

Τροποποίηση του Κανονισμού εξετάσεων
Επανάληψη γραπτής ή προφορικής εξέτασης  Β2 και C1 (για εφήβους και ενήλικες)

 
Συμμετέχοντες στις εξετάσεις Β2 και C1 (έφηβοι και ενήλικες) έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν το μέρος της εξέτασης στο οποίο απέτυχαν. Η ρύθμιση αυτή έχει άμεση εφαρμογή.
Συγκεκριμένα: σε περίπτωση αποτυχίας στη συνολική γραπτή εξέταση (Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου και Παραγωγή γραπτού λόγου) ή στην προφορική,  δίνεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να την επαναλάβουν μόνο μία φορά, στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο και μέσα σε ένα έτος ⃰.
Η εκ νέου δήλωση συμμετοχής  για επανάληψη πρέπει να υποβληθεί εντός της προκαθορισμένης και για όλους τους άλλους υποψήφιους ημερομηνίας.
⃰ Εξεταστικό Κέντρο Αθηνών:
Αθήνα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Πάτρα, Ρόδος, Χανιά
 
⃰ Εξεταστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης: Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Δράμα,  Καβάλα, Κοζάνη, Λάρισα
 
Όσοι συμμετείχαν στην τελευταία εξεταστική περίοδο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για επανάληψη  μέρους της εξέτασης τον Ιανουάριο 2016.
 
Τα εξέταστρα για την επαναληπτική εξέταση ανέρχονται σε:
Συμμετέχοντες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Β2 = 80 €, C1 = 85 €
Συμμετέχοντες σε άλλη πόλη: B2 = 92 €, C1 = 95 €

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Εξεταστικού Τμήματος
pruefungen@athen.goethe.org
 
 
Επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης B1/B1j το Νοέμβριο στην Αθήνα

Ως επιπλέον ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης για συμμετέχοντες οι οποίοι επιθυμούν φέτος να επαναλάβουν μία ή περισσότερες ενότητες, ορίσθηκε η 7η Νοεμβρίου 2015. Οι δηλώσεις συμμετοχής έχουν ολοκληρωθεί, τα δελτία συμμετοχής και τα προγράμματα εξετάσεων έχουν αποσταλεί στους υποψήφιους. Από τις 27 Νοεμβρίου 2015 μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματά σας, στην ιστοσελίδα μας. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας θα αποσταλούν από τα μέσα Δεκεμβρίου με courier. Μπορείτε να δείτε τις προσωπικές σας ημερομηνίες εξετάσεων και στο ιντερνέτ:
Online αναζήτηση ημερομηνιών
Εξετάσεις Οκτωβρίου 2015 

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις σε Ιωάννινα και Ρόδο έχουν ολοκληρωθεί, τα δελτία συμμετοχής και τα προγράμματα εξετάσεων έχουν αποσταλεί στους υποψήφιους. Μπορείτε να δείτε τις προσωπικές σας ημερομηνίες εξετάσεων και στο ιντερνέτ:
Online αναζήτηση ημερομηνιών
 
Εξετάσεις Αυγούστου/Σεπτεμβρίου 2015
Οι εξετάσεις σε Αθήνα, Πάτρα, Χανιά και Κέρκυρα έχουν ολοκληρωθεί. Από τις 16 Οκτωβρίου 2015 μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματά σας, στην ιστοσελίδα μας. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας θα αποσταλούν από τα τέλη Νοεμβρίου με courier.
Online αναζήτηση ημερομηνιών
Εξετάσεις Μαΐου/Ιουνίου 2015

Οι εξετάσεις σε Αθήνα και Ηράκλειο έχουν ολοκληρωθεί. Από τις 22 Ιουλίου 2015 μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματά σας, στην ιστοσελίδα μας. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας θα αποσταλούν από τα τέλη Σεπτεμβρίου με courier.
Online αναζήτηση αποτελεσμάτων 

Εξετάσεις Ιανουαρίου 2015

Start 1                   
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 15 100% 4 100% 19 100%
πέτυχαν 15 100% 3 75% 18 95%
δεν πέτυχαν 0 0% 1 25% 1 5%
 
Start 2                    
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 34 100% 1 100% 35 100%
πέτυχαν 27 79% 1 100% 28 80%
δεν πέτυχαν  7 21% 0    0%   7 20%
 
Fit 1                   
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 1038 100% 0 - 1038 100%
πέτυχαν 1034 100% 0 - 1034 100%
δεν πέτυχαν      4 0% 0 -       4 0%
 
 
  Fit 2                   
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 1202 100% 0 - 1202 100%
πέτυχαν 1175 98% 0 - 1175 98%
δεν πέτυχαν   27 2% 0 -    27 2%
 
B1 Lesen                   
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 534 100% 21 100% 555 100%
πέτυχαν 401 75% 16  76% 417 69%
δεν πέτυχαν   133 25% 5  24% 138 31%
 
B1 Hören                   
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 549 100% 20 100% 569 100%
πέτυχαν 376 68% 15 75% 391 69%
δεν πέτυχαν 173 32%  5 25% 178 31%
 
B1 Schreiben                   
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 501 100% 19 100% 520 100%
πέτυχαν 446 89% 18  95% 464 89%
δεν πέτυχαν 55 11% 1   5%   56 11%
 
B1 Sprechen                   
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 510 100% 21 100% 531 100%
πέτυχαν 454 89% 20 95% 474 89%
δεν πέτυχαν 56 11%  1   5%  57 11%
 
B1J Lesen                   
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Teilnehmer 1999 100% 7 100% 2006 100%
πέτυχαν 1193 60% 4 57% 1197 60%
nicht bestanden 806 40% 3 43% 809 40%
 
B1J Hören                   
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 2199 100% 7 100% 2206 100%
πέτυχαν 1071 49% 6 86% 1077 49%
δεν πέτυχαν 1128 51% 1 14% 1129 51%
 
B1J Schreiben                   
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 1635 100% 7 100% 1642 100%
πέτυχαν 1376 84% 7 100% 1383 84%
δεν πέτυχαν 259 16% 0 0%  259 16%
 
B1J Sprechen                   
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 1638 100% 7 - 1645 100%
πέτυχαν 1352 83% 6 - 1358 83%
δεν πέτυχαν 286 17% 1 - 287 17%
 
         B2J                   
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 599 100% 7 100% 606 100%
πέτυχαν 383 64% 6 86% 389 64%
δεν πέτυχαν 216 36% 1 14% 217 36%
 
      B2J Teilprüfung Schriftilich                   
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 118 100% 0 - 118 100%
πέτυχαν 75 64% 0 - 75 64%
δεν πέτυχαν 43 36% 0 -- 43 36%
 
                    B2J Teilprüfung Mündlich                  
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 10 100% 0 - 10 100%
πέτυχαν 10 100% 0 - 10 100%
δεν πέτυχαν 0 0% 0 - 0 0%
 
B2                   
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 463 100% 13 100% 476 100%
πέτυχαν 371 80% 12 92% 383 80%
δεν πέτυχαν 92 20%  1 8% 93 20%
 
C1                   
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 379 100% 12 100% 391 100%
πέτυχαν 211 56% 8 67% 219 56%
δεν πέτυχαν 168 44% 4 33% 172 44%
 
C2 Lesen                 
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 110 100% 5 100% 115 100%
πέτυχαν 43 39% 3 60% 46 40%
nicht bestanden 67 61% 2 40% 69 60%
 
C2 Hören                  
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 136 100% 4 100% 141 100%
πέτυχαν   100% 3 75% 43 30%
δεν πέτυχαν 0 0% 1 25% 98 70%
 
C2 Schreiben                
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 110 100% 5 100% 115 100%
πέτυχαν 73 66% 4 80% 77 67%
δεν πέτυχαν 37 34% 1 20% 38 33%
 
C2 Sprechen                 
  Extern   Intern   Summe
  PT   PT   PT  
Συμμετέχοντες 89 100% 5 100% 94 100%
πέτυχαν 55 62% 5 100% 60 64%
δεν πέτυχαν 34 38% 0 0% 34 36%   
Τα στατιστικά αποτελέσματα αφορούν
  • στην εξεταστική περίοδο: Μαΐου/Ιουνίου 2015
  • στις εξετάσεις: Start 1, Start 2, B1, B1J, B2, B2J, C1, C2
  • στους εξεταστικούς τόπους: Αθήνα, Ηράκλειο, Πάτρα
Αλλαγή στον Κανονισμό εξετάσεων Β1 / Β1J

Εξεταζόμενοι, οι οποίοι πέρασαν με επιτυχία και τις τέσσερις ενότητες σε διαφορετικές εξεταστικές περιόδους και στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο* εντός ενός έτους, έχουν τη δυνατότητα, ύστερα από αίτησή τους, να αποκτήσουν ένα επιπλέον πιστοποιητικό, όπου βεβαιώνεται η επιτυχία και στις τέσσερις ενότητες σε ένα έγγραφο.

Αν η αίτηση αυτή γίνει εντός έξι εβδομάδων μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται δωρεάν. Για αιτήσεις που γίνονται μετά το πέρας αυτής της περιόδου καταβάλλεται παράβολο 20€. (Eurobank, Αριθμός λογαριασμού: 0026.0240.31.0200055465.  Σαν αιτιολογία: Όνομα και επώνυμο του υποψηφίου.) Τα έξοδα αποστολής τα αναλαμβάνει σε κάθε περίπτωση ο αιτών / η αιτούσα.   

*Εξεταστικό Kέντρο Αθηνών: Αθήνα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Κέρκυα, Πάτρα, Ρόδο, Χανιά
*Εξεταστικό Kέντρο Θεσσαλονίκης: Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Καβάλα

BULATS Deutsch-Test für den Beruf

Εκτός από τις κλασικές εξετάσεις, το Goethe-Institut διαθέτει επίσης σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης που εφαρμόζονται σε υπολογιστή, όπως η εξέταση „BULATS Deutsch-Test für den Beruf“. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στις ενότητες κατανόηση γραπτού λόγου και κατανόηση προφορικού λόγου στο Goethe-Institut Athen.

Δηλώσεις συμμετοχής με E-Mail στη διεύθυνση:
pruefungen@athen.goethe.org

Τα εξέταστρα ανέρχονται στα 70 €.
Ενημέρωση: 22/07/2015

Εξετάσεις του Goethe-Institut

Εκτενείς περιγραφές των εξετάσεων

Δείγματα εξετάσεων προσβάσιμα σε όλους

Online-δείγματα εξετάσεων για όλους όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε εξέταση πιστοποίησης Γερμανομάθειας -αρχάριοι μέχρι και προχωρημένοι (Α1 – C2)– χωρίς εξεταστικούς φραγμούς και γι’ αυτό ιδιαίτερα κατάλληλα για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Εξετάσεις Γερμανικών

Start 1

Εξετάσεις πιστο-
ποίησης γνώσεων Γερμανικών στα πλαίσια οικογενειακής επανένωσης
Πληροφορίες Start 1 (PDF, 199 KB)