Τύπος

Δελτίο Τύπου: Γερμανικά σε Κίνηση 2015

Glossomobil 2015

Καλοκαίρι 2015
Καλό καλοκαίρι (Ιούλιος 2015)

Το Glossomobil στη Καστοριά

Το Glossomobil στα Σέρρες

Το Glossomobil στη Γιορτή Πολυγλωσσίας

Glossomobil 2015
Χρόνια πολλά (Ιανουάριο 2015)