Записани спомени

От серията: Реконструкции
дигитален цветен печат


Йосиф Кирали: „В медията фотография този проект изследва темите „Време” и „Памет”, както и начините, по които нашият разум си спомня и забравя. „Реконструкциите” са монтирани една в друга мултиперспективни фотографии, в които отделните моментни снимки присъстват като байтове на информацията и паметта. Снимките са правени почти на едно и също място, но по различно време (след няколко минути, дни, месеци, години) и това придава на окончателната творба пространствена кохерентност, но и времеви дисконтинуитет. На всяка реконструкция влияят няколко фактора – контекстът, в който тя се случва, душевното състояние по време на спомена и опитът, натрупан между момента, в който се е случило събитието и момента на спомнянето. Ето защо е възможно някои подробности да получат по-голяма тежест и отделни елементи да бъдат изтъкнати, а други – отслабени или дори да избледнеят и да бъдат заменени с елементи от други индиректно преживени събития, като например информации от масмедиите или от други източници, влезли в нашето подсъзнание. Някои от тези панорами обогатяват личния спомен с исторически контекст и изследват промените, настъпили през изминалите две десетилетия в различни градове в Румъния и други страни.“

 

Йосиф Кирали
роден през 1957 г. в Решица, Румъния; живее в Букурещ, Румъния

Кирали завършва магистърска програма по архитектура в университета за архитектура и градоустройство „Йон Минку” в Букурещ и защитава докторат в Националния университет по изкуствата в Букурещ в специалността изобразително изкуство. Той работи както на свободна практика, така и като член на групата subREAL.

Самостоятелни изложби:
Photography: From Melancholy to Trauma, from Document to Monument, Intact Gallery Клуж, Румъния, 2013 г.; subREAL – Retrospect 1990–2012, MNAC, Букурещ, Румъния; SALT, Истанбул, Турция, 2012/13; Then and Now. Between Layers of Memory, Castrum Peregrini, Амстердам, Нидерландия, 2012 г.; Reconstructions – Camera Austria, Грац, Австрия, 2010 г.; Blau, Die Erfindung der Donau, Технически музей, Виена, Австрия, 2005 г.

Групови изложби:
Second Life in Communism, Platforma MNAC, Букурещ, Румъния, 2012 г.; Doppio gioco – Double Game. The Ambiguity of the Photographic Image
, Fondazione Bevilacqua La Masa, Венеция, Италия, 2012 г.; European Central Bank – Annual Photography Award 2009, MNAC, Букурещ, Румъния, 2010 г.; Subversive Practices, Art under Conditions of Political Repression 60s–80s South America/Europe, Württembergischer Kunstverein Stuttgart (Вюртембергско сдружение за изкуство), Щутгарт, Германия, 2009 г.; History Memory Identity, Contemporary Photography from Eastern Europe, former Sant’Agostino Hospital, Модена, Италия, 2009 г.