Записани спомени

От серията: Предвидими резултати, 2013 г.
ламбда принт 50 x50 cm


Никола Радич Лукати: „Предвидими резултати си поставя за цел да изследва архитектурното наследство на хуманистичния модернизъм в контекста на политическото влияние на националистическата политика и на фона на колективната памет на Белград. Последиците от господството на две следващи една след друга националистически идеологии в Сърбия могат да се видят не само в местата на масови престъпления. Те се отлагат в символичния език на архитектурата, която е по-стара от по-късните военни престъпления, по-стара от геноцида. Режимите през 30-те и 40-те години, както и през 90-те и времето след това имаха националистически дневен ред, който не само определяше какво да се прави или да се прикрива, а и какво и как да се строи. Поради това градският пейзаж все още олицетворява ценностите и практиките на своите строители и оказва влияние върху мненията и действията, които формират „културната политика на спомена” в Белград. Деполитизацията на историята чрез системно игнориране, изтриване и изкривяване на исторически доказателства издигна преграда, остави една емоционална дистанция спрямо жертвите, след като първо ги отчужди от мейнстрийм идеологията, а след това и от националната им принадлежност. Местата и техните строежи се превърнаха в „места от особен интерес”, където националният суверенитет се проявява в различни образи, а търговията с недвижими имоти и културата си поставят за цел да изтрият от паметта на хората спомена за Холокоста и геноцида, както и да възпрепятстват разглеждането на тези теми в науката и възпитанието.”

 

Никола Радич Лукати
роден през 1971 г.; живее в Белград, Сърбия

Радич Лукати следва мултимедия в Академията за изкуство и дизайн Безалел в Йерусалим и фотография в Училището по изкуствата „Камера обскура”, както и в Академията на изкуствата Калишер в Тел Авив. С помощта на медиите фотография, текст и инсталация той изследва връзките между история, човешки права и култура.

Самостоятелни изложби:
Rusalka (с Рафал Якубович), UBSM Gallery, Белград, Сърбия, 2012 г.; Das Seine Forschungsprojekt (с Рафал Якубович), Galeria Piekary, Познан, Полша, 2011 г.; Ad plures ire, Midrasha College Gallery, Бейт Берл, Израел, 2001 г.; Relative density (specific gravity), Zvono gallery, Белград, Сърбия, 1998 г.; Drawing – On analysis of ideas through the study of methods, кино „Рекс”, Белград, Сърбия, 1997 г.

Групови изложби:
The Record at Missing Places, GRAD Европейски център за култура и дебат, Белград, Сърбия, 2012 г.; Temporary Cavity, Printline, Lower East Side Graphic Workshop, Ню Йорк, САЩ, 2000 г.; Monolithic Memories, Odradek, Populus Gallery, Тел Авив, Израел, 2000 г.; Victory, Against the Violence, MAK – Австрийски музей за приложно изкуство/съвременно изкуство, Виена, Австрия, 1999 г.; The memorial chamber, BELEF, Belgrade Fortress, Белград, Сърбия, 1996 г.