Записани спомени

Infertile Grounds, 2008-2012
Inkjet prints, 95 x 120 cm


Сандра Виталич: „Пейзажите във фотосерията „Безплодни земи” са белязани от травматични случки, исторически събития и човешки преживявания. В народните приказки и митове се срещат гори, поля или реки, от друга страна обаче местностите служат за легитимиране на реториката на политически системи и идеологии. Интересувах се от места, които през 90-те години политическата реторика използва за подстрекателски речи – места на институционализирано спомняне, но и места, на които никога няма да бъде поставена паметна плоча. Фотосерията „Безплодни земи” трябва да създаде място на спомена в пространството на фотографията, един алтернативен спомен, който не е плод на някаква идеология, а произтича от нуждата да се отвори място за възпоминание и на онези жертви, които не намират място в официалната култура на спомена.”

 

Сандра Виталич
родена през 1972 г. в Пула, Хърватия; живее в Загреб

Виталич следва фотография в Академията за кино и телевизия (FAMU) в Прага, където защитава докторска степен. Тя е извънреден професор в катедрата по фотография в Академията за изобразително изкуство, Загреб. Нейният интерес е насочен към обществените проблеми на нашето съвремие и особено съм колективната памет, конструкцията на национална идентичност, както и власт и притежание в любовните отношения.

Самостоятелни изложби:
Beloved, Център за изкуство, Chobi Mela VII, Дака, Бангладеш, 2013 г.; Infertile Grounds, Латвийски музей на фотографията, Рига, Латвия, 2011 г.; Neplodna tla, Modul memorije, Hanikah, Сараево, Босна и Херцеговина, 2010 г.; Latentna slika, Galerija Lang, Самобор, Хърватия, 2007 г.; Proud to be Croat, Галерия „Йосип Рачич”, Загреб, Хърватия, 2001 г.

Групови изложби:
Aftermath / Changing Cultural Landscape, Parco 2, Порденоне, Италия, 2012 г.; T-HT Award, Музей на съвременното изкуство, Загреб, Хърватия, 2010 г.; Contemporary Art from Central Europe: Lower Austria – Croatia – Slovenia, Gothic dormitory of the foundation Lilienfeld, Лилиенфелд, Австрия, 2010 г.; Nude in Croatian Photography 1865–2006, Month of Photography Братислава, Словакия, 2006 г.; The world will never be the same again, Contemporary Croatian Photography and video, Kunstwerk Loods, Амстердам, Нидерландия, 2002 г.