Записани спомени

От серията: Проектни зони, 2011 г.
рисунки с бял туш върху фотографии


Петер Цанев: „След края на социалистическия режим в България много фабрики бяха затворени. Снабден със съответното разрешително за художествен проект, се появих през 2011 г. в една такава мъртва от 20 години фабрика. Бях съвсем сам с моя проект в огромните цехове, в които някога са работели повече от 3 000 души. В това затворено пространство с демонтирани конструкции, зейнали дупки и ями, изкормени шкафове и ненужни вече инструменти осъзнах, че тези руини представляват нещо като „осиротяло наследство”. Те не предизвикват адекватни емоционални реакции. Те са емоционална пустота. Сред тези руини си никой, чужд. Разглеждането на руини е ирационално действие – който иска да създаде връзка с тях, трябва да се превърне в призрак. Руините нямат идентичност. Те са пространства за проекти.“

 

Петер Цанев
роден през 1967 г. в Габрово, България; живее в София, България

Цанев следва до 1992 г. графика в Националната художествена академия; 1999 г . – докторат; професура в катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни дисциплини”. Между 2001 г. и 2011 г. се посвещава предимно на психологическите форми на рисуването с бяло върху фотографски повърхности в реални пространства.

Самостоятелни изложби:
Unbroken Tools, Център за визуално и мултисензорно изкуство „Източен 48”, Пловдив, България, 2012 г.; Empathic Tools, галерия „Райко Алексиев”, София, България, 2011 г.; Unpredictably Transparent, Ателие „Пластелин”, София, България, 2010 г.; Ectoplastic Drawings and Installations, Национален изложбен център за съвременно изкуство „Шипка” 6, София, България, 2009 г.; Exercises in Perfection, галерия „Ирида”, София, България, 2006 г.

Групови изложби:
Unlimited, Годишна награда на МТел за съвременно българско изкуство, Бизнес център София, България, 2011 г.; Изложба на номинираните за наградата на Гауденц Руф, София, галерия „Райко Алексиев”, 2008 г.; Visual Immortality VI, Projektraum M54, Базел, 2007 г.; Donumenta 2005, Регенсбург, Германия, 2005 г.; Transformation of Reality into Ideology, НХГ София, България, 2005 г.