Recorded Memories

Arkadia, 2011
Inkjet printevi


Panos Kokkinias: „Arkadia suprotstavlja Grčku iz antičkog doba sa Grčkom danas i na taj način pokušava dati osvrt na najskorija politička dešavanja i postaviti pitanja o identitetu današnjih Grka.“

„U Prespesu grupa ljudi naizgled slavi nacionalnu pobjedu. Ali slavlje koje ne vodi nikud besmisleno je i samo sebe poništava. Besmisleno je kao i ljudsko postojanje uopšte.“

„Yiorgis je sarkastičan pogled na situaciju u Grčkoj usred društvene i financijske krize. Tsolias, simbol grčkog identiteta, pluta na vodi. Nejasno je da li se sunča ili je mrtav.“

„Metro je neka vrsta inventara ljudskih tipova i pokušaj sinopsisa suvremenog grčkog društva. Autor nastoji obogatiti čekanje ovih očajnih duša nekim širim smislom i prikazati cijeli ljudski život kao beskrajno i uzaludno čekanje.“

 

Panos Kokkinias
Rođen 1965. u Atini, Grčka; živi u Atini, Grčka

Kokkinias je studirao na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Derbyju, UK (Doktorat 2009), na Akademiji umjetnosti Yale Univerziteta, New Haven, SAD (M.F.A. 1996), te na Fakultetu likovnih umjetnosti, New York, SAD (B.F.A. 1993).

Samostalne izložbe:
BOZAR Centre for Fine Arts, Brisel, Belgija, 2012. Galerie Xippas, Pariz, Francuska, 2012. Galerie Xippas, Atena, Grčka, 2011. Galerie Xippas, Pariz, Francuska, 2007. Findings, Artissima 13, Lingotto Fiere, Torino, Italija, 2006.

Grupne izložbe:
The Eye Is A Lonely Hunter: Images Of Humankind, Fotofestival Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, Njemačka, 2011. Time Within Us, Muzej moderne umjetnosti u Istanbulu, Turska, 2010. Moskovski dom fotografije, Rusija, 2010. Solunski muzej fotografije, Grčka, 2010. Auto. Sueno y Materia. Automobile culture as critical and creative territory, Centro de Arte Dos de Mayo, Madrid, Španija, 2009. In Present Tense, Nacionalni muzej savremene umjetnosti, Atina, Grčka, 2007. The Athens Effect, Maison Européenne de la Photographie, Pariz, Francuska, 2004