Recorded Memories

The Bucharest Abattoir, 2010.
Video, loop, 1:43 min.


Ştefan Sava: „Radovi izabrani za izložbu su dio šireg umjetničko-istraživačkog projekta Atoms and Void (Atomi i praznina), koji prepuštaju raspravi jedno problematično razdoblje naše nedavne prošlosti: učešće Rumunije u holokaustu. Kao što naslov sugerira, rad se zasniva na ideji da svaki pokušaj pomirenja sa historijskim događajima mora biti karakteriziran sviješću o prazninama. Ono što znamo o prošlosti puno je šupljina i propusta. Ukoliko bi se inspiracija potražila u riječima Waltera Benjamina, moglo bi se tvrditi da se tačka nestajanja prošlosti može naći ne u dalekoj prošlosti, već u sadašnjosti. Bez obzira na fragmentirana svjedočenja, traumatizirajući događaji holokausta su neshvatljivi i ne mogu biti mentalno rekreirani. Atomi i praznina stoga potencira problem nemogućnosti predstavljanja kao fokus i naglašava performativni pristup. Ovaj pokušaj da se stvori re-kontekstualizacija kroz maštu, jedini je način na koji se može skovati veza prema prošlosti.“

 

Ștefan Sava
Rođen 1982. u Sloboziji, Rumunija; živi u Bukureštu, Rumunija

Șava je studirao fotografiju i video na Nacionalnom univerzitetu umjetnosti u Bukureštu, gdje trenutno pohađa doktorski studij. U svom radu on uspostavlja intiman odnos između gledaoca i dijalektike prošlosti i sadašnjosti. Njegov interes je fokusiran na pojmove kao što su „savremena historija“, „historijska trauma“ i „postmemorija“.

Samostalne izložbe:
The Inside-Out of the Wall, Ivan Gallery, Bukurešt, Rumunija, 2012. Atoms and Void, Galeria Posibilă, Bukurešt, Rumunija, 2010.

Grupne izložbe:
Common Nostalgia, Pavilion Unicredit, Bukurešt, Rumunija, 2013. From the Backstage, Salonul de proiecte, Bukurešt, Rumunija, 2012. Here and Then, Centre for Contemporary Culture Club Electro Putere, Craiova, Rumunija, 2011. Cities Methodologies Bucharest, Casa Scarlat‐Ghica, Bukurešt, Rumunija, 2010.