Recorded Memories

Polka, 2011. / 12.
Digitalni C-printevi i dijaprojekcija


Stefana Savić: “Polka je serija crno belih fotografija kojima rekonstruišem porodično sećanje i preispitujem ulogu fotografije u procesu pamćenja. Pokušavam da predstavim svoje sećanje na događaj koji nisam neposredno iskusila i na ličnost koju nisam poznavala, iako su važan deo istorije moje porodice. Prema Merian Hirš (Marianne Hirsch) proces obrađivanja fragmenata tuđeg sećanja kao dela vlastitog, naziva se postmemorija. To je sekundarno pamćenje, koje artikuliše naredna generacija svedoka umesto očevidaca. Postmemorija nas vezuje sa prostorom i vremenom koje nismo iskusili ni videli, ali koji su dovoljno živopisni da imamo osećaj da ih se sećamo.”

 

Stefana Savić
Rođena 1979. u Kraljevu, Srbija; živi u Beogradu, Srbija

Savić je završila studij fotografije na Akademiji umjetnosti BK, Beograd, i završila je MA studij iz teorije umjetnosti i medija na Univerzitetu umjetnosti u Beogradu.

Samostalne izložbe:
Polka, Kulturni centar Ribnica, Kraljevo, Srbija, 2012. Interruption (sa Ivanom Petrovićem, kustos Selman Trtovac), Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, Beograd, Srbija, 2012. Fenomenalna Žena (sa Katarinom Radović), u sklopu izložbe Being Beautiful (kustos Katarina Mitrović), Istorijski muzej Srbije, Beograd, Srbija 2011. Re-creations, Galerija Marzik, Kraljevo, Srbija, 2008. Re-creations, Galerija  Artget, Beograd, Srbija, 2007.

Grupne izložbe:
Possible Reality, Galerija Eurocentar, Beograd, Srbija, 2012. Un/reality, Nacionalni muzej, Jagodina, Srbija, 2010. Urban Jealousy, the 1st International Roaming Biennial of Tehran, Istanbul, Turska, 2008. Jeune Création / Art Contemporain 2008, Grand Halle de la Villete, Pariz, Francuska, 2008. Terminal 006, Balkan Art Festival, Ljubljana, Slovenija, 2006.