Recorded Memories

The great composition form, 2003
Zvučna instalacija


Predrag Terzić: „Kada se govori o vremenu tranzicije i o načinu ophođenja sa populacijom neke od zemalja koje su nastale na ruševinama SFRJ, uvek se vodi računa da se slede određeni stereotipi koji samo pospešuju lošu sliku koja se javlja u vezi sa tom zemljom. U ovom slučaju je reč o poslednjem viđenju Aleksandra Karađorđevića Ujedinitelja, koji je nakon prikaza u porodičnoj crkvi na Oplencu otišao u Marsej, gde je kasnije i ubijen. Celokupna instalacija je pokušaj da se forma prikazivanja odabranog i naroda predstavi na adekvatan način. Drugim rečima, takvim činom prikazivanja odabranog, kada posetilac ulazi u prostor instalacije, stvara se utisak da je baš On taj izabran da povede narod u bolje sutra. Međutim, više sam vodio računa da se ulaskom posetioca u zamračen prostor i pojavom svetla i zvuka nakon izvesnog vremena pojavi doza nelagode i da se posetilac postavi unutar kompozicije koja se može porediti sa Velaskezovom Las Meninas. Da se u jednom trenutku možete osećati kao kralj, dok u drugom uspevate da izmaknete kontroli pogleda. Sagledavate celokupnu scenu drugačijim viđenjem koje Vam daje iluziju da kontrolišete situaciju i da možete da izađete iz okvira vašeg vidokruga.“

 

Predrag Terzić
Rođen 1972. u Beogradu, Srbija; živi u Beogradu

Terzić je studirao slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu pod mentorstvom Čedomira Vasića, prije nego što je završio MA studij na istom fakultetu.

Samostalne izložbe:
Elan Vital, Dom omladine, Beograd, Srbije, 2011. Nacionalna služba, Galerija Beograd, Beograd, Srbija, 2008. Terra incognita, tribute to Paja Jovanović, Centar za kulturu, Novi Sad, Srbija, 2007. Resime, galerija Studentskog kulturnog centra, Beograd, Srbija, 2004. inside – outside, galerija Fakulteta likovnih umjetnosti, Beograd, Srbija, 2004. Velika kompoziciona forma, Galerija Dom Omladine, Beograd, Srbija, 2003.

Grupne izložbe:
Terzić je učestvovao u više od 20 grupnih izložbi u Srbiji i inozemstvu, između ostalog u Belgiji, Njemačkoj, Kanadi, Austriji, Švedskoj, Sloveniji i SAD-u.