Recorded Memories

Project Areas, 2011
Crteži bijelim tušem na fotografijama


Peter Tzanev: „Mnogo fabrika je zatvoreno nakon pada socijalističkog režima u Bugarskoj. Opremljen službenom dozvolom za umjetnički projekat, 2011. godine zaputio sam se u jednu od ovih fabrika koje su tada već bile mrtve zadnjih 20 godina. Našao sam se usamljen sa svojom namjerom u kolosalnim fabričkim halama u kojima je nekada radilo preko 3 000 ljudi. Stojeći u ovom zatvorenom prostoru sa pokidanim konstrukcijama, zjapećim rupama i šupljinama, poharanim kredencima i ormarićima i alatima koji su postali neupotrebljivi, postao sam svjestan činjenice da ove ruine predstavljaju određenu formu ‘napuštenog nasljeđa’. One ne pobuđuju odgovarajuće emocionalne reakcije, one su emocionalne praznine. Unutar ovih ruina čovjek je niko, stranac. Sam čin gledanja na ruine je nestvaran; oni koji sa njima žele ostvariti neku vezu i sami moraju postati duhovi. Ruine nemaju identitet, one su Project Areas (Projektna područja).“

 

Peter Tzanev
Rođen 1967. u Gabrovu, Bugarska; živi u Sofiji, Bugarska

Tzanev je studirao grafičku umjetnost na Nacionalnoj akademiji umjetnosti u Sofiji do 1992. godine, a 1999. godine dobiva doktorsku titulu u polju historije umjetnosti. Trenutno je profesor psihologije umjetnosti na Nacionalnoj akademiji umjetnosti u Sofiji. Od 2001. do 2011. godine posvetio se prvenstveno psihološkim formama crtanja bijelom bojom po fotografskim površinama i u stvarnim prostorima.

Samostalne izložbe:
Unbroken Tools, Center of Visual and Multisensory Art „Eastern 48“, Plovdiv, Bugarska, 2012. Empathic Tools, Galerija Rajko Aleksiev, Sofija, Bugarska, 2011. Unpredictably Transparent, Atelie Plastelin Gallery, Sofija, Bugarska, 2010. Ectoplastic Drawings and Installations, Nacionalni centar za savremenu umjetnost „Shipka 6“, Sofija, Bugarska, 2009. Exercises in Perfection, Galerija Irida, Sofija, Bugarska, 2006.

Grupne izložbe:
Unlimited, M-Tel Awards for Contemporary Bulgarian Art, Benchmark Business Center, Sofija, Bugarska, 2011. Shortlist – Gaudenz B. Ruf Award, Galerija umjetnosti Sofije , Sofija, Bugarska, 2008. Visual Immortality VI, Projektraum M54, Basel, 2007. Donumenta 2005, Regensburg, Njemačka, 2005. Transformation of Reality into Ideology, Nacionalna galerija umjetnosti, Sofija, Bugarska, 2005.