Memorie întipărită

Din seria: Reconstructions


Iosif Király: »Acest proiect analizează prin intermediul fotografiei subiecte precum ›timpul‹ și ›memoria‹, dar și modul în care mintea noastră își amintește și uită anumite lu-cruri. Re-construcțiile sunt imagini a-lă-turate, cu perspective multiple, în care fiecare instantaneu îndeplinește funcția de bit de memorie și informații. Faptul că fotografiile au fost făcute aproximativ în același loc, însă în momente diferite (după intervale de minute, zile, luni, ani), îi con--feră imaginii finale o coerență spațială, dar totodată și o discontinuitate temporală. Fiecare reconstrucție este influențată de mai mulți factori: de contextul în care are loc, precum și de experiențele acumulate în intervalul de timp scurs din momentul în care a avut loc evenimentul și momentul amintirii etc. De aceea, este posibil să li se fi acordat anumitor detalii o importanță mai mare decât altora și să se fi evidențiat anumite detalii, iar altele să fi fost diminuate sau chiar estompate și înlocuite prin elemente legate de alte evenimente sau chiar prin evenimente trăite în mod indirect, ca de exemplu informații furnizate de mass-media care se insinuează în subconștientul nostru. Unele dintre aceste panorame completează amintirea privată cu un context istoric și cercetează schimbările care au avut loc în ultimele două decenii în diferite zone urbane din România și din străinătate.«

 

Iosif Király
Născut în 1957 la Reșița, în România; locuiește la București

Király a absolvit un masterat în arhitectură la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu din Bucureşti și și-a dat doctoratul în arte plastice la Universitatea Națională de Artă din București. Lucrează atât ca artist independent, cât și ca membru al grupului subREAL.  

Expoziții personale
Photography: From Melancholy to Trauma, from Document to Monument, Intact Gallery Cluj, Romania, 2013. subREAL – Retrospect 1990 – 2012, MNAC, Bucharest, Romania; SALT, Istanbul, Turkey, 2012/13. Then and Now. Between Layers of Memory, Castrum Peregrini, Amsterdam, Netherlands, 2012. Reconstructions – Camera Austria, Graz, Austria, 2010. Blau, Die Erfindung der Donau, Technisches Museum Wien, Vienna, Austria, 2005

Expoziții de grup
Second Life in Communism, Platforma MNAC, Bucharest, Romania, 2012. Doppio gioco – Double Game. The Ambiguity of the Photographic Image, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venice, Italy, 2012. European Central Bank – Annual Photography Award 2009, MNAC, Bucharest, Romania, 2010. Subversive Practices, Art under Conditions of Political Repression 60s – 80s South America / Europe, Württembergischer Kunstverein Stuttgart, Germany, 2009. History Memory Identity, Contemporary Photography from Eastern Europe, former Sant’Agostino Hospital, Modena, Italy, 2009