Kaydedilmiş Anılar

Reconstructions (Rekonstrüksiyonlar) serisinden
dijital C-baskı


Iosif Király: "Bu proje fotoğrafta 'zaman' ve 'bellek' konularını ve hatırlama ve unutma süreçlerinin zihnimizde nasıl işlediğini irdeliyor. Rekonstrüksiyonlar, bilgi ve bellek byte'ları görevi gören enstantane çekimlerinin birbirine eklendiği çok-perspektifli fotoğraflardır. Çekimlerin aşağı yukarı aynı yerde (ortamda) ama farklı zamanlarda (birkaç dakika, gün, ay, yıl sonra) yapılmış olması, nihai fotoğrafın mekânsal bütünlüğünü kurduğu gibi, zamansal kopukluğu da anlatıyor.

Her rekonstruksiyon birkaç faktörden etkileniyor: Bağlam; hatırlama anındaki ruhsal durum; olayın gerçekleştiği an ile hatırlama anı arasındaki süreçte biriken deneyimler vs. Bu nedenle, bazı ayrıntılara diğerlerinden daha büyük önem atfedilip öne çıkarılabiliyor, bazılarının da önemi azalabiliyor, hatta silinebiliyor ve onların yerini başka olayların unsurları ya da –kitle iletişim araçları ve başka kaynaklardan edinilen bilgilerin bilinçaltımıza işlemesi gibi– dolaylı biçimde yaşanmış olaylar alabiliyor. Bu panoramaların bazılarında kişisel anılar tarihi bağlamlarına oturtulup zenginleştirilerek, Romanya'da ve yurtdışındaki çeşitli kentsel bölgelerde son yirmi yılda meydana gelen değişimler inceleniyor."

 

Iosif Király
1957'de Reșița'da (Romanya) doğdu; Bükreş'te (Romanya) yaşıyor

Király Bükreş'teki Ion Mincu Mimarlık ve Kent Planlaması Üniversitesi'nde mimarlık dalında mastırı derecesi aldı ve Bükreş'teki Ulusal Sanatlar Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar doktorası yaptı. Bağımsız sanatçı ve subREAL grubunun üyesi olarak çalışıyor.

Kişisel Sergiler:
Photography: From Melancholy to Trauma, from Document to Monument, Intact Gallery Cluj, Romanya, 2013. subREAL – Retrospect 1990–2012, MNAC, Bükreş, Romanya; SALT, İstanbul, Türkiye, 2012/13. Then and Now. Between Layers of Memory, Castrum Peregrini, Amsterdam, Hollanda, 2012. Reconstructions – Camera Austria, Graz, Avusturya, 2010. Blau, Die Erfindung der Donau, Viyana Teknik Üniversitesi, Avusturya, 2005

Grup Sergiler:
Second Life in Communism, Platforma MNAC, Bükreş, Romanya, 2012. Doppio gioco – Double Game. The Ambiguity of the Photographic Image, Fondazione Bevilacqua La Masa, Venedik, İtalya, 2012. European Central Bank – Annual Photography Award 2009, MNAC, Bükreş, Romanya, 2010. Subversive Practices, Art under Conditions of Political Repression 60s–80s South America/Europe, Württemberg Sanat Derneği Stuttgart, Almanya, 2009. History Memory Identity, Contemporary Photography from Eastern Europe, eski Sant’Agostino Hastanesi, Modena, İtalya, 2009