Kaydedilmiş Anılar

The Bucharest Abattoir (Bükreş Mezbahası), 2010, video, loop, 1:43 dak.


Sergi için seçilen işler, yakın tarihimizin sorunlu bir dönemini, Romanya'nın soykırıma katılmasını tartışmaya açan Atoms and Void (Atomlar ve Boşluk) adındaki daha kapsamlı sanatsal araştırma projesinin bir parçası. Proje, başlığından da anlaşılabileceği üzere, tarihsel olaylarla yüzleşmeye yönelik her girişimin bir kopuşun bilinciyle tanımlanması gerektiği düşüncesine dayanıyor. Geçmiş hakkındaki bilgilerimiz boşluklar ve kesintilerle dolu. Walter Benjamin'den yola çıkarak, geçmişin kaçma noktasının çok eskide kalmış bir dün'de değil, bugün'de aranması gerektiği söylenebilir. Tanıklıkların parçalar halinde olması bir yana, soykırımın travmatik olaylarını kavramak, zihinde yeniden kurmak imkânsızdır. Dolayısıyla, Atoms and Void bu temsil edilemezliği önplana çıkarıyor ve performatif bir yaklaşımı vurguluyor. Geçmişle bir ilişki kurmak ancak bu şekilde –hayalî bir yeniden kavramsallaştırma çabasıyla– mümkün olabiliyor.

Bükreş Mezbahası
Bu performans Bükreş'te, eski mezbahanın çok yakınındaki Mezbaha Bulvarı'nda filme çekildi. Performansta komünist rejim döneminde tarihin nasıl çarpıtıldığı gözler önüne seriliyor. Mezbahada katledilen Yahudilerle ilintili şiir hiç durmadan tekrarlanırken, şiirden dizeler gelişigüzel bir biçimde okunuyor. Petre Ivancu takma adını kullanan bir yazara ait olan bu anti-semitist şiir 14 Haziran 1986'da Scânteia Tineretului: Supliment Literar şi artistic adlı dergide yayımlanmıştı.

***
Derimizi yüzmek isteyenler,
asıl onlar kancanın ucunda ölüp gittiler.
Kuzu postuna bürünmüş kurtların
asıldığını o kadar çok gördük ki.
Sabırla bekledik,
sonlarının gelmesini.
İç içe geçmiş gölgelerinin yükü
nice asrın daha bükecek belini.
***

 

Ştefan Sava
1982'de Slobozia'da doğdu (Romanya); Bükreş'te (Romanya) yaşıyor.

Sava, Bükreş'teki Ulusal Sanat Üniversitesi'nde fotoğraf ve video öğrenimi gördü; şimdilerde aynı üniversitede doktora yapıyor. İşlerinde, izleyici ile geçmiş ve günümüz diyalektiği arasında mahrem bir ilişki kuruluyor. Sava özellikle de, "dönem tarihi", "tarih travmaları" ve "Postmemory" gibi kavramlar üzerine yoğunlaşıyor.

Kişisel Sergiler:
The Inside-Out of the Wall, Ivan Gallery, Bükreş, Romanya, 2012. Atoms and Void, Galeria Posibilă, Bükreş, Romanya, 2010

Grup Sergiler:
Common Nostalgia, Pavilion Unicredit, Bükreş, Romanya, 2013. From the Backstage, Salonul de proiecte, Bükreş, Romanya, 2012. Here and Then, Centre for Contemporary Culture Club Electro Putere, Craiova, Romanya, 2011. Cities Methodologies Bucharest, Casa Scarlat‐Ghica, Bükreş, Romanya, 2010