Rat i mir

Može li proučavanje historije riješiti sukobe?

„Ja sam historičar a ne politički pregovarač pa nikada nisam potpuno siguran koliko proučavanje historije može pomoći u rješavanju sukoba na Balkanu. Neko će reći da što više ljudi razumiju o historiji i što više razumiju svoju historiju u široj perspektivi, manje su šanse da će ići u rat jedni s drugima. Ali mislim da nam historija pokazuje da to nije nužno istina. Ja sam dovoljno historičar da kažem da bi ljudi trebali znati o svojoj prošlosti jer je to važno za njih kao ljude i kao moralna bića u cjelini, a ne zato što to ima neku posebnu instrumentalnu vrijednost. Ako to pomaže da se zadrži mir u Evropi utoliko bolje. Mislim da ljude treba učiti o historiji drugih zemalja. Ne mislim, na žalost, da će bolje podučavanje ljudi o historiji učiniti mnogo za održavanje mira.

Mislim da je ono što je intelektualno najpozitivnije u tome što se događalo od kraja Hladnog rata to da su ljudi počeli da uče kako da vide stvari iz perspektive zemlje koja se nalazi s one strane granice, počeli su da se malo više zanimaju za to kako bi regionalna perspektiva mogla izgledati, počeli su da se interesuju za to kako bi ratovi mogli izgledati iz perspektive poraženih i uništenih, budući da postoji osjećaj da su svi poraženi u tim ratovima i da nitko zapravo nije izašao kao jasan pobjednik. Antropolozi su nam pomogli da shvatimo ovo. Oni su uradili posao na memoriji rata, memoriji koja je dobila legitimitet i memoriji koja je potisnuta i koja se nije mogla izgovoriti.

Dakle, sada znamo mnogo više o tajnim historijama rata koje su preživjele u porodicama ljudi, kao i o službenim historijama koje su svakoga smarale na smrt kada su išli u školu. Vjerujem, dakle, da sada postoji prostor za novu historiju ratova, novu historiju cijele regije, a ako postoji jedna stvar koju smo naučili na kraju Hladnog rata to je da nismo mogli više razmišljati u čisto nacionalnom smislu.“

 

 

Mark Mazower ©  Anemon Productions
Mark Mazower
Mark Mazower je historičar i pisac specijaliziran za modernu Grčku, Evropu dvadesetog stoljeća i međunarodnu historiju. Njegova najnovija knjiga je Governing the World: the History of an Idea (Penguin: London i New York, 2012.) (Upravljanje svijetom: Historija jedne ideje). Trenutno je direktor Heyman Centra za humanističke znanosti na Columbia univerzitetu u New Yorku.