Rat i mir

Edukativni program

Sljedeći nastavni materijal nastavnice i nastavnici mogu besplatno preuzeti i koristiti u nastavi za predočavanje teme, pripremu razreda za posjetu izložbi ili za animiranje učenika i učenica za sprovođenje vlastitog istraživanja.

 Copyright: Ariel Varges © Imperial War Museum Q 31776

>> Radna sveska (PDF) – Download
>> Materijal za nastavu (PDF) – Download

     

    Angeliki Voultepsi © Angeliki Voultepsi
    Angeliki Voultepsi
    Dizajn vodiča za nastavnike

    Angeliki Voultepsi je nastavnica u osnovnom obrazovanju. Radila je kao zamjenski učitelj u paralelnoj podršci studenata s pervazivnim razvojnim poremećajem, na prihvatnim časovima za imigrante za nastavu Grčkog jezika kao drugog stranog jezika, te u međukulturalnom obrazovanju. Pohađala je seminare muzeologije a trenutno pohađa seminar za odrasle „Obrazovanje u muzejima“ u Dječijem muzeju Grčke, koji se bavi procesom stvaranja i implementacije obrazovnih programa u muzejima.