Πόλεμος και ειρήνη

Οι κοινωνικές αλλαγές ως επακόλουθο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου

«Αυτό που νομίζω ότι εκτιμάται ελάχιστα στη Δυτική Ευρώπη είναι το πόσο σημαντικός ήταν ο Μεγάλος Πόλεμος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ήταν η κρίσιμη εκείνη στιγμή, όπου η πολιτική οργάνωση της περιοχής, αλλά και η κοινωνική και οικονομική δυναμική της άλλαξαν ριζικά, διότι σε μεγάλο βαθμό ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ένας ολοκληρωτικός πόλεμος που κινητοποίησε το σύνολο της κοινωνίας.

»Οι χωρικοί αποτελούσαν τον κύριο όγκο των στρατιωτικών δυνάμεων, για δημογραφικούς λόγους, διότι οι περισσότεροι άνδρες που μπορούσαν να επιστρατευθούν ήταν χωρικοί. Όταν επέστρεψαν −όσοι επέστρεψαν από το μέτωπο−, είχαν πολύ πιο ανεπτυγμένη πολιτική συνείδηση απ’ ό,τι πριν. Επίσης είχαν προσδοκίες από τα εθνικά κράτη. Ήθελαν κάτι σε αντάλλαγμα, κι αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο οι περισσότερες χώρες στην περιοχή εφάρμοσαν μεγάλης κλίμακας αγροτικές μεταρρυθμίσεις και διένειμαν πολλή γη σε μικροκαλλιεργητές.

»Αυτό το παράδειγμα δείχνει ότι ο πόλεμος αποτέλεσε τομή στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, για να μην αναφερθούμε στα νέα σύνορα που χαράχτηκαν μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο».

 

Ulf Brunnbauer ©  Anemon Productions
Ulf Brunnbauer
Ο Ulf Brunnbauer είναι καθηγητής Ιστορίας της Νοτιοανατολικής και Ανατολικής Ευρώπης στο Πανεπιστήμιο του Ρέγκενσμπουργκ. Ασχολείται με την κοινωνική ιστορία των Βαλκανίων κατά το 19ο και 20ό αιώνα και ειδικότερα με θέματα όπως η εθνική συγκρότηση, οι μουσουλμανικές μειονότητες και η ιστοριογραφία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.