Σχόλιο

Ο Honneth είναι εκπρόσωπος της φραγκφουρτιανής κοινωνικής Φιλοσοφίας, μαθητής του Jürgen Habermas. Σήμερα είναι διευθυντής του Ινστιτούτου στο οποίο κάποτε ο Max Horkheimer και ο Theodor W. Adorno άρχισαν τη θεωρητική-κριτική διερεύνηση της κοινωνίας στο έδαφος του Μαρξισμού. Η δική τους κριτική θεωρία της κοινωνίας δέχτηκε από τότε σημαντικές μετατροπές, και από τον ίδιον τον Axel Honneth. Ο Habermas στον καιρό του είχε ασκήσει κριτική στις ιστορικοφιλοσοφικές παραδοχές και την ελλιπή κανονιστική θεμελίωση της «Κριτικής Θεωρίας» και είχε αναπτύξει εναλλακτικά τη δική του «Ηθική του Διαλόγου», βάση της οποίας είναι ο συναινετικός διάλογος. Άλλοι με τη σειρά τους επέκριναν αυτή την ηθική διότι τοποθετούσε τον διάλογο πάντοτε σε τόσο υψηλό επίπεδο ορθολογισμού, ώστε να μην μπορεί να περιλάβει συγκρούσεις και γενικά τη περιοχή του θυμικού και της υποκειμενικής αξιακής δέσμευσης, από όπου μπορούν να ερμηνευτούν οι συγκρούσεις. Αυτή την ένσταση της υπερορθολογικότητας την προέβαλλε και ο Honneth. Αντιπαραθέτει στην ορθολογικότητα του Habermas μια «θεωρία της αναγνώρισης», η οποία ξεκινά από ένα βαθύτερο επίπεδο, στο οποίο σχηματίζεται μέσα από την αλληλαναγνώριση η υποκειμενική μας ταυτότητα και η ανεξαρτησία του Εγώ μας. Το δίπολο «αναγνώριση – περιφρόνηση» και ο συλλογισμός ότι η ταυτότητα ενός ανθρώπου κινδυνεύει προπάντων από την περιφρόνηση ανοίγουν ένα ευρύ πεδίο ερευνών για την κοινωνιολογία των συγκρούσεων.
Κείμενο: Ulrich Sand
Μετάφραση: Θόδωρος Παρασκευόπουλος

Ο Axel Honneth στον κατάλογο της βιβλιοθήκης

Αναζητήστε στον κατάλογο τους τίτλους του Axel Honneth που είναι διαθέσιμοι στις βιβλιοθήκες του Goethe-Institut.