Έργα

Gnosis und spätantiker Geist. Teil I (1934) (Teil II/1 1954)

The Phenomenon of Life. Toward a Philosophical Biology (1966) (γερμανικά 1973: Organismus und Freiheit. Ansätze zu einer philosophischen Biologie) 

Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation (1979)

Technik, Medizin und Ethik (1985)

Philosophische Untersuchungen und metaphysische Vermutungen 1992

Ο Hans Jonas στον κατάλογο της βιβλιοθήκης

Αναζητήστε στον κατάλογο τους τίτλους του Hans Jonas που είναι διαθέσιμοι στις βιβλιοθήκες του Goethe-Institut.