Bosna i Hercegovina

Nacionalsocijalizam i holokaust u školskoj nastavi

Holokaust i nacionalsocijalizam dijelom su nastavnoga plana većine škola te su obrađeni u školskim udžbenicima. No na međunarodnoj su razini zamjetne velike razlike u povijesnom prikazu i kontekstualizaciji holokausta i Drugog svjetskog rata.

Proučavanje holokausta u nastavnim i vannastavnim aktivnostima u Ju Gimnaziji Obala Sarajevo

Foto Gimnazija Obala Sarajevo
Foto Gimnazija Obala Sarajevo

Tema proučavanja holokausta u Ju Gimnazija Obala Sarajevo zasigurno zauzima važno mjesto i može se grubo gledano dijeliti u dva segmenta. Dok s jedne strane nastavni okviri preciziraju koje i kako trebaju da se realizuju nastavne jedinke iz predmeta Historija, s druge strane školske vannastavne aktivnosti često se bave ovom tematikom.

Ukoliko se uzme u razmatranje nastavni segment možemo za polaznu tačku uzeti da učenici dolaze sa osnovnim predznanjem o ovoj temi jer se u završnim razredima osnovne škole izučava II svjetski rat. Kada je konkretno u pitanju Program izučavanja holokausta, tada se već u II razredu gimnazije 10 časova posvećuje temama poput onih o: Totalitarnom režimu, II svjetskom ratu i suđenju ratnim zločincima. U završnom razredu gimnazije, a u okviru izborne nastave, učenici često ove teme biraju za seminarske i maturske radove, shodno tome se upućuju da koriste dodatne materijale i historijske izvore. Ovdje školska biblioteka nudi mnoštvo relevantnih naslova domaćih i stranih autora. Učenici pored faktičkog usvajanja gradiva u nastavnom procesu često dobijaju i kreativne zadatke kao što su npr. istražiti antisemitsku propagandu, plakate i karikature, analizirati igrane i dokumentarne filmove, prikupe svjedočenja preživjelih. Cilj ovih istraživanja nije samo suočavati učenike sa stravičnim posljedicama zločinačke ideologije nego da na kreativan i njima prikladan način istraži sve etape i hronologiju zločina holokausta.

Ovakvim pristupom obrade tematike Holokausta u nastavi učenicima se daje mogućnost da induktivno usvoje ovo gradivo.Tragajući za odgovorima na pitanja o moralnoj i krivičnoj odgovornosti učenici uočavaju i ulogu države, društvenih grupa i pojedinaca u zločinu i otkrivaju univerzalnu dimenziju holokausta praveći paralele sa drugim masovnim zločinima u novijoj historiji koji imaju elemente genocida npr. (Armenski genocid 1915, rat u Ruandi 1994-1998, rat u Bosni 1992-1995.)

Pored već navedenih nastavnih sadržaja i načina njihovog podučavanja u Gimnaziji Obala do sada je realizirano nekoliko velikih projekata koji se usko bave ovom tematikom. Tako se svake godine za zainteresovane učenike organizuje projektni historijski sat u Muzeju Bitke na Neretvi i u Memorijalnom centru Potočari u Srebrenici. Cilj ovih aktivnosti jeste povezati usvojeno nastavno gradivo sa događajima iz nama bliske prošlosti. Učenici na ovaj način mogu razgovarati sa vremenskim svjedocima, proučavati eksponate kao i odati počast stradalima. Sve naučeno u ovim projektima potom se diskutira i tematizira u nastavnim okvirima.

Škola svake godine obilježava i dva jako važna datuma iz Drugog svjetskog rata. 9. maj, dan oslobođenja Evrope od fašizma obilježava se i kao Dan škole. Tako svečanom akademijom i sportskim susretima škola simbolično sa prijateljima obilježi ovaj datum. Sa preživjelim učesnicima Narodno-oslobodilačke borbe udruženim u Udruženje građana SUBNOAR, svake godine proslavljamo 6. April, Dan oslobođenja Sarajeva od fašizma. Učenici ovom prilikom izvode recitale i muzičke numere usko vezane za Narodno-oslobodilačku borbu, a potom razgovaraju sa borcima.

U saradnji sa Radio Erfurt u Njemačkoj i Omladinskom novinskom organizacijom u BiH, učenici naše škole trenutno realizuju i radijski projekt, koj se također služi ovom tematikom. Cilj je snimati razgovore sa preživjelim žrtvama holokausta u Njemačkoj i genocida u Bosni i Hercegovini, njihova montaža i prevođenje te emitovanje u ovim dvijema zemljama. I u okvirima ovog projekta učenici društveno-odgovorno vraćaju fokus na tematiku holokausta, obrađujući i tematizirajći je.

Jedan od aktuelnih projekata jeste i projekt Dvostruki teret koji se realizuje u saradnji sa Goethe institutom Zagreb i Historijskim muzejom u Sarajevu.

Sve navedeno pokazuje nam da je ova tematika u procesima poučavanje u Gimnaziji Obala jako zastupljena te da je različitim pristupima prilagođena svim uzrastima i sposobnostima učenika.