Bosna i Hercegovina

Nacionalsocijalizam i holokaust u školskoj nastavi

Holokaust i nacionalsocijalizam dijelom su nastavnoga plana većine škola te su obrađeni u školskim udžbenicima. No na međunarodnoj su razini zamjetne velike razlike u povijesnom prikazu i kontekstualizaciji holokausta i Drugog svjetskog rata.

Video s radionice za učenike i uskoro fotoaparatom kroz Sarajevo

Sie benötigen den Flashplayer, um dieses Video zu sehen

Dalje ...

Proučavanje holokausta u nastavnim i vannastavnim aktivnostima u Ju Gimnaziji Obala Sarajevo

Tema proučavanja holokausta u Ju Gimnazija Obala Sarajevo zasigurno zauzima važno mjesto i može se grubo gledano dijeliti u dva segmenta. Dok s jedne strane nastavni okviri preciziraju koje i kako trebaju da se realizuju nastavne jedinke iz predmeta Historija, s druge strane školske vannastavne aktivnosti često se bave ovom tematikom. Dalje ...

Nastava povijesti u Bosni i Hercegovini – pregled

Rat za nezavisnost Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. godine razbio je političke strukture jugoslavenskoga obrazovnog sustava, koje su se sastojale od mješavine centralizma i federalizma, te je dugoročno rascjepkao dotad jedinstveni obrazovni sustav Bosne i Hercegovine (BiH).Dalje ...