Hrvatska

Nacionalsocijalizam i holokaust u školskoj nastavi

Holokaust i nacionalsocijalizam dijelom su nastavnoga plana većine škola te su obrađeni u školskim udžbenicima. No na međunarodnoj su razini zamjetne velike razlike u povijesnom prikazu i kontekstualizaciji holokausta i Drugog svjetskog rata.

Usavršavanjem do promjena u pristupu edukaciji o Holokaustu

Iz hrvatske prakse

Nastavnik sam povijesti od 2005. godine. Prva godina rada bila mi je i prvi ozbiljniji susret s temom Holokausta. Nažalost tijekom mog školskog i fakultetskog obrazovanja o toj temi nismo pričali ni učili. Rezultat toga je moj izrazito loš početak edukacije o Holokaustu.

Pripremajući se za nastavu ušao sam u veliku i tešku temu koja me osupnula količinom mračnih zločina. Pod tim sam dojmom želio učenicima predočiti svu težinu detalja logora smrti. Prezentacija leševa, bodljikave žice, umirućih i drugih uznemirujućih fotografija ipak nije ostavila onaj dojam koji sam želio da ostane. Zbog tog prvog negativnog susreta nisam se osjećao spremnim ponovno pred učenicima otvoriti tu temu.

Srećom 2008. godine sam dobio priliku sudjelovati u dvotjednom seminaru na Međunarodnoj školi o Holokaustu u Yad Vashemu u Izraelu. To je bio prvi značajniji korak u mom usavršavanju. Važna lekcija iz te edukacije je da se žrtvama pokuša pristupiti individualno, ali naglasak se mora staviti na njihov život prije Holokausta kako bi se uvidjela promjena u vrijeme Drugog svjetskog rata i nakon njega. Od 2008. do danas sudjelovao sam u mnogim edukacijama u Izraelu, SAD-u, Francuskoj, Nizozemskoj, te često i na nacionalnom seminaru edukacije o Holokaustu koji se ove godine održao po 11. put.

Zahvaljujući redovitom usavršavanju stekao sa znanje koje sam preko županijskih stručnih aktiva nastavnika povijesti počeo prenositi na kolege. Te su aktivnosti krajem 2011. godine dovele do toga da sam inicirao osnivanje Udruge za edukaciju i promicanje ljudskih prava. Glavna aktivnost udruge je organizacija godišnjeg regionalnog seminara o ljudskim pravima kojeg ćemo ovog svibnja održati treći put.

U nastavničkom radu u osnovnoj i srednjoj školi proveo sam nekoliko projekata na temu edukacije o Holokaustu. Svakako najkompleksniji je bio projekt „Učenje o ljudskim pravima na primjeru Holokausta“ u sklopu kojeg smo 27. siječnja 2009. godine otvorili „Razredni muzej Holokausta“. Učenici povijesne grupe su tijekom 4 mjeseca intenzivnog rada formirali izložbu kroz koju je prikazana svakodnevica Židova prije rata, napredovanje prema izolaciji i rasnim zakonima, konačno rješenje, povratak u život nakon rata, povezali tematski sa drugim genocidima i ratovima u kojima se koriste djeca vojnici. Centralni dio muzeja su bile spajalice spojene u lance. Svaka spajalica je predstavljala jednu žrtvu, a spajanje u šarene lance je predstavljalo simboličku raznolikost i povezanost čovječanstva. U četiri mjeseca prikupili smo 153.000 spajalica koje smo povezali u lance.

Trenutni projekt koji provodim sa školom iz Portugala je „TeachingHolocaust.net“ (skraćeno TH.net). U projektu učenici dviju škola razmjenjuju elektroničke materijale o Holokaustu i snimaju video priloge. Učenici moje škole su za portugalske prijatelje pripremili kratke priloge o povijesti našeg kraja i o logoru Jasenovac. Tome smo pridodali izjave dvadesetak nastavnika iz cijele EU koji pričaju o važnosti edukacije o Holokaustu, te video priče o dvoje preživjelih Židova iz Hrvatske. Učenici Srednje škole Čakovec će u svibnju sudjelovati u treningu za vršnjačke vodiče kroz izložbu „Anne Frank – povijest za sadašnjost“. Izložba je case study u kojem je sudbina djevojčice povezana sa cjelokupnom pričom o Holokaustu. Sastavni dio izložbe su paneli na kojima sam ispričao hrvatsku povijest u Drugom svjetskom ratu kao i zločinima protiv civila u Domovinskom ratu.

Miljenko Hajdarović rođen je 1980. u Čakovcu. Diplomirao je povijest i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2005. radi u nastavi i trenutno podučava povijest, sociologiju i politiku u Srednjoj školi Čakovec. Predsjednik je Udruge za edukaciju i promicanje ljudskih prava, te urednik elektroničkog časopisa Hrvatski povijesni portal.
Linkovi o temi