Hrvatska

Nacionalsocijalizam i holokaust u školskoj nastavi

Holokaust i nacionalsocijalizam dijelom su nastavnoga plana većine škola te su obrađeni u školskim udžbenicima. No na međunarodnoj su razini zamjetne velike razlike u povijesnom prikazu i kontekstualizaciji holokausta i Drugog svjetskog rata.

Publikacija Mapiranje Koprivnice

Priprema umjetničke intervencije u Koprivnici može započeti - video s radionice za učenike

Dalje ...

Snimanje u Zaprešiću i Veszprému može započeti - video s radionice za učenike

Dalje ...

Usavršavanjem do promjena u pristupu edukaciji o Holokaustu

Miljenko Hajdarović: "Nastavnik sam povijesti od 2005. godine. Prva godina rada bila mi je i prvi ozbiljniji susret s temom Holokausta. Nažalost tijekom mog školskog i fakultetskog obrazovanja o toj temi nismo pričali ni učili."

Dalje ...