Mađarska

Nacionalsocijalizam i holokaust u školskoj nastavi

Holokaust i nacionalsocijalizam dijelom su nastavnoga plana većine škola te su obrađeni u školskim udžbenicima. No na međunarodnoj su razini zamjetne velike razlike u povijesnom prikazu i kontekstualizaciji holokausta i Drugog svjetskog rata.

Snimanje u Zaprešiću i Veszprému može započeti - video s radionice za učenike

Dalje ...

Učenje i poučavanje o holokaustu u kontekstu kolektivnog sjećanja

Mađarska se javnost u doba komunizma sve do 1989. nije osobito bavila holokaustom, iako su se vlasti, pritom izbjegavajući identificirati žrtve kao pripadnike židovske populacije, itekako trudile legitimirati kroz svoj antifašizam.

Dalje ...

Školska svakodnevica i projektni rad s učenicima

Naša škola stavlja velik naglasak na poučavanje tolerancije i na to da učenicima prenese poštovanje ljudskih prava i zaštitu prava manjina kao temeljne vrijednosti. To je osobito važno u našoj gimnaziji, u kojoj djeluje i odjeljenje za njemačku manjinu.

Dalje ...