Događanja

Otvarenje izložbe u Sarajevu

Predstavljanje projekta
3. travnja 2015.
HMBIH Sarajevo
Izložba se može pogledati do ljeta 2015.
Design Sanja Vrzić
12.00 Otvorenje izložbe 70 godina – šta nam grad priča o prošlosti?

U nastavku razgovor s Jakobom Fincijem, predsjednikom Židovske zajednice BiH, i Feridom Buturovićem, nosiocem Partizanske spomenice 1941.

Design Sanja Vrzić


 
Produkcija izložbe:
Elma Hašimbegović (HMBIH), Benjamin Hedžić (Gimnazija Obala)

Učenici/ce: 
Emina Džindo, Sunita Hotić, Samra Džananović, Azra Džihanić, Aldin Šabić, Amir Zilić, Esma Vinčević, Ilma Subotić, Emina Demirović, Irhad Đuderija, Nadine Smajkić, Belma Karajica, Enej Bruck, Sabina Trišić, Mirnesa Raonić, Igor Slagalo, Armin Papović, Emir Tirak, Faris Mezit, Belma Pivić, Vedad Krkbešević, Merjema Milić, Adna Šurković, Sabina Trišić, Adelisa Mašić, Hafsa Rustempašić , Selma Selimbegović (učenice i učenici Gimnazije Obala Sarajevo)

Mentori/ce:
Benjamin Hedžić, Snježana Melunović, Leila Tuce-Piragić, Rijad Ganibegović (profesorice i profesori Gimnazije Obala Sarajevo) 

Stručni suradnik za fotografije: 
Jim Marshall

Suradnice/ci u muzeju:
Elma Hašimbegović, Amar Karapuš, Esad Hadžihasanović 

Dizajn: 
Sanja Vrzić

Linkovi o temi