คณะกรรมการศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ

(หน่วยงานมอบเงินสนับสนุน)

คณะกรรมการศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มอบเงินทุนและความสนับสนุนให้แก่โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศฟิลิปปินส์ พันธกิจส่วนหนึ่งคือ เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างอิสระ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมในฟิลิปปินส์ และเพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศฟิลิปปินส์


ประวัติโดยย่อ

คณะกรรมการศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (The National Commission on Culture and Arts) มอบทุนสนับสนุนสำหรับโครงการเพื่อการส่งเสริม พัฒนา หรืออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ คณะกรรมการยังสนับสนุนโครงการความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลงานสำคัญที่ช่วยให้พันธกิจของคณะกรรมการประสบความสำเร็จได้

ในปี พ.ศ.2530 ประธานาธิบดี คอราซอน ซี. อากีโนลงนามในคำสั่งของฝ่ายบริหารฉบับที่ 118 ก่อตั้งคณะกรรมการศิลปะวัฒนธรรมในความกำกับดูแลของประธานาธิบดีขึ้น 5 ปีหลังจากนั้น คำสั่งของประธานาธิบดีฉบับนี้ก็ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย คือ รัฐบัญญัติฉบับที่ 7356 ก่อตั้งคณะกรรมการศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ (NCCA) โดยมีสมาชิกวุฒิสภา เอ็ดการ๎โด อังการา, เฮเฮร๎ซอน อัลบาเรซ, เลติเซีย ราโมส ชาฮานี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การ๎โลส ปาดิญา เป็นผู้ร่วมร่างกฎหมายนี้

พันธกิจที่คณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมายคือ กำหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม ประสานงานและดำเนินการตามนโยบายโดยรวม ประสานงานและดำเนินงานโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริหารกองทุนบริจาคเพื่อศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ (the National Endowment Fund for Culture and the Arts)

หน่วยงานราชการหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (CCP) สถาบันประวัติศาสตร์แห่งชาติ (NHI) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (NM) หอสมุดแห่งชาติ (TNL) หอจดหมายเหตุแห่งชาติฟิลิปปินส์ และคณะกรรมการภาษาฟิลิปิโน (KWF) หน่วยงานทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การกับดูแลของคณะกรรมการศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติตามกฤษฎีกาฉบับที่ 80 และบัญญัติสาธารณรัฐฉบับที่ 9155 ประธานหรือผู้อำนวยการของหน่วยงานด้านวัฒนธรรมเหล่านั้นต่างเป็นอดีตสมาชิกของคณะกรรมการศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติทั้งสิ้น

คณะกรรมการนาฏยศิลป์แห่งชาติ (the National Committee on Dance – NCDance) มอบทุนสนับสนุนสำหรับการแสดงนาฏยศิลป์และเทศกาลต่าง ๆ ในฟิลิปปินส์ รวมถึงการแสดงในพื้นที่ต่างจังหวัด การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษา และทุนสนับสนุนการเดินทางสำหรับศิลปินหรือคณะนาฏยศิลป์ที่ได้รับเชิญให้ไปเป็นตัวแทนประเทศฟิลิปปินส์ในเทศกาล การแข่งขัน หรือโครงการอื่น ๆ ระดับนานาชาติ

คณะกรรมการนาฏยศิลป์แห่งชาติภายใต้การกำกับของคณะกรรมการย่อยด้านศิลปะ เป็นคณะกรรมการ 1 ใน 22 ชุดในคณะกรรมการศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งถือเป็นสาขาด้านวัฒนธรรมของรัฐบาล คณะกรรมการนาฏยศิลป์แห่งชาติประกอบด้วยสมาชิกบุคคลทั่วไปและสถาบันต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนของภาคต่าง ๆ ทั้งระบำพื้นบ้าน บัลเลต์ คอนเทมโพรารี/โมเดิร์นแดนซ์ และแจ๊สแดนซ์/การเต้นเชิงการค้า คณะกรรมการฯ ต้องการอนุรักษ์มรดกด้านการเต้นและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเต้นในฟิลิปปินส์ โครงการของคณะกรรมการ เช่น ซาเยา ปินอย (Sayaw Pinoy -นาฏยศิลป์ปินอย “ปินอย” เป็นคำท้องถิ่น ใช้เรียกชาวฟิลิปปินส์) เป็นเทศกาลนาฏยศิลป์ระดับชาติ คณะเต้นหลากประเภท หลายรูปแบบ จะมาแสดงในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศฟิลิปปินส์ อีกโครงการหนึ่งคือ การประชุมใหญ่แห่งชาติ ด้านนาฏยศิลป์ (the National Dance Congress) สำหรับระบำพื้นบ้านของฟิลิปปินส์ /โจแอล ฆาซินโต


National Commission on Culture and Arts
633 NCCA Building, General Luna Street,
Intramuros, Manila, Philippines
โทรศัพท์: +63 2 527-2192 / 527-2202
โทรสาร: +63 2 527-2191 and 527-2194
Mail Symbolinfo@ncca.gov.ph
Head, National Committee on Dance: Shirley Halili-Cruz


ลิงค์ข้อมูล