ספרות יפה

  קידום תרגומי ספרות

  התוכנית לקידום תרגום של מכון גתה נועדה לעודד את הוצאתה לאור של ספרות מקורית גרמנית בשפות אחרות

  לתרגם ספרים – לבנות גשרים

  תכנית שהות של מכון גתה למתרגמים מקצועיים מחו"ל.

  ספריית תיאטרון

  מחזאות גרמנית בת-זמננו: רשימה של תרגומים שניתן להזמין

  New books in German

  ספרים חדשים בשוק הגרמני.