il israel - Übersetzen als Kulturaustausch

  ספרות היא מפתח מהותי לחיי התרבות והבנת הזהות של כל אומה. לפיכך תופסת הספרות מקום מיוחד בעבודה הבינלאומית של מכון גתה. היא מאפשרת לנו לפגוש ולהכיר את הזר והלא ידוע שבקרבנו ולסלול את הדרך להתקרבות נטולת עכבות המושתת על אימון.

  הבנה חוצת גבולות היא חלק מן הדימוי העצמי והפעילות של מכון גתה – ובעניין זה הספרות תמיד מלאה תפקיד מרכזי. ולכן תמצאו בדפים הבאים ספרות גרמנית שתורגמה לעברית מאז 1999.
   • פאלאדה, הנס: איש קטן, מה עכשיו?
תרגום: יוסיפיה סימון. – פן הוצאה לאור, 2013
   • גלטאואר, דניאל: כל שבעת הגלים
תרגום: דפנה עמית . – כתר, 2011
   • טים, אובה: אדום
תרגום: גדי גולדברג. – עם עובד, 2011
   • בל, היינריך: תמונה קבוצתית עם גברת 
תרגום: חיים איזק. – זמורה-ביתן, 2012
   • קוין, אירמגרד: נערת המשי המלאכותי
תרגום: חנן אלשטיין. – אחוזת בית, 2013
   • אנדה, מיכאל: הדרך הארוכה לסנטה קרוז 
תרגום: יוֹסִפְיָה סִימוֹן. – זמורה-ביתן, 2012
   • פונקה, קורנליה: מוות של דיו 
תרגום: חנה לבנת. – זמורה־ביתן, 2012
   • שטיינהפל, אנדריאס: ריקו, אוסקר וצלליות הענק 
תרגום: מיכאל דק. – אחיאסף, 2010
   • ניטשה, פרידריך: הנה האיש: מכתבים
תרגום: יפתח הלרמן- כרמל. – כרמל, 2011
   • מרקס, קארל: הקפיטל: ביקורת הכלכלה המדינית
תרגום: יפתח גולדמן. – הקיבוץ המאוחד, 2011
   • ארנדט, חנה: 
כתבים יהודיים
תרגום: איה ברויר. – קו אדום, 2012

    קידום תרגומי ספרות

    התוכנית לקידום תרגום של מכון גתה נועדה לעודד את הוצאתה לאור של ספרות מקורית גרמנית בשפות אחרות

    לתרגם ספרים – לבנות גשרים

    תכנית שהות של מכון גתה למתרגמים מקצועיים מחו"ל.

    ספריית תיאטרון

    מחזאות גרמנית בת-זמננו: רשימה של תרגומים שניתן להזמין