ספרות ילדים ונוער

קידום תרגומי ספרות

התוכנית לקידום תרגום של מכון גתה נועדה לעודד את הוצאתה לאור של ספרות מקורית גרמנית בשפות אחרות

לתרגם ספרים – לבנות גשרים

תכנית שהות של מכון גתה למתרגמים מקצועיים מחו"ל.

ספריית תיאטרון

מחזאות גרמנית בת-זמננו: רשימה של תרגומים שניתן להזמין

New books in German

ספרים חדשים בשוק הגרמני.