ארנדט, חנה

© Kav Adom
© Kav Adom
כתבים יהודיים
תרגום: איה ברויר. – קו אדום, 2012

הספר "כתבים יהודיים" מהווה אסופת חיבורים ומאמרים שונים של חנה ארנדט. הכתבים נוצרו במהלך שלושים שנים ורבים מהם רואים כאן אור לראשונה. בראש ובראשונה הם מתארים ומשקפים את חוויותיה של הסופרת היהודייה שנולדה בגרמניה ב-1906, ברחה לצרפת ב-1933 ובסופו של דבר מצאה מקלט בארצות הברית. ברוח זו מייצגת אסופת הטקסטים את הבסיס הרעיוני חילוני שעליו מושתתים הרעיונות הפוליטיים של ארנדט בנושא המדינה הלאומית וממקמת את מחשבותיה בהקשר הקיום היהודי.

  © HakibutzHameuchad
  © HakibutzHameuchad
  יסודות הטוטליטריות
  תרגום: גיא אלגת. – הקיבוץ המאוחד, 2010

  הספר "יסודות הטוטליטריות" נחשב ליצירה הפילוסופית-פוליטית העיקרית של חנה ארנדט שבו היא מציגה תיאור מקיף של הטוטליטריזם והשלטון הטוטליטרי מתוך הסתכלות בשואה, מפתחת משנה סדורה לנושא זה. ארנדט מתבוננת באופן שווה בנאציזם ובסטליניזם, מצביעה על מכנים משותפים, ועל היסודות האידיאולוגיים והמשמעויות הפוליטיות של האנטישמיות, האימפריאליזם והגזענות. ספרה שראה אור ב-1951 ותורגם לגרמנית ב-1955, שימש ספר יסוד למחקר בנושא הטוטליטריזם.

   © Resling
   © Resling
   הרצאות על הפילוסופיה הפוליטית של קאנט
   תרגום: גיא אלגת. – רסלינג, 2010

   כפי שמבשרת הכותרת הספר "הרצאות על הפילוסופיה הפוליטית של קאנט" מהווה אוסף מאמרים, הרצאות והערות של חנה ארנדט בנושא התיאוריה הפוליטית של קאנט. המחברת מתמקדת בסוגיות כוח השיפוט והטעם, וביחסים שבין אמנות ופוליטיקה. כל הטקסטים נכתבו בתקופת היצירה האחרונה שלה ומשלימים את יצירתה הבלתי גמורה "The life of the Mind" (חיי הרוח) שבו פיתחה תורה של החשיבה האנושית הנשענת על הביקורת של קאנט.

    קידום תרגומי ספרות

    התוכנית לקידום תרגום של מכון גתה נועדה לעודד את הוצאתה לאור של ספרות מקורית גרמנית בשפות אחרות

    לתרגם ספרים – לבנות גשרים

    תכנית שהות של מכון גתה למתרגמים מקצועיים מחו"ל.

    ספריית תיאטרון

    מחזאות גרמנית בת-זמננו: רשימה של תרגומים שניתן להזמין

    New books in German

    ספרים חדשים בשוק הגרמני.