מרקס, קארל

© Sifriat HaPoalim
© Sifriat HaPoalim
הקפיטל: ביקורת הכלכלה המדינית
תרגום: יפתח גולדמן. – הקיבוץ המאוחד, 2011

הקפיטל הוא אחד מן הכתבים רבי ההשפעה של קארל מרקס ובו הוא מנתח חברות קפיטליסטיות וקורא תיגר על המבנים והתאוריות שעליהן אלה מושתתות. הוא מצביע על כך שחברות בעלות שיטות ייצור קפיטליסטיות מאורגנות על פי עיקרון המעמדות, ומוכיח שבנסיבות אלה אין מקום ליצרנים של העושר החברתי, קריא ההון. בהמשך הוא מביע התנגדות לשליטים הפוליטיים שעיניהם נשואות אך ורק לצבירת הון ולפיכך מתווים ומקבעים את התלותיות של מעמד הפועלים.

  קידום תרגומי ספרות

  התוכנית לקידום תרגום של מכון גתה נועדה לעודד את הוצאתה לאור של ספרות מקורית גרמנית בשפות אחרות

  לתרגם ספרים – לבנות גשרים

  תכנית שהות של מכון גתה למתרגמים מקצועיים מחו"ל.

  ספריית תיאטרון

  מחזאות גרמנית בת-זמננו: רשימה של תרגומים שניתן להזמין

  New books in German

  ספרים חדשים בשוק הגרמני.