ניטשה, פרידריך

© Carmel
© Carmel
הנה האיש: מכתבים
תרגום: יפתח הלרמן- כרמל. – כרמל, 2011

חיבורו, "הנה האיש", הוא אוטוביוגרפיה של המחבר, שאותה כתב שנתיים לפני שחלה במחלת נפש. הספר פורסם רק לאחר מותו ובמשך שנים רבות לא הוצג בשלמותו. הספר משקף בפרוטרוט את חייו ואת ההשפעה האישית שהייתה לו על הקאנון התיאורטי של הפילוסופיה. בנוסף נמצא כאן דיון מעמיק ברבים מכתביו הפילוסופיים וחזרה על התזות בתחום הביקורת על הנצרות. הספר שלפנינו מקנה לקורא סקירה תמציתית על החשיבה של ניטשה והצצה מרתקת לחיי היומיום שלו.

  © Am Oved
  © Am Oved
  כה אמר זרתוסטרא: ספר לכל אחד ולאף אחד
  תרגום: אילנה המרמן. – עם עובד, 2010

  רבים רואים בספרו "כה אמר זרתוסטרא", את הספר החשוב ביותר שכתב ושסלל את הדרך לפרק האחרון בחיי היצירה שלו. אם רוב כתביו הקודמים היו ספרי עיון, שבעיקר ניתחו את החברה בת זמנו ולא מנעו את הביקורת מן המבנה שעליו הושתתה, בעזרת פרוזה המנונית ההוגה הדמיוני, המספר ודמות העל-אדם זרתוסטרא ותורותיו, יוצר כאן ניטשה דמות המנוגדת להווה הניהיליסטי לטענתו. כאשר הרצון לכוח והחזרה הנצחית הם המחשבות ההיוליות והמשמעותיות המוליכות אל המטרה.

   © Magnes Press
   © Magnes Press
   אנושי, אנושי מדי: ספר לחופשיים ברוח
   תרגום: יעקב גוטשלק ואדם טננבאום. – מאגנס, 2008

   "אנושי, אנושי מדי", מהווה את נקודת המוצא לפיילוסופיה שניטשה מכנה "הפילוסופיה של לפני הצהריים". בקדמת הדברים ניצבים רציונליות סקפטית וביקורת נטולת תנאים מוקדמים שאמורים לעזור ביצירת חיים משוחררים חדשים. על פי ניטשה, באופן אפוריסטי ובעזרת חקירה מתקפית של חשיבה מיושנת ותפישות קדומות בתחום החברה, הפוליטיקה, האמנות והמוסר, יכול האדם להתמודד עם, ולהתנער מאידיאלים מיושנים ולהתקרב אל הערכים הממשיים של החיים הארציים. בהנחה שמציג כאן ניטשה הוא למעשה נפרד מן 'ההערצה והנהייה' שלו אחר ריכרד וגנר ושופנהאואר.

    © Aliyat Gag
    © Aliyat Gag
    אחותי ואני: דפים אחרונים
    תרגום: הלית ישורון. – עליית הגג, 2004

    במשך זמן רב היו החוקרים חלוקים בדעתם האם הספר "אחותי ואני" אכן נכתב על ידי ניטשה או לפנינו זיוף. העובדה היא שעד היום לא נמצא כתב היד הגרמני המקורי או גרסה גרמנית של הספר. מאז 1980 קיימת סבירות גבוהה שניטשה כתב את החיבור במהלך אשפוזו בבית חולים למחלות נפש בעיר יינה במהלך השנים 1890-1889, וזה הופיע בשלב מאוחר יותר בתרגום לאנגלית ""My sister and I. לפנינו מעין המשך ביוגרפי לספרו "הנה האיש – "Ecce Homo הכולל פרשנויות מקיפות ומחשבות על חייו של ניטשה

     © Shoken
     © Shoken
     הרצון לעצמה
     תרגום: ישראל אלדד. – שוקן, 1986

     "הרצון לעצמה", הוא אסופת טקסטים שכתב ניטשה בין השנים 1888-1883. סביר להניח שבתקופת הכתיבה האחרונה שלו תכנן ניטשה לכתוב יצירה הנושאת שם זה, אבל חיבור זה מעולם לא הושלם. ולפיכך אנו מוצאים היום אוספים שונים הנושאים את הכותרת" הרצון לעוצמה" שבהם מופיעים הרעיונות הבסיסיים שעליהם מושתת החשיבה הפילוסופית של ניטשה. הטקסטים השונים עוסקים בעיקר בניהיליזם האירופי, בביקורת המוסר והדת ובמתווה של ערכיות חדשה.

      קידום תרגומי ספרות

      התוכנית לקידום תרגום של מכון גתה נועדה לעודד את הוצאתה לאור של ספרות מקורית גרמנית בשפות אחרות

      לתרגם ספרים – לבנות גשרים

      תכנית שהות של מכון גתה למתרגמים מקצועיים מחו"ל.

      ספריית תיאטרון

      מחזאות גרמנית בת-זמננו: רשימה של תרגומים שניתן להזמין

      New books in German

      ספרים חדשים בשוק הגרמני.