Apie projektą

Apie projektą

Going Public | © Goethe-Institut/Nerijus Jankauskas
Going Public | © Goethe-Institut/Nerijus Jankauskas
Neregėtas menininkų ir meno aktyvistų aktyvumo padidėjimas protestų arabų pasaulyje ir Vakarų šalyse metu vėl atnaujino diskusijas apie meno ir viešosios sferos santykį. Menininkų pasisakymų viešoje erdvėje matomumo, efektyvumo ir kokybės klausimai bei svarstymai, kokią publiką tokios veiklos formuoja, vis labiau rūpi meno bendruomenei ir visuomenei apskritai. Goethe’s instituto inicijuotas projektas „Going Public. Apie galimybes viešai pasisakyti“ atsispiria nuo aktualių diskusijų ir apmąsto meno viešoje erdvėje potencialą bei viešumo koncepcijas.

Greta Vokietijos, projekte dalyvavo Lietuva, Baltarusija ir Kaliningrado sritis – regionas, kuriame politinės ir socialinės situacijos, meninės praktikos ir galimybės per pastaruosius du dešimtmečius tapo radikaliai skirtingos.

Pavyzdžiui, sąveika su viešąja erdve Baltarusijos menininkams ir meno aktyvistams reiškia „tinkamus“ ir „protingus“ veiksmus, nes bet koks viešas pasisakymas dabartinėmis politinėmis aplinkybėmis gali būti traktuojamas kaip potencialios kaltės įrodymas ir sukelti rimtas pasėkmes. Lietuvoje pastebime stiprios meno viešoje erdvėje instrumentalizacijos, vykdomos politikos ir ekonomikos sričių veikėjų, problemą. Tačiau periferijos tokie pasisavinimai praktiškai nepaveikia: tiek Lietuvos provincijos miestuose, tiek Kaliningrade ir Kaliningrado srityje menininkų aktyvumas viešoje erdvėse yra praktiškai nepastebimas, neskaitant didelių miesto švenčių.

Būtent regioniniai sociopolitinių santykių skirtumai nulemia tai, kad tiesioginis ir betarpiškas menininkų ir teoretikų bendravimas šiame projekte buvo ypatingai įdomus. Projekto pradžia tapo bendros kūrybinės dirbtuvės, vykusios Vilniuje 2012 m. balandžio 20-24 dienomis. 2012 m. vasarą ir rudenį Klaipėdoje, Kaliningrade ir Minske vyko meninės intervencijos, tyrimai ir įvairūs dalyvavimą skatinantys projektai. Tikėtina, kad atskiros meninės praktikos ir teorinės prieigos bus sėkmingai perimtos ir pritaikytos skirtingiems kontekstams. Tuo pačiu jų universalumas bus iš naujo patikrintas esant skirtingoms socialinėms ir politinėms sąlygoms.

Bendra patirtis buvo pristatyta tarpdisciplininėje konferencijoje, kuri vyko Leipcigo šiuolaikinio meno muziejuje 2012 m. lapkričio 9-11 dienomis ir atvėrė mažiau žinomas ir menkai reprezentuojamas europines realijas. Taigi, projekto koncepcija numatė ne vienpusį patirties perdavimą iš Vokietijos į Rytų ir Vidurio Europą, o galimybę kiekvienam dalyviui išplėsti savo praktines ir teorines metodikas.
Lena Prents
Koncepcijos autorė ir kuratorė
    Naudinga informacija