Hermann Sudermann

Hermann Sudermann, Lietuviškos apysakos © Juttos Noak leidykla
Lietuviškos apysakos
Übersetzung: Adomas Druktenis
Kaunas: Juttos Noak leidykla, 1996, - 333 S.
ISBN 9986-731-00-3
Originaltitel: Litauische Geschichten
© Deutsche Buch-Gemeinschaft, Berlin 1917Mehr ...
Mano jaunystės vaizdų knyga
Übersetzung: Jūratė Gusevienė, Zita Gutauskienė, Daiva Trijonienė, Lijana Venckienė, Anka Granobs, Romualda Dobranskienė, Artūras Gusevas, Liuda Toleikienė, Helmutas Vaškaitis.
Šilutė: Šilutės H. Zudermano kraštotyros klubas, 2002, - 235 S.
Originaltitel: Das Bilderbuch meiner Jugend
© 1922