Ö kaip vokiškai

VOKIEČIŲ KALBOS DIENOS „Ö kaip vokiškai?“

Po sėkmingo Vokiečių kalbos dienų „Ö kaip vokiškai?“ starto šiemet vėl kviečiame visus, neabejingus vokiečių kalbai, prisijungti prie „Ö kaip vokiškai?“ iniciatyvos. Šia iniciatyva siekiame pabrėžti vokiečių kalbos vaidmenį Lietuvos švietimo ir kultūros įstaigose, versle ir kitose gyvenimo srityse.

Projektą inicijavo Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe`s institutas, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA).Vokiečių kalbos dienų renginius organizuoti gali visi, kam vokiečių kalba atrodo svarbi. Darželius ir pradines mokyklas, kuriose vaikai jau mokosi vokiečių kalbos ar kurios norėtų vaikams suteikti tokią galimybę, kviečiame rengti pasirodymus tėveliams ar piešinių parodas, vokiškų žaidimų ar pasakų valandėles. Progimnazijos ir gimnazijos galėtų rengti konkursus, viktorinas, plakatų parodas. Aukštosiose mokyklose galėtų vykti karjeros dienos. Vokiškas arba su Vokietija dirbančias įmones raginame atverti duris moksleiviams ir studentams. Laukiamos bibliotekų, kultūros įstaigų ir pavienių asmenų iniciatyvos. Formatų yra begalė, ir esame tikri, kad Lietuvoje turime daug institucijų ir žmonių, norinčių parodyti savo simpatijas vokiečių kalbai. Renginių registracijos pabaiga – 2017 m. rugsėjo 22 d.

Savo veiklas svetainėje užregistravusios įstaigos ir iniciatyvinės grupės iš projekto organizatorių gaus paketą su vokiška simbolika ir atributika, dovanėlėmis ir kitais smagiais ir netikėtais dalykais renginio dalyviams.

Projektą inicijavo Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe`s institutas, Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK)

Tikimės, kad 2017 metais per Vokiečių kalbos dienas „Ö kaip vokiškai?“ visa Lietuva vėl prabils vokiškai!

VOKIETIJA LIETUVOJE

Vokiečių kalbos dienų projektą „Ö kaip vokiškai?“ inicijavo šios Lietuvoje veikiančios institucijos: Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe`s institutas, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA).

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje


Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje puoselėja, stiprina ir gilina Vokietijos Federacinės Respublikos ir Lietuvos Respublikos santykius visose srityse, visų pirma politikos, ekonomikos, kultūros ir švietimo bei teisės ir konsulinių reikalų.

Praėjus 25 metams po diplomatinių santykių atnaujinimo dvišalis bendradarbiavimas klesti visose minėtose srityse. Be to, Vokietija ir Lietuva kaip partnerės glaudžiai ir patikimai bendradarbiauja ir kitose daugiašalėse organizacijose, tokiose kaip ES, NATO, JT ir ESBO.

Vokietijos ambasada palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos institucijomis, asociacijomis bei NVO. Ji taip pat puoselėja intensyvius ir konstruktyvius mainus su kitomis Vokietijos institucijomis Lietuvoje, tarp jų, Goethe‘s institutu, Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD), Centrine užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmais (AHK), Konrado Adenauerio fondu ir Friedricho Eberto fondu.

Vokietijos užsienio kultūros ir švietimo politikos Lietuvoje prioritetai – tai vokiečių kalbos rėmimas ir bendradarbiavimas profesinio mokymo, aukštųjų mokyklų ir mokslo srityse. Be to, viena iš ambasados užduočių kultūros srityje yra remti vokiečių menininkus ir vokiečių meną Lietuvoje. Tai – kultūros ir spaudos skyriaus kompetencija.

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA)Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA) Vokietijos Užsienio reikalų ministerijos pavedimu koordinuoja nacionalines mokyklas, kurių moksleiviams suteikiama galimybė gauti Kultūros ministrų konferencijos B1 (DSD I) ir B2/C1 lygio (DSD II) Vokiečių kalbos diplomą.

Tarptautinis (B2/C1 lygio) DSD II diplomas suteikia teisę studijuoti Vokietijos universitetuose ir yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas vokiečių kalbos valstybinio brandos egzamino atitikmuo.

Šiuo metu Lietuvoje yra 12 DSD mokyklų, kurių moksleiviai ne tik ruošiami DSD egzaminui, bet ir dalyvauja įvairiuose konkursuose, gauna stipendijas stažuotėms Vokietijoje. Be to, DSD mokykloms ZfA teikia pedagoginę ir finansinę paramą: finansuoja vokietakalbius mokytojus, mokytojams rengia seminarus ir teikia stipendijas stažuotėms Vokietijoje.

ZfA atstovas – Vokiečių kalbos koordinatorius – yra atsakingas už DSD I (B1 lygio) ir DSD II (B2/C1 lygio) egzamino vykdymą Lietuvoje.

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA) Lietuvoje
Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA)
Trumpas DSD diplomo aprašas

Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD)Vokietijos akademinė mainų tarnyba (DAAD) yra Vokietijos aukštųjų mokyklų ir jų studentų atstovybių organizacija, siekianti mokslo sistemos internacionalizavimo. DAAD, skirdama stipendijas studentams, tyrėjams ir akademiniam personalui, suteikia geriausias galimybes studijuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, skatina tarptautinį bendradarbiavimą, partnerystes tarp užsienio aukštųjų mokyklų ir yra nacionalinė Europos aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo agentūra.

DAAD remia ir Lietuvos studentus bei aukštųjų mokyklų dėstytojus: studentai gali teikti paraiškas Vokietijos aukštųjų mokyklų siūlomiems kalbos kursams arba magistrantūros studijoms; taip pat remiamos studentų grupių kelionės į Vokietiją. Mokslininkams ir aukštųjų mokyklų dėstytojams DAAD siūlo įvairių stipendijų programų – nuo trumpalaikių vieno mėnesio trukmės stažuočių iki trejus metus trunkančių doktorantūros studijų.

Daugelio DAAD stipendijų programų paraiškų pateikimo terminas yra kiekvienų metų lapkričio 15 d.

Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD)
DAAD Informacijos centras Rygoje
Lietuvos DAAD alumnų klubas

Vokietijos ir Baltijos prekybos rūmai (AHK)Vokietijos ir Baltijos prekybos rūmai jau daugiau kaip 20 metų yra svarbiausias Vokietijos įmonių partneris Baltijos šalyse. AHK vienija daugiau nei 430 narių bei suteikia puikias galimybes plėtoti Lietuvos ir Vokietijos įmonių bendradarbiavimą. Rūmai padeda įmonėms užmegzti tiesioginius kontaktus, siūlo įvairias paslaugas, teikia išsamią informaciją apie Baltijos šalių ir Vokietijos rinkas. AHK aktyviai atstovauja savo narių interesams valstybinėse institucijose. AHK yra Jūsų partneris Vokietijoje ir pasaulyje.

Vokietijos ir Baltijos prekybos rūmai (AHK)

Iniciatyva „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH)Iniciatyvą „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH) 2008 m. vasarį pradėjo ir koordinuoja Vokietijos Užsienio reikalų ministerija. PASCH iniciatyvą įgyvendina Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Goethe’s institutas, Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) bei Kultūros ir švietimo ministrų konferencijos įsteigta Pedagoginių mainų tarnyba (PAD).

PASCH iniciatyvos tikslas – stiprinti mokyklų bendradarbiavimą ir vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos dėstymą nacionalinėje švietimo sistemoje. PASCH tinklui priklausančių mokyklų moksleiviams skiriamos stipendijos studijoms Vokietijoje, siūloma galimybė rengti moksleivių mainus ir steigti mokyklų partnerystes. Šiuo metu PASCH tinklui priklauso 13 Lietuvos mokyklų.

Iniciatyva „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH)
Iniciatyvai „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH) priklausančios Lietuvos mokyklos

Alumniportal Deutschland„Alumniportal Deutschland“ yra socialinis tinklas, skatinantis Vokietijos alumnų, įmonių, organizacijų, aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą kultūros, švietimo bei mokslo srityse. Portalas suteikia galimybę užmegzti kontaktų su Vokietijos alumnais ir organizacijomis iš viso pasaulio, keistis dalykine informacija bei patirtimi. Svetainė skirta ne tik Vokietijos alumnams – žmonėms, kurie studijavo, stažavosi, dirbo Vokietijoje – tačiau ir visiems, kurie domisi Vokietija bei vokiečių kalba.

„Alumniportal Deutschland“ rasite apie 140.000 Vokietijos alumnų kontaktų, apie 16.000 darbo pasiūlymų visame pasaulyje, apie 350 įmonių profilių, taip pat naudingos informacijos apie vokiečių kalbą (užduotys, testai, vaizdo ir garso medžiaga), Vokietiją (naujausia informacija kultūros, mokslo bei švietimo srityse), alumnų renginius, mokslinius tyrimus ir vykdomus seminarus.

Projekto idėją remia Vokietijos Užsienio reikalų ministerija, finansuoja Vokietijos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros ministerija, vykdo Aleksandro fon Humboldto fondas, Vokietijos akademinė mainų tarnyba, Gėtės institutas ir Tarptautinio bendradarbiavimo bendrija.

Alumniportal Deutschland

Goethe`s institutasGoethe`s institutas – tai Vokietijos Federacinės Respublikos kultūros institutas, veikiantis daugelyje pasaulio šalių. Mūsų tikslai – vokiečių kalbos mokymosi užsienyje skatinimas ir tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo puoselėjimas, Vokietijos, jos kultūrinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo pristatymas.

Goethe`s institutas Lietuvoje organizuoja kultūrinius renginius bei rengia kvalifikacijos kėlimo kursus vokiečių kalbos mokytojams ir dėstytojams, organizuoja kultūrines programas ir projektus besimokantiems vokiečių kalbos ir dėstantiems ją.

Vokiečių kalbos kursus Vilniuje ir tarptautinius vokiečių kalbos egzaminus nuo A1 iki C2 lygio rengia Goethe`s instituto partneris Valstybės institucijų kalbų centras. Goethe`s instituto egzaminų pažymėjimai nuo B1 iki C2 lygio pripažįstami kaip Valstybinio vokiečių kalbos brandos egzamino ekvivalentas.

Goethe`s institutas trijose Lietuvos viešosiose bibliotekose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įkūrė Vokiškų leidinių bibliotekas, kuriose rasite įvairios informacijos ir spausdintinės, garsinės bei vaizdinės medžiagos apie Vokietiją. Skaitmeninė Goethe`s instituto biblioteka „Onleihe“ suteikia galimybę tam tikram laikotarpiui pasiskolinti skaitmenines medijas, pvz., e. knygas, e. garso įrašus ar e. spaudą.

Goethe`s institutas Lietuvoje
Vokiškų leidinių bibliotekos
Internetinė biblioteka Onleihe
Vokiečių kalbos kursai ir egzaminai

Kodėl verta mokytis vokiečių kalbos?

Radostin Dimitrov Roussev-Peine


UAB „Lidl Lietuva“ generalinis direktorius

Nors mokytis kalbų nėra itin lengva, tačiau jos – raktas į sėkmingą ateitį. Kuo daugiau užsienio kalbų mokama, tuo didesnės perspektyvos gauti norimą darbą, užsitikrinti tolimesnį sėkmingą karjeros kelią.

Pastaruoju metu ir į Lietuvą atkeliauja vis daugiau užsienio kapitalo įmonių, kurioms labai svarbu, jog jų darbuotojai mokėtų užsienio kalbas bei gerai perprastų jų šalies verslo ypatumus.

Vokiečių kalba – viena svarbiausių verslo kalbų Europos Sąjungoje, kurioje rinka auga ypač greitai. Vokietija yra labai svarbi ir Lietuvos prekybos partnerė.

UAB „Lidl Lietuva“, sėkmingai žengiančiai į Lietuvos rinką, ateityje taip pat reikės jaunų, perspektyvių, energingų bei vokiečių kalbą puikiai išmanančių žmonių. Tad kviečiu mokytis šios kalbos, tuomet daugelis kelių, išsvajotos darbo pozicijos link, bus atviri.

Vytautas Jankauskas


Politikos mokslų magistro studijos Miuncheno Liudviko Maksimiliano (LMU) universitete (Vokietija).

Vokiečių kalba man atvėrė duris į platųjį pasaulį. Leido studijuoti geriausiuose Vokietijos universitetuose, sutikti daugybę įdomių žmonių, keliauti po nematytas vietas, dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir semtis vertingos patirties tolimesniam gyvenimo keliui.

Vytenė Stašaitytė


„Verslo žinių“ portalo vz.lt naujienų redaktorė

Mano vokiečių kalbos pasirinkimą nulėmė mama, kuri buvo vokiečių kalbos mokytoja. Esu dėkinga jai už tai, nes ši užsienio kalba atvėrė man vartus į pasaulį. Turbūt nė viena kita šalis nesiūlo tiek tobulinimosi programų, kiek Vokietija. Jos man padėjo pažinti ne tik Vokietiją, bet ir kitas šalis, įgyti svarbių žinių, praplėsti akiratį. Žurnalistui tai ypač svarbu.

Saulius Jurkevičius


Vilniaus licėjaus direktorius

Turėtume prisiminti, kad vokiečių kalba Lietuvos istorijoje buvo ne kartą organiškai įaugusi į mūsų sąmonę. Skaitant Kristijono Donelaičio „Metus“, susipažįstame su germaniškos kilmės žodžiais, mokantis Mažosios Lietuvos istoriją, sužinome, kad vokiečių kalba buvo vartojama ne tik šiame regione, tačiau ji netiesiogiai plito ir Didžiojoje Lietuvoje. XX amžiuje dėl istorinių aplinkybių vokiečių kalba betarpiškai buvo vartojama daugelio Lietuvos žmonių.

Kad netiesiogiai žinome daug vokiškų žodžių, pakanka atsiversti žodyną ties k raide: der Kamin, die Kante, der Kellner, der Kleister, die Klingel, die Klinke, der Knopf, die Knute, der Kork, der Kran, die Krawatte, das Kreuz, der Krieg, der Kringel, die Kuppel, der Kurort, die Kusine, der Kutscher. Tai tik vienos raidės žodžiai, kuriuos nesunkiai galime suprasti. O šie vokiški žodžiai: die Schule, der Baumkuchen, best, die Brüderschaft, der Ersatz, falsch, die Frau, der Glanz, der Rucksack, der Schlips, die Schnur, der Schwager, die Stange, der Stempel, die Tapete, die Tasche, dar ir šiandien yra vartojami daugelio lietuvių.

Todėl, žinant vokiečių kalbos reikšmę ir svarbą bei įdėjus šiek tiek pastangų, galima pakankamai greitai įgyti šios kalbos pagrindus ir pradėti ją vartoti kasdieniniame savo gyvenime.

Gražina Arlickaitė


Europos šalių kino forumo „Scanorama“ meno vadovė

Buvo Lietuvos nepriklausomybės pradžia (1993-ieji). Man buvo skirta stipendija trijų mėnesių vokiečių kalbos kursams Berlyno Goethe’s institute. Tais laikais – tai juk praėjęs šimtmetis! – dar reikėjo gauti vizą ir sutvarkyti daug kitų formalumų. Atvykusi į Berlyną, pirmiausia turėjau išlaikyti egzaminus, leidžiančius patekti į aukštesnio lygio grupę. Išlaikiau. Egzaminuotojas pasiteiravo: „Koks Jūsų tikslas?“ Atsakiau: „Noriu išmokti vokiečių kalbą“. Išgirdau: „Bet Jūs mokate vokiškai“. Nepasidaviau: „Noriu išmokti tikros vokiečių kalbos“. Manęs paklausė, ar sutinku būti perkelta į dviem lygiais aukštesnę grupę. Nustebau. Juk to ir atvykau į Berlyną! Neslėpsiu, buvo sunku. Po pirmųjų paskaitų dėstytoja pasakė: „Tai ne vokiečių kalba, tai gražiniška kalba“. Dar atkakliau kibau į studijas. Pajutau, kad palengva imu prisijaukinti šią didžią kalbą, pradedu suprasti jos žavesį. Tokie štai buvo mano žingsniai bandant išmokti tikros vokiečių kalbos. Berlyne mus vadino Goethe’s vaikais. Man labai patiko ši pravardė. Iki šiol esu dėkinga Berlyno Goethe’s institutui už šį laiką.

Darius Udrys


Viešųjų ryšių specialistas

Man, kaip politologui ir viešųjų ryšių specialistui, vokiečių kalba labai padėjo geriau suprasti ne tik vokiečių, bet ir Vidurio Europos kultūrą, politiką bei istoriją. Tai savo ruožtu padeda rasti bendrą kalbą su šio regiono gyventojais, kas ypač pravertė, kai dirbau žurnalistu Laisvosios Europos radijuje ir plėtros prorektoriumi Europos humanitariniame universitete. Kiekviena kalba pasaulį nušviečia kiek kitaip ir padeda matyti kitas aptariamų reikalų dimensijas ir niuansus. Nors dauguma vokiečių ir moka anglų kalbą, vis vien asmenybės ir kultūra labiau atsiskleidžia gimtojoje kalboje. Džiaugiuosi, kad pradėjęs ją mokytis lietuvių Vasario 16-osios gimnazijoje nemečiau jos grįžęs į JAV ir toliau ją mokiausi universitete, netgi praleidau vieną semestrą Bonos universitete. Vokiečių kalbos mokėjimas leido rimčiau įsigilinti į itin turtingus vokiečių literatūros ir filosofijos klodus.

Džiugilė Kersnauskaitė


Medicinos studijos Vilniaus universitete

Klausiate, kas man yra vokiečių kalba? Tai tarsi durys, kurias atvėrus iškyla didelių galimybių plotai. Vokiečių kalba davė man bilietą į kelionių, naujų pažinčių, įspūdingos kultūros pasaulį. Jei atimtumėte iš manęs vokiečių kalbą, taip pat atimtumėte beveik pusę to, ką smagaus ir įsimintino patyriau savo gyvenime.

Neringa Vaisbrodė


Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos koordinatorė

Vokiečių kalba man buvo pirmasis langas į kitą pasaulį, atvėręs daug galimybių. Pirmoji užsienio kalba, pirmieji susirašinėjimo laiškai, moksleivių mainai Bergisch Gladbache ir studijos Hamburge. Iki šiol pasaulyje išgirstas pašnekesys vokiškai sukelia labai malonius prisiminimus. Tai gebėjimas, kurį visada didžiuojuosi turinti.

Martynas Lukoševičius


Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėjas

Vokiškos knygos vaikams, jų piešiniai – vienas mano gražesnių vaikystės prisiminimų. Šiandien suprantu ir tekstą, smagu skaityti jį garsiai. Visiems linkiu to džiaugsmo!

Ieva Prudnikovaitė


Operos solistė

Vokietijoje yra 83 valstybės išlaikomi operos teatrai, 130 orkestrų, 200 mecenatų išlaikomų teatrų, vyksta 70 muzikos festivalių. Per metus įvyksta apie 7000 operos spektaklių − mūsų kultūringos planetos trečdalis! Garbė mokėti kalbą šalies, kurios žmonės suvokia kultūrą kaip vieną svarbiausių elementų valstybėje ir geba ją užauginti savy.

Nerijus Dunauskas


Lietuvos futbolo federacijos generalinis direktorius

Vokiečių kalba man buvo įdomi ir pradėjo man plėsti akiratį dar nuo mokyklos laikų. Iš profesinės pusės tai suteikia galimybę ieškant bendradarbiavimo ryšių bei išsamiau pažinti puikiai veikiančią Vokietijos sporto sistemą. Džiaugiuosi, jog jau ne pirmus metus atrandame sąlyčio taškų bendriems projektams su Vokietijos ambasada Lietuvoje ir Goethe`s institutu.

Vokiškas futbolas – pavyzdys visai Europai, todėl siekiame iš jo pasimokyti. Neslėpsiu, šiemet per Europos futbolo čempionatą simpatizavau būtent „Die Mannschaft“ – Vokietijos rinktinei. Daugelį metų turime nemažai futbolininkų iš Lietuvos, kurie žaidė ar žaidžia Vokietijoje, todėl šios šalies futbolo mokykla palieka pėdsaką ir mūsų nacionalinėje rinktinėje.

Kristijonas Vizbaras


UAB „Brolis Semiconductors“ įkūrėjas ir gamybos vadovas

Mus su broliu, visiškai nemokančius vokiečių kalbos, gyvenimas atsitiktinai nubloškė į Vokietiją doktorantūros studijoms. Nepaisant to, sugebėjome puikiai įsilieti į vietinę visuomenę tiek profesinėje srityje, tiek gyvenime. Įgijome neįkainojamos patirties, perėmėme vokiečių inžinerinę kultūrą ir ant šių pamatų įkūrėme aukštųjų technologijų įmonę Lietuvoje. Jeigu galėčiau grįžti į praeitį ir ką nors pakeisti, tai pasistengčiau išmokti vokiečių kalbą tobulai, kad dar giliau galėčiau pažinti Vokietijos kultūrą. Kita vertus, dažnai pagalvoju, jog išmokti vokiečių kalbą dar ne vėlu!

Registracijos anketa


iki 700 ženklų
Remaining characters:
(jpg, jpeg, gif, png). Ne daugiau kaip 2Mb

Dalyvavimo sąlygos (PDF, 92 KB)


Išsiuntę anketą palaukite, kol pasirodys patvitrinimas naujame langelyje. Priklausomai nuo nuotraukos dydžio arba interneto greičio tai gali užtrukti kelias minutes!
*privalomi laukeliai

Jei šie laukeliai nebus užpildyti arba pažymėti, Jūsų registracija nebus priimta

2016.10.19, 8.00–8.45 val.


Šiaulių Rasos progimnazija

Der Zungenbrecher8 kl. moksleiviai pasirinks vokiškas greitakalbes, jas iliustruos, pristatys ir dalyvaus greitakalbių varžybose.

2016.10.21


Meškuičių gimnazija

Der Zungenbrecher6-7 klasių moksleiviai lankosi pas pirmokus, pasisveikina su jais vokiškai, pamoko dainuoti dainelę „Guten Tag“, žaidžia žaidimus, piešia ir surengia parodėlę.

2016.10.20, 12.00–12.45 val.


Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

Vokiečių kalbos popietėKasmet mokykloje organizuojama Vokiečių kalbos popietė. Jos tikslas – pristatyti, ką moksleiviai išmoko ir ką veikia per vokiečių kalbos pamokas. Renginyje dalyvauja 4–5 klasių moksleiviai.

2016.10.20, 11.30–12.00 val.


Panevežio „Žemynos“ progimnazija

Mokymosi stotelės „Lernt Deutsch mit uns“6–8 klasių moksleiviai, kurie mokosi vokiečių kalbos, parengs mokymosi stotelių užduotis ir mokyklos erdvėse mokys mokyklos bendruomenės narius (klasės draugus, mokytojus ir kitus mokyklos darbuotojus) vokiečių kalbos žodžių, supažindins su kalbos šalimis, tradicijomis.

2016.10.19–21


Panevėžio „Vyturio“ progimnazija

Akcija „Ar žinai, kad spalio 20 d. – Vokiečių kalbos diena?“Moksleiviai, kurie mokosi vokiečių kalbos, ne tik pieš plakatus apie vokiečių kalbą, Vokietiją, jos įžymybes, bet ir informuos mokyklos bendruomenę apie vokiečių kalbos dieną, vykdys mini apklausą, ką jų bendraklasiai, mokyklos darbuotojai žino apie vokiečių kalbą, kalbos šalis.

2016.10.15, 11.00–12.30 val.


Jurbarko raj. savivaldybės viešosios bibliotekos Baltraitiškės filialas

Brolių Grimų pasakos vokiškai. Deutsch? Warum denn nicht?Trumpa pažintis su Broliais Grimais ir jų pasakomis. O kaip skamba pasaka vokiškai? Smagi popietė vaikams.

2016.10.11–12


Šiaulių r. Voveriškių mokykla

Eins, zwei - vokiškai.Kadangi vokiečių kalbos mokomės tik pirmus metus ir dar tik pirmas mėnuo, mes labai kukliai, tačiau jau norime parodyti, ką išmokome. Mes – šeštokai – ketvirtos klasės moksleiviams vokiškai prisistatysime, pamokysime, kaip reikia sveikintis ir atsisveikinti, kartu pasimokysime vokiškos skaičiuotės, pasakysime kelis ketureilius, o kitą dieną ateisime ir paklausime: O KAIP VOKIŠKAI? Pažiūrėsime, kaip ketvirtokai prisimena, ko mokėme. Žodžiu, kitą dieną reflektuosime.

2016.10.20, 9.00–12.00 val.


Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

Vokiečių kalba ir kultūra KelmėjePrisijungiame prie bendrų renginių Kelmėje.
Kadangi šis projektas taps tradiciniu, nusprendėme nesimokančius vokiečių kalbos moksleivius ir gimnazijos darbuotojus linksmai ir žaismingai mokyti šios kalbos. Taigi pirmoji pamoka – SPALVOS: žemesniųjų klasių moksleiviai mokysis kalbų žaisdami, vyresnieji pasigilins ir į spalvų reikšmes, simboliką, galią.
Su panašia programa lankysimės seniūnijoje, vaikų darželyje. Dalyviams paruošėme dovanėles, kad primintų šią dieną. Tą dieną gimnazijoje skambės vokiškos dainos, vestibiulyje bus gausu informacijos apie vokiečių kalbą, kodėl verta jos mokytis.

2016.10.20


Valstybinė kultūros paveldo komisija

Vokiškai apie Lietuvos kultūrinį palikimąMinėdami Vokiečių kalbos dieną, pabandykime į Vokietiją pažvelgti kitaip. Spalio 20 d. daugelyje Lietuvos vietų rasime Vokietiją. Tačiau, ar galėtume rasti Lietuvą Vokietijoje? Ką slepia viena romantiškiausių Bavarijos Neuschwanstein pilis? Apie ką pasakoja Burghausen pilies, Freibergo katedros ir Dresdeno Zwinger rūmų fasadai? Vokiečių kalba pasakojama Lietuvos istorija, kurios mes galbūt nežinome?
Sekite mūsų spalio 20 d. naujienas Facebook paskyroje. Aktyviausius komentatorius apdovanosime :)

2016.09.30, 9.00–14.00 val., 2016.10.20, 12.00 val.


Rokiškio r., Jūžintų sen., Žiukeliškių k.

Trijų kartų kavinė po atviru dangumiMinėdami Vokiečių kalbos dieną, pabandykime į Vokietiją pažvelgti kitaip. Spalio 20 d. daugelyje Lietuvos vietų rasime Vokietiją. Tačiau, ar galėtume rasti Lietuvą Vokietijoje? Ką slepia viena romantiškiausių Bavarijos Neuschwanstein pilis? Apie ką pasakoja Burghausen pilies, Freibergo katedros ir Dresdeno Zwinger rūmų fasadai? Vokiečių kalba pasakojama Lietuvos istorija, kurios mes galbūt nežinome?
Sekite mūsų spalio 20 d. naujienas Facebook paskyroje. Aktyviausius komentatorius apdovanosime :)

2016.10.20–21


Gr. „Bitutė“ l/d „Coliukė“

Rudens gėrybių ragautuvėsRenginio metu vaikai ir pedagogai atsineš savo išaugintų daržovių ir vaisų, pagaminsime korteles su vokiškais daržovių bei jų skonių pavadinimais.
Žaisime įvairius žaidimus, gaminsime salotas, įvardindami, kokio jos skonio, spalvos, ragausime.

2016.10.26, 14.20–15.05 val.


Vilniaus Aleksandro Puškino mokykla, biblioteka

Pasakų gatvė. VokietijaSpalio 26 d. Vilniaus Aleksandro Puškino mokykloje vyks renginys „Pasakų gatvė. Vokietija“, skirtas Vokiečių kalbos dienoms Lietuvoje paminėti.
Renginio dalyviai galės nukeliauti pasakų keliu, kuris prasideda Vokietijos mieste Bremene ir yra susijęs su Brolių Grimų pasakų veikėjais. Vyresniųjų klasių moksleiviai atsakys į klausimą „Kas gi buvo tie įžymūs Broliai Grimai?“ Po smagios viktorinos bus galima trumpam pasinerti į pasakų pasaulį, prisiminti mėgstamus veikėjus bei susimąstyti, kokią reikšmę pasakos turi mūsų gyvenime.
Mokyklos fojė bus surengta mokinių darbų apie Vokietiją ir jos kultūrą paroda „Fantastinė kelionė su vokiečių kalba“.

2016.10.20, 8.00–15.00 val.


Kaunas

„Ö kaip vokiškai?“ su VDU: kultūra, verslas, politikaVDU jungiasi prie iniciatyvos „Ö kaip vokiškai?“ ir pristato įvairiaspalvę renginių programą, skirtą moksleiviams, studentams bei visuomenei.
11.15 val. Daukanto g. 28, Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė, „Academia cum laude“ tutorė doc. dr. Rūta Eidukevičienė skaitys paskaitą „Vokietija Europoje – per stipri ar per silpna?“.
13.00 val. Putvinskio g. 23 prasidės ekskursija, kurios metu moksleiviai turės galimybę apsilankyti Vokietijos verslo įmonėse ir susipažinti su jų veikla.
VDU dėstytojai savo paskaitas pradės vokišku sakiniu. Mokyklose skambės vokiški pokštai, vyks frazių skaitymai. Studentai iš Vokietijos moksleiviams ves integruotas dalyko pamokas apie vokiečių kultūrą. VDU HMF, UKI.

2016.10.20, 8.00–15.00 val.


Kalvarijos gimnazija

Domiuosi vokiečių kalbaPamokų metu bus vedamos viktorinos „Ką aš žinau apie vokiečių kalbą?", pertraukų metu gimnazijos fojė rodomos skaidrės apie Vokietiją (istorija, virtuvė, įžymūs žmonės), skambės vokiška muzika. 14.00 val. vyks popietė-koncertas.

2016.10.18–21


Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija

Ö kaip vokiškai?Renginio „Ö kaip vokiškai?“ metu visi norintieji galės pasitikrinti savo žinias apie vokiškai kalbančias šalis, bus pristatomi žymūs Vokietijos kultūros, mokslo, politikos bei sporto žmonės. Moksleiviai ir mokytojai bus kviečiami kartu dainuoti karaoke bei pašokti Just Dance. Pasiūlysime įvairių užduočių bei žaidimų.

2016.10.21, 12.40–15.00 val.


R. Stankevičiaus pagrindinė mokykla, Nr.413

Kas mokosi kalbų, jaučiasi visur kaip namiePamokų metu vyks viktorinos „Kas žino daugiau apie vokiečių kalbą?“, bus mokomasi patarlių, trumpų posakių. Žiūrėsime filmus apie Vokietiją, jos istoriją, įdomius žmones. Per popietę mokysimės vokiškų dainų ir šokių. Šauniausieji bus apdovanoti.

2016.10.17–19


Nemunaičių pagrindinė mokykla

Kalbos tiesia tiltus tarp žmoniųPamokų metu bus mokomasi vokiškų dainelių, trumpų eilėraščių, tarptautinių žodžių. Pertraukų metu skambės vokiška muzika, bus rodomos skaidrės apie įvairias kalbas, apie vokiškai kalbančias šalis. Kulminacija – koncertas, popietė „Kodėl aš mokaus kalbų?“ Pasikviesime į draugiją ir anglų bei rusų kalbų mokinius.

2016.10.20, 11.00–12.00 val.


Pakruojo viešoji biblioteka

Apie Vokietiją su meileĮspūdžiais iš kelionės apie Vokietiją dalinsis buvusi mokytoja Ona Venskuvienė. Renginio metu lankytojams bus pristatoma albumų ekspoziciją iš asmeninės kolekcijos. Garsinis knygos skaitymas vokiškai.

2016.10.20, 8.00–14.00 val.


Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija

Diena su vokišku atspalviu1. Projekto „Statome tiltus“ baigiamasis etapas: patitys, įspūdžiai, atradimai
2. Protmūšis „Ten, kur kalbama vokiškai“

2016.10.18–20


Vilniaus Karoliniškių gimnazija

Vokiškai, kūrybingai, žaismingai!Spalio 18 d. ir 20 d. gimnazijoje pamokų metu moksleiviai klausysis ir dainuos šiuolaikines vokiškas dainas, stotelių principu atliks interaktyvias Vokietijos pažinimo, kūrybinio rašymo bei skaitymo užduotis.

2016.10.20, 16.00–18.00 val.


Lopšelis-darželis „Lakštingala“

Dainuojame, žaidžiame, šokame vokiškaiPasikviesime vaikučių, besimokančių su Kiškiu Hansu, tėvelius. Kartu klausysime vokiškos muzikos, dainuosime, žaisime, ragausime bavariškų riestainių.

2016.10.20, 8.00–13.05 val.


Panevėžio Skaistakalnio pagrindinė mokykla, aktų salė

Vokietija: susipažinkime ir mokykimėsRyte visus įeinančiuosius į mokyklą pasveikinsime „Guten Morgen!“ (plakatas).
Per visas pertraukas per mokyklos radiją klausysimės populiarių vokiškų dainų.
Paruošime stendinį pranešimą „Kodėl verta mokytis vokiečių kalbos?“
Pristatysime projektinius 6–8 klasių mokinių darbus (koliažai) „Deutschland. Was ist das?“ (fojė).
Po 4 pamokų aktų salėje vyks protmūšis „Dies und das über Deutschland?“

2016.10.18, 9.40–9.55 val.


Šiaulių Zoknių progimnazija

Singe, sprich, mach mitAntradienį, po 2 pamokų visi moksleiviai (ypač pradinukai) bus sukviesti į mokyklos fojė. Tuo metu septintokai padainuos nuotaikingą dainą su judesiais („wenn du fröhlich bist...“), bus papasakota apie šią šventę, apie Vokietiją ir vokiškai kalbančias šalis, apie vokiečių kalbos reikalingumą, padalinti reklaminiai bukletai.

2016.10.17–22


Kėdainių ,,Ryto“ progimnazija

Virtuali kelionė po Vokietijos sostinę BerlynąMoksleiviai paruoš ir pristatys paruoštą informaciją apie Vokietijos sostinę Berlyną. Pristatymus organizuos visi 5–8 klasių vokiečių kalbos besimokantys moksleiviai. 8 klasės moksleiviai savo paruoštus darbus pristatys pradinukams. Susipažinę su Berlynu virtualioje kelionėje, gruodžio 16–18 d. jį aplankysime kalėdinės išvykos metu.

2016.10.20, 8.00–13.45 val.


Zarasų P. Širvio progimnazijos antrojo aukšto fojė ir kabinetai

Werbung: Deutsch ist super!Progimnazijoje vokiečių, kaip antrosios užsienio kalbos, mokosi 15 moksleivių. Būrelis negausus, bet kokie jie žingeidūs, stropūs, kūrybingi! Vokiečių kalbos dieną septintokai lankysis penktokų pamokose ir mokys vokiškai pasisveikinti, atsisveikinti, skaičiuoti.
Antrojo aukšto fojė stendai pasakos apie vokiečių kalbos reikšmingumą.
Per ilgąsias pertraukas skambės vokiškos dainos.

2016.10.20, 18.00–20.00 val.


UAB „Vinted“

Vokiečių kalba – raktas į sėkmingą karjerąĮ šį renginį kviečiame visus, besidominčius vokiečių kalba bei kultūra. Ypatingai raginame apsilankyti tuos, kurie vis dar mano, jog žmonės, baigę vokiečių filologijos studijas, tampa tik vertėjais arba mokytojais. Iš tiesų vokiečių kalba atrakina begalę durų!
Mes pasidalinsime savo patirtimis, savais patyrimais, ką reiškia baigti vokiečių kalbos studijas. Taip pat paneigsime daugelį nusistovėjusių stereotipų bei išgirsime nuostabių, įkvepiančių pavyzdžių!
Vienoje geidžiamiausių Lietuvos darbovietėje „Vinted“ turėsite galimybę susipažinti su daugelio svajonių darbu – mūsų kolegos papasakos apie darbo pobūdį, specifiką, atsakys į Jūsų klausimus. Taip pat žaisime pažintinius žaidimus, prisiliesime prie Vokietijos kultūros bei kalbos šaknų.
Mūsų pagrindinis tikslas – sulaužyti visus steorotipus, susijusius su vokiečių kalba. O renginio šūkis: „Never make fun of someone who speaks broken English. It means they know another language." (H. Jackson Brown, Jr.)

2016.10.20–21


Visagino „Verdenės“ gimnazija

Deutsch für KleineVokiečių kalbos dieną su 8-ų ir 7-ų klasių moksleivių grupe ketiname 5-os klasės moksleiviams (kitais metais jie rinksis antrąją užsienio kalbą) ir pradinukams pristatyti Vokietiją ir vokiečių kalbą, taip pat pamokyti juos keletą žodžių ir frazių, o susitikimą baigsime dainele ir/ar žaidimu!

2016.10.20, 15.00–16.00 val.


Telšių „Germanto“ pagrindinė mokykla (žaidimų kambarys)

Sukurk lietuviškai, padainuok vokiškaiPradinių klasių moksleiviai kuria eilėraščius, po to juos paverčia dainelėmis, šokiais-rateliais. Užsiėmimų metu vaikai sukurtus ir išverstus kūrinius dainuos vokiškai.

2016.10.20, 11.00–15.30 val.


Valdovų rūmų muziejaus menės

Patirkite senąją muziką ir jos istoriją Valdovų rūmuose11.00 val.
„Senosios muzikos instrumentai“ Edukacinis užsiėmimas vokiečių kalba, vedamas profesionalaus senosios muzikos specialisto, klavesinininko ir vargonininko Vilimo Norkūno. Skirtas pažengusiesiems.
„Kiekvienas gali savo kailiu patirti, kad joks kitas dalykas negali taip stipriai paveikti ir džiuginti mūsų sielų, kaip muzika...“ – taip kalbėjo Europos didikų dvaruose žinomas liutnininkas Valentinas Bakfarkas, tarnavęs Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto dvare Vilniuje.
Kaip atrodo ir skamba Renesanso ir ankstyvojo Baroko epochų instrumentai? Ką apie muziką pasakoja muziejaus eksponatai? Per edukacinį užsiėmimą turėsite galimybę susipažinti su senoviniais XVI–XVII a. instrumentais, apžiūrėti koklius, gobelenus, Lionelio Spados paveikslą „Liudovizio koncertas“. Taip pat gyvai išgirsite klavesino ir vargonų garsus, teorbos skambesį.
Kviečiame registruotis čia
(http://registracija.valdovurumai.lt/50k188t5)

14.00 val. „Operos gimimas“ Edukacinis užsiėmimas vokiečių kalba, vedamas profesionalaus senosios muzikos specialisto, klavesinininko ir vargonininko Vilimo Norkūno. Skirtas pažengusiesiems.
Vienas ryškiausių Baroko epochos muzikos žanrų, sujungusių muziką, dramą ir dailę, yra dramma per musica, arba ankstyvoji opera. Į Lietuvą iš Italijos ji atkeliavo Vladislovo Vazos dėka. Kaip nutiko, kad žymiąją Palestrinos, Monteverdžio renesansinę daugiabalsę chorinę muziką nukonkuravo „paprasta“ poezija, tai yra naujosios dainos ir užgimusi opera? Kokia ir kada pirmoji opera buvo pastatyta Lietuvoje?
Turėsite galimybę ne tik išgirsti operos atsiradimo istoriją, bet ir pasiklausyti senoviniais muzikos instrumentais gyvai atliekamos muzikos arba vieno kito muzikos įrašo pavyzdžio, susipažinti su pirmosios operos Lietuvoje, pastatytos 1636 m., libretu ir mašinerijos išradimais.
Kviečiame registruotis čia
(http://registracija.valdovurumai.lt/iiho1xiq)

Edukaciniai užsiėmimai nemokami.
Dalyvių laukiame Valdovų rūmų muziejaus Lankytojų vestibiulyje.
http://www.valdovurumai.lt/lankytojams/edukacija/aktualijos/vokieciu-kalbos-dienos-valdovu-rumuose#.V_97rfl943w

2016.10.20, 8.15–14.10 val.


Vilniaus „Žemynos“ gimnazijos fojė

Warum denn Deutsch?Gimnazijos I–II klasių moksleiviai dalyvauja plakatų konkurse „Wörterbäume“. Plakatų paroda vyks I aukšto fojė. III-ių klasių moksleiviai kurs prezentacijas „Warum denn Deutsch?“ , kurios bus pristatomos per gimnazijos infocentrą pertraukų metu.

2016.10.17–21


Kelmės r. Pakražančio gimnazija

Akcija „Ar verta mokytis vokiečių kalbos?“Spalio 20 dieną dalyvausime Kelmės r. mokyklų renginyje „Vokiečių kalba ir kultūra Kelmėje“.
Kitomis savaitės dienomis planuojame įvairias kalbines veiklas gimnazijoje: integruotą pamoką su anglų kalbos mokytoja 5 klasėje „Pirmoji pažintis", pradinių klasių konkursas „Kiek žodelių jau žinau?“, 2 G klasės moksleivės 2 sav. viešnagės Vokietijoje pristatymas 8 klasės moksleiviams (vienas iš geriausiai besimokančių 8 klasės moksleivių šiais metais vyks 2 savaitėms į Vokietiją).

2016.10.18, 15.00–17.00 val.


Jaunimo centras, pirmas aukštas

Spielend Deutsch lernenMūsų vaikai mokosi užsienio kalbos daug greičiau ir su malonumu, jeigu per pamokas mes žaidžiame. Kiekvieną vokiečių kalbos pamoką mokomės per žaidybines situacijas. Moksleiviai geriau įsimena žodyną, jeigu su jais kuriami vaidinimai. Labai dažnai drauge dainuojame, šokame.
Šitame renginyje dalyvauja 6–7 klasių moksleiviai (18 vaikų). Jie mokosi pagal naują ir labai įdomų vadovėlį „Beste Freunde“. Pakviesime dar penktų klasių moksleivius, kad parodytume, kaip įdomu ir naudinga mokytis vokiečių kalbos.

2016.10.20, 8.00–11.30 val.


V. Krėvės pr. 49 (PC RĖDA), Kaunas

„Klettern mit Spaß“ - netradicinė vokiečių kalbos pamoka LSMU gimnazijos moksleiviamsEdukacinis laipiojimo sporto užsiėmimas moksleiviams vokiečių kalba, kurio metu bus interaktyviai pristatyta nauja olimpinė sporto šaka – laipiojimas. Laipiojimo užsiėmimą ves patyrę klubo treneriai. Laipiojimo centras „Miegantys drambliai" yra ilgametis Lietuvos laipiojimo sporto asociacijos narys.

2016.10.20


Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

Vokiškai įvairiose pamokose!8-ųjų klasių moksleiviai praveda integruotas matematikos, dailės, anglų kalbos pamokas 5-ųjų klasių moksleiviams, kurie dar nesimoko vokiečių kalbos.

2016.10.20


Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

Deutsch? Warum nicht!Mokyklos fojė bus pakabintas didelis kryžiažodis, į kurį galės norintieji įrašyti atsakymus apie Vokietiją. Taip pat planuoju ant sienos pridėlioti pagrindinius faktus apie šią šalį. Į projektą bus įtraukti 10-os klasės moksleiviai, kurie mokosi vokiečių kalbos. Tą dieną mokytojai per savo pamokas integruos žinias apie Vokietiją.

2016.10.03–07


AIG Europe Limited | Lithuania branch

German Culture Week @ AIGIm Rahmen der regelmäßig stattfindenden Cross Cultural Weeks im Shared Service Center Vilnius der AIG Europe Limited findet vom 03. bis 07. Oktober die deutsche Kulturwoche statt. Die deutsche Sprache wird dabei mit einem landestypischen Frühstück, mit Deutschquiz und Kreuzworträtseln, verschiedenen Kulturspielen, deutscher Filmnacht und einem Spracheinführungskurs für alle Mitarbeiter umfassend zelebriert. Außerdem werden am „Oktoberfest“-Freitagnachmittag die Ergebnisse der firmeninternen Umfrage über deutsche Stereotype diskutiert sowie der selbstgedrehte Film über die „Deutschkenntnisse“ der Kollegen gezeigt.

2016.10.20


Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla

Rinkis vokiečių kalbą8-tų klasių moksleiviai pristato 5-tokams vokiečių kalbą, jos svarbą šiandieninėje Europoje. Bus rodomos skaidrės, trumpa programa, mokomasi svarbių vokiškų žodžių.

2016.10.19–20


Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

Wir lernen DeutschMokyklos erdvėse bus eksponuojami 6–8 klasių moksleivių parengti plakatai ir koliažai apie Vokietiją ir kelionėse reikalingiausius vokiškus žodžius. Mokyklos bibliotekoje vyks vokiškų knygų ir vadovėlių paroda. Mokyklos erdvėse bus paruošta stendinė medžiaga su vokiškais pasisveikinimais, mandagumo frazėmis. 8 klasių moksleiviai pamokys savo bendraklasius, kurie nesimoko vokiečių kalbos, pasisveikinti ir atsisveikinti vokiškai.

2016.10.19–20


Kauno J. Jablonskio gimnazijos aktų salė

Koncertas ir kūrybiškas vokiečių kalbos pristatymas2016-10-19 d. 17 val. Kauno Dailės gimnazijoje vyks paroda ir koncertas, kuriame svečiuosis Kauno Jono Jablonskio gimnazijos moksleiviai, besimokantys vokiečių kalbą ir kiti norintieji. 2016-10-20 d. 13 val. koncertas ir kūrybiškas kalbų pristatymas Jono Jablonskio gimnazijoje, kur viešės Kauno Dailės gimnazijos mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos ir kiti pageidaujantieji.
2016-10-20 d. nuo 14 val. mūsų 11-okai ir 12-okai sudalyvaus renginyje VDU, skirtame vokiečių kalbai.

2016.12.11, 13.00–17.00 val.


Kauno kultūros centras „Tautos namai“

Tarptautinis jaunimo vokiškos dainos ir muzikos festivalis KauneTarptautinis jaunimo vokiškos dainos festivalis Kaune organizuojamas pirmą kartą ir yra tuo unikalus. Kauniečiai turės galimybė susipažinti su vokiečių kultūra iš arčiau. Kauno kultūros centro „Tautos namai“ fojė bus pristatyta Kauno vokiečių kultūros draugijos ir Vokiečių kultūros ir švietimo centro vaikų rankų darbų paroda. Tikimės, kad festivalis bus tinkamai įvertintas ir įtrauktas į miesto reprezentacinių renginių sąrašą bei užtikrins šuo renginio tęstinumą. Festivalyje dalyvaus Kauno, Šilutės, Klaipėdos, Marijampolės, Liepojos (Latvija) vokiečių bendruomenių bei mokyklų jaunimas ir vaikai.

2016.10.17, 12.15–14.15 val.


LCC universitetas, De Fehr Neufeld auditorija, Kretingos g. 36, Klaipėda

Informacinis renginys apie studijas ir stipendijas VokietijojeNorėtumėte studijuoti, rašyti disertaciją, atlikti mokslinius tyrimus ar su grupe apsilankyti Vokietijoje? Kokias stipendijas DAAD suteikia visų sričių studentams, aukštųjų mokyklų absolventams, dėstytojams ar mokslininkams?
Į šiuos ir kitus klausimus Jums informacinio renginio metu atsakys DAAD Informacijos centro Rygoje vadovas dr. Heiko Marten.
Daugiau informacijos rasite adresu www.daad.lt

2016.10.18, 14.40–16.10 val.


Mykolo Romerio universitetas, I-414 auditorija, Ateities g. 20, Vilnius

Informacinis renginys apie studijas ir stipendijas VokietijojeNorėtumėte studijuoti, rašyti disertaciją, atlikti mokslinius tyrimus ar su grupe apsilankyti Vokietijoje? Kokias stipendijas DAAD suteikia visų sričių studentams, aukštųjų mokyklų absolventams, dėstytojams ar mokslininkams?
Į šiuos ir kitus klausimus Jums informacinio renginio metu atsakys DAAD Informacijos centro Rygoje vadovas dr. Heiko Marten.
Daugiau informacijos rasite adresu www.daad.lt

2016.10.21, 15.30–17.00 val.


Goethe-Institut, Gedimino pr. 5, Vilnius

Praktinis seminaras apie DAAD paraiškų teikimo procesąNorėtum teikti paraišką DAAD stipendijai, tačiau nežinai kaip?
Tuomet ateik į DAAD rengiamą praktinį seminarą. Čia sužinosi, kokių dokumentų reikia, kaip rašomas motyvacinis laiškas, kaip turėtų atrodyti geras gyvenimo aprašymas.
Taip pat sužinosi, kaip geriausiai pasiruošti atrankos pokalbiui (tik teikiant paraišką magistrantūros stipendijoms).
Registruokis Goethe’s institute telefonu +370 5 231 44 33 arba elektroniniu paštu info@vilnius.goethe.org

2016.10.17–21


Kauno „Santaros" gimnazijos biblioteka

Alles über Johann Wolfgang Goethe1. Stendinis pranešimas vokiečių kalba „J. W. Goethe“
2. Leidinių paroda gimnazijos bibliotekoje „J. W. Getė – žymiausias vokiečių rašytojas“.
3. Kviesime visų užsienio kalbų bei lietuvių kalbos mokytojus šią surinktą ir pateiktą medžiagą naudoti savo pamokose.

2016.10.20–11.20


Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Jokūbo Zovės vienos knygos paroda-instaliacija „Jaunojo Verterio kančios“Lietuvos nacionalinė biblioteka pristato žymaus kaligrafo, ilgamečio bibliotekos darbuotojo – Jokūbo Zovės kaligrafiškai perrašytą Johanno Wolfgango Goethe's knygą „Jaunojo Verterio kančios“. Knyga sudaryta iš 316 puslapių.
Parodos atidarymas: spalio 20 d. 17.00 val. Paroda-instaliacija veiks iki lapkričio 20 d.

2016.10.20, 18.30–20.00 val.


Vilniaus universiteto Centriniai rūmai, Mažoji aula

Vokietijos alumnų susitikimas ir vieša diskusija apie ES aktualijasVokietijos ambasada Vilniuje ir „Alumniportal Deutschland“ kviečia į Europos akademijos Berlyne vadovo prof. dr. Eckarto D. Stratenschulte paskaitą apie Europos ir Europos Sąjungos ateities scenarijus, į po jo seksiančią viešą diskusiją su žymiais visuomenės veikėjais bei šventinį priėmimą renginio dalyviams. Daugiau informacijos apie renginį rasite adresu www.litauen.alumniportal.com arba telefonu 8-685-23222.

2016.10.20


Nemenčinės Gedimino gimnazija

O kaip vokiškai?Moksleiviai, pasirinkę vokiečių kalbą kaip antrąją užsienio kalbą, ruoš plakatus apie Vokietiją ir vokiečių kalbą. Plakatus moksleiviai pakabins mokyklos fojė. Per radijo valandėlę jie pakvies kitus moksleivius pasižiūrėti plakatų.
Per pamoką 10 klasės moksleiviai parodys savo filmuką apie kalbas. Apie filmuką kalbės angliškai ir integruos vokiečių kalbą.

2016.10.21, 13.30–14.30 val.


Vilniaus universitetas, Centriniai rūmai, 238 aud., Universiteto g. 3, 01513 Vilnius

Informacinis renginys apie studijas ir stipendijas VokietijojeNorėtumėte studijuoti, rašyti disertaciją, atlikti mokslinius tyrimus ar su grupe apsilankyti Vokietijoje? Kokias stipendijas DAAD suteikia visų sričių studentams, aukštųjų mokyklų absolventams, dėstytojams ar mokslininkams?
Į šiuos ir kitus klausimus Jums informacinio renginio metu atsakys DAAD Informacijos centro Rygoje vadovas dr. Heiko Marten.
Daugiau informacijos rasite adresu www.daad.lt

2016.10.18, 17.00–19.00 val.


Europos Humanitarinis universitetas, Valakupių g. 5, Vilnius

Informacinis renginys apie studijas ir stipendijas VokietijojeNorėtumėte studijuoti, rašyti disertaciją, atlikti mokslinius tyrimus ar su grupe apsilankyti Vokietijoje? Kokias stipendijas DAAD suteikia visų sričių studentams, aukštųjų mokyklų absolventams, dėstytojams ar mokslininkams?
Į šiuos ir kitus klausimus Jums informacinio renginio metu atsakys DAAD Informacijos centro Rygoje vadovas dr. Heiko Marten.
Daugiau informacijos rasite adresu www.daad.lt

2016.10.21, 9.30–11.00 val.


ISM Ekonomikos ir vadybos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius

Informacinis renginys apie studijas ir stipendijas VokietijojeNorėtumėte studijuoti, rašyti disertaciją, atlikti mokslinius tyrimus ar su grupe apsilankyti Vokietijoje? Kokias stipendijas DAAD suteikia visų sričių studentams, aukštųjų mokyklų absolventams, dėstytojams ar mokslininkams?
Į šiuos ir kitus klausimus Jums informacinio renginio metu atsakys DAAD Informacijos centro Rygoje vadovas dr. Heiko Marten.
Daugiau informacijos rasite adresu www.daad.lt

2016.10.19, 13.30–14.30 val.


Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 73, Kaunas

Informacinis renginys apie studijas ir stipendijas VokietijojeNorėtumėte studijuoti, rašyti disertaciją, atlikti mokslinius tyrimus ar su grupe apsilankyti Vokietijoje? Kokias stipendijas DAAD suteikia visų sričių studentams, aukštųjų mokyklų absolventams, dėstytojams ar mokslininkams?
Į šiuos ir kitus klausimus Jums informacinio renginio metu atsakys DAAD Informacijos centro Rygoje vadovas dr. Heiko Marten.
Daugiau informacijos rasite adresu www.daad.lt

2016.10.19, 16.00–17.00 val.


Vytauto Didžiojo universitetas, K. Donelaičio g. 58, Kaunas

Informacinis renginys apie studijas ir stipendijas VokietijojeNorėtumėte studijuoti, rašyti disertaciją, atlikti mokslinius tyrimus ar su grupe apsilankyti Vokietijoje? Kokias stipendijas DAAD suteikia visų sričių studentams, aukštųjų mokyklų absolventams, dėstytojams ar mokslininkams?
Į šiuos ir kitus klausimus Jums informacinio renginio metu atsakys DAAD Informacijos centro Rygoje vadovas dr. Heiko Marten.
Daugiau informacijos rasite adresu www.daad.lt

2016.10.20, 8.00–17.00 val.


VšĮ Telšių apskrities verslo inkubatorius

Vokiečių kalbos diena lietuviškame versleVerslo inkubatoriaus administracijos darbuotojai su savo klientais bendraus vokiečių kalba. Kavinei parengs meniu vokiečių kalba. Kavinės UAB „Virkonda“ darbuotojai tos dienos klientus aptarnaus vokiškai. R. Pilibavičienės ind. veiklos siuvėjos pasisiųs vokiečių vėliavos spalvos kaklaskares. UAB „Kontėna“ prekiaus meduoliais su vokiečių vėliavos spalva. Živilės Vėlyvės ind. įm. „Visiems vaikams“ klientui, kuris užsisakys vokiškai, padarys 10 procentų nuolaidą nuo visos užsakymo sumos. „XXL radijas“ reklamuos, kad vyksta tokia akcija.

2016.10.20


Kauno Maironio universitetinė gimnazija

Vokiečių kalbos diena lietuviškame versleIII gimnazijos klasių moksleiviai I klasių moksleiviams, kurie nesimoko vokiečių kalbos, praves vokiečių kalbos pamoką, išmokys pagrindinių frazių vokiečių kalba, paaiškins, kodėl verta mokytis vokiečių kalbos. Moksleiviai ruošia informacinį stendą „Was ist typisch deutsch?“, per pertraukas skambės vokiška muzika, bus galimybė susipažinti su vokiečių išradimais, kurie reikšmingi visam pasauliui.

2016.10.18–20


Telšių „Atžalyno“ progimnazija

Lerne Deutsch!Vesime integruotas pamokas: supažindinsime moksleivius su Vokietijos istorija, geografija, literatūra, muzika ir įžymiais žmonėmis per istorijos, geografijos, muzikos, literatūros, tikybos pamokas. Paruošime stendą apie vokiečių kalbos paplitimą ir svarbą bei Vokietiją. Per mokyklos radiją informuosime apie vokiečių kalbos dienas, vokiečių kalbą bei klausysimės vokiečių kompozitorių ir atlikėjų muzikos. Mokysime mokyklos bendruomenės narius kasdienės vokiečių kalbos frazių. Surengsime virtualią kelionę po Vokietiją, bibliotekoje pristatysime skaidres apie Vokietijos miestus, žiūrėsime filmą, surengsime viktoriną.

2016.10.18–20


Vilniaus Karoliniškių gimnazija

Deutsch macht Spaß!MRU Filosofijos ir humanistikos instituto studentai lankysis Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje su savo projektu „Deutsch macht Spaß!“. Renginio metu studentai įtrauks moksleivius į margą vokiečių kalbos pasaulį su dainomis, posakiais ir žaidimais. Deutsch macht Spaß!

2016.10.20, 9.30–10.00 val.


Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“

RytmetisAuklėtojos kartu su keturmečiais išmoks vokiškai pasisveikinti, klausys vokišką dainelę ir atliks mankštą, susipažins ir aptars Lietuvos ir Vokietijos vėliavas, sukvies į aktų salę darželio bendruomenę žiūrėti animacinį filmą, sukurtą brolių Grimų pasakos motyvais.

2016.10.20, 8.00–11.45 val.


Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Kalbėkime vökiškaiVokiečių kalbos dienų proga vyks 5-ų klasių moksleivių piešinių konkursas vokiškų pasakų motyvais, 6-os ir 7-os klasės dalyvaus viktorinoje apie Vokietiją. Jei leis oras, su pradinių klasių mokiniais, kiškučio Hanso draugais, piešime piešinius mokyklos kieme per ilgąją pertrauką.

2016.10.20, 11.30–14.00 val.


Vinco Kudirkos aikštė

„Ö kaip vokiškai?“ su Tobias CampoverdeSpalio 20 d. kviečiame vilniečius bei miesto svečius švęsti Vokiečių kalbos dieną V. Kudirkos aikštėje linksmai ir su truputėliu burtų!

PROGRAMA:

12 ir 13 val. - profesionalaus jaunojo Iliuzionisto iš Vokietijos TOBIAS CAMPOVERDE pasirodymai, skirti Lietuvos publikai.
Viso renginio metu (11.30 - 14.00 val.) veiks informacinė „Ö KAIP VOKIŠKAI?“ palapinė, kurioje galėsite sužinoti daugiau apie renginį organizuojančias institucijas, vokiečių kalbą bei galimybes jos mokytis.

Į šventę kviečia:
Vokietijos ambasada, Goethe`s institutas, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA).

2016.10.20, 10.00–14.00 val.


Kolpingo kolegija, auditorija Bavarija

Vokiškas KolpingfestasSpalio 20 dieną minint Vokiečių kalbos dieną, laukiame Jūsų Vokiškame Kolpingfeste, Kolpingo kolegijoje!
Jūsų laukia „Vokiškas kino teatras“, protmūšis „Mąstyk kaip tikras VOKIETIS“ ir įdomių bei naujų faktų paskaita „Pažink Vokietiją artimiau“.
Prizai, smagus laikas ir puiki nuotaika garantuota!
Laukiame Jūsų!

2016.10.20, 10.00–14.00 val.


Zarasų žemės ūkio mokykla

Vokiečių kalbos dienaMokinių montažas vokiečių kalba, F. Šilerio baladės „Pirštinaitė“ inscenizacija, dainos vokiečių kalba - „Stadt“ , „Atemlos durch die Nacht“, „Ich schenke dir einen Regenbogen“. Knygų ir mokinių darbų paroda skaitykloje.

Kontaktai

Projekto iniciatoriai

Informacinis rėmėjas

Informacinis partneris

Rėmėjas

Disclaimer | Data privacy | Terms of use | © 2017 Goethe-Institut
Į pradžiąĮ pradžią
Pradžia | 
© 2017 Goethe-Institut | Disclaimer | Data privacy | Terms of use