Ö kaip vokiškai

VOKIEČIŲ KALBOS DIENOS „Ö kaip vokiškai?“

Į kvietimą prisijungti prie Vokiečių kalbos dienų atsiliepė daugiau kaip 200 institucijų, užregistravusių savo renginius. Darželiai, pradinės mokyklos, progimnazijos, gimnazijos, universitetai, draugijos, bibliotekos, kultūros ir verslo įstaigos bei daug kitų 2016 m. spalio 20 d. arba aplink šią datą rengė parodas, viktorinas, ekskursijas, linksmas pamokėles, informacinius renginius, karjeros dienas, teatro pasirodymus, diskusijas arba kitas akcijas, susijusias su vokiečių kalba. Vokiečių kalbos dienos vyko visoje Lietuvoje, nuo Skuodo iki Visagino, nuo Zarasų iki Pagėgių.

Projektą inicijavo Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe`s institutas, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA).

Tikimės, kad Vokiečių kalbos dienos „Ö kaip vokiškai?“ taps tradiciniu kasmetiniu renginiu, per kurį visa Lietuva prabils vokiškai!

VOKIETIJA LIETUVOJE

Vokiečių kalbos dienų projektą „Ö kaip vokiškai?“ inicijavo šios Lietuvoje veikiančios institucijos: Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe`s institutas, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA).

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje


Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje puoselėja, stiprina ir gilina Vokietijos Federacinės Respublikos ir Lietuvos Respublikos santykius visose srityse, visų pirma politikos, ekonomikos, kultūros ir švietimo bei teisės ir konsulinių reikalų.

Praėjus 25 metams po diplomatinių santykių atnaujinimo dvišalis bendradarbiavimas klesti visose minėtose srityse. Be to, Vokietija ir Lietuva kaip partnerės glaudžiai ir patikimai bendradarbiauja ir kitose daugiašalėse organizacijose, tokiose kaip ES, NATO, JT ir ESBO.

Vokietijos ambasada palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos institucijomis, asociacijomis bei NVO. Ji taip pat puoselėja intensyvius ir konstruktyvius mainus su kitomis Vokietijos institucijomis Lietuvoje, tarp jų, Goethe‘s institutu, Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD), Centrine užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmais (AHK), Konrado Adenauerio fondu ir Friedricho Eberto fondu.

Vokietijos užsienio kultūros ir švietimo politikos Lietuvoje prioritetai – tai vokiečių kalbos rėmimas ir bendradarbiavimas profesinio mokymo, aukštųjų mokyklų ir mokslo srityse. Be to, viena iš ambasados užduočių kultūros srityje yra remti vokiečių menininkus ir vokiečių meną Lietuvoje. Tai – kultūros ir spaudos skyriaus kompetencija.

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA)Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA) Vokietijos Užsienio reikalų ministerijos pavedimu koordinuoja nacionalines mokyklas, kurių moksleiviams suteikiama galimybė gauti Kultūros ministrų konferencijos B1 (DSD I) ir B2/C1 lygio (DSD II) Vokiečių kalbos diplomą.

Tarptautinis (B2/C1 lygio) DSD II diplomas suteikia teisę studijuoti Vokietijos universitetuose ir yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas vokiečių kalbos valstybinio brandos egzamino atitikmuo.

Šiuo metu Lietuvoje yra 12 DSD mokyklų, kurių moksleiviai ne tik ruošiami DSD egzaminui, bet ir dalyvauja įvairiuose konkursuose, gauna stipendijas stažuotėms Vokietijoje. Be to, DSD mokykloms ZfA teikia pedagoginę ir finansinę paramą: finansuoja vokietakalbius mokytojus, mokytojams rengia seminarus ir teikia stipendijas stažuotėms Vokietijoje.

ZfA atstovas – Vokiečių kalbos koordinatorius – yra atsakingas už DSD I (B1 lygio) ir DSD II (B2/C1 lygio) egzamino vykdymą Lietuvoje.

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA) Lietuvoje
Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA)
Trumpas DSD diplomo aprašas

Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD)Vokietijos akademinė mainų tarnyba (DAAD) yra Vokietijos aukštųjų mokyklų ir jų studentų atstovybių organizacija, siekianti mokslo sistemos internacionalizavimo. DAAD, skirdama stipendijas studentams, tyrėjams ir akademiniam personalui, suteikia geriausias galimybes studijuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, skatina tarptautinį bendradarbiavimą, partnerystes tarp užsienio aukštųjų mokyklų ir yra nacionalinė Europos aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo agentūra.

DAAD remia ir Lietuvos studentus bei aukštųjų mokyklų dėstytojus: studentai gali teikti paraiškas Vokietijos aukštųjų mokyklų siūlomiems kalbos kursams arba magistrantūros studijoms; taip pat remiamos studentų grupių kelionės į Vokietiją. Mokslininkams ir aukštųjų mokyklų dėstytojams DAAD siūlo įvairių stipendijų programų – nuo trumpalaikių vieno mėnesio trukmės stažuočių iki trejus metus trunkančių doktorantūros studijų.

Daugelio DAAD stipendijų programų paraiškų pateikimo terminas yra kiekvienų metų lapkričio 15 d.

Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD)
DAAD Informacijos centras Rygoje
Lietuvos DAAD alumnų klubas

Vokietijos ir Baltijos prekybos rūmai (AHK)Vokietijos ir Baltijos prekybos rūmai jau daugiau kaip 20 metų yra svarbiausias Vokietijos įmonių partneris Baltijos šalyse. AHK vienija daugiau nei 430 narių bei suteikia puikias galimybes plėtoti Lietuvos ir Vokietijos įmonių bendradarbiavimą. Rūmai padeda įmonėms užmegzti tiesioginius kontaktus, siūlo įvairias paslaugas, teikia išsamią informaciją apie Baltijos šalių ir Vokietijos rinkas. AHK aktyviai atstovauja savo narių interesams valstybinėse institucijose. AHK yra Jūsų partneris Vokietijoje ir pasaulyje.

Vokietijos ir Baltijos prekybos rūmai (AHK)

Iniciatyva „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH)Iniciatyvą „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH) 2008 m. vasarį pradėjo ir koordinuoja Vokietijos Užsienio reikalų ministerija. PASCH iniciatyvą įgyvendina Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Goethe’s institutas, Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) bei Kultūros ir švietimo ministrų konferencijos įsteigta Pedagoginių mainų tarnyba (PAD).

PASCH iniciatyvos tikslas – stiprinti mokyklų bendradarbiavimą ir vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos dėstymą nacionalinėje švietimo sistemoje. PASCH tinklui priklausančių mokyklų moksleiviams skiriamos stipendijos studijoms Vokietijoje, siūloma galimybė rengti moksleivių mainus ir steigti mokyklų partnerystes. Šiuo metu PASCH tinklui priklauso 13 Lietuvos mokyklų.

Iniciatyva „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH)
Iniciatyvai „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH) priklausančios Lietuvos mokyklos

Goethe`s institutasGoethe`s institutas – tai Vokietijos Federacinės Respublikos kultūros institutas, veikiantis daugelyje pasaulio šalių. Mūsų tikslai – vokiečių kalbos mokymosi užsienyje skatinimas ir tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo puoselėjimas, Vokietijos, jos kultūrinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo pristatymas.

Goethe`s institutas Lietuvoje organizuoja kultūrinius renginius bei rengia kvalifikacijos kėlimo kursus vokiečių kalbos mokytojams ir dėstytojams, organizuoja kultūrines programas ir projektus besimokantiems vokiečių kalbos ir dėstantiems ją.

Vokiečių kalbos kursus Vilniuje ir tarptautinius vokiečių kalbos egzaminus nuo A1 iki C2 lygio rengia Goethe`s instituto partneris Valstybės institucijų kalbų centras. Goethe`s instituto egzaminų pažymėjimai nuo B1 iki C2 lygio pripažįstami kaip Valstybinio vokiečių kalbos brandos egzamino ekvivalentas.

Goethe`s institutas trijose Lietuvos viešosiose bibliotekose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įkūrė Vokiškų leidinių bibliotekas, kuriose rasite įvairios informacijos ir spausdintinės, garsinės bei vaizdinės medžiagos apie Vokietiją. Skaitmeninė Goethe`s instituto biblioteka „Onleihe“ suteikia galimybę tam tikram laikotarpiui pasiskolinti skaitmenines medijas, pvz., e. knygas, e. garso įrašus ar e. spaudą.

Goethe`s institutas Lietuvoje
Vokiškų leidinių bibliotekos
Internetinė biblioteka Onleihe
Vokiečių kalbos kursai ir egzaminai

Kodėl verta mokytis vokiečių kalbos?

Radostin Dimitrov Roussev-Peine


UAB „Lidl Lietuva“ generalinis direktorius

Nors mokytis kalbų nėra itin lengva, tačiau jos – raktas į sėkmingą ateitį. Kuo daugiau užsienio kalbų mokama, tuo didesnės perspektyvos gauti norimą darbą, užsitikrinti tolimesnį sėkmingą karjeros kelią.

Pastaruoju metu ir į Lietuvą atkeliauja vis daugiau užsienio kapitalo įmonių, kurioms labai svarbu, jog jų darbuotojai mokėtų užsienio kalbas bei gerai perprastų jų šalies verslo ypatumus.

Vokiečių kalba – viena svarbiausių verslo kalbų Europos Sąjungoje, kurioje rinka auga ypač greitai. Vokietija yra labai svarbi ir Lietuvos prekybos partnerė.

UAB „Lidl Lietuva“, sėkmingai žengiančiai į Lietuvos rinką, ateityje taip pat reikės jaunų, perspektyvių, energingų bei vokiečių kalbą puikiai išmanančių žmonių. Tad kviečiu mokytis šios kalbos, tuomet daugelis kelių, išsvajotos darbo pozicijos link, bus atviri.

Vytautas Jankauskas


Politikos mokslų magistro studijos Miuncheno Liudviko Maksimiliano (LMU) universitete (Vokietija).

Vokiečių kalba man atvėrė duris į platųjį pasaulį. Leido studijuoti geriausiuose Vokietijos universitetuose, sutikti daugybę įdomių žmonių, keliauti po nematytas vietas, dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir semtis vertingos patirties tolimesniam gyvenimo keliui.

Vytenė Stašaitytė


DELFI naujienų redaktorė

Mano vokiečių kalbos pasirinkimą nulėmė mama, kuri buvo vokiečių kalbos mokytoja. Esu dėkinga jai už tai, nes ši užsienio kalba atvėrė man vartus į pasaulį. Turbūt nė viena kita šalis nesiūlo tiek tobulinimosi programų, kiek Vokietija. Jos man padėjo pažinti ne tik Vokietiją, bet ir kitas šalis, įgyti svarbių žinių, praplėsti akiratį. Žurnalistui tai ypač svarbu.

Saulius Jurkevičius


Vilniaus licėjaus direktorius

Turėtume prisiminti, kad vokiečių kalba Lietuvos istorijoje buvo ne kartą organiškai įaugusi į mūsų sąmonę. Skaitant Kristijono Donelaičio „Metus“, susipažįstame su germaniškos kilmės žodžiais, mokantis Mažosios Lietuvos istoriją, sužinome, kad vokiečių kalba buvo vartojama ne tik šiame regione, tačiau ji netiesiogiai plito ir Didžiojoje Lietuvoje. XX amžiuje dėl istorinių aplinkybių vokiečių kalba betarpiškai buvo vartojama daugelio Lietuvos žmonių.

Kad netiesiogiai žinome daug vokiškų žodžių, pakanka atsiversti žodyną ties k raide: der Kamin, die Kante, der Kellner, der Kleister, die Klingel, die Klinke, der Knopf, die Knute, der Kork, der Kran, die Krawatte, das Kreuz, der Krieg, der Kringel, die Kuppel, der Kurort, die Kusine, der Kutscher. Tai tik vienos raidės žodžiai, kuriuos nesunkiai galime suprasti. O šie vokiški žodžiai: die Schule, der Baumkuchen, best, die Brüderschaft, der Ersatz, falsch, die Frau, der Glanz, der Rucksack, der Schlips, die Schnur, der Schwager, die Stange, der Stempel, die Tapete, die Tasche, dar ir šiandien yra vartojami daugelio lietuvių.

Todėl, žinant vokiečių kalbos reikšmę ir svarbą bei įdėjus šiek tiek pastangų, galima pakankamai greitai įgyti šios kalbos pagrindus ir pradėti ją vartoti kasdieniniame savo gyvenime.

Gražina Arlickaitė


Europos šalių kino forumo „Scanorama“ meno vadovė

Buvo Lietuvos nepriklausomybės pradžia (1993-ieji). Man buvo skirta stipendija trijų mėnesių vokiečių kalbos kursams Berlyno Goethe’s institute. Tais laikais – tai juk praėjęs šimtmetis! – dar reikėjo gauti vizą ir sutvarkyti daug kitų formalumų. Atvykusi į Berlyną, pirmiausia turėjau išlaikyti egzaminus, leidžiančius patekti į aukštesnio lygio grupę. Išlaikiau. Egzaminuotojas pasiteiravo: „Koks Jūsų tikslas?“ Atsakiau: „Noriu išmokti vokiečių kalbą“. Išgirdau: „Bet Jūs mokate vokiškai“. Nepasidaviau: „Noriu išmokti tikros vokiečių kalbos“. Manęs paklausė, ar sutinku būti perkelta į dviem lygiais aukštesnę grupę. Nustebau. Juk to ir atvykau į Berlyną! Neslėpsiu, buvo sunku. Po pirmųjų paskaitų dėstytoja pasakė: „Tai ne vokiečių kalba, tai gražiniška kalba“. Dar atkakliau kibau į studijas. Pajutau, kad palengva imu prisijaukinti šią didžią kalbą, pradedu suprasti jos žavesį. Tokie štai buvo mano žingsniai bandant išmokti tikros vokiečių kalbos. Berlyne mus vadino Goethe’s vaikais. Man labai patiko ši pravardė. Iki šiol esu dėkinga Berlyno Goethe’s institutui už šį laiką.

Darius Udrys


VšĮ „GO Vilnius“ direktorius

Man, kaip politologui ir viešųjų ryšių specialistui, vokiečių kalba labai padėjo geriau suprasti ne tik vokiečių, bet ir Vidurio Europos kultūrą, politiką bei istoriją. Tai savo ruožtu padeda rasti bendrą kalbą su šio regiono gyventojais, kas ypač pravertė, kai dirbau žurnalistu Laisvosios Europos radijuje ir plėtros prorektoriumi Europos humanitariniame universitete. Kiekviena kalba pasaulį nušviečia kiek kitaip ir padeda matyti kitas aptariamų reikalų dimensijas ir niuansus. Nors dauguma vokiečių ir moka anglų kalbą, vis vien asmenybės ir kultūra labiau atsiskleidžia gimtojoje kalboje. Džiaugiuosi, kad pradėjęs ją mokytis lietuvių Vasario 16-osios gimnazijoje nemečiau jos grįžęs į JAV ir toliau ją mokiausi universitete, netgi praleidau vieną semestrą Bonos universitete. Vokiečių kalbos mokėjimas leido rimčiau įsigilinti į itin turtingus vokiečių literatūros ir filosofijos klodus.

Džiugilė Kersnauskaitė


Medicinos studijos Vilniaus universitete

Klausiate, kas man yra vokiečių kalba? Tai tarsi durys, kurias atvėrus iškyla didelių galimybių plotai. Vokiečių kalba davė man bilietą į kelionių, naujų pažinčių, įspūdingos kultūros pasaulį. Jei atimtumėte iš manęs vokiečių kalbą, taip pat atimtumėte beveik pusę to, ką smagaus ir įsimintino patyriau savo gyvenime.

Neringa Vaisbrodė


Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro patarėja

Vokiečių kalba man buvo pirmasis langas į kitą pasaulį, atvėręs daug galimybių. Pirmoji užsienio kalba, pirmieji susirašinėjimo laiškai, moksleivių mainai Bergisch Gladbache ir studijos Hamburge. Iki šiol pasaulyje išgirstas pašnekesys vokiškai sukelia labai malonius prisiminimus. Tai gebėjimas, kurį visada didžiuojuosi turinti.

Martynas Lukoševičius


Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėjas

Vokiškos knygos vaikams, jų piešiniai – vienas mano gražesnių vaikystės prisiminimų. Šiandien suprantu ir tekstą, smagu skaityti jį garsiai. Visiems linkiu to džiaugsmo!

Ieva Prudnikovaitė


Operos solistė

Vokietijoje yra 83 valstybės išlaikomi operos teatrai, 130 orkestrų, 200 mecenatų išlaikomų teatrų, vyksta 70 muzikos festivalių. Per metus įvyksta apie 7000 operos spektaklių − mūsų kultūringos planetos trečdalis! Garbė mokėti kalbą šalies, kurios žmonės suvokia kultūrą kaip vieną svarbiausių elementų valstybėje ir geba ją užauginti savy.

Nerijus Dunauskas


Lietuvos futbolo federacijos generalinis direktorius

Vokiečių kalba man buvo įdomi ir pradėjo man plėsti akiratį dar nuo mokyklos laikų. Iš profesinės pusės tai suteikia galimybę ieškant bendradarbiavimo ryšių bei išsamiau pažinti puikiai veikiančią Vokietijos sporto sistemą. Džiaugiuosi, jog jau ne pirmus metus atrandame sąlyčio taškų bendriems projektams su Vokietijos ambasada Lietuvoje ir Goethe`s institutu.

Vokiškas futbolas – pavyzdys visai Europai, todėl siekiame iš jo pasimokyti. Neslėpsiu, šiemet per Europos futbolo čempionatą simpatizavau būtent „Die Mannschaft“ – Vokietijos rinktinei. Daugelį metų turime nemažai futbolininkų iš Lietuvos, kurie žaidė ar žaidžia Vokietijoje, todėl šios šalies futbolo mokykla palieka pėdsaką ir mūsų nacionalinėje rinktinėje.

Kristijonas Vizbaras


UAB „Brolis Semiconductors“ įkūrėjas ir gamybos vadovas

Mus su broliu, visiškai nemokančius vokiečių kalbos, gyvenimas atsitiktinai nubloškė į Vokietiją doktorantūros studijoms. Nepaisant to, sugebėjome puikiai įsilieti į vietinę visuomenę tiek profesinėje srityje, tiek gyvenime. Įgijome neįkainojamos patirties, perėmėme vokiečių inžinerinę kultūrą ir ant šių pamatų įkūrėme aukštųjų technologijų įmonę Lietuvoje. Jeigu galėčiau grįžti į praeitį ir ką nors pakeisti, tai pasistengčiau išmokti vokiečių kalbą tobulai, kad dar giliau galėčiau pažinti Vokietijos kultūrą. Kita vertus, dažnai pagalvoju, jog išmokti vokiečių kalbą dar ne vėlu!

Renginiai

2016.10.20–11.10


Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

VOKIŠKAI: klausyti, šnekėti, skaityti, rašytiTeminės erdvės, skirtos vokiečių kalbai, literatūrai, tradicijoms, kultūrai bei vokiečių kalbos mokymuisi, atidarymas. Erdvėje bus eksponuojama naujausia, įdomiausia mokomoji medžiaga (knygos, CD, DVD), skirta savarankiškam bei kolektyviniam vokiečių kalbos mokymuisi. Taip pat grožinė, dalykinė, informacinė literatūra, žurnalai vokiečių kalba. 2016 m. spalio 20 d. 17 val. įvyks minėtos teminės erdvės atidarymas. Po atidarymo teminė erdvė veiks iki 2016 m. lapkričio 10 d. Renginys skirtas Klaipėdos miesto ir apskrities bendruomenei, visų amžiaus grupių ir socialinių sluoksnių žmonėms.

2016.10.20, 18 val.


Nacionalinis Kauno dramos teatras

Spektaklis pagal Dea Loher pjesę „Klaros santykiai“ (rež. R. Atkočiūnas)Kas ta Klara? Klara puikiai žino, ko ji nenori. Ji daugiau nebenori rašyti naudojimo instrukcijų lygintuvams ir kitiems prietaisams, dar labiau ji nenori įsitraukti į socialinės pagalbos tinklą. Jai reikia atsakymų į klausimus: „Kur aš esu? Kas aš esu? Ko aš siekiu? Ir galiausiai: Ką daryti?“ Ji siekia surasti savo didįjį uždavinį, kuris pateisintų jos būtį. Beieškodama gyvenimo pilnatvės ji susiduria su įvairiausiomis ilgesio ir potroškių formomis, bet dažniausiai jai tenka būti tik projekcija kitų žmonių norams išpildyti.

Bilietus į spektaklį galima įsigyti Nacionalinio Kauno dramos teatro, tiketa.lt ir teatrai.lt kasose.

2016.10.21–28


Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

Ekskursija po biblioteką vokiečių kalbaMoksleiviai, studentai, miestiečiai ir miesto svečiai vokiečių kalba supažindinami su bibliotekos istorija, veikla, funkcijomis, projektais, paslaugomis, teikiamomis miesto ir apskrities gyventojams. Ekskursija baigiama vokiškų leidinių bibliotekoje, kur su ekskursijos dalyviais plačiau diskutuojama apie pranašumus mokant vokiečių kalbą.

2016.10.20


Vilniaus Balsių progimnazija

Vokiečių kalbos diena Vilniaus Balsių progimnazijojePlakatų ir piešinių konkursas-paroda apie Vokietiją (6 klasių moksleiviams).

2016.10.20, 12 val.


Vilniaus P. Vileišio progimnazijos Aktų salė

Koncertas „Mums gera dainuoti“, konkursas „Mes – geriausi draugai“Mokykloje bus eksponuojami moksleivių plakatai įvairiomis temomis, vyks integruotos pamokos, muzikinių klasių moksleivių koncertas, viktorina „Kas geriausiai pažįsta Vokietiją?“, konkursas „Mes – geriausi draugai“.

2016.10.20, 15.15 – 17.00 val.


Kauno jėzuitų gimnazija, B korpuso fojė

Konkursas „Vokiečių kalba smalsiems ir kūrybingiems“Konkursas skirtas 7-ųjų klasių moksleiviams, kurie, susibūrę į komandas, pristatys kūrybinius namų darbus iš anksto pateikta tema, atliks konkurso metu pateiktas užduotis, skatinančias kūrybišką bendradarbiavimą, o komandų kapitonai varžysis tarpusavyje, kas geriau pažįsta vokiškai kalbančias šalis. Renginio tikslai – motyvuoti mokytis vokiečių kalbą ir pažinti vokiškai kalbančias šalis.

2016.10.20


Kauno miesto senamiestis

Pamoka netradicinėje erdvėje „Orientavimasis mieste“„Orientavimasis mieste“ – tai tarpmokyklinis projektas, kuriame dalyvaus KTU Vaižganto progimnazijos ir Kauno V. Kudirkos progimnazijos 8 klasių mokiniai. Projekto metu mokiniai galės praktiškai taikyti pamokoje įgytas žinias: pagal kitos mokyklos moksleivių vokiečių kalba sudarytą planą jie ieškos senamiestyje nurodytų objektų, gatvių, atliks užduotis (pvz., nufotografuoti tam tikrą pastatą) ir ugdys savo komunikacinius bei orientacinius gebėjimus, patirs komandinio darbo specifiką. Projekto pabaigoje bus paruoštas stendas ir pristatytas mokyklos bendruomenei.

2016.10.20, 15.00 – 18.00 val.


Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – Austrų, šveicarų ir Lichtenšteino kunigaikštystės skaitykla

Literatūrinė vaistinė15–17 val. Literatūrinė vaistinė
Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje organizuojama „Literatūrinė vaistinė“ pagelbės renkantis knygą. Skaitytojams pasiūlysime vokiečių, austrų ir šveicarų autorių knygas vokiečių bei lietuvių kalbomis. Pradedantiesiems bei tobulinantiems vokiečių kalbą parinksime knygas pagal pageidaujamą kalbos lygį.

17–18 val. „Vokiškai kalbančių skaitytojų klubo“ susitikimas
Edukaciniuose užsiėmimuose bus galimybė išbandyti savo vokiečių kalbos žinias.

2016.09.05–10.25


Visoje Lietuvoje

Konkursas „Kiek lietuvių kalboje vokiškų žodžių?“Pradėjus mokytis vokiečių kalbos, ji gali pasirodyti sudėtinga. Besimokantiesiems dažnai reikia asociacijų, kad galėtų geriau įsiminti naujus žodžius.
Nemažai žodžių, įsitvirtinusių lietuvių kalboje, yra atėję iš vokiečių kalbos, pvz., bintas iš vokiško žodžio Binden, dalis yra išlikę tik šnekamojoje kalboje, tokie kaip šposas – iš žodžio Spaß.
Besimokantieji daug geriau įsidėmi reikšmes, kai jos siejamos su tam tikra pavarde, pvz., pavardė Rozenbergaitė kilusi iš vokiškų žodžių Rosen ir Berg, kurių junginys reiškia „rožių kalnas“.
Savo svetainės ir „Facebook“ profilio lankytojams siūlome smagią užduotį. Rašykite mums, kokius dar žinote iš vokiečių kalbos kilusius žodžius. Įdomiausių ir daugiausia variantų pateikę lankytojai laimės prizus, kuriuos įsteigė projekto organizatoriai.

2016.10.20, 12.00 – 15.00 val.


Biržų „Kaštonų“ pagrindinės mokyklos Aktų salė

Deutsch?! Ja! Das macht Spaß!„Deutsch?! Ja! Das macht Spaß!“ – tai keturių miesto mokyklų, kuriose mokoma vokiečių kalbos, renginys. Mokytojai užregistruos 5–6 moksleivių komandas. Moksleiviai gaus namų darbų užduotis: paruošti komandos prisistatymą. O renginio metu lauks įvairios užduotys, iš kurių pagrindinė – 5 skirtingų turų protmūšis (apie Vokietiją ir vokiškai kalbančias šalis). Bus ir linksmų užduotėlių, mini klausimų, pasakojimų. Jei pavyks prisikalbinti, į renginį atvyks rajone esančios šveicarų įmonės atstovas. Pabaigoje – prizai ir nugalėtojų apdovanojimai.

2016.10.20, 9.00 – 12.00 val.


Kauno „Saulės“ gimnazija

Koliažų ir literatūros kūrinių pristatymas „Su vokiečių kalba į pasaulį“Koliažų apie įžymias Vokietijos asmenybes bei kalbos šalį parengimas ir pristatymas, literatūros kūrinių ištraukų meniškas pateikimas, pateikčių „Deutsch, warum nicht?“ pristatymas.

2016.10.20, 15.00 – 17.00 val.


Kaunas

Renginys „Gaudyk žodį“Iš anksto užsiregistravę dalyviai bus suskirstyti grupelėmis. Kiekviena grupė gaus 5–10 vokiškų žodžių. Situaciją ar objektą, susijusį su duotais žodžiais, dalyviai turės užfiksuoti mobiliuoju telefonu Laisvės alėjoje. Fotografavimui bus skirta 1 val. Vėliau visi dalyviai rinksis numatytoje auditorijoje, kur vokiškai pristatys „žodžių gaudynėse“ nufotografuotas situacijas ir pademonstruos duotus žodžius.

2016.10.19, 17.00 – 17.30 val.


Klaipėdos lopšelis-darželis „Bitutė“

Koncertas „Dainuojame vokiškai“Ištraukos iš miuziklo „Jeder ist anders“ ir vokiškos dainos

2016.10.19–26


Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos foje

Paroda „Pirmoji pažintis su vokiečių kalba“Vaikų darbų paroda „Pirmoji pažintis su vokiečių kalba“ skiriama mokyklos bendruomenei artimiau susipažinti su mokykloje prasidėjusiu projektu „Vokiečių kalba su Kiškiu Hansu“ ir populiarinti vokiečių kalbą, jos kultūrą bei tradicijas. Parodoje bus eksponuojami vaikų piešinėliai, kuriuos jie nupiešė pamokėlių metu bei informacinė medžiaga apie ankstyvąjį vokiečių kalbos mokymą.

2016.10.20


Kelmė

Vokiečių kalba ir kultūra Kelmėje10 moksleivių grupė atliks užduotis vokiečių kalba ir aplankys su Vokietija susijusias vietas Kelmėje.

2016.10.19–21


Marijampolės savivaldybės Mokolų pagrindinė mokykla

Vokiečių kalbos mozaikaPopietė „Vokiečių kalbos mozaika“ bus vykdoma ketvirtose ir penktose klasėse, iš viso dalyvaus apie 70 mokinių iš trijų klasių.
Moksleiviai sužinos įvairių faktų apie Vokietiją, vokiečių kalbą, kultūrą, žais žaidimus, dainuos, kurs Vokietijos mozaiką ir pasitikrins žinias viktorinoje.

2016.10.19–20


Marijampolės „Šaltinio" pagrindinė mokykla

Vokiečių kalbos mozaikaPopietė „Vokiečių kalbos mozaika“ bus vykdoma ketvirtose ir penktose klasėse, iš viso dalyvaus apie 80 mokinių iš keturių klasių.
Moksleiviai sužinos įvairių faktų apie Vokietiją, vokiečių kalbą, kultūrą, žais žaidimus, dainuos, kurs Vokietijos mozaiką ir pasitikrins žinias viktorinoje.

2016.10.20, 8.45 – 14.00 val.


Hermano Zudermano gimnazijos fojė/ valgykla

Deutschland bei uns am HSGRenginiai vyks per pertraukas. Po pirmos pamokos 5–8 klasių moksleiviai kvies visus į valgyklą paskanauti tipiškų vokiškų pusryčių ,,Typisch deutsches Frühstück’’; po antros pamokos skambės vokiška muzika, rodomi vaizdai apie Vokietiją; po trečios pamokos – vokiškų dainų muzikinė karaokė ,,Wir singen deutsche Lieder‘‘; po 4 pamokų – pasakojamos H. Zudermano kūrinių ištraukos vokiškai; po 5 pamokų – ,,Flash mob‘‘ skambant vokiškai muzikai; po 6 pamokų – skambės vokiška muzika, dainuos gimnazijos choras ,,HZG Sound ‘‘; visą dieną pirmo aukšto fojė bus organizuojama visų klasių kūrybinių darbų paroda ,,Deutschland bei mir zu Hause‘'.

2016.10.17–21


Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla

Kodėl verta mokytis vokiečių kalbos?Per Vokiečių kalbos dienas metu vesime integruotas vokiečių kalbos-matematikos, bei vokiečių kalbos-geografijos pamokas, lankysimės Simono Dacho namuose, organizuosime kūrybines dirbtuves. Rengsime diskusiją-viktoriną „Kodėl verta mokytis vokiečių kalbos?“.

2016.10.20, 9.00 – 11.00 val.


Kelmės miestas

Vokiečių kalba ir kultūra KelmėjeTai masinis renginys, kuriame dalyvaus Pakražančio gimnazija,Aukuro pagrindinė mokykla, Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazija, Kražių gimnazija, Kražantės progimnazija, Tytuvėnų gimnazija, Graičiūno gimnazija.
Kiekvienai mokyklai atstovaus 10 mokinių komanda. Renginio pradžia 9 val. prie Kirchės, planuojame trumpą paskaitą apie vokiečių kalbą ir kultūrą Kelmėje, apsilankysime Kirchėje, vokiečių kapinėse, ir t.t. Vėliau planuojame suorganizuoti protmūšį.

2016.10.20–27


Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinė gimnazija

Plakato konkursas „Keine neue Welt ohne neue Sprache“Dalyvaus 1–3 gimnazijos klasių moksleiviai, kurie savo darytus plakatus pristatys gimnazijos bendruomenei. Tikslas – skatinti domėjimąsi vokiečių kalba, šalimi ir kultūra.

2016.09.26, 9.00 – 13.00 val.


Šiaulių raj. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

Piešiu savo pirmąjį vokišką žodįAštuoni šios mokyklos šeštokėliai žengia pirmuosius žingsnelius, mokantis vokiečių kalbos. Iki šių metų mokykloje ši kalba nebuvo dėstoma. Reiktų pamatyti, kokiu entuziazmu žėri mano aštuoniukės akys! Kaip jie stengiasi teisingai tarti pirmuosius savo gyvenime vokiškus žodelius! Negaliu tokiu mano mokinių užsidegimu mėgautis viena. Tegul jų nuoširdžios vaikiškos emocijos išsilieja piešiniuose. Patys pasirinks jiems mieliausią jau išmoktą vokišką žodį ir jį iliustruos. Darbeliai bus eksponuojami Europos kalbų dienos renginyje mokyklos fojė.

2016.10.20


Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Vokiečių kalbos dienos Šiaulių „Juventos“ progimnazijojePlakatų paroda „Kur kalbama vokiškai?“, plakatus ruoš 7–8 klasių moksleiviai.

2016.10.20–27


Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos I aukšto fojė

Ich male DeutschlandMoksleivių piešinių, akvarelių paroda. Per dailės pamokas mokiniai pieš Vokietijos lankytinas vietas, logotipus, prekės ženklus, susijusius su Vokietija. Tikslas – reklamuoti vokiečių kalbą, skatinti norą kuo daugiau sužinoti apie vokiškai kalbančias šalis ir mokytis vokiečių kalbą.

2016.10.20–27


Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos vokiečių kalbos kabinetas ir III aukšto koridorius

Ich male DeutschlandMokinių piešinių, akvarelių paroda. Per dailės pamokas mokiniai pieš Vokietijos lankytinas vietas, logotipus, prekės ženklus, susijusius su Vokietija. Tikslas – reklamuoti vokiečių kalbą, skatinti norą kuo daugiau sužinoti apie vokiškai kalbančias šalis ir mokytis vokiečių kalbą.

2016.10.20, 14.00–15.30 val.


Subačiaus g. Misijonierių stotelė autobusams abejose gatvės pusėse

Vokiečių? Tai – paprasta!Moksleiviai paruoš interaktyvias užduotis, susijusias su vokiečių kalba ir Vokietija, (arba vokiškai kalbančiomis šalimis) praeiviams ir autobuso belaukiantiems žmonėms. Moksleiviai bandys sudominti vokiečių kalba, supažindinti su šia kalba ir išmokyti keletą paprastų žodžių ar frazių.

2016.10.20, 12.30–14.30 val.


Simono Dacho namai

Trumpos istorijos iš miesto istorijosKlaipėdos moksleivių komandos varžysis, kuri greičiausiai iš atskirų žodžių vokiečių kalba sudėlios įdomias istorijas ar nutikimus iš Klaipėdos miesto istorijos, iliustruos jas ir įdomiai pristatys.

2016.10.19–21


Žali Hermano Zudermano gimnazijos plotai

Vokiškai ir kūrybiškai „Mūsų mokyklos kraštovaizdis“Puošime mokyklą supančius medžius Vokietijos vėliavos spalvomis, kūrybiškai ir linksmai pateiksime piešinius su vokiškais paaiškinimais. Kūrybiškumo ir vokiškumo derinys labai maloniai nustebins mokyklos bendruomenę ir mikrorajono gyventojus.

2016.10.19, 8.55 – 9.40 val.


Vilniaus „Ryto“ progimnazijos vokiečių kalbos kabinetas

Kinder – Deutschland – QuizŠiame renginyje dalyvaus 6ab klasių moksleiviai, tik šiais metais pradėję mokytis vokiečių kalbos. Šioje viktorinoje jie sužinos daug naujo apie Vokietiją, pvz., Wer hat deutsche Märchen geschrieben? Wie viele Bundesländer hat Deutschland? Welcher ist der höchste Berg in Deutschland? ir daug kitų dalykų. Moksleiviai taip pat dainuos ir deklamuos vokiškai.

2016.09.26, 12.00 val. ir 2016.10.20, 11.00 val.


Kauno rajono sav. viešosios bibliotekos Vaikų centras

Kalbų paviljonas „Viktorinos stotyje“Kalbų paviljonas „Viktorinos stotyje“ – tai edukacinis užsiėmimas vokiečių kalbos dienai paminėti. Jus pasitiks vokiškai kalbančios užsiėmimo vedėjos, kurios pakvies apsilankyti kupinoje netikėtumų, smagių žaidimų ir geros nuotaikos „Viktorinos stotyje“. Renginio metu skambės vokiečių dainos, lauks galvosūkių ir mįslių stotelė, kurioje atlikę užduotis galėsite „keliauti“ toliau. Bus smagūs žaidimai: mokysimės ilgiausių žodžių, populiariausių posakių bei žaisime atmintį lavinančius žaidimus. Sužinosite daug įdomių faktų apie vokiečių kalbą ir vokiečius.

2016.09.20, 10.35 – 12.00 val.


Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazija

Viktorina-plakatų paroda „Tipiškai vokiška“Pristatysime moksleivių plakatų parodą „Tipiškai vokiška“. Tai bus vaizdai ir vokiški žodžiai, susiję su Vokietija ir vokiečių kalba. Mokyklos erdvėse moksleiviai užduos kitiems moksleiviams klausimus apie Vokietiją, paprašys atsakyti vokiškai, ištarti vokiškai žodžius tų, kurie dar nemoka vokiškai, papasakos draugams apie Vokietiją ir vokiečių kalbą

2016.10.20, 16.45–17.30 val.


Nacionalinio Kauno dramos teatro prieigos

Skaitome dramą vokiškaiKauno technologijos universiteto studentai, šalia specialybės dalykų besimokantys ir vokiečių kalbos, spalio 20 dienos popietę vienai valandai keičia profilį ir neria į aktorių rolę. Maloniai kviečiame kauniečius ir miesto svečius į dramos skaitymą originalo kalba. Praeiviai ir žiūrovai išgirs populiarios vokiečių dramaturgės Dea Loher pjesės „Klaras Verhältnisse” (lt. „Klaros santykiai”) ištraukas. Renginys vyks pačiame Kauno centre, Laisvės alėjoje, Nacionalinio Kauno dramos teatro prieigose. Vokiečių kalba, studentų jaunatviškumas bei rudenėjantis Kaunas sukurs ypatingą nuotaiką.

2016.09.22–10.20


Sasnavos pagrindinės mokyklos ir miestelio bibliotekos, Sasnavos bendruomenės salė

Sasnavos mokyklai – 130Sasnavos pagrindinė mokykla 2016-09-11 atšventė 130 metų įkūrimo jubiliejų. Dalyvaudami šioje iniciatyvoje parengsime lankstinuką apie mokyklos istoriją (vokiečių kalba), pristatysime savo mokyklą, perteiksime jos istoriją Nyderlandų karalystės Ootmarsum miestelio delegacijai – fondo ,,Stichting Litouwen" nariams. Paruošime 25 metų draugystės su šiuo fondu fotoparodą (su vokiškais tekstais).
Šią medžiagą pristatysime Sasnavos bendruomenei Vokiečių kalbos dienų metu spalio 10–20 dienomis Sasnavos bendruomenės namuose bei Sasnavos mokyklos ir miestelio bibliotekose.

2016.10.20, 13.00–14.00 val.


Viekšnių gimnazijos aktų salė

Popietė penktokams „Pažaiskime vökiškai!“Tai interaktyvus renginys penktokams, besirengiantiems pavasarį rinktis antrąją užsienio kalbą. Renginio metu bus žaidžiami smagūs žaidimai, kurių metu vaikai turės galimybę susipažinti su vokiečių kalba, išmoks keletą vokiškų žodžių, struktūrų, rimuočių ir netgi dainelių. Jiems bus suteikta galimybė prisiliesti prie vokiečių kalbos džiugiai ir spalvingai, pajusti, jog kalbos galima mokytis žaismingai ir nenuobodžiai. Tikėtina, jog valanda smagaus kalbos pažinimo proceso bei gebėjimas renginio pabaigoje suprasti, pasakyti ir atpažinti kai kuriuos vokiškus žodžius ir struktūras sužadins mokinių smalsumą ir norą pratęsti bendravimą su vokiečių kalba ateinantį rudenį.

2016.10.20


Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Saulės“ filialas

Kelionė po vokiškų žodžių pasaulįBibliotekos „Saulės“ filiale (K. Korsako g. 10) bus organizuojama popietė moksleiviams apie vokiečių kalbą bei kultūrą. Taip pat 2016 10 07–11 14 Skaitytojų aptarnavimo skyriuje (Aido g. 27) veiks literatūrinė paroda „Skaitykime vokiškai“.

2016.10.19


Šiaulių Jovaro progimnazija

Lerne deutsch!Tą dieną keletas mokinių iš ryto pasitiks visus bendruomenės narius vokiškai pasisveikindami, su vokiška tautine apranga. Ant kabineto durų bus užklijuoti įvairūs lengvi vokiški žodžiai. Per pertraukas skambės vokiška muzika.

2016.10.17, 12.00 val., 2016.10.19, 12.30 val.


Šiaulių lopšelis darželis „Ežerėlis“

Svečiuose pas vokiškai kalbantį kiškįMokytoja kartu su projekte dalyvaujančiais šešiamečiais vaikščios po kitas vaikų grupes, kalbins vaikus su pirštinine lėle kiškiu Hansu, dainuos vokišką dainelę, dalins vokišką atributiką, papasakos apie Vokietiją.

2016.10.21


Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija, Šiaulių lopšelis darželis „Gluosnis“

Wir sprechen DeutschŠią dieną mokykloje per pertraukas, skambės vokiškas skambutis. Ant kabinetų durų bus užklijuoti lapai su vokiškais žodžiais.
11 val. mokytoja su šeštos klasės mokiniais eisime į šalia esantį darželį „Gluosnis“ pas priešmokyklinio amžiaus vaikus. Dainuosime vokišką dainą, papasakosime apie Vokietiją, dalinsime vokišką atributiką.

2016.10.03–31


Kauno apskr. viešoji biblioteka, III a. fojė

Leidinių paroda „Vokiečių autorių knygos ir jų vertimai į lietuvių kalbą“Leidinių paroda „Vokiečių autorių knygos ir jų vertimai į lietuvių kalbą“ pristato Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje esančius žymių vokiškai kūrusių XVIII–XX a. rašytojų leidinius originalo kalba ir jų vertimus į lietuvių kalbą.

2016.10.03–31


Kauno apskrities viešoji biblioteka, IV a., Meno leidinių skyrius, 406 kamb.

Leidinių paroda „Bauhaus“ – vokiškoji modernizmo kalbaModerniosios architektūros ir meno gerbėjai dažnai vartoja terminą „Bauhaus“, tačiau ką jis reiškia iš tikrųjų? Vokiečių kalbos dienų programą gražiai papildo KAVB Meno leidinių organizuojama leidinių paroda „Bauhaus – vokiškoji modernizmo kalba“, skirta visame pasaulyje žinomai meno mokyklai.
Žodyje „Bauhaus“, jo skambesyje ir daryboje, atsiskleidžia pagrindinė šios mokyklos idėja – kurti praktiškus, funkcionalius, naujas pramonės galimybes ir technologinius pasiekimus atspindinčius šiuolaikinio žmogaus aplinkos ir kasdienio gyvenimo atributus. Šiandien „Bauhaus“ tapo tarptautiniu žodžiu, todėl net vokiečių kalbos nemokantis žmogus iš karto supranta, ką jis reiškia.

2016.10.20, 11.00–12.00 val.


Kauno apskrities viešoji biblioteka, III a., Inovacijų laboratorija

Internetinių išteklių pristatymas „Vokiečių kalbos pradžiamokslis mobiliems žmonėms“Internetinių išteklių pristatymas „Vokiečių kalbos pradžiamokslis mobiliems žmonėms“ yra skirtas pradedantiems mokytis vokiečių kalbą, naudojant mobilius įrenginius.
Registracija vyks iki spalio 18 d. tel. (8 37) 324 229 arba el. paštu info-de.kaunas@kvb.lt.

2016.09.15–10.19


Kauno apskrities viešoji biblioteka, 404 kamb.

Konkursas „Sveikinimo atvirukas bibliotekai“2016-ieji mums ypatingi ne tik todėl, kad jie paskelbti Bibliotekų metais. Šiemet minime Vokiškų leidinių bibliotekos 20-metį!
Minėdami šią sukaktį, kviečiame dalyvauti konkurse „Sveikinimo atvirukas bibliotekai“. Pasitelkite savo kūrybiškumą ir pasveikinkite Vokiškų leidinių biblioteką!
Tai gali būti atvirukas ar nuotrauka su palinkėjimu vokiečių arba lietuvių kalba. Tačiau galite pasveikinti ir kitokia Jums patinkančia forma.
Siųskite savo sveikinimus nuo rugsėjo 10 d. iki spalio 19 d. el. paštu info-de.kaunas@kvb.lt arba atneškite į Vokiškų leidinių biblioteką (Radastų g. 2, 404 kamb.)
Spalio 20 d. išskirtinių sveikinimų autoriai bus apdovanoti ypatingomis dovanomis!

2016.10.03–20


Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija

Ö kaip vokiškai?Moksleiviai dalyvaus integruotose pamokose ir kurs darbus vokiečių kalba, kuriuos spalio 20 dieną pristatys mokyklos bendruomenei.

2016.10.20, 9.00–14.00 val.


Vilniaus licėjus

Sustok, akimirka žavinga!Programoje: vokiška poezija skambant muzikai; protmūšis; du spektakliai.

2016.10.03–18


Vilniaus Vilnies pagrindinė mokykla

Ö kaip vokiškai?Moksleiviai pristatys vokiečių kalbos svarbą mokyklos bendruomenei.

2016.10.20


Vilniaus S. Stanevičiaus progimnazija

Brolių Grimų pasakų herojų paroda iš rudens gėrybiųMoksleiviai (6−8 kl.) skaitys brolių Grimų pasakas. Namuose vieną pasirinktą pasaką jie iliustruos piešinėliais ir paveikslėliais ir pristatys klasėse per savo pamokas. Baigiamasis renginys − pasakų herojų paroda iš rudens gėrybių − vyks mokykloje spalio 20 d.

2016.09.28–10.20


Vilniaus Maironio progimnazija, 214 kab.

6–8 kl. mokinių sukurtų atvirukų parodėlė „DEUTSCH? JA, SUPER!“Vilniaus Maironio progimnazijos 6, 7 ir 8 klasių moksleiviai, besimokantys vokiečių kalbos pirmus, antrus ar trečius metus, savo simpatijas vokiečių kalbai ir kultūrai išreikš piešdami atvirukus tema „DEUTSCH? JA, SUPER!“

2016.10.19–20


Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Auf Deutsch bitte!Trečadienį gimnazijos patalpos bus papuoštos renginio emblemomis, plakatais. Per vokiečių k. pamokas vyks viktorina-kompiuterinis žaidimas „Auf Deutsch bitte“. Moksleivių komandos atsakinės į klausimus, spręs užduotis.
Ketvirtadienį ilgųjų pertraukų metu skambės dainos vokiečių kalba, mokymosi stotelėse moksleiviai iš kortelių ir iliustracijų mokysis pagrindinių posakių. Vieną stotelę kuruos geografijos mokytoja. Čia moksleiviai surengs mini konkursą apie vokiškai kalbančias šalis. Dailės ir technologijų mokytojai padės ruošiantis plakato gaminimo dirbtuvėms. Penktadienį bus apdovanoti originaliausieji dalyviai.

2016.10.20, 12.00–13.00 val.


Kauno valstybinis lėlių teatras, Mažoji salė

Aplodismentai muzikai ir poezijaiMuzikos kalba – universali kalba, kuri neša tave tarsi ant bangų į bet kurią šalį, į bet kurį laiką.
Moksleiviai ir styginių kvartetas (vadovė I. Klusaitė) gros vokiečių kompozitorių kūrinius ir pristatys menininkės iš Berlyno Aldonos Gustas poeziją. Ketvirtos klasės moksleiviai (vadovė V. Valienė) pristatys kompozitorės G. Dabulskienės ir teksto autorės A. Inokaitienės miuziklą „Su muzika vienu ritmu“ . O kaip muzikos instrumentų pavadinimai skamba vokiškai?

2016.10.20, 12.30–14.30 val.


Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

Lern Deutsch mit uns!Iniciatyvinė 3 mokinių grupė ir vokiečių kalbos mokytoja supažindins 4 klasių moksleivius su vokiečių kalba, pamokys susipažinimo frazių, naudodami vaizdinę medžiagą ir žaidimus. Vyresnių klasių moksleiviai bus supažindinti su vokiečių kalbos mokymosi nauda, studijų galimybėmis, pateiksime vokiečių-anglų kalbų panašių žodžių pavyzdžių, pamokysime susipažinimo frazių.

2016.10.20, 12.55–13.40 val.


Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos aktų salė

Vokiečių poezijos popietėPopietėje moksleiviai deklamuos vokiečių poetų eilėraščius. Renginio metu jie atliks vokiečių autorių muzikos kūrinius.

2016.10.20, 8.00–15.00 val.


Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla

Renginys „Deutsch macht Spaß“Alytaus vokiečių kalbos mokytojos nutarė kartu dalyvauti šioje akcijoje. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijoje, Dainavos pagrindinėje mokykloje ir šv. Benedikto gimnazijoje spalio 20 d. nuo ryto mokyklų informacinėse sistemose bus teikiama informacija apie vokiečių kalbos naudą, Vokietiją ir galimybes šioje šalyje. 14 val. Dainavos pagrindinės mokyklos aktų salėje vyks renginys, kurio metu koncertuos vokiečių kalbą besimokantis jaunimas. Moksleiviai, kurie vokiečių kalbos nesimoko, galės dalyvauti viktorinoje, kurioje klausimai bus susiję su Vokietija ir kitomis vokiškai kalbančiomis šalimis. Esant galimybei į renginį pakviesime vokiškai kalbančių svečių.

2016.10.17–20


Klaipėdos Simono Dacho progimnazija

Plakatų paroda „Mes piešiame Vokietiją“Moksleiviai, besimokantys vokiečių kalbos, pieš plakatus, susijusius su vokiškai kalbančiomis šalimis.

2016.10.20, 10.00–12.00 val.


Klaipėdos Sendvario progimnazija

Labas! - Hallo!Mokykloje vyks paroda bei fotografijos konkursas „Gražiausias vokiškas žodis“, Vokietijos simbolių paroda. Moksleiviai 4 klasių moksleiviams pristatys ir pasakos apie Vokietiją geografiniu, kultūriniu bei kalbiniu aspektais.

2016.10.20, 15.00–18.00 val.


Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Svečiuose – Vokietija!Renginio metu bus rodomi vokiški trumpametražiai filmai, žaidžiami vokiški žaidimai, skaitoma vokiečių autorių literatūra, veiks vokiškų knygų paroda, atliekami vokiečių klasikinės muzikos kompozitorių kūriniai.

2016.10.18, 15.00–16.00 val.


Šiaulių sanatorinė mokykla

Lern Deutsch!Pradinių ir 5 klasių moksleiviai, žiūrėdami vaizdinę medžiagą, žaisdami ir dainuodami, daugiau sužinos apie vokiečių kalbą, išmoks susipažinimo frazių.

2016.10.21, 13.00–14.00 val.


Jurbarko raj. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokyklos aktų salė

Vokiečių kalbos diena mokykloje7 klasės moksleiviai suvaidins pasaką „Trys paršiukai“, 8–10 klasių moksleiviai dalyvaus viktorinoje. Vokiečių kalbos kabinete visi daiktai tą dieną turės vokiškus pavadinimus, klasėje bus surengta parodėlė apie Vokietiją, per pamokas dainuosime vokiškas dainas.

2016.10.20, 14.00–16.00 val.


VU Filologijos fakulteto Germanistikos studijų kabinetas (A9 aud.)

Popietė „Karjera su vokiečių kalba. Galimybės ir perspektyvos“VU Vokiečių filologijos katedra kviečia vyresniųjų klasių mokinius ir studentus į popietę „Karjera su vokiečių kalba. Galimybės ir perspektyvos“. Renginio metu įmonių ir organizacijų atstovai papasakos, kodėl vokiečių kalba yra svarbi ir kokios galimybės atsiveria su vokiečių kalba. Pristatysime Vokiečių filologijos bakalauro ir Dalykinės (teisės) kalbos magistrantūros studijas Vilniaus universitete. Vyks viktorina „Ką aš žinau apie vokiškai kalbančias šalis?“

Renginys vyks 2016 m. spalio 20 d., ketvirtadienį, 14–16 val. VU Filologijos fakultete Germanistikos studijų kabinete (A9), Universiteto g. 5.

Renginio svečiai:
Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai Lietuvoje
Advokatų profesinė bendrija „Rödl & Partner“
Vertimų biuras „Ars Libri“
Kelionių agentūra „Via Hansa Vilnius“
Mainų platforma „Vinted“
Lietuvos IPS (Tarptautinės Vokietijos parlamento praktikos stipendiatų) klubas
VU Vokiečių filologijos katedra

Jei norėtumėte dalyvauti viktorinoje, atvykite 13.45 val. Viktorinos nugalėtojų laukia prizai.

Maloniai kviečiame!
VU Vokiečių filologijos katedra

2016.09.22–10.20


Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija

Meninės saviraiškos konkursas „Deutsch lietuviškai“Meninės saviraiškos konkurse moksleiviai turės galimybę atskleisti save viename iš sunkiausių žanrų, t. y. vertime, taip pat turės galimybę perteikti teksto suvokimą iliustracija. Su moksleiviais noriai bendradarbiaus ne tik vokiečių kalbos, bet ir lietuvių dailės ir technologijų mokytojai. Moksleivių darbai bus demonstruojami mokyklos viešose erdvėse.

2016.10.20, 10.00–14.00


S. Dariaus ir S. Girėno gimnazija, VDU

Interaktyvi pamoka mokykloje, vokiškų firmų lankymas KauneNumatoma, kad studentai atvyks į mokyklą, norintys moksleiviai vyks į viešą paskaitą VDU apie Vokietiją, dalis moksleivių vyks į vokiečių firmas Kaune.

2016.09.11–18


Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija

Moksleivių mainai „Draugystė su Vokietijos Bad Iburg gimnazija 2016“Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija jau 23 metus metus draugauja su Vokietijos Bad Iburgo gimnazija. Abi gimnazijos keičiasi moksleivių ir mokytojų delegacijomis. Mainų programoje dalyvaujantys moksleiviai gyvena šeimose, lanko pamokas, susipažįsta su tos šalies papročiais ir kultūra.
2016 m. rugsėjo 11–18 d Pagėgiuose viešinti Bad Iburgo gimnazijos delegacija pagal sudarytą viešnagės programą susipažįsta su Pagėgių krašto lankytinomis vietomis: aplanko Vilkyškių Raganų eglę, VSAT Pagėgių rinktinės Bardėnų užkardą, Rambyno kalną. Viešnagės metu organizuojamos kelionės į Klaipėdą bei Nidą. Moksleiviai ne tik bendrauja, bet ir gilina užsienio kalbų žinias bei plečia savo akiratį.

2016.10.19–20


Skuodo Bartuvos progimnazija

Deutsch ist klasse!5–6 klasių moksleiviai rengia plakatus „Typisch Deutsch“. Plakatai pristatomi ir kabinami įvairiose progimnazijos erdvėse. 7–8 klasių moksleiviams organizuojama viktorina „Kennst du gut Deutschland?“, per kurią pristatomi faktai apie Vokietijos geografiją, kalbą, kultūrą, žymius žmones, lankytinas vietas.
Vokiečių kalbą besimokančių moksleivių grupė supažindina 4-ų klasių moksleivius su Vokietija, jos kalba ir pristato priežastis, kodėl verta mokytis šios kalbos.

2016.10.20, 12.00–15.00 val.


Žirmūnų gimnazija, Užsienio kalbų koridorius-salė

Susipažinkime: Vokietija ir vokiečių kalba1. Moksleivių mainų su Paderborno moksleiviais pristatymas
2. Stendo pristatymas: Vokiečių kalba VŽG
3. Viktorina nesimokantiems vokiečių kalbos „Ką žinome apie Vokietiją ir vokiečių kalbą“
4. Moksleiviai veda ekskursiją vokiečių kalbą Vilniaus senamiestyje naujiems „Jaunojo gido“ būrelio nariams ir gimnazijos pirmokams.

2016.10.20, 12.30–14.00 val.


JVB Eržvilko filialas

Popietė „Vokiečių literatūros klasikos skaitymai“Vyresniųjų klasių moksleiviams ir suaugusiesiems skirta garsinio skaitymo popietė.

2016.10.20, 15.0–16.00 val.


JVB Seredžiaus filialas

Popietė vaikams „Kuo žavinga vokiečių kalba?“Vaikams ir jaunimui įvairiomis formomis pristatoma vokiečių kalba: jos skambesys, įdomūs žodžiai, dainos vokiečių kalba.

2016.10.14, 8.00–8.45 val.


JVB Skirsnemunės filialas

Rytmetys vaikams „Kalbą mokėsi – pasaulį pažinsi. Prieš Jus – Vokietija“Pradinių klasių moksleiviams nuotaikingai ir įdomiai pristatoma Vokietija: kalba, žmonės, žaidimai, įdomybės.

2016.10.22, 12.00–13.30 val.


JVB Armeniškių filialas

Popietė vaikams „Pažintis su vokiečių kalba žaidžiant“Žaidimų forma vaikai susipažins su vokiečių kalba: tartimi, įdomesniais žodžiais, kuriuos naudojame lietuviškose tarmėse, žaidimais.

2016.10.20, 14.00–15.00 val.


Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija

Dainuojam vokiškai ir mokome kitus!2016 m. balandžio mėn. dalyvavome Šiaulių m. vokiškos dainos konkurse ir laimėjome garbingą II vietą. Šiais mokslo metais šios vokiškos dainos išmokysime tuos moksleivius, kurie jos dar nemoka, naujai į mūsų gimnaziją atvykusius vokiečių kalbos besimokančiuosius, taip pat ir tuos, kurie niekada šios užsienio kalbos nesimokė, tačiau dega noru ir ryžtu pasinerti į vokiečių kalbos žinių pasaulį. Pakviesime smagios vokiškos dainos mokytis visiems kartu, gitara akomponuojant muzikos mokytojui, padainuoti ir susidomėjusius ir iniciatyvius gimnazijos mokytojus!

2016.10.20, 10.45–12.25 val.


Vilniaus jėzuitų gimnazija

Deutsch mit allen SinnenPagrindinė renginio dalis vyks 2–3 gimnazijos aukštų koridoriuose per ilgąsias pertraukas:
1. Karaokė:
2. Viktorina „Fragen zu Deutschland“ :
3. Kryžiažodžiai:
4. Greitakalbės:
5. Dėlionės:
6. Koliažai:
Pamokų metu: :
8. Vertimo konkursas 1–4 gimnazijos klasėse:
9. Debatai/diskusija „Kodėl verta mokytis vokiečių kalbos?“ 1–4 gimnazijos klasėse:
10. Koliažai „Ich und Deutsch“ 5–8 klasėse.

2016.10.20, 10.00–12.00 val.


Šiaulių „Sandoros“ progimnazija

Plakatų konkursas „Vokietija. šalis ir žmonės“5–8 klasių moksleiviai per savaitę parengia plakatus konkursui ir jų video pristatymus. Spalio 20 d. plakatai eksponuojami mokyklos fojė ir per čia esančius televizorius transliuojami video pristatymai. Iš moksleivių, mokytojų ir tėvų sudaryta komisija išrenka geriausiuosius.

2016.10.20, 16.00–18.00 val.


Telšių r. savivaldybės K. Praniauskaitės viešoji biblioteka

Entdecke-Erfahre-Erforsche auf Deutsch!Renginio dalyviai stotelių metodu aplankys Telšių r. savivaldybės K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos edukacines erdves. Jose spręs kryžiažodžius, atliks užduotis tema „Berlynas“, „valys“ vokiečių kalbą nuo anglicizmų, klausysis vokiškų dainų ir užbaigs dainų tekstus, sukurs mini scenas ir savo vokiečių kalbos žinias įsivertins dalyvaudami protmūšyje.

2016.10.20, 8.00–12.00 val.


Anykščių Jono Biliūno gimnazija

Deutscher Markt?? Warum nicht??Per pirmąsias dvi pamokas vyks koliažų gaminimas tema „Ich liebe Deutschland“. Po to bus surengta jų paroda gimnazijos vestibiulyje. Per dvi ilgąsias pertraukas vokiškos muzikos fone vyks mugė. Planuojame įrengti užduočių stoteles.

2016.10.20, 9.50–10.35 val.


Anykščių Antano Vienuolio progimnazija

Ö kaip vokiškai?Penktų klasių moksleiviai pieš iliustracijas vokiečių autorių pasakoms. Bus rengiama jų paroda. Šeštų klasių moksleiviams bus surengta viktorina apie Vokietiją.

2016.10.20, 12.0–17.00 val.


Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Skaitykime ir kalbėkime vokiškaiVaikų literatūros skyriuje nuo 12 val. bus klausomasi vokiškų dainų. 14.30 val. vyks trumpa vokiečių kalbos pamokėlė skaityklos lankytojams.
15 val. bibliotekos salėje bus demonstruojamos skaidrės apie vokiškai kalbančias šalis (pristatymas vyks vokiečių kalba).

2016.10.20, 9.0–13.30 val.


Jonavos politechnikos mokykla, valgykla

Vokiški patiekalaiVokiečių kalbos dieną „Ö kaip vokiškai?“ susiesime su tradiciniais vokiškais patiekalais. Jonavos politechnikos mokyklos valgykla pasipuoš vokiškais atributais (darysime vėliavėles, kuriomis puošime stalus, plakatą, kuris populiarintų vokiečių kalbą). Tą darysim su 9–10 klasės mokiniais ir dailės mokytoja.
Valgykloje bus ruošiami keli tradiciniai vokiečių patiekalai: rauginti kopūstai, bulvių patiekalai, sriuba iš bulvių ir mėsos ir kiti. Šalia lietuviško meniu būtų ir vokiškas valgiaraštis.
Dalyvaus visi, kurie ateis į valgyklą valgyti ir norės paragauti tradicinių vokiškų patiekalų.

2016.10.19–31


Kauno įvairių tautų kultūrų centras

Plakatų paroda „Su meile Vokietijai“Organizuojama IV gimn. klasės moksleivių plakatų paroda. Parodos atidarymą spalio 19 d. 17 val. lydės Kauno dailės gimnazijos socialinio partnerio – Kauno M. Petrausko muzikos mokyklos moksleivių – koncertas, kuriame skambės vokiečių kompozitorių kūriniai.

2016.10.19


Drevernos biblioteka

Vokiečių kalba lietuvininkų krašteVeiks paroda „Vokietija – poetų, muzikų gimtinė“, renginyje dalyvaus ir vokiškai kalbės vietinė lietuvininkė Erna Kem, vokiškai poeziją skaitys lietuvininkų palikuonis Žygimantas Viršilas, senąją lietuvininkų tarmę pristatys kultūros namų darbuotoja Virgina Asnauskienė, Drevernos pagrindinės mokyklos moksleiviai mokysis vokiečių kalbos žodžių, atliks kūrybines užduotis, dainuos L.Rėzos ir CH. Bartscho užrašytas liaudies dainas.

2016.10.03–20


Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija

Projektas „Deutsch für dich“Į projektą įtraukiami įvairių klasių moksleiviai, besimokantys vokiečių kalbos. Jie ruošiasi kulminaciniam renginiui, kuris bus skirtas pradinių (4-ų) klasių mokiniams. Renginio metu ketvirtokams bus pateikiama informacija apie Vokietiją ir vokiečių kalbą, komandos atliks įvairias užduotis, bus demonstruojami plakatai, dainuojama, mokomasi pirmųjų vokiškų žodžių. Tikslas: populiarinti vokiečių kalbą, plėsti akiratį skatinant įvairių amžiaus grupių mokinių bendradarbiavimą.

2016.10.20, 8.45–14.45 val.


Marijampolės Sūduvos gimnazija

Vokiečių kalbos diena „Deutsch? Warum nicht!“Renginys susidės iš 5 dalių:
10.35–10.55 „Literarisches Deutsch“ – Mokytojai ir moksleiviai skaito eiles vokiečių/lietuvių kalbomis
11.40– 12.00 „Deutsch zu singen ist nicht schwer“ – Moksleiviai dainuoja vokiečių liaudies dainas
12.45–13.05 „Deutschland in Litauen“ – Piešinių konkurso paroda, apdovanojimai
13.05–13.50 „Deutsch für Anfänger“ – dalyvauja tuo metu laisvi mokytojai ir moksleiviai
14.00–14.45 viktorina „Wie gut kennst du Deutschland?“
Po pirmos ir antros pamokų per pertrauką skambės vokiška muzika.

2016.10.20–27


Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, III a. fojė

Vokiečių knygos veža!Spalio 20 dieną Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus skaitytojai iš bibliotekoje esančių vokiečių kalba leistų ir verstų į lietuvių kalbą knygų sudėlios didelio formato žodžius „Vokiečių knygos veža!“
Akcijos tikslas – parodyti, kad vokiečių autorių knygos populiarios ir skaitomos, jos yra įvairių klasių moksleivių rekomenduojamosios literatūros sąrašuose. Akcijos metu žodžiais sudėliotas knygas pagyvins žaislai – knygų veikėjai. Apie renginį bus informuotos Šiaulių miesto mokyklos. Atvykę moksleiviai dalyvaus viktorinoje ir stebės bendros su Šiaulių televizija sukurtos laidos „Jėga! Skaitytojas ir knyga“ rubriką „Sveikas, herojau“, kurioje nufilmuoti pokalbiai su plėšiku Hocenplocu bei Batuotu Katinu.

2016.10.20, 12.00–14.00 val.


Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinė mokykla

Vokiečių kalba – projektų kalbaMokykla dalyvauja projektuose „Hans Hase“ (pradinis ugdymas), Erasmus+ 8–10 klasės ir Vokietijos fondų remiamose mokinių mainų programose. Visuose projektuose darbinė kalba – vokiečių kalba.

2016.10.20, 14.00–15.00 val.


Akmenės rajono Akmenės gimnazija

10.20 ir 10.23: kas slypi po šiais skaičiais?9–10 klasių moksleiviams organizuosime integruotą viktoriną, susietą su gamtos mokslais ir vokiečių kalba bei Vokietija.

2016.10.17–21


S. Šalkauskio gimnazija, Ežerėlio vaikų darželis, Šiaulių universitetas

Vokiečių kalbos savaitė17 d. Vokiečių kalbos pamokėlė vaikų darželyje „O kaip vokiškai?“ Vokiškos skaidrės gimnazijos televizoriuje per pertraukas.
18 d. Susitikimas su savanorėmis iš Vokietijos „Ekologiniai metai“
19 d. Diskusija „Mokyti mokytis“ su miesto vokiečių kalbos mokytojais
20 d. „Macht mit“ renginys Šiaulių universitete su progimnazijų mokiniais
21 d. Integruojamoji pamoka su technologijų mokytoja, kepame vokišką pyragą su progimnazijų 5–6 klasių moksleiviais.

2016.10.20, 12.00–19.00 val.


Valstybės institucijų kalbų centras

Vokiečių kalbos savaitėVieni gali pasakyti: „Aš galiu vokiškai pasisveikinti ir prisistatyti“, kiti gali vokiečių kalba padainuoti ar papasakoti apie savo kelionę, parašyti pakvietimą, o treti geba vokiškai parengti prezentaciją arba net debatuoti...
Ateikite pas mus ir pasitikrinkite, ką jau mokate labai gerai, o kur reikėtų dar patobulėti.
Valstybės institucijų kalbų centras (VIKC) – oficialus Goethe`s instituto egzaminų centras – kviečia spalio 20 d. užsukti į svečius, kur galėsite atlikti įvairias užduotis ir tokiu būdu rimtai ir nelabai rimtai pasitikrinti savo vokiečių kalbos įgūdžius.

2016.10.20, 10.00–12.00 val.


Panevėžio r. Raguvos gimnazija

Deutsch ist kinderleichtRenginyje dalyvaus gimnazijos 1–12 kl. mokiniai, kurie jau mokosi, mokėsi ar domisi vokiečių kalba. Su buvusiais moksleiviais bus parengtos žaismingos užduotys, kurios mokiniams leis pasijusti tikrais kalbos žinovais ir patirti laimėjimų džiaugsmą.

2016.10.20


Šiaulių universitetas

Mach mit!13–14 val. Spektaklis ir aktyvus užsiėmimas ketvirtų ir penktų klasių moksleiviams.
14–15 val. Paskaita-diskusija gimnazistams (rekomenduojama I–II gimnazijos klasėms) „Karjera ir vokiečių kalba“.

2016.10.20, 8.00–14.00 val.


Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla

Visa diena su vokiečių kalbaRenginio tikslas − vaizdžiai ir informatyviai pristatyti vokiečių kalbą, Vokietiją ir mūsų santykį su šia kalba bei šalimi. Tą dieną pagrindinė mokyklos vidaus informacija bus lietuvių ir vokiečių kalbomis (patalpų pavadinimai, valgiaraštis ir kt.) Biblioteka paruoš informacinę iliustruotų knygų parodą apie Vokietijos įžymybes. Pertraukų metu skambės įvairių žanrų vokiška muzika. Per ilgąją pertrauką vyks viktorina „Ką žinau apie Vokietiją“. Taip pat bus išdalinta anketa „Aš, mano šeima ir Vokietija“, kurios išvados bus paskelbtos mokyklos informaciniame ekrane. I aukšto fojė kabės žemėlapis, vėliava ir mokinių nupiešti žymiausi prekiniai ženklai-logotipai.

2016.10.20, 15.30–16.10 val.


Klaipėdos lopšelis-darželis „Bangelė“ žaidimų kambarys

Popietė su kiškiu HansuAuklėtoja ir vokiečių kalbos mokytoja Karolina pristatys priešmokyklinės grupės vaikams Kiškį Hansą, kuris ves vokiečių kalbos užsiėmimus nuo vasario mėnesio. Bus lyginama Lietuvos ir Vokietijos vėliava, vaikai susipažins su Vokietijos žemėlapiu, išmoks vokiškai pasisveikinti bei pasiklausys vokiškų dainelių, pasigamins kiškio Hanso ausis.

2016.10.16


Kauno Dainavos progimnazija

Ö kaip vokiškai?Plakatų paroda, kurioje bus paveikslėliais ir nuotraukomis iliustruoti ir išversti į lietuvių kalbą posakiai, frazės, žodžiai.

2016.10.20


Kauno Juozo Urbšio pagrindinė mokykla

Deutsch macht Spaß!Ryte prieš pamokas moksleivių grupė pasitinka visus ateinančius, pasisveikina vokiškai ir prisega visiems vokišką vėliavėlę su vokiškais žodžiais (Guten Tag, danke, bitte).
Mokykloje prieš pamokas ir per pertraukas skamba vokiška muzika, per klasės valandėlę (12.00−12.25 val.) aktų salėje susirinkusiems 5, 6, 7, 8 klasių mokiniams vokiečių kalbos pradėję mokytis penktokai ir šeštokai parodys Brolių Grimų pasakos „Froschkönig“ inscenizaciją. Ilgųjų pertraukų metu moksleiviams ir mokytojams bus pasiūlyta dalyvauti viktorinoje apie Vokietiją ir Vokietijos įžymybes mokyklos skaitykloje. Tą dieną mokyklą puoš užrašai vokiečių kalba.

2016.10.20, 14.00–15.00 val.


Šiaulių Gytarių progimnazija

Popietė „Die schönsten deutschen Wörter und Worte“Prieš savaitę 5−8 kl. moksleiviai siūlys gražiausiai skambančius vokiškus žodžius konkursui ir juos klijuos į didelį plakatą mokyklos fojė. Nuo pirmadienio moksleiviai ir mokytojai balsuos už labiausiai patinkantį žodį. Jis bus išryškintas plakate. Spalio 20 d. moksleiviai ir mokyklos svečiai skaitys vokišką poeziją mokyklos bibliotekoje.

2016.10.20


Jonavos suaugusiųjų švietimo centras

Vokiško kino dienaVokiško kino diena skirta Jonavos suaugusiųjų švietimo centro Trečiojo amžiaus universiteto senjorams, besimokantiems vokiečių kalbos, susipažinti su filmais, kurie Vokietijoje pelnė apdovanojimus už geriausią scenarijų, meniškumą. Siūlomi filmai: „Almanya − Willkommen in Deutschland“ (2011), „Spielzeugland“ (2009), „Honig im Kopf“ (2014). Po peržiūros planuojamas filmų aptarimas.

2016.10.20


Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla

SveikinamėsUkmergės Užupio pagrindinėje mokykloje vokiečių kalbą mokosi nedaug moksleivių: 10 septintokų ir 11 šeštokų. Norėdami sudominti kitus moksleivius vokiečių kalba ir jos galimybėmis organizuosime sveikinimosi dieną. Dalinsime lapukus su pasisveikinimo ir susipažinimo žodžiais. Mokytojai pradėdami pamoką sveikinsis vokiečių kalba.

2016.10.20–21


Visagino Draugystės progimnazija

Vokiečių kalbos dienosSpalio 20 dieną moksleivius prie mokyklos durų pasitiks sveikinimas „Guten Morgen!“. Visų pertraukų metu veiks mokyklos radijas ir skambės vokiškos dainos. Vokiečių kalbos pamokose vyks viktorinos apie Vokietiją ir įvairūs konkursai. Po 4-os pamokos antros klasės moksleiviams bus organizuojama žaidimų pertrauka vokiečių kalba. Dieną visi norintieji galės rašyti ant „lapų“ vokiškus žodžius ir papuošti jais simbolinius medžius.
Spalio 21 dieną vyks stalo teatro „Kamishibai“ pasakos „Die Bremer Stadtmusikanten“ pristatymas pradinių klasių moksleiviams. Vakare vyks žaidimas „Protų mūšis“ tema „Ką žinote apie Vokietiją?“. Žaidime dalyvaus 5−8 klasių komandos.

2016.10.20, 9.00–11.00 val.


Kauno „Aušros“ gimnazija

Ö kaip vokiškai?I gimnazijos klasių moksleiviai pristatys žymius vokietijos žmones (skaidrės),
II gimnazijos klasių moksleiviai rašo sveikinimo atvirukus Kauno miesto Vokiškų leidinių bibliotekai 20-mečio proga (filmuota medžiaga, koliažai ir t.t),
III gimnazijos klasių moksleiviai dalyvauja dailiojo skaitymo konkurse (vokiečių rašytojų kūrinų ištraukos bei eilėraščiai).

2016.10.20, 10.00–15.00 val.


Žalioji bibliotekos zona

Vokiečių kalbos diena LEU: šalis, kalba, literatūraBibliotekoje veiks parodos: „Vokiškai kalbančių šalių Nobelio literatūros premijos laureatų kūriniai“ ir „LEU dėstytojų leidiniai vokiečių kalbos mokymui(si)“. Studentai filologai pertraukų metu pakvies studentus, darbuotojus ir svečius atlikti nuotaikingas užduotis vokiečių kalbos ir kultūros tema. Žaliojoje bibliotekos zonoje 12.10 val. vyks renginys, kurio metu kalbėsime apie tarpkultūrinius ypatumus, nemokantys vokiečių kalbos turės puikią progą išmokti svarbiausių žodžių ir frazių. Vokietijos akademinių mainų tarnybos lektorės A. Nowodworskos vadovaujama teatro grupė parodys vaidinimą vokiečių kalba „Snieguolė ir septyni nykštukai“.

2016.10.20, 15.00–18.00 val.


VšĮ „Kitokie projektai“

Daugiau negu viena istorija: mini susitikimaiVokiška popietė senamiestyje. Jaukioje aplinkoje. Esate kviečiami per kortų žaidimą „More than one story“ pasidalinti savo istorija ir išgirsti kitų istorijas. Asmeniškai. Vokiškai. Su akcentu ir be jo. Kviečiami dalintis vokiškomis ir lietuviškomis patirtimis, pvz., apie tai, kaip sekasi būti lietuviu turint savo širdy Vokietiją ir atvirkščiai. Bendrauti tiek, kiek norisi. Atsipalaidavus. Su arbata rankoje ar be jos. Daugiau apie patį kortų žaidimą galima sužinoti mūsų svetainėje, bet jei ateisite, tai neverta ir žiūrėti. Geriau sudalyvauti ir patirti.

2016.10.20


Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla-darželis

Pasakos valandėlėMoksleiviai, išgirdę pasaką, atpažins jų veikėjus, gebės pasigaminti pasirinktų gyvūnų kaukes, iliustruoti.

2016.10.20


Jurbarko raj. savivaldybės viešoji biblioteka Tamošių filialas

Ö kaip vokiškaiKadangi biblioteka yra mažame kaimelyje, tai bus kavos popietėlė vokiškai :)

2016.10.20, 10.00–12.30 val.


Šiaulių Medelyno progimnazija

Ö kaip vokiškai?Mokyklos fojė pakabinsime užrašą su dienos renginio pavadinimu, pasipuošime vokiška atributika. Visą dieną mokyklos skambutis į pamoką kvies vokiškų dainų fragmentais. III klasės moksleiviai ir keletas mamyčių organizuos dirbtuvėles, pins ir mokys kitus pinti draugystės apyrankes Lietuvos bei Vokietijos vėliavų spalvomis, jas dovanos kitiems moksleiviams už teisingai atsakytą klausimą apie Vokietiją.VI klasės moksleiviai ilgosios pertraukos metu suregs FlashMob'ą mokyklos fojė ir/ar mokyklos valgykloje.VIII klasės moksleiviai pamokos metu pereis per visus kabinetus, „sutrukdydami“ pamoką po 2-3 min, trumpai informuodami, kas šiandien vyksta mokykloje, ką ir kodėl švenčiame, užduos klausimų apie vokiečių kalbą.

2016.10.20, 18.00–20.00 val.


Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija

Vokiečių kalba smalsiemsMoksleiviai, susibūrę į komandas, atliks konkurso metu pateiktas užduotis ir pristatys savo kūrybinius darbus.

2016.09.26–10.21


Šiaulių „Romuvos“ progimnazija

Piešinių paroda „Deutsch auf dem Bild“Integruotas vokiečių kalbos ir dailės renginys 6 kl. moksleiviams, besimokantiems vokiečių kaip II-osios užsienio kalbos. Moksleiviai per vokiečių kalbos pamokas rinks gražiausiai skambančius, labiausiai patinkančius vokiškus žodžius, o per dailės pamokas juos iliustruos. Spalio 19–21 d. progimnazijos erdvėse bus surengta piešinių paroda ir aptarimas.

2016.10.20, 15.30–16.00 val.


Vilniaus lopšelis-darželis „Paslaptis“

Mano pirmas vokiškas žodisVaikai, dainuodami vokišką dainelę, parašys, nupieš ir nuspalvins savo pirmajį vokišką žodį bei pristatys savo kūrybinius darbus.

2016.10.20


Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija

Reklama vokiečių kalbai7 klasių moksleivių grupė (specialiai tam pasiruošusi) keliaus į pamokas pas 5–8 klasių moksleivius ir pristatys trumpą, įdomią informaciją apie Vokietiją ir vokiečių kalbą bei praves smagią viktoriną. Pertraukų metu gimnazijoje skambės populiari vokiška muzika, pirmojo aukšto fojė bus papuoštas šiai dienai skirtais plakatais ir atributika.

2016.10.21, 8.55–9.40 val.


Visagino „Verdenės“ gimnazija

Deutsch für meine MitschülerPamoka „Deutsch für meine Mitschüler“ vyks II gimnazijos klasėje. Joje dalyvaus apie 20 moksleivių is dviejų klasių. Moksleiviai, kurie lanko vokiečių kalbos pamokas, nuo spalio pradžios mokys bendraklasius, pasirinkusius kitą kalbą, mokys juos skaityti ir kalbėti vokiškai. Pamokos metu moksleiviai pritaikys išmoktus žodžius ir frazes, skaitys vokiškai, pasitikrins žinias apie vokiškai kalbančias šalis.

2016.10.20, 17.30–18.15 val.


Vaikų meninė studija „Diemedis“

Kiškis Hansas sugrįžta!Įsibėgėjus naujiems mokslo metams į „Diemedžio“ pradinę mokyklą grįžta kiškis Hansas. Spalio 20 d. 17.30 val. jis kviečia visus priešmokyklinukus ir pradinukus bei jų tėvelius į linksmą pažintį su vokiečių kalba. Vokiečių kalbos būrelio moksleiviai Jums paruošė nuotaikingą programą: ketvirtokės koncertuos ir mokys dainuoti visus, pirmokai atjos su dailės pamokoje pagamintais vokiškai kalbančiais arkliukais, o tie, kurie tik šįmet atėjo į vokiečių kalbos būrelį, patvirtins, kad su gera nuotaika mokytis lengviausia! Tėveliai galės iš arti pamatyti kiškį Hansą ir pasišnekėti apie vokiečių kalbos mokymąsi. Visų aktyviai dalyvaujančiųjų lauks prizai.

2016.10.22, 13.00–14.30 val.


Girdžių biblioteka

Popietė „O kaip vokiškai?“Smagi popietės vaikams ir ne vaikams apie lengvus vokiškus pasakymus ir žodžius, sužaidimais ir atrakcijomis.

2016.10.20, 11.00–12.00 val.


Raudonės biblioteka

Popietė vaikams ir suaugusiems „Vokiečių kalba tarp mūsų“Susitikimas su vokiečių kalbos mokytoja: įdomus vokiečių kalbos pristatymas, vokiškų frazių panaudojimas kelionėse ir įvairiose situacijose.

2016.10.20, 11.00–13.00 val.


Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vokiečių kalbos dienaMoksleiviai dalyvaus viktorinoje apie vokiškai kalbančias šalis, pristatys šių šalių žymius žmones.

2016.10.20, 8.00 val. ir 12.00 val.


Šiaulių Didždvario gimnazija

Pasveikinkim vieni kitus... vökiškai“. Protmūšis „Kannst du Deutsch?“Vokiečių kalbos diena prasidės nuo rytinės akcijos „Pasveikinkim vieni kitus... vökiškai“ prie pagrindinio įėjimo į gimnaziją. Dieną I–II kl gimnazistai susirungs protmūšyje „Kannst du Deutsch?“.

2016.10.20–27


Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija

Deutsch ist gut!Moksleiviai, kurie mokosi vokiečių kalbos (6–IVg klasės), prisisegę širdelės formos Vokietijos vėliavėlę, ryte pasitiks mokytojus ir moksleivius sveikindamiesi vokiškai, gimnazijos fojė dainuos vokišką dainą ir deklamuos eiles. Kiekviena klasė paruoš plakatus tema: „Deutsch ist gut!“, kuriuos iškabinsime gimnazijoje.

2016.10.13–20


VU FilF Vertimo studijų katedra

Vertimo dirbtuvės „Tekstas ir kontekstas: Kur einame apsipirkti – į „Aldį“ ar „Maksimą“?Ar juokiamės, baramės ir kalbamės taip pat kaip vokiečiai? Kur prasideda ir baigiasi vertimo laisvė? Kaip vokišką kultūrinį ir socialinį kontekstą padaryti aiškų ir suprantamą lietuvių skaitytojui? Per vertimo dirbtuves Vertimo studijų katedros studentai svarstys apie konteksto svarbą ir aptars konteksto supratimo ir perteikimo būdus.

2016.10.18, 13.00–14.00 val.


MRU, III-401

Vokietijos muzikinis pasaulisRenginio metu studentai pristatys projektą, skirtą žymiausiems Vokietijos muzikos atlikėjams bei jų kūriniams. Sužinosite daug įdomių faktų apie klasikinės muzikos genijus, šiuolaikinės muzikos stilius bei jų atstovus.

2016.10.04–18


Kelmės r. Elvyravos pagrindinė mokykla

Vokiškos pasakos paveikslėlyjePasirinksime keturias vokiškas pasakas, skaitysime per pamokas, aiškinsimės atsakydami į klausimus ir piešime labiausiai patikusią pasaką ir sceną.

2016.10.06–20


Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

Vokiečių kalbos mokytis vertaVokiškos-lietuviškos patarlės, jų iliustracijos, plakatų ruošimas ir pristatymas „Kodėl verta mokytis vokiečių kalbos“, interviu mokykloje ir miestelyje „Ką žinau apie Vokietiją“.

2016.10.22, 12.00–14.00 val.


VKC filialo Tautinių kulrūrų ir bendruomenių namų parodų salė

Vokiečių kalbos dienaVaikams, kurie lanko Visagino kultūros centro „Gimtosios mokyklos“ būrelius, jų tėvams ir visiems norintiesiems spalio 22 dieną organizuojama Vokiečių kalbos diena. Būrelio vadovė skaitys pranešimą „Kodėl verta mokytis vokiečių kalbą?“. Visi susirinkusieji galės dalyvauti virtualioje kelionėje po Vokietiją ir viktorinoje. O vokiečių būrelio mokiniai surengs nedidelį koncertą.

2016.09.19–10.14


Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla

Aš mokausi vokiečių kalbą1. Paroda Europos Kalbų dienai „Aš esu" (5−6kl).
2. Iliustruojame brolių Grimų, H. K. Anderseno pasakas (5−7 kl.)
3. Gaminame lankstinuką „Keliaujame į Vokietiją" (8 kl.)
4. Darome plakatą „Mano hobis − futbolas" (10 kl.)

2016.09.19–10.14


Vilniaus B. Radvilaitės pagrindinė mokykla, M.Mižigurskajos privati gimanzija

Vokiečių kalbos pasaulyjeRenginyje dalyvaus 6−8 klasių dviejų mokyklų − Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinės mokyklos ir M. Mižigurskajos privačios gimnazijos − moksleiviai. Moksleiviai surinks įdomiausius faktus apie vokiečių kalbą, pavaizduos juos plakatuose ir papuoš jais mokyklos fojė. Iš pat ryto jie įteiks emblemas „Ich ❤ Deutsch“ mokyklos bendruomenei. Per ilgąją pertrauką abejų mokyklų moksleiviai susiburs Vilniaus B. Radvilaitės pagrindinės mokyklos kieme bendrajam Flashmob’ui.

2016.10.17–20


Nacionalinė Mykalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla

Piešiame, muzikuojame, vaidiname vokiškaiSpalio 17 d. „Wir zeichnen Deutschland” – diena skirta kūrybiniam piešimui. Geriausi piešiniai bus eksponuojami spalio 20 d.
Spalio 18 d. „Wir singen Deutsch“ − pamokų ir pertraukų metu mokykloje skambės šiuolaikinė ir klasikinė vokiška muzika.
Spalio 20 d. „Wir spielen Deutsch“ − gausus aktorių būrys, nuo pačių mažiausiųjų iki vyriausiųjų, parodys modernią pasakos apie Raudonkepuraitę versiją. Mūsų Raudonkepuraitė, eidama pas senelę, sutiks nepasotinamą vikšrelį, kiškį Hansą, karalių su vaiduokliu, laimingąjį Hansą, daktarą Faustą, Bremeno muzikantus ir, žinoma, vilką.

2016.10.20, 14.00–16.00 val.


Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka

Pažink Vokietiją!Renginys „Pažink Vokietiją!“ skirtas vokiečių kalbai ir kultūrai populiarinti. Kalvarijos savivaldybės viešosios bibliotekos lankytojai turės galimybę dalyvauti viktorinoje ir pagilinti savo žinias apie Vokietiją.

2016.10.20, 9.40–10.40 val.


VšĮ Vilniaus „Versmės“ katalikiškoji gimnazija

Vokiškų dainų popietė6 klasių moksleivių komanda pristatys mokyklos bendruomenei vokiečių kalbą bei gražiausias vokiškas dainas, kurias atliks mokytojų kambaryje bei mokyklos fojė.

2016.10.20, 17.15–18.30 val.


Karlskronos aikštė

Kiek Klaipėdoje Memelio?Profesionalūs gidai ves ekskursijas vokiečių, lietuvių ir rusų kalbomis Klaipėdos senamiestyje, akcentuodami vokišką miesto istoriją ir ieškodami išlikusių vokiškumo ženklų.

2016.10.19–20


Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla

XMAL DEUTSCHMokyklos tinklalapyje − informacija apie vokiečių kalbą ir viktorina. Susitikimas su priešmokyklinės grupės vaikais. Daina, pagrindinių frazių mokymas, pokalbis apie Vokietiją. Per pertraukas skambės vokiškos dainos, vyks viktorina. Vietų, susijusių su vokiečiais mieste, aplankymas. Nuotraukų koliažo ruošimas ir pristatymas. Aktyviausiųjų apdovanojimas.

2016.10.20


VšĮ Vilniaus privati gimnazija, aktų salė

Vokiškas kokteilisRenginys-viktorina skirti jaunesnių klasių moksleiviams ir visiems gimnazijos bendruomenės nariams, neabejingiems vokiečių kalbai. Renginio tikslas − skatinti bendruomenės narius domėtis vis labiau populiarėjančia vokiečių kalba, pabrėžti jos svarbą.

2016.10.20, 8.00–15.00 val.


Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija

Deutsch? Warum denn nicht!!!Gimnazijoje viešės VDU studentai iš Vokietijos ir ves II–IV g klasių moksleiviams interaktyvią pamoką apie Vokietijos kultūrą. Aštuntų klasių moksleiviai rungsis viktorinoje „Wie gut kannst du schon Deutsch?“, III–IV g klasių moksleiviai ves pamoką pradinių klasių moksleiviams „Žaidžiame vokiškai“, per ilgąją pertrauką skambės vokiškos dainos, kurias atliks moksleiviai, gimnazijos III aukšte bus eksponuojami stendai apie vokiškai kalbančias šalis bei šiuo metu vykdomą eTwinning projektą „Das gleiche in Zvolen und in Kaunas, und doch anders“.

2016.10.17–20


Karmėlavos Balio Buračo gimnazija

Pirmoji vokiečių kalbos pamokėlė penktokamsPirmosios pamokėlės metu penktokams bus pateikiami vokiečių kalbos tarimo pagrindai, bus skaitomi neilgi linksmi tekstukai, pateikiamos užduotys perskaityti greitakalbe, jas užrašyti ir nupiešti.

2016.10.20, 8.30–9.15 val.


Rokiškio r. Pandėlio pradinė mokykla, ketvirta klasė

Biblioteka kuprinėje pas pradinukus8 kl. ir 7 kl. moksleiviai su kuprine, papuošta vokiškomis vėliavėlėmis ir užrašu „Rucksackbibliothek“, pilna vaikiškų vokiškų knygučių , lankstinukų , saldžių dovanėlių ir kitokios informacinės medžiagos apie Vokietiją, ateina į Pandėlio pradinę mokyklą pas ketvirtokus antrame aukšte. Svečiai padainuoja vokišką dainelę apie pingvinus ir leidžia ketvirtokams būti tos dainelės dalyviais, aprengia juos savo pasiūtais pingvinų rūbais, paaiškina dainelės turinį ir visi improvizuodami paga dainelę pašoka. Po to moksleiviai praveda trumpą viktoriną apie Vokietiją ir apdovanoja viktorinos nugalėtojus. Pradinukai kviečiami susipažinti su vokiškomis knygelėmis. Jiems paliekamas krepšys su visa informacija.

2016.10.20, 8.30–11.00 val.


VGTU inžinerijos licėjus

Saldūs faktai apie vokiečių kalbą ir kultūrąKviečiame 5−8 klasių moksleivius sudalyvauti loterijoje ir viktorinoje bei sužinoti daug įdomių faktų apie vokiečių kalbą ir vokiškai kalbančias šalis. Sėkmingųjų bei smalsiųjų laukia saldžios staigmenos!

2016.10.20, 8.30–11.00 val.


Šiaulių lopšelis-darželis „Varpelis“

Piešinių paroda „Aš − kiškio Hanso draugas“Projekte „Ankstyvasis vokiečių kalbos ugdymas priešmokykliniame amžiuje“ dalyvauja 11 ugdytinių. Susipažinę su su kiškiu Hansu, vaikai nutarė dalyvauti vokiečių kalbai skirtoje dienoje ir jai paminėti skiria savo piešinių parodą tema „Aš − kiškio Hanso draugas“. Savo meilę, draugystę, jausmus, požiūrį į kiškutį, savo ryšį su kitakalbiu draugu vaikai perteiks piešinėliuose, surengs parodą ir pristatys ją savo draugams, tėveliams bei visai bendruomenei.

2016.10.20, 7.55–12.00 val.


Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Vokiečių kalbos dienaRenginio metu veiks vokiškų leidinių parodėlė, bus eksponuojamos ankstesnių mainų projektų su Obernkircheno mokykla nuotraukos ir vokiška atributika. Skambės vokiška muzika, kalbėsime, dainuosime, skaičiuosime vokiškai. Tą diena ši tematika bus integruojama į kitų dalykų pamokas.

2016.10.21, 18.00–20.00 val.


Vilniaus mokytojų namai, 215 a.

Kalba suartina žmones ir kultūrasRenginyje bus pristatoma ilgiau nei dvejus metus besitęsianti Vokiečių kalbos bičiulių klbo „LOTE“ ir Vokietijos Ahleno miesto senjorų organizacijos ESNA draugystė.

2016.10.20–31


„Baltijos“ pagrindinė mokykla ir Palangos Švietimo pagalbos tarnybos salė

Plakatų paroda „Ich und meine Welt“Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos ir V. Jurgučio pagrindinės mokyklos bendras projektas. Moksleiviai kūrybiškai pristatys save A3 arba A2 formato lapuose (tekstas, žodis, piešinys, aplikacija, koliažas...). Pirmiausia projekte dalyvaujantys moksleiviai darbus pristatys savo mokyklose, vyks parodos. Vėliau moksleivių darbai bus perkelti į Palangos ŠPT salę, joje paroda veiks lapkričio mėnesį (dėl techninių kliūčių negalėjome surengti spalio mėn.). Ją aplankysime kartu su abiejų mokyklų moksleiviais, paroda bus prieinama visiems norintiesiems. Apie šį projektą informuosime spaudoje.

2016.10.20, 10.35–13.50 val.


Šiaulių Gegužių progimnazija

Vokiškų pokemonų medžioklėBendras Šiaulių Gegužių progimnazijos ir „Saulėtekio” gimnazijos renginys „Vokiškų pokemonų medžioklė“ vyks spalio 10−18 dienomis. Mokykloje bus išslapstyti „Saulėtekio“ gimnazijos moksleivių pagaminti vokiški pokemonai su įdomiais faktais apie Vokietiją, vokiečių kalbą, vokiškomis frazėmis. Gegužių progimnazijos moksleiviai per nurodytą laiką turės surasti kiek įmanoma daugiau pokemonų, atnešti juos į štabą ir pakabinti ant informacinio stendo. Stendas bus eksponuojamas iki spalio 21 d., daugiausia pokemonų suradę moksleiviai bus apdovanoti.

2016.10.20, 11.40–12.10 val.


Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija

Viktorina „Ar daug žinai apie vokiškai kalbančias šalis?“Viktorina organizuojama stotelių principu. Moksleiviai paruošia užduotis ir jas pristato vokiečių kalbos nesimokantiems moksleiviams ir mokytojams. Vienoje ar keliose stotelėse galima pasimokyti paprasčiausių vokiškų frazių.

2016.09.31–10.20


Šiaulių Gegužių progimnazija

Vokiečių ir anglų kalbų panašumų beieškant6 klasių moksleiviai su savo dailės ir vokiečių kalbos mokytojomis vykdys mokyklinį tarpdalykinį projektą „Simbolis ir kalba. Vokiečių ir anglų kalbų panašumų beieškant“. Šio projekto metu ne tik ugdoma estetinė nuovoka ir dailės raiškos gebėjimai, bet ir gilinamos užsienio kalbų (anglų ir vokiečių) žinios. Galutinis projekto rezultatas – spalio 20 dieną dailės ir vokiečių kalbos darbų pristatymas Gegužių progimnazijos bendruomenei.

2016.10.20–10.28


Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazija

Plakatų paroda „Prieš jus − Vokietija“Moksleiviai daro plakatus apie Vokietijos gamtą, kultūrą, žymius žmones.

2016.10.13, 14.00–15.30 val.


Vilniaus senamiestis

Deutsch sprechen – Kultur genießenVilniaus šv. Kristoforo ir Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijų moksleiviai dalyvaus bendrame renginyje, vaikščios po Vilniaus senamiestį, aplankys vietas, susijusias su vokiečių kultūra, apie tai vieni kitiems papasakos vokiškai, pažins daugiakultūrį gimtąjį miestą Vilnių.

2016.10.20, 14.00–16.00 val.


VU Filologijos fakultetas, Germanistikos studijų kabinetas

Stažuotė Vokietijos parlamente: IPS programos pristatymasRenginio metu bus pristatoma Tarptautinės parlamento stipendijos programa, kasmet suteikianti galimybę apie 120 jaunų, kvalifikuotų ir politika besidominčių žmonių iš viso pasaulio atlikti 5 mėnesių stažuotę Bundestage ir susipažinti su Vokietijos parlamentine valdymo sistema.
Apie IPS (Internationales-Parlamentsstipendium) programą papasakos ir savo patirtimi pasidalins buvę Bundestago stažuotojai, priklausantys programos dalyvius iš Lietuvos vienijančiam IPS Alumni klubui.

2016.10.20, 8.00–12.00 val.


Laipiojimo centras „Miegantys drambliai“

Vokiečių kalbos pamoka netradicinėje aplinkoje „Klettern mit Spaß“LSMU gimnazijos moksleivius, kurie mokosi vokiečių kalbos, į netradicinę pamoką kviečia savanoriai iš Vokietijos. 6−12 klasių moksleiviai mokysis vokiečių kalbos atlikdami kūrybines užduotis, žaisdami aktyvius žaidimus laipiojimo centre „Miegantys drambliai“. Sportuosime ir kalbėsime vokiškai, o gal... kalbėsime vokiškai ir sportuosime!

2016.10.17–21


Marijampolės marijonų gimnazija, 3 aukštas

Vokiečių kalbos gatvėVisą savaitę moksleiviai kurs gatvių pavadinimus ir iliustruos patarles, kurios bus iškabintos tose gatvėse. Ant kabinetų durų paruošime stoteles, kuriose bus pavaizduoti įvairūs posakiai, puošiantys kiekvieną kalbą.
5 klasių moksleiviams vesiu klasės valandėles apie tai, kaip „draugauja“ vokiečių ir anglų kalbos ir kodėl verta mokytis vokiečių kalbos. Į klasės valandėles pasikviesiu vokiečių kalbą besimokančius moksleivius pasidalinti savo patirtimi.

2016.10.21


Vilniaus lietuvių namai

VLN ŠULĖVokiški žodžiai, ženklai ar daiktai, kuriuos matome, skaitome, turime, dėvime, perkame, valgome mūsų gyvenime bei kasdienybėje. Klijuosime, piešime, fotografuosime ir viską pamatysime galutiniame rezultate-koliaže, kuris kabės vokiečių kalbos kabinete.

2016.10.20, 11.30–15.30 val.


KTU gimnazija, aktų salė

Deutsch soll jedem Spaß machen, oder?Vokiečių kalba, kaip ir visos kitos, yra komunikacijos priemonė. Siūlome susitikti ir vokiečių kalba padainuoti, pašokti, pažaisti, paragauti tradicinių patiekalų ir gerai praleisti laiką.

2016.10.21, 11.00–12.30 val.


Kidulių dvaro salė

Vokiečių kultūros pėdomis po KiduliusRenginys skirtas miestelio ir mokyklos bendruomenei. Tai dvi savaites truksiančio projekto baigiamasis renginys. Pristatysime pranešimą „Vokiečių kalbos žodžiai Kidulių krašto tarmėje“, projektinį darbą „Mano šeimos istorija“, kalbėsimės ir dainuosime vokiškai, prisiminsime vokišką Kidulių dvaro istorijos etapą.

2016.09.22–10.20


Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla

Fotokonkursas „Kodėl vokiškai?“ ir fotografijų parodos atidarymasVisi, neabejingi vokiečių kalbai ir Vokietijai, kviečiami fiksuoti akimirkas, kuriuose atsispindi, kuo vokiečių kalba Jums asmeniškai buvo naudinga (studijos, kelionės, draugai, darbas, kulinariniai atradimai), kuo šalis Vokietija Jums buvo (yra) įdomi ir kodėl verta mokytis vokiečių kalbos.
Nugalėtojai bus skelbiami parodos atidaryme, t. y. spalio 20 d. per Vokiečių kalbos dieną, skambant vokiškai muzikai, vokiškiems žodžiams, vykstant mini paskaitai apie Vokietijos ir Lietuvos bendradarbiavimo galimybes, vokiečių kalbos perspektyvas. Ragaujant vokiškus patiekalus, žiūrint trumpus filmukus ir piešiant draugišką vokišką parodos apibendrinimo piešinį taps aišku, kad vokiečių kalbos mokytis verta.

2016.10.20, 10.00–12.00 val.


Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras

Vokiečių kalbos sklaidos iniciatyvosRenginio metu vyks susitikimas-diskusija „Kodėl verta mokytis vokiečių kalbos?“ su moksleiviais, dirbusiais Vokietijoje.
Stendas „Wir besuchen die deutschsprachigen Länder (DACH)“
Viktorina „Kennst du gut die deutschsprachigen Länder?“
Išvyka į Marijampolės „Europe Direct“ informacijos centrą (EDIC)

2016.10.20, 8.00–9.30 val.


Marijampolės jaunimo mokykla

DER DIE DASMoksleivių išleistas stendas „Deutsche Sprache in Europa“
PowerPoint prezentacija „Deutschsprachige Länder (DACH)“
Viktorina „Kennst du gut Deutschland?“
Vokietijos federalinių žemių žemėlapio dėlionė

2016.10.20, 10.30–11.10 val.


Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos aktų salė

Viktorina „Wer kennt Deutschland am besten?“Moksleiviai atsakinės į įdomius klausimus apie Vokietijos ir kitų vokiškai kalbančių šalių geografiją, istoriją, garsius žmones, atpažins juos iš nuotraukų.

2016.10.18, 8.00–14.00 val.


Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla

Žaidžiame vokiškaiPirmų ir antrų klasių moksleiviai vokiečių kalbos užsiėmimų metu žais vokiškus žaidimus. Dėliodami kibias detales vaikai susipažins su Vokietijos žemėlapiu, Vokietijoje gaminamais automobiliais, vokiška abėcėle. Be to, pirmokėliai su antrokėliais žais „Lern-Electric“, „Memory“ ir „Uno“ stalo žaidimus. Užsiėmimo pabaigoje mažus draugus su Nykštukų dainele iš Brolių Grimų pasakos „Snieguolė“ aplankys 6 b klasės moksleiviai.

2016.10.20, 8.00–8.45 val.


Kazimiero Paltaroko gimnazija, 311 kabinetas

Viktorina „Deutsch? Das ist interessant!“6 klasių moksleiviai, pradėję šiais mokslo metais mokytis vokiečių kalbos, dalyvaus viktorinoje apie vokiečių kalbą ir kalbos šalis. Žaisime, dainuosime, spręsime kryžiažodžius ir smagiai pasimokysime vokiečių kalbos.

2016.10.19, 8.00–8.45 val.


Šiaulių Rasos progimnazija

Der Zungenbrecher8 kl. moksleiviai pasirinks vokiškas greitakalbes, jas iliustruos, pristatys ir dalyvaus greitakalbių varžybose.

2016.10.21


Meškuičių gimnazija

Der Zungenbrecher6-7 klasių moksleiviai lankosi pas pirmokus, pasisveikina su jais vokiškai, pamoko dainuoti dainelę „Guten Tag“, žaidžia žaidimus, piešia ir surengia parodėlę.

2016.10.20, 12.00–12.45 val.


Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

Vokiečių kalbos popietėKasmet mokykloje organizuojama Vokiečių kalbos popietė. Jos tikslas – pristatyti, ką moksleiviai išmoko ir ką veikia per vokiečių kalbos pamokas. Renginyje dalyvauja 4–5 klasių moksleiviai.

2016.10.20, 11.30–12.00 val.


Panevežio „Žemynos“ progimnazija

Mokymosi stotelės „Lernt Deutsch mit uns“6–8 klasių moksleiviai, kurie mokosi vokiečių kalbos, parengs mokymosi stotelių užduotis ir mokyklos erdvėse mokys mokyklos bendruomenės narius (klasės draugus, mokytojus ir kitus mokyklos darbuotojus) vokiečių kalbos žodžių, supažindins su kalbos šalimis, tradicijomis.

2016.10.19–21


Panevėžio „Vyturio“ progimnazija

Akcija „Ar žinai, kad spalio 20 d. – Vokiečių kalbos diena?“Moksleiviai, kurie mokosi vokiečių kalbos, ne tik pieš plakatus apie vokiečių kalbą, Vokietiją, jos įžymybes, bet ir informuos mokyklos bendruomenę apie vokiečių kalbos dieną, vykdys mini apklausą, ką jų bendraklasiai, mokyklos darbuotojai žino apie vokiečių kalbą, kalbos šalis.

2016.10.15, 11.00–12.30 val.


Jurbarko raj. savivaldybės viešosios bibliotekos Baltraitiškės filialas

Brolių Grimų pasakos vokiškai. Deutsch? Warum denn nicht?Trumpa pažintis su Broliais Grimais ir jų pasakomis. O kaip skamba pasaka vokiškai? Smagi popietė vaikams.

2016.10.11–12


Šiaulių r. Voveriškių mokykla

Eins, zwei - vokiškai.Kadangi vokiečių kalbos mokomės tik pirmus metus ir dar tik pirmas mėnuo, mes labai kukliai, tačiau jau norime parodyti, ką išmokome. Mes – šeštokai – ketvirtos klasės moksleiviams vokiškai prisistatysime, pamokysime, kaip reikia sveikintis ir atsisveikinti, kartu pasimokysime vokiškos skaičiuotės, pasakysime kelis ketureilius, o kitą dieną ateisime ir paklausime: O KAIP VOKIŠKAI? Pažiūrėsime, kaip ketvirtokai prisimena, ko mokėme. Žodžiu, kitą dieną reflektuosime.

2016.10.20, 9.00–12.00 val.


Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

Vokiečių kalba ir kultūra KelmėjePrisijungiame prie bendrų renginių Kelmėje.
Kadangi šis projektas taps tradiciniu, nusprendėme nesimokančius vokiečių kalbos moksleivius ir gimnazijos darbuotojus linksmai ir žaismingai mokyti šios kalbos. Taigi pirmoji pamoka – SPALVOS: žemesniųjų klasių moksleiviai mokysis kalbų žaisdami, vyresnieji pasigilins ir į spalvų reikšmes, simboliką, galią.
Su panašia programa lankysimės seniūnijoje, vaikų darželyje. Dalyviams paruošėme dovanėles, kad primintų šią dieną. Tą dieną gimnazijoje skambės vokiškos dainos, vestibiulyje bus gausu informacijos apie vokiečių kalbą, kodėl verta jos mokytis.

2016.10.20


Valstybinė kultūros paveldo komisija

Vokiškai apie Lietuvos kultūrinį palikimąMinėdami Vokiečių kalbos dieną, pabandykime į Vokietiją pažvelgti kitaip. Spalio 20 d. daugelyje Lietuvos vietų rasime Vokietiją. Tačiau, ar galėtume rasti Lietuvą Vokietijoje? Ką slepia viena romantiškiausių Bavarijos Neuschwanstein pilis? Apie ką pasakoja Burghausen pilies, Freibergo katedros ir Dresdeno Zwinger rūmų fasadai? Vokiečių kalba pasakojama Lietuvos istorija, kurios mes galbūt nežinome?
Sekite mūsų spalio 20 d. naujienas Facebook paskyroje. Aktyviausius komentatorius apdovanosime :)

2016.09.30, 9.00–14.00 val., 2016.10.20, 12.00 val.


Rokiškio r., Jūžintų sen., Žiukeliškių k.

Trijų kartų kavinė po atviru dangumiMinėdami Vokiečių kalbos dieną, pabandykime į Vokietiją pažvelgti kitaip. Spalio 20 d. daugelyje Lietuvos vietų rasime Vokietiją. Tačiau, ar galėtume rasti Lietuvą Vokietijoje? Ką slepia viena romantiškiausių Bavarijos Neuschwanstein pilis? Apie ką pasakoja Burghausen pilies, Freibergo katedros ir Dresdeno Zwinger rūmų fasadai? Vokiečių kalba pasakojama Lietuvos istorija, kurios mes galbūt nežinome?
Sekite mūsų spalio 20 d. naujienas Facebook paskyroje. Aktyviausius komentatorius apdovanosime :)

2016.10.20–21


Gr. „Bitutė“ l/d „Coliukė“

Rudens gėrybių ragautuvėsRenginio metu vaikai ir pedagogai atsineš savo išaugintų daržovių ir vaisų, pagaminsime korteles su vokiškais daržovių bei jų skonių pavadinimais.
Žaisime įvairius žaidimus, gaminsime salotas, įvardindami, kokio jos skonio, spalvos, ragausime.

2016.10.26, 14.20–15.05 val.


Vilniaus Aleksandro Puškino mokykla, biblioteka

Pasakų gatvė. VokietijaSpalio 26 d. Vilniaus Aleksandro Puškino mokykloje vyks renginys „Pasakų gatvė. Vokietija“, skirtas Vokiečių kalbos dienoms Lietuvoje paminėti.
Renginio dalyviai galės nukeliauti pasakų keliu, kuris prasideda Vokietijos mieste Bremene ir yra susijęs su Brolių Grimų pasakų veikėjais. Vyresniųjų klasių moksleiviai atsakys į klausimą „Kas gi buvo tie įžymūs Broliai Grimai?“ Po smagios viktorinos bus galima trumpam pasinerti į pasakų pasaulį, prisiminti mėgstamus veikėjus bei susimąstyti, kokią reikšmę pasakos turi mūsų gyvenime.
Mokyklos fojė bus surengta mokinių darbų apie Vokietiją ir jos kultūrą paroda „Fantastinė kelionė su vokiečių kalba“.

2016.10.20, 8.00–15.00 val.


Kaunas

„Ö kaip vokiškai?“ su VDU: kultūra, verslas, politikaVDU jungiasi prie iniciatyvos „Ö kaip vokiškai?“ ir pristato įvairiaspalvę renginių programą, skirtą moksleiviams, studentams bei visuomenei.
11.15 val. Daukanto g. 28, Humanitarinių mokslų fakulteto dekanė, „Academia cum laude“ tutorė doc. dr. Rūta Eidukevičienė skaitys paskaitą „Vokietija Europoje – per stipri ar per silpna?“.
13.00 val. Putvinskio g. 23 prasidės ekskursija, kurios metu moksleiviai turės galimybę apsilankyti Vokietijos verslo įmonėse ir susipažinti su jų veikla.
VDU dėstytojai savo paskaitas pradės vokišku sakiniu. Mokyklose skambės vokiški pokštai, vyks frazių skaitymai. Studentai iš Vokietijos moksleiviams ves integruotas dalyko pamokas apie vokiečių kultūrą. VDU HMF, UKI.

2016.10.20, 8.00–15.00 val.


Kalvarijos gimnazija

Domiuosi vokiečių kalbaPamokų metu bus vedamos viktorinos „Ką aš žinau apie vokiečių kalbą?", pertraukų metu gimnazijos fojė rodomos skaidrės apie Vokietiją (istorija, virtuvė, įžymūs žmonės), skambės vokiška muzika. 14.00 val. vyks popietė-koncertas.

2016.10.18–21


Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija

Ö kaip vokiškai?Renginio „Ö kaip vokiškai?“ metu visi norintieji galės pasitikrinti savo žinias apie vokiškai kalbančias šalis, bus pristatomi žymūs Vokietijos kultūros, mokslo, politikos bei sporto žmonės. Moksleiviai ir mokytojai bus kviečiami kartu dainuoti karaoke bei pašokti Just Dance. Pasiūlysime įvairių užduočių bei žaidimų.

2016.10.21, 12.40–15.00 val.


R. Stankevičiaus pagrindinė mokykla, Nr.413

Kas mokosi kalbų, jaučiasi visur kaip namiePamokų metu vyks viktorinos „Kas žino daugiau apie vokiečių kalbą?“, bus mokomasi patarlių, trumpų posakių. Žiūrėsime filmus apie Vokietiją, jos istoriją, įdomius žmones. Per popietę mokysimės vokiškų dainų ir šokių. Šauniausieji bus apdovanoti.

2016.10.17–19


Nemunaičių pagrindinė mokykla

Kalbos tiesia tiltus tarp žmoniųPamokų metu bus mokomasi vokiškų dainelių, trumpų eilėraščių, tarptautinių žodžių. Pertraukų metu skambės vokiška muzika, bus rodomos skaidrės apie įvairias kalbas, apie vokiškai kalbančias šalis. Kulminacija – koncertas, popietė „Kodėl aš mokaus kalbų?“ Pasikviesime į draugiją ir anglų bei rusų kalbų mokinius.

2016.10.20, 11.00–12.00 val.


Pakruojo viešoji biblioteka

Apie Vokietiją su meileĮspūdžiais iš kelionės apie Vokietiją dalinsis buvusi mokytoja Ona Venskuvienė. Renginio metu lankytojams bus pristatoma albumų ekspoziciją iš asmeninės kolekcijos. Garsinis knygos skaitymas vokiškai.

2016.10.20, 8.00–14.00 val.


Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija

Diena su vokišku atspalviu1. Projekto „Statome tiltus“ baigiamasis etapas: patitys, įspūdžiai, atradimai
2. Protmūšis „Ten, kur kalbama vokiškai“

2016.10.18–20


Vilniaus Karoliniškių gimnazija

Vokiškai, kūrybingai, žaismingai!Spalio 18 d. ir 20 d. gimnazijoje pamokų metu moksleiviai klausysis ir dainuos šiuolaikines vokiškas dainas, stotelių principu atliks interaktyvias Vokietijos pažinimo, kūrybinio rašymo bei skaitymo užduotis.

2016.10.20, 16.00–18.00 val.


Lopšelis-darželis „Lakštingala“

Dainuojame, žaidžiame, šokame vokiškaiPasikviesime vaikučių, besimokančių su Kiškiu Hansu, tėvelius. Kartu klausysime vokiškos muzikos, dainuosime, žaisime, ragausime bavariškų riestainių.

2016.10.20, 8.00–13.05 val.


Panevėžio Skaistakalnio pagrindinė mokykla, aktų salė

Vokietija: susipažinkime ir mokykimėsRyte visus įeinančiuosius į mokyklą pasveikinsime „Guten Morgen!“ (plakatas).
Per visas pertraukas per mokyklos radiją klausysimės populiarių vokiškų dainų.
Paruošime stendinį pranešimą „Kodėl verta mokytis vokiečių kalbos?“
Pristatysime projektinius 6–8 klasių mokinių darbus (koliažai) „Deutschland. Was ist das?“ (fojė).
Po 4 pamokų aktų salėje vyks protmūšis „Dies und das über Deutschland?“

2016.10.18, 9.40–9.55 val.


Šiaulių Zoknių progimnazija

Singe, sprich, mach mitAntradienį, po 2 pamokų visi moksleiviai (ypač pradinukai) bus sukviesti į mokyklos fojė. Tuo metu septintokai padainuos nuotaikingą dainą su judesiais („wenn du fröhlich bist...“), bus papasakota apie šią šventę, apie Vokietiją ir vokiškai kalbančias šalis, apie vokiečių kalbos reikalingumą, padalinti reklaminiai bukletai.

2016.10.17–22


Kėdainių ,,Ryto“ progimnazija

Virtuali kelionė po Vokietijos sostinę BerlynąMoksleiviai paruoš ir pristatys paruoštą informaciją apie Vokietijos sostinę Berlyną. Pristatymus organizuos visi 5–8 klasių vokiečių kalbos besimokantys moksleiviai. 8 klasės moksleiviai savo paruoštus darbus pristatys pradinukams. Susipažinę su Berlynu virtualioje kelionėje, gruodžio 16–18 d. jį aplankysime kalėdinės išvykos metu.

2016.10.20, 8.00–13.45 val.


Zarasų P. Širvio progimnazijos antrojo aukšto fojė ir kabinetai

Werbung: Deutsch ist super!Progimnazijoje vokiečių, kaip antrosios užsienio kalbos, mokosi 15 moksleivių. Būrelis negausus, bet kokie jie žingeidūs, stropūs, kūrybingi! Vokiečių kalbos dieną septintokai lankysis penktokų pamokose ir mokys vokiškai pasisveikinti, atsisveikinti, skaičiuoti.
Antrojo aukšto fojė stendai pasakos apie vokiečių kalbos reikšmingumą.
Per ilgąsias pertraukas skambės vokiškos dainos.

2016.10.20, 18.00–20.00 val.


UAB „Vinted“

Vokiečių kalba – raktas į sėkmingą karjerąĮ šį renginį kviečiame visus, besidominčius vokiečių kalba bei kultūra. Ypatingai raginame apsilankyti tuos, kurie vis dar mano, jog žmonės, baigę vokiečių filologijos studijas, tampa tik vertėjais arba mokytojais. Iš tiesų vokiečių kalba atrakina begalę durų!
Mes pasidalinsime savo patirtimis, savais patyrimais, ką reiškia baigti vokiečių kalbos studijas. Taip pat paneigsime daugelį nusistovėjusių stereotipų bei išgirsime nuostabių, įkvepiančių pavyzdžių!
Vienoje geidžiamiausių Lietuvos darbovietėje „Vinted“ turėsite galimybę susipažinti su daugelio svajonių darbu – mūsų kolegos papasakos apie darbo pobūdį, specifiką, atsakys į Jūsų klausimus. Taip pat žaisime pažintinius žaidimus, prisiliesime prie Vokietijos kultūros bei kalbos šaknų.
Mūsų pagrindinis tikslas – sulaužyti visus steorotipus, susijusius su vokiečių kalba. O renginio šūkis: „Never make fun of someone who speaks broken English. It means they know another language." (H. Jackson Brown, Jr.)

2016.10.20–21


Visagino „Verdenės“ gimnazija

Deutsch für KleineVokiečių kalbos dieną su 8-ų ir 7-ų klasių moksleivių grupe ketiname 5-os klasės moksleiviams (kitais metais jie rinksis antrąją užsienio kalbą) ir pradinukams pristatyti Vokietiją ir vokiečių kalbą, taip pat pamokyti juos keletą žodžių ir frazių, o susitikimą baigsime dainele ir/ar žaidimu!

2016.10.20, 15.00–16.00 val.


Telšių „Germanto“ pagrindinė mokykla (žaidimų kambarys)

Sukurk lietuviškai, padainuok vokiškaiPradinių klasių moksleiviai kuria eilėraščius, po to juos paverčia dainelėmis, šokiais-rateliais. Užsiėmimų metu vaikai sukurtus ir išverstus kūrinius dainuos vokiškai.

2016.10.20, 11.00–15.30 val.


Valdovų rūmų muziejaus menės

Patirkite senąją muziką ir jos istoriją Valdovų rūmuose11.00 val.
„Senosios muzikos instrumentai“ Edukacinis užsiėmimas vokiečių kalba, vedamas profesionalaus senosios muzikos specialisto, klavesinininko ir vargonininko Vilimo Norkūno. Skirtas pažengusiesiems.
„Kiekvienas gali savo kailiu patirti, kad joks kitas dalykas negali taip stipriai paveikti ir džiuginti mūsų sielų, kaip muzika...“ – taip kalbėjo Europos didikų dvaruose žinomas liutnininkas Valentinas Bakfarkas, tarnavęs Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Augusto dvare Vilniuje.
Kaip atrodo ir skamba Renesanso ir ankstyvojo Baroko epochų instrumentai? Ką apie muziką pasakoja muziejaus eksponatai? Per edukacinį užsiėmimą turėsite galimybę susipažinti su senoviniais XVI–XVII a. instrumentais, apžiūrėti koklius, gobelenus, Lionelio Spados paveikslą „Liudovizio koncertas“. Taip pat gyvai išgirsite klavesino ir vargonų garsus, teorbos skambesį.
Kviečiame registruotis čia
(http://registracija.valdovurumai.lt/50k188t5)

14.00 val. „Operos gimimas“ Edukacinis užsiėmimas vokiečių kalba, vedamas profesionalaus senosios muzikos specialisto, klavesinininko ir vargonininko Vilimo Norkūno. Skirtas pažengusiesiems.
Vienas ryškiausių Baroko epochos muzikos žanrų, sujungusių muziką, dramą ir dailę, yra dramma per musica, arba ankstyvoji opera. Į Lietuvą iš Italijos ji atkeliavo Vladislovo Vazos dėka. Kaip nutiko, kad žymiąją Palestrinos, Monteverdžio renesansinę daugiabalsę chorinę muziką nukonkuravo „paprasta“ poezija, tai yra naujosios dainos ir užgimusi opera? Kokia ir kada pirmoji opera buvo pastatyta Lietuvoje?
Turėsite galimybę ne tik išgirsti operos atsiradimo istoriją, bet ir pasiklausyti senoviniais muzikos instrumentais gyvai atliekamos muzikos arba vieno kito muzikos įrašo pavyzdžio, susipažinti su pirmosios operos Lietuvoje, pastatytos 1636 m., libretu ir mašinerijos išradimais.
Kviečiame registruotis čia
(http://registracija.valdovurumai.lt/iiho1xiq)

Edukaciniai užsiėmimai nemokami.
Dalyvių laukiame Valdovų rūmų muziejaus Lankytojų vestibiulyje.
http://www.valdovurumai.lt/lankytojams/edukacija/aktualijos/vokieciu-kalbos-dienos-valdovu-rumuose#.V_97rfl943w

2016.10.20, 8.15–14.10 val.


Vilniaus „Žemynos“ gimnazijos fojė

Warum denn Deutsch?Gimnazijos I–II klasių moksleiviai dalyvauja plakatų konkurse „Wörterbäume“. Plakatų paroda vyks I aukšto fojė. III-ių klasių moksleiviai kurs prezentacijas „Warum denn Deutsch?“ , kurios bus pristatomos per gimnazijos infocentrą pertraukų metu.

2016.10.17–21


Kelmės r. Pakražančio gimnazija

Akcija „Ar verta mokytis vokiečių kalbos?“Spalio 20 dieną dalyvausime Kelmės r. mokyklų renginyje „Vokiečių kalba ir kultūra Kelmėje“.
Kitomis savaitės dienomis planuojame įvairias kalbines veiklas gimnazijoje: integruotą pamoką su anglų kalbos mokytoja 5 klasėje „Pirmoji pažintis", pradinių klasių konkursas „Kiek žodelių jau žinau?“, 2 G klasės moksleivės 2 sav. viešnagės Vokietijoje pristatymas 8 klasės moksleiviams (vienas iš geriausiai besimokančių 8 klasės moksleivių šiais metais vyks 2 savaitėms į Vokietiją).

2016.10.18, 15.00–17.00 val.


Jaunimo centras, pirmas aukštas

Spielend Deutsch lernenMūsų vaikai mokosi užsienio kalbos daug greičiau ir su malonumu, jeigu per pamokas mes žaidžiame. Kiekvieną vokiečių kalbos pamoką mokomės per žaidybines situacijas. Moksleiviai geriau įsimena žodyną, jeigu su jais kuriami vaidinimai. Labai dažnai drauge dainuojame, šokame.
Šitame renginyje dalyvauja 6–7 klasių moksleiviai (18 vaikų). Jie mokosi pagal naują ir labai įdomų vadovėlį „Beste Freunde“. Pakviesime dar penktų klasių moksleivius, kad parodytume, kaip įdomu ir naudinga mokytis vokiečių kalbos.

2016.10.20, 8.00–11.30 val.


V. Krėvės pr. 49 (PC RĖDA), Kaunas

„Klettern mit Spaß“ - netradicinė vokiečių kalbos pamoka LSMU gimnazijos moksleiviamsEdukacinis laipiojimo sporto užsiėmimas moksleiviams vokiečių kalba, kurio metu bus interaktyviai pristatyta nauja olimpinė sporto šaka – laipiojimas. Laipiojimo užsiėmimą ves patyrę klubo treneriai. Laipiojimo centras „Miegantys drambliai" yra ilgametis Lietuvos laipiojimo sporto asociacijos narys.

2016.10.20


Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

Vokiškai įvairiose pamokose!8-ųjų klasių moksleiviai praveda integruotas matematikos, dailės, anglų kalbos pamokas 5-ųjų klasių moksleiviams, kurie dar nesimoko vokiečių kalbos.

2016.10.20


Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras

Deutsch? Warum nicht!Mokyklos fojė bus pakabintas didelis kryžiažodis, į kurį galės norintieji įrašyti atsakymus apie Vokietiją. Taip pat planuoju ant sienos pridėlioti pagrindinius faktus apie šią šalį. Į projektą bus įtraukti 10-os klasės moksleiviai, kurie mokosi vokiečių kalbos. Tą dieną mokytojai per savo pamokas integruos žinias apie Vokietiją.

2016.10.03–07


AIG Europe Limited | Lithuania branch

German Culture Week @ AIGIm Rahmen der regelmäßig stattfindenden Cross Cultural Weeks im Shared Service Center Vilnius der AIG Europe Limited findet vom 03. bis 07. Oktober die deutsche Kulturwoche statt. Die deutsche Sprache wird dabei mit einem landestypischen Frühstück, mit Deutschquiz und Kreuzworträtseln, verschiedenen Kulturspielen, deutscher Filmnacht und einem Spracheinführungskurs für alle Mitarbeiter umfassend zelebriert. Außerdem werden am „Oktoberfest“-Freitagnachmittag die Ergebnisse der firmeninternen Umfrage über deutsche Stereotype diskutiert sowie der selbstgedrehte Film über die „Deutschkenntnisse“ der Kollegen gezeigt.

2016.10.20


Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla

Rinkis vokiečių kalbą8-tų klasių moksleiviai pristato 5-tokams vokiečių kalbą, jos svarbą šiandieninėje Europoje. Bus rodomos skaidrės, trumpa programa, mokomasi svarbių vokiškų žodžių.

2016.10.19–20


Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

Wir lernen DeutschMokyklos erdvėse bus eksponuojami 6–8 klasių moksleivių parengti plakatai ir koliažai apie Vokietiją ir kelionėse reikalingiausius vokiškus žodžius. Mokyklos bibliotekoje vyks vokiškų knygų ir vadovėlių paroda. Mokyklos erdvėse bus paruošta stendinė medžiaga su vokiškais pasisveikinimais, mandagumo frazėmis. 8 klasių moksleiviai pamokys savo bendraklasius, kurie nesimoko vokiečių kalbos, pasisveikinti ir atsisveikinti vokiškai.

2016.10.19–20


Kauno J. Jablonskio gimnazijos aktų salė

Koncertas ir kūrybiškas vokiečių kalbos pristatymas2016-10-19 d. 17 val. Kauno Dailės gimnazijoje vyks paroda ir koncertas, kuriame svečiuosis Kauno Jono Jablonskio gimnazijos moksleiviai, besimokantys vokiečių kalbą ir kiti norintieji. 2016-10-20 d. 13 val. koncertas ir kūrybiškas kalbų pristatymas Jono Jablonskio gimnazijoje, kur viešės Kauno Dailės gimnazijos mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos ir kiti pageidaujantieji.
2016-10-20 d. nuo 14 val. mūsų 11-okai ir 12-okai sudalyvaus renginyje VDU, skirtame vokiečių kalbai.

2016.12.11, 13.00–17.00 val.


Kauno kultūros centras „Tautos namai“

Tarptautinis jaunimo vokiškos dainos ir muzikos festivalis KauneTarptautinis jaunimo vokiškos dainos festivalis Kaune organizuojamas pirmą kartą ir yra tuo unikalus. Kauniečiai turės galimybė susipažinti su vokiečių kultūra iš arčiau. Kauno kultūros centro „Tautos namai“ fojė bus pristatyta Kauno vokiečių kultūros draugijos ir Vokiečių kultūros ir švietimo centro vaikų rankų darbų paroda. Tikimės, kad festivalis bus tinkamai įvertintas ir įtrauktas į miesto reprezentacinių renginių sąrašą bei užtikrins šuo renginio tęstinumą. Festivalyje dalyvaus Kauno, Šilutės, Klaipėdos, Marijampolės, Liepojos (Latvija) vokiečių bendruomenių bei mokyklų jaunimas ir vaikai.

2016.10.17, 12.15–14.15 val.


LCC universitetas, De Fehr Neufeld auditorija, Kretingos g. 36, Klaipėda

Informacinis renginys apie studijas ir stipendijas VokietijojeNorėtumėte studijuoti, rašyti disertaciją, atlikti mokslinius tyrimus ar su grupe apsilankyti Vokietijoje? Kokias stipendijas DAAD suteikia visų sričių studentams, aukštųjų mokyklų absolventams, dėstytojams ar mokslininkams?
Į šiuos ir kitus klausimus Jums informacinio renginio metu atsakys DAAD Informacijos centro Rygoje vadovas dr. Heiko Marten.
Daugiau informacijos rasite adresu www.daad.lt

2016.10.18, 14.40–16.10 val.


Mykolo Romerio universitetas, I-414 auditorija, Ateities g. 20, Vilnius

Informacinis renginys apie studijas ir stipendijas VokietijojeNorėtumėte studijuoti, rašyti disertaciją, atlikti mokslinius tyrimus ar su grupe apsilankyti Vokietijoje? Kokias stipendijas DAAD suteikia visų sričių studentams, aukštųjų mokyklų absolventams, dėstytojams ar mokslininkams?
Į šiuos ir kitus klausimus Jums informacinio renginio metu atsakys DAAD Informacijos centro Rygoje vadovas dr. Heiko Marten.
Daugiau informacijos rasite adresu www.daad.lt

2016.10.21, 15.30–17.00 val.


Goethe-Institut, Gedimino pr. 5, Vilnius

Praktinis seminaras apie DAAD paraiškų teikimo procesąNorėtum teikti paraišką DAAD stipendijai, tačiau nežinai kaip?
Tuomet ateik į DAAD rengiamą praktinį seminarą. Čia sužinosi, kokių dokumentų reikia, kaip rašomas motyvacinis laiškas, kaip turėtų atrodyti geras gyvenimo aprašymas.
Taip pat sužinosi, kaip geriausiai pasiruošti atrankos pokalbiui (tik teikiant paraišką magistrantūros stipendijoms).
Registruokis Goethe’s institute telefonu +370 5 231 44 33 arba elektroniniu paštu info@vilnius.goethe.org

2016.10.17–21


Kauno „Santaros" gimnazijos biblioteka

Alles über Johann Wolfgang Goethe1. Stendinis pranešimas vokiečių kalba „J. W. Goethe“
2. Leidinių paroda gimnazijos bibliotekoje „J. W. Getė – žymiausias vokiečių rašytojas“.
3. Kviesime visų užsienio kalbų bei lietuvių kalbos mokytojus šią surinktą ir pateiktą medžiagą naudoti savo pamokose.

2016.10.20–11.20


Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Jokūbo Zovės vienos knygos paroda-instaliacija „Jaunojo Verterio kančios“Lietuvos nacionalinė biblioteka pristato žymaus kaligrafo, ilgamečio bibliotekos darbuotojo – Jokūbo Zovės kaligrafiškai perrašytą Johanno Wolfgango Goethe's knygą „Jaunojo Verterio kančios“. Knyga sudaryta iš 316 puslapių.
Parodos atidarymas: spalio 20 d. 17.00 val. Paroda-instaliacija veiks iki lapkričio 20 d.

2016.10.20, 18.30–20.00 val.


Vilniaus universiteto Centriniai rūmai, Mažoji aula

Vokietijos alumnų susitikimas ir vieša diskusija apie ES aktualijasVokietijos ambasada Vilniuje ir „Alumniportal Deutschland“ kviečia į Europos akademijos Berlyne vadovo prof. dr. Eckarto D. Stratenschulte paskaitą apie Europos ir Europos Sąjungos ateities scenarijus, į po jo seksiančią viešą diskusiją su žymiais visuomenės veikėjais bei šventinį priėmimą renginio dalyviams. Daugiau informacijos apie renginį rasite adresu www.litauen.alumniportal.com arba telefonu 8-685-23222.

2016.10.20


Nemenčinės Gedimino gimnazija

O kaip vokiškai?Moksleiviai, pasirinkę vokiečių kalbą kaip antrąją užsienio kalbą, ruoš plakatus apie Vokietiją ir vokiečių kalbą. Plakatus moksleiviai pakabins mokyklos fojė. Per radijo valandėlę jie pakvies kitus moksleivius pasižiūrėti plakatų.
Per pamoką 10 klasės moksleiviai parodys savo filmuką apie kalbas. Apie filmuką kalbės angliškai ir integruos vokiečių kalbą.

2016.10.21, 13.30–14.30 val.


Vilniaus universitetas, Centriniai rūmai, 238 aud., Universiteto g. 3, 01513 Vilnius

Informacinis renginys apie studijas ir stipendijas VokietijojeNorėtumėte studijuoti, rašyti disertaciją, atlikti mokslinius tyrimus ar su grupe apsilankyti Vokietijoje? Kokias stipendijas DAAD suteikia visų sričių studentams, aukštųjų mokyklų absolventams, dėstytojams ar mokslininkams?
Į šiuos ir kitus klausimus Jums informacinio renginio metu atsakys DAAD Informacijos centro Rygoje vadovas dr. Heiko Marten.
Daugiau informacijos rasite adresu www.daad.lt

2016.10.18, 17.00–19.00 val.


Europos Humanitarinis universitetas, Valakupių g. 5, Vilnius

Informacinis renginys apie studijas ir stipendijas VokietijojeNorėtumėte studijuoti, rašyti disertaciją, atlikti mokslinius tyrimus ar su grupe apsilankyti Vokietijoje? Kokias stipendijas DAAD suteikia visų sričių studentams, aukštųjų mokyklų absolventams, dėstytojams ar mokslininkams?
Į šiuos ir kitus klausimus Jums informacinio renginio metu atsakys DAAD Informacijos centro Rygoje vadovas dr. Heiko Marten.
Daugiau informacijos rasite adresu www.daad.lt

2016.10.21, 9.30–11.00 val.


ISM Ekonomikos ir vadybos universitetas, Arklių g. 18, Vilnius

Informacinis renginys apie studijas ir stipendijas VokietijojeNorėtumėte studijuoti, rašyti disertaciją, atlikti mokslinius tyrimus ar su grupe apsilankyti Vokietijoje? Kokias stipendijas DAAD suteikia visų sričių studentams, aukštųjų mokyklų absolventams, dėstytojams ar mokslininkams?
Į šiuos ir kitus klausimus Jums informacinio renginio metu atsakys DAAD Informacijos centro Rygoje vadovas dr. Heiko Marten.
Daugiau informacijos rasite adresu www.daad.lt

2016.10.19, 13.30–14.30 val.


Kauno technologijos universitetas, K. Donelaičio g. 73, Kaunas

Informacinis renginys apie studijas ir stipendijas VokietijojeNorėtumėte studijuoti, rašyti disertaciją, atlikti mokslinius tyrimus ar su grupe apsilankyti Vokietijoje? Kokias stipendijas DAAD suteikia visų sričių studentams, aukštųjų mokyklų absolventams, dėstytojams ar mokslininkams?
Į šiuos ir kitus klausimus Jums informacinio renginio metu atsakys DAAD Informacijos centro Rygoje vadovas dr. Heiko Marten.
Daugiau informacijos rasite adresu www.daad.lt

2016.10.19, 16.00–17.00 val.


Vytauto Didžiojo universitetas, K. Donelaičio g. 58, Kaunas

Informacinis renginys apie studijas ir stipendijas VokietijojeNorėtumėte studijuoti, rašyti disertaciją, atlikti mokslinius tyrimus ar su grupe apsilankyti Vokietijoje? Kokias stipendijas DAAD suteikia visų sričių studentams, aukštųjų mokyklų absolventams, dėstytojams ar mokslininkams?
Į šiuos ir kitus klausimus Jums informacinio renginio metu atsakys DAAD Informacijos centro Rygoje vadovas dr. Heiko Marten.
Daugiau informacijos rasite adresu www.daad.lt

2016.10.20, 8.00–17.00 val.


VšĮ Telšių apskrities verslo inkubatorius

Vokiečių kalbos diena lietuviškame versleVerslo inkubatoriaus administracijos darbuotojai su savo klientais bendraus vokiečių kalba. Kavinei parengs meniu vokiečių kalba. Kavinės UAB „Virkonda“ darbuotojai tos dienos klientus aptarnaus vokiškai. R. Pilibavičienės ind. veiklos siuvėjos pasisiųs vokiečių vėliavos spalvos kaklaskares. UAB „Kontėna“ prekiaus meduoliais su vokiečių vėliavos spalva. Živilės Vėlyvės ind. įm. „Visiems vaikams“ klientui, kuris užsisakys vokiškai, padarys 10 procentų nuolaidą nuo visos užsakymo sumos. „XXL radijas“ reklamuos, kad vyksta tokia akcija.

2016.10.20


Kauno Maironio universitetinė gimnazija

Vokiečių kalbos diena lietuviškame versleIII gimnazijos klasių moksleiviai I klasių moksleiviams, kurie nesimoko vokiečių kalbos, praves vokiečių kalbos pamoką, išmokys pagrindinių frazių vokiečių kalba, paaiškins, kodėl verta mokytis vokiečių kalbos. Moksleiviai ruošia informacinį stendą „Was ist typisch deutsch?“, per pertraukas skambės vokiška muzika, bus galimybė susipažinti su vokiečių išradimais, kurie reikšmingi visam pasauliui.

2016.10.18–20


Telšių „Atžalyno“ progimnazija

Lerne Deutsch!Vesime integruotas pamokas: supažindinsime moksleivius su Vokietijos istorija, geografija, literatūra, muzika ir įžymiais žmonėmis per istorijos, geografijos, muzikos, literatūros, tikybos pamokas. Paruošime stendą apie vokiečių kalbos paplitimą ir svarbą bei Vokietiją. Per mokyklos radiją informuosime apie vokiečių kalbos dienas, vokiečių kalbą bei klausysimės vokiečių kompozitorių ir atlikėjų muzikos. Mokysime mokyklos bendruomenės narius kasdienės vokiečių kalbos frazių. Surengsime virtualią kelionę po Vokietiją, bibliotekoje pristatysime skaidres apie Vokietijos miestus, žiūrėsime filmą, surengsime viktoriną.

2016.10.18–20


Vilniaus Karoliniškių gimnazija

Deutsch macht Spaß!MRU Filosofijos ir humanistikos instituto studentai lankysis Vilniaus Karoliniškių gimnazijoje su savo projektu „Deutsch macht Spaß!“. Renginio metu studentai įtrauks moksleivius į margą vokiečių kalbos pasaulį su dainomis, posakiais ir žaidimais. Deutsch macht Spaß!

2016.10.20, 9.30–10.00 val.


Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“

RytmetisAuklėtojos kartu su keturmečiais išmoks vokiškai pasisveikinti, klausys vokišką dainelę ir atliks mankštą, susipažins ir aptars Lietuvos ir Vokietijos vėliavas, sukvies į aktų salę darželio bendruomenę žiūrėti animacinį filmą, sukurtą brolių Grimų pasakos motyvais.

2016.10.20, 8.00–11.45 val.


Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Kalbėkime vökiškaiVokiečių kalbos dienų proga vyks 5-ų klasių moksleivių piešinių konkursas vokiškų pasakų motyvais, 6-os ir 7-os klasės dalyvaus viktorinoje apie Vokietiją. Jei leis oras, su pradinių klasių mokiniais, kiškučio Hanso draugais, piešime piešinius mokyklos kieme per ilgąją pertrauką.

2016.10.20, 11.30–14.00 val.


Vinco Kudirkos aikštė

„Ö kaip vokiškai?“ su Tobias CampoverdeSpalio 20 d. kviečiame vilniečius bei miesto svečius švęsti Vokiečių kalbos dieną V. Kudirkos aikštėje linksmai ir su truputėliu burtų!

PROGRAMA:

12 ir 13 val. - profesionalaus jaunojo Iliuzionisto iš Vokietijos TOBIAS CAMPOVERDE pasirodymai, skirti Lietuvos publikai.
Viso renginio metu (11.30 - 14.00 val.) veiks informacinė „Ö KAIP VOKIŠKAI?“ palapinė, kurioje galėsite sužinoti daugiau apie renginį organizuojančias institucijas, vokiečių kalbą bei galimybes jos mokytis.

Į šventę kviečia:
Vokietijos ambasada, Goethe`s institutas, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA).

2016.10.20, 10.00–14.00 val.


Kolpingo kolegija, auditorija Bavarija

Vokiškas KolpingfestasSpalio 20 dieną minint Vokiečių kalbos dieną, laukiame Jūsų Vokiškame Kolpingfeste, Kolpingo kolegijoje!
Jūsų laukia „Vokiškas kino teatras“, protmūšis „Mąstyk kaip tikras VOKIETIS“ ir įdomių bei naujų faktų paskaita „Pažink Vokietiją artimiau“.
Prizai, smagus laikas ir puiki nuotaika garantuota!
Laukiame Jūsų!

2016.10.20, 10.00–14.00 val.


Zarasų žemės ūkio mokykla

Vokiečių kalbos dienaMokinių montažas vokiečių kalba, F. Šilerio baladės „Pirštinaitė“ inscenizacija, dainos vokiečių kalba - „Stadt“ , „Atemlos durch die Nacht“, „Ich schenke dir einen Regenbogen“. Knygų ir mokinių darbų paroda skaitykloje.

Kontaktai

Projekto iniciatoriai

Informaciniai rėmėjai

Į pradžiąĮ pradžią
Pradžia | 
© 2017 Goethe-Institut | Disclaimer | Data privacy | Terms of use