Ö kaip vokiškai

VOKIEČIŲ KALBOS DIENOS „Ö kaip vokiškai?“

Po sėkmingo Vokiečių kalbos dienų „Ö kaip vokiškai?“ starto šiemet vėl pakvietėme visus, neabejingus vokiečių kalbai, prisijungti prie „Ö kaip vokiškai?“ iniciatyvos. Šia iniciatyva siekiame pabrėžti vokiečių kalbos vaidmenį Lietuvos švietimo ir kultūros įstaigose, versle ir kitose gyvenimo srityse.

Į mūsų kvietimą atsiliepė daugiau kaip 230 institucijų, užregistravusių savo renginius Vokiečių kalbos dienų proga. Greta uždarų renginių vyks nemažai koncertų, pranešimų, atvirų durų dienų įmonėse ir kitų atvirų renginių.

Savo veiklas svetainėje užregistravusios įstaigos ir iniciatyvinės grupės iš projekto organizatorių gavo paketą su vokiška simbolika ir atributika, dovanėlėmis ir kitais smagiais ir netikėtais dalykais renginio dalyviams.

Projektą inicijavo Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe`s institutas, Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK)

Tikimės, kad 2018 metais per Vokiečių kalbos dienas „Ö kaip vokiškai?“ visa Lietuva vėl prabils vokiškai!

VOKIETIJA LIETUVOJE

Vokiečių kalbos dienų projektą „Ö kaip vokiškai?“ inicijavo šios Lietuvoje veikiančios institucijos: Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe`s institutas, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA).

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje


Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje puoselėja, stiprina ir gilina Vokietijos Federacinės Respublikos ir Lietuvos Respublikos santykius visose srityse, visų pirma politikos, ekonomikos, kultūros ir švietimo bei teisės ir konsulinių reikalų.

Praėjus 25 metams po diplomatinių santykių atnaujinimo dvišalis bendradarbiavimas klesti visose minėtose srityse. Be to, Vokietija ir Lietuva kaip partnerės glaudžiai ir patikimai bendradarbiauja ir kitose daugiašalėse organizacijose, tokiose kaip ES, NATO, JT ir ESBO.

Vokietijos ambasada palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos institucijomis, asociacijomis bei NVO. Ji taip pat puoselėja intensyvius ir konstruktyvius mainus su kitomis Vokietijos institucijomis Lietuvoje, tarp jų, Goethe‘s institutu, Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD), Centrine užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmais (AHK), Konrado Adenauerio fondu ir Friedricho Eberto fondu.

Vokietijos užsienio kultūros ir švietimo politikos Lietuvoje prioritetai – tai vokiečių kalbos rėmimas ir bendradarbiavimas profesinio mokymo, aukštųjų mokyklų ir mokslo srityse. Be to, viena iš ambasados užduočių kultūros srityje yra remti vokiečių menininkus ir vokiečių meną Lietuvoje. Tai – kultūros ir spaudos skyriaus kompetencija.

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA)Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA) Vokietijos Užsienio reikalų ministerijos pavedimu koordinuoja nacionalines mokyklas, kurių moksleiviams suteikiama galimybė gauti Kultūros ministrų konferencijos B1 (DSD I) ir B2/C1 lygio (DSD II) Vokiečių kalbos diplomą.

Tarptautinis (B2/C1 lygio) DSD II diplomas suteikia teisę studijuoti Vokietijos universitetuose ir yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas vokiečių kalbos valstybinio brandos egzamino atitikmuo.

Šiuo metu Lietuvoje yra 12 DSD mokyklų, kurių moksleiviai ne tik ruošiami DSD egzaminui, bet ir dalyvauja įvairiuose konkursuose, gauna stipendijas stažuotėms Vokietijoje. Be to, DSD mokykloms ZfA teikia pedagoginę ir finansinę paramą: finansuoja vokietakalbius mokytojus, mokytojams rengia seminarus ir teikia stipendijas stažuotėms Vokietijoje.

ZfA atstovas – Vokiečių kalbos koordinatorius – yra atsakingas už DSD I (B1 lygio) ir DSD II (B2/C1 lygio) egzamino vykdymą Lietuvoje.

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA) Lietuvoje
Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA)
Trumpas DSD diplomo aprašas

Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD)Vokietijos akademinė mainų tarnyba (DAAD) yra Vokietijos aukštųjų mokyklų ir jų studentų atstovybių organizacija, siekianti mokslo sistemos internacionalizavimo. DAAD, skirdama stipendijas studentams, tyrėjams ir akademiniam personalui, suteikia geriausias galimybes studijuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, skatina tarptautinį bendradarbiavimą, partnerystes tarp užsienio aukštųjų mokyklų ir yra nacionalinė Europos aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo agentūra.

DAAD remia ir Lietuvos studentus bei aukštųjų mokyklų dėstytojus: studentai gali teikti paraiškas Vokietijos aukštųjų mokyklų siūlomiems kalbos kursams arba magistrantūros studijoms; taip pat remiamos studentų grupių kelionės į Vokietiją. Mokslininkams ir aukštųjų mokyklų dėstytojams DAAD siūlo įvairių stipendijų programų – nuo trumpalaikių vieno mėnesio trukmės stažuočių iki trejus metus trunkančių doktorantūros studijų.

Daugelio DAAD stipendijų programų paraiškų pateikimo terminas yra kiekvienų metų lapkričio 15 d.

Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD)
DAAD Informacijos centras Rygoje
Lietuvos DAAD alumnų klubas

Vokietijos ir Baltijos prekybos rūmai (AHK)Vokietijos ir Baltijos prekybos rūmai jau daugiau kaip 20 metų yra svarbiausias Vokietijos įmonių partneris Baltijos šalyse. AHK vienija daugiau nei 430 narių bei suteikia puikias galimybes plėtoti Lietuvos ir Vokietijos įmonių bendradarbiavimą. Rūmai padeda įmonėms užmegzti tiesioginius kontaktus, siūlo įvairias paslaugas, teikia išsamią informaciją apie Baltijos šalių ir Vokietijos rinkas. AHK aktyviai atstovauja savo narių interesams valstybinėse institucijose. AHK yra Jūsų partneris Vokietijoje ir pasaulyje.

Vokietijos ir Baltijos prekybos rūmai (AHK)

Iniciatyva „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH)Iniciatyvą „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH) 2008 m. vasarį pradėjo ir koordinuoja Vokietijos Užsienio reikalų ministerija. PASCH iniciatyvą įgyvendina Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Goethe’s institutas, Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) bei Kultūros ir švietimo ministrų konferencijos įsteigta Pedagoginių mainų tarnyba (PAD).

PASCH iniciatyvos tikslas – stiprinti mokyklų bendradarbiavimą ir vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos dėstymą nacionalinėje švietimo sistemoje. PASCH tinklui priklausančių mokyklų moksleiviams skiriamos stipendijos studijoms Vokietijoje, siūloma galimybė rengti moksleivių mainus ir steigti mokyklų partnerystes. Šiuo metu PASCH tinklui priklauso 13 Lietuvos mokyklų.

Iniciatyva „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH)
Iniciatyvai „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH) priklausančios Lietuvos mokyklos

Alumniportal Deutschland„Alumniportal Deutschland“ yra socialinis tinklas, skatinantis Vokietijos alumnų, įmonių, organizacijų, aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą kultūros, švietimo bei mokslo srityse. Portalas suteikia galimybę užmegzti kontaktų su Vokietijos alumnais ir organizacijomis iš viso pasaulio, keistis dalykine informacija bei patirtimi. Svetainė skirta ne tik Vokietijos alumnams – žmonėms, kurie studijavo, stažavosi, dirbo Vokietijoje – tačiau ir visiems, kurie domisi Vokietija bei vokiečių kalba.

„Alumniportal Deutschland“ rasite apie 140.000 Vokietijos alumnų kontaktų, apie 16.000 darbo pasiūlymų visame pasaulyje, apie 350 įmonių profilių, taip pat naudingos informacijos apie vokiečių kalbą (užduotys, testai, vaizdo ir garso medžiaga), Vokietiją (naujausia informacija kultūros, mokslo bei švietimo srityse), alumnų renginius, mokslinius tyrimus ir vykdomus seminarus.

Projekto idėją remia Vokietijos Užsienio reikalų ministerija, finansuoja Vokietijos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros ministerija, vykdo Aleksandro fon Humboldto fondas, Vokietijos akademinė mainų tarnyba, Gėtės institutas ir Tarptautinio bendradarbiavimo bendrija.

Alumniportal Deutschland

Goethe`s institutasGoethe`s institutas – tai Vokietijos Federacinės Respublikos kultūros institutas, veikiantis daugelyje pasaulio šalių. Mūsų tikslai – vokiečių kalbos mokymosi užsienyje skatinimas ir tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo puoselėjimas, Vokietijos, jos kultūrinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo pristatymas.

Goethe`s institutas Lietuvoje organizuoja kultūrinius renginius bei rengia kvalifikacijos kėlimo kursus vokiečių kalbos mokytojams ir dėstytojams, organizuoja kultūrines programas ir projektus besimokantiems vokiečių kalbos ir dėstantiems ją.

Vokiečių kalbos kursus Vilniuje ir tarptautinius vokiečių kalbos egzaminus nuo A1 iki C2 lygio rengia Goethe`s instituto partneris Valstybės institucijų kalbų centras. Goethe`s instituto egzaminų pažymėjimai nuo B1 iki C2 lygio pripažįstami kaip Valstybinio vokiečių kalbos brandos egzamino ekvivalentas.

Goethe`s institutas trijose Lietuvos viešosiose bibliotekose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įkūrė Vokiškų leidinių bibliotekas, kuriose rasite įvairios informacijos ir spausdintinės, garsinės bei vaizdinės medžiagos apie Vokietiją. Skaitmeninė Goethe`s instituto biblioteka „Onleihe“ suteikia galimybę tam tikram laikotarpiui pasiskolinti skaitmenines medijas, pvz., e. knygas, e. garso įrašus ar e. spaudą.

Goethe`s institutas Lietuvoje
Vokiškų leidinių bibliotekos
Internetinė biblioteka Onleihe
Vokiečių kalbos kursai ir egzaminai

Kodėl verta mokytis vokiečių kalbos?

Radostin Dimitrov Roussev-Peine


UAB „Lidl Lietuva“ generalinis direktorius

Nors mokytis kalbų nėra itin lengva, tačiau jos – raktas į sėkmingą ateitį. Kuo daugiau užsienio kalbų mokama, tuo didesnės perspektyvos gauti norimą darbą, užsitikrinti tolimesnį sėkmingą karjeros kelią.

Pastaruoju metu ir į Lietuvą atkeliauja vis daugiau užsienio kapitalo įmonių, kurioms labai svarbu, jog jų darbuotojai mokėtų užsienio kalbas bei gerai perprastų jų šalies verslo ypatumus.

Vokiečių kalba – viena svarbiausių verslo kalbų Europos Sąjungoje, kurioje rinka auga ypač greitai. Vokietija yra labai svarbi ir Lietuvos prekybos partnerė.

UAB „Lidl Lietuva“, sėkmingai žengiančiai į Lietuvos rinką, ateityje taip pat reikės jaunų, perspektyvių, energingų bei vokiečių kalbą puikiai išmanančių žmonių. Tad kviečiu mokytis šios kalbos, tuomet daugelis kelių, išsvajotos darbo pozicijos link, bus atviri.

Vytautas Jankauskas


Politikos mokslų magistro studijos Miuncheno Liudviko Maksimiliano (LMU) universitete (Vokietija).

Vokiečių kalba man atvėrė duris į platųjį pasaulį. Leido studijuoti geriausiuose Vokietijos universitetuose, sutikti daugybę įdomių žmonių, keliauti po nematytas vietas, dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir semtis vertingos patirties tolimesniam gyvenimo keliui.

Vytenė Stašaitytė


„Verslo žinių“ portalo vz.lt naujienų redaktorė

Mano vokiečių kalbos pasirinkimą nulėmė mama, kuri buvo vokiečių kalbos mokytoja. Esu dėkinga jai už tai, nes ši užsienio kalba atvėrė man vartus į pasaulį. Turbūt nė viena kita šalis nesiūlo tiek tobulinimosi programų, kiek Vokietija. Jos man padėjo pažinti ne tik Vokietiją, bet ir kitas šalis, įgyti svarbių žinių, praplėsti akiratį. Žurnalistui tai ypač svarbu.

Saulius Jurkevičius


Vilniaus licėjaus direktorius

Turėtume prisiminti, kad vokiečių kalba Lietuvos istorijoje buvo ne kartą organiškai įaugusi į mūsų sąmonę. Skaitant Kristijono Donelaičio „Metus“, susipažįstame su germaniškos kilmės žodžiais, mokantis Mažosios Lietuvos istoriją, sužinome, kad vokiečių kalba buvo vartojama ne tik šiame regione, tačiau ji netiesiogiai plito ir Didžiojoje Lietuvoje. XX amžiuje dėl istorinių aplinkybių vokiečių kalba betarpiškai buvo vartojama daugelio Lietuvos žmonių.

Kad netiesiogiai žinome daug vokiškų žodžių, pakanka atsiversti žodyną ties k raide: der Kamin, die Kante, der Kellner, der Kleister, die Klingel, die Klinke, der Knopf, die Knute, der Kork, der Kran, die Krawatte, das Kreuz, der Krieg, der Kringel, die Kuppel, der Kurort, die Kusine, der Kutscher. Tai tik vienos raidės žodžiai, kuriuos nesunkiai galime suprasti. O šie vokiški žodžiai: die Schule, der Baumkuchen, best, die Brüderschaft, der Ersatz, falsch, die Frau, der Glanz, der Rucksack, der Schlips, die Schnur, der Schwager, die Stange, der Stempel, die Tapete, die Tasche, dar ir šiandien yra vartojami daugelio lietuvių.

Todėl, žinant vokiečių kalbos reikšmę ir svarbą bei įdėjus šiek tiek pastangų, galima pakankamai greitai įgyti šios kalbos pagrindus ir pradėti ją vartoti kasdieniniame savo gyvenime.

Gražina Arlickaitė


Europos šalių kino forumo „Scanorama“ meno vadovė

Buvo Lietuvos nepriklausomybės pradžia (1993-ieji). Man buvo skirta stipendija trijų mėnesių vokiečių kalbos kursams Berlyno Goethe’s institute. Tais laikais – tai juk praėjęs šimtmetis! – dar reikėjo gauti vizą ir sutvarkyti daug kitų formalumų. Atvykusi į Berlyną, pirmiausia turėjau išlaikyti egzaminus, leidžiančius patekti į aukštesnio lygio grupę. Išlaikiau. Egzaminuotojas pasiteiravo: „Koks Jūsų tikslas?“ Atsakiau: „Noriu išmokti vokiečių kalbą“. Išgirdau: „Bet Jūs mokate vokiškai“. Nepasidaviau: „Noriu išmokti tikros vokiečių kalbos“. Manęs paklausė, ar sutinku būti perkelta į dviem lygiais aukštesnę grupę. Nustebau. Juk to ir atvykau į Berlyną! Neslėpsiu, buvo sunku. Po pirmųjų paskaitų dėstytoja pasakė: „Tai ne vokiečių kalba, tai gražiniška kalba“. Dar atkakliau kibau į studijas. Pajutau, kad palengva imu prisijaukinti šią didžią kalbą, pradedu suprasti jos žavesį. Tokie štai buvo mano žingsniai bandant išmokti tikros vokiečių kalbos. Berlyne mus vadino Goethe’s vaikais. Man labai patiko ši pravardė. Iki šiol esu dėkinga Berlyno Goethe’s institutui už šį laiką.

Darius Udrys


Viešųjų ryšių specialistas

Man, kaip politologui ir viešųjų ryšių specialistui, vokiečių kalba labai padėjo geriau suprasti ne tik vokiečių, bet ir Vidurio Europos kultūrą, politiką bei istoriją. Tai savo ruožtu padeda rasti bendrą kalbą su šio regiono gyventojais, kas ypač pravertė, kai dirbau žurnalistu Laisvosios Europos radijuje ir plėtros prorektoriumi Europos humanitariniame universitete. Kiekviena kalba pasaulį nušviečia kiek kitaip ir padeda matyti kitas aptariamų reikalų dimensijas ir niuansus. Nors dauguma vokiečių ir moka anglų kalbą, vis vien asmenybės ir kultūra labiau atsiskleidžia gimtojoje kalboje. Džiaugiuosi, kad pradėjęs ją mokytis lietuvių Vasario 16-osios gimnazijoje nemečiau jos grįžęs į JAV ir toliau ją mokiausi universitete, netgi praleidau vieną semestrą Bonos universitete. Vokiečių kalbos mokėjimas leido rimčiau įsigilinti į itin turtingus vokiečių literatūros ir filosofijos klodus.

Džiugilė Kersnauskaitė


Medicinos studijos Vilniaus universitete

Klausiate, kas man yra vokiečių kalba? Tai tarsi durys, kurias atvėrus iškyla didelių galimybių plotai. Vokiečių kalba davė man bilietą į kelionių, naujų pažinčių, įspūdingos kultūros pasaulį. Jei atimtumėte iš manęs vokiečių kalbą, taip pat atimtumėte beveik pusę to, ką smagaus ir įsimintino patyriau savo gyvenime.

Neringa Vaisbrodė


Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos koordinatorė

Vokiečių kalba man buvo pirmasis langas į kitą pasaulį, atvėręs daug galimybių. Pirmoji užsienio kalba, pirmieji susirašinėjimo laiškai, moksleivių mainai Bergisch Gladbache ir studijos Hamburge. Iki šiol pasaulyje išgirstas pašnekesys vokiškai sukelia labai malonius prisiminimus. Tai gebėjimas, kurį visada didžiuojuosi turinti.

Martynas Lukoševičius


Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėjas

Vokiškos knygos vaikams, jų piešiniai – vienas mano gražesnių vaikystės prisiminimų. Šiandien suprantu ir tekstą, smagu skaityti jį garsiai. Visiems linkiu to džiaugsmo!

Ieva Prudnikovaitė


Operos solistė

Vokietijoje yra 83 valstybės išlaikomi operos teatrai, 130 orkestrų, 200 mecenatų išlaikomų teatrų, vyksta 70 muzikos festivalių. Per metus įvyksta apie 7000 operos spektaklių − mūsų kultūringos planetos trečdalis! Garbė mokėti kalbą šalies, kurios žmonės suvokia kultūrą kaip vieną svarbiausių elementų valstybėje ir geba ją užauginti savy.

Nerijus Dunauskas


Lietuvos futbolo federacijos generalinis direktorius

Vokiečių kalba man buvo įdomi ir pradėjo man plėsti akiratį dar nuo mokyklos laikų. Iš profesinės pusės tai suteikia galimybę ieškant bendradarbiavimo ryšių bei išsamiau pažinti puikiai veikiančią Vokietijos sporto sistemą. Džiaugiuosi, jog jau ne pirmus metus atrandame sąlyčio taškų bendriems projektams su Vokietijos ambasada Lietuvoje ir Goethe`s institutu.

Vokiškas futbolas – pavyzdys visai Europai, todėl siekiame iš jo pasimokyti. Neslėpsiu, šiemet per Europos futbolo čempionatą simpatizavau būtent „Die Mannschaft“ – Vokietijos rinktinei. Daugelį metų turime nemažai futbolininkų iš Lietuvos, kurie žaidė ar žaidžia Vokietijoje, todėl šios šalies futbolo mokykla palieka pėdsaką ir mūsų nacionalinėje rinktinėje.

Kristijonas Vizbaras


UAB „Brolis Semiconductors“ įkūrėjas ir gamybos vadovas

Mus su broliu, visiškai nemokančius vokiečių kalbos, gyvenimas atsitiktinai nubloškė į Vokietiją doktorantūros studijoms. Nepaisant to, sugebėjome puikiai įsilieti į vietinę visuomenę tiek profesinėje srityje, tiek gyvenime. Įgijome neįkainojamos patirties, perėmėme vokiečių inžinerinę kultūrą ir ant šių pamatų įkūrėme aukštųjų technologijų įmonę Lietuvoje. Jeigu galėčiau grįžti į praeitį ir ką nors pakeisti, tai pasistengčiau išmokti vokiečių kalbą tobulai, kad dar giliau galėčiau pažinti Vokietijos kultūrą. Kita vertus, dažnai pagalvoju, jog išmokti vokiečių kalbą dar ne vėlu!

Renginiai

Nebyly nalezeny žádné události

Es wurden keine Veranstaltungen gefunden

8.10.2017

14:00–18:00
Vilnius, „fotomijo“ UAB „In Futurum“


Photowalk

Fototour durch Vilnius mit Erklärung der Motive, Kameraeinstellungen und Kamerahandhabung durch 2 Fotografen in deutscher Sprache. Start an der Kathedrale, über Uzupis und Vilnius-Altstadt und zurück.

9.10.2017 - 18.10.2017


Klaipėdos raj., Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija


Projektas „Deutsch für dich“

Projekto metu vyresniųjų klasių gimnazistai ruoš edukacinį renginį pradinukams: taip ne tik populiarins vokiečių kalbą, bet ir gilins savo žinias, plės akiratį, mokysis bendrauti ir bendradarbiauti su mažaisiais gimnazijos draugais.

9.10.2017 - 19.10.2017


Klaipėda, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija


Wie sehe ich Deutschland

Progimnazijoje vyks logotipų ir piešinių parodos, pertraukų metų mokiniai savanoriai organizuos mini akcijas-konkursus, kurių metu paklausinės bendraamžių ką jie žino apie Vokietiją, pamokys vokiškų žodžių.

10.10.2017 - 12.10.2017


Kauno raj., Karmėlavos Balio Buračo gimnazija


Skaitome pasakas

Bus pristatomas magiškasis vokiškų pasakų pasaulis, kreipiamas dėmesys į kalbos intonaciją bei akcentus. Pasakas skaitys 6−8 klasių mokiniai.

11.10.2017


Vilnius, Deutschklub Vilnius


Deutschsprachiger Stammtisch

Jeden zweiten Mittwoch im Monat um 18:30 Uhr treffen sich viele Leute zu einem Deutschsprachigen Stammtisch im Restaurant „Qpolo“, Basanavičiaus g. 4 in Vilnius.

14.10.2017

17:00–19:00
Vilnius, Okestras „Trimitas“ ir Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada


Koncertų ciklo „Trimitas – Lietuvai“ koncertas, J. Rutter „Gloria, Magnificat“

Renginio vieta: šv. Jonų bažnyčia, Vilnius.

Dalyvauja: Irena Zelenkauskaitė (sopranas), valstybinis choras „Vilnius“ (vadovas Vladas Bagdonas, vyr. dirigentas Artūras Dambrauskas), Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (vadovė N. Saimininkienė, dirigentas Tomas Ambrozaitis), orkestras „Trimitas” (vadovas Deividas Staponkus, vyr. dirigentas Ugnius Vaiginis), dirigentas Vinzenz Louis Weissenburgen (Vokietija).

16.10.2017

16:00
Akmenės raj., Agluonų kaimo biblioteka-filialas


Svečiuose vokiška pasaka

Vaikams ir suaugusiesiems lietuviškai ir originalo kalba bus skaitomos vokiškos pasakos, pristatomos knygos. Dalyviai iliustruos išgirstas pasakas, po to bus parengta iliustracijų parodėlė.

16.10.2017 - 20.10.2017


Jurbarko raj., Jurbarko raj. sav. viešoji biblioteka


„Ö kaip vokiškai?” savaitė

Literatūros vokiečių k. parodos suaugusiesiems ir vaikams.

10 18 – Vokietijoje gyvenančios dailininkės Renatos Bastikaitytės dailės darbų parodos „Vokietijos gamta” pristatymas vokiečių kalba; viktorina vaikams apie vokiečių vaikų literatūrą, vokiškižaidimai.

10 19 – kulinarinė vokiškų patiekalų popietė, apie patiekalus vokiškai pasakos Knygų klubo nariai.

16.10.2017 - 20.10.2017


Vilnius, Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija


„Ö kaip vokiškai?“ savaitė

Visą savaitę vokiečių kalbos besimokantys moksleiviai lankysis pas mokinius, kurie dar nesimoko vokiečių kalbos ir pasakos, kodėl verta mokytis šios kalbos. Bus sukurti plakatai, kuriuose atsispindės ši akcija. Parengsime piešinių parodą „Mano Vokietija“. Per pertraukas skambės vokiškos dainos.

16.10.2017 - 20.10.2017


Vilnius, Vilniaus „Vilnies“ pagrindinė mokykla


„Ö kaip vokiškai?“ savaitė

Mokiniai paruoš stendus apie vokiškai kalbančias šalis ir argumentus, kodėl verta mokytis vokiečių kalbos. Geografijos pamokose kalbės apie Vokietiją. Paruoš užrašus su daiktų pavadinimais ir juos iškabins ant daiktų. Vyks viktorina „Deutschland. Land und Leute“.

16.10.2017 - 20.10.2017


Vilnius, Progimnazija „MAGIS”, VšĮ „Mokykla vaikams”


„Ö kaip vokiškai?“ savaitė

Mokykloje skambės vokiškos dainos, žaisime vokiškai žaidimus, vyks viktorina „Ar pažįsti Vokietiją?“. Moksleiviai pasakos jaunesniesiems, kodėl verta mokytis vokiečių kalbos.

16.10.2017 - 20.10.2017


Vilnius, Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras


Mokinių darbų paroda „Vokiečių kalba ir asociacija“

„Deutsch und Assoziation“ – mokinių mokyklinis projektas vokiečių kalba, naudojant IKT I–IV klasėse.

16.10.2017 - 18.10.2017


Klaipėda, Klaipėdos Tauralaukio progimnazija


Hallo – Labas!

Mokykloje vyks mokinių fotografijų konkursas „Hallo!“. 6 klasių mokiniai pradinėms klasėms pristatys Vokietiją bei praves viktoriną.

16.10.2017 - 20.10.2017


Kalvarija, Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla


Deutsch ist cool!

7–8 klasių mokiniai supažindins savo jaunesniuosius draugus, 4–5 klasių mokinius, su Vokietija. Jie paaiškins, kodėl svarbu mokytis vokiečių kalbos. Vokiškos dainelės, žaidimai, pasisveikinimai, atsisveikinimai, mandagūs žodžiai skambės vaikų lūpose. Paskutinę akcijos dieną, dirbdami grupelėse, įdomią informaciją apie Vokietiją mokiniai pateiks spalvotame stende. Renginio akcentas – pagal vokišką receptą iškepti sausainiai.

16.10.2017 - 20.10.2017


Kėdainiai, Kėdainių „Ryto“ progimnazija


„Ö kaip vokiškai?“ savaitė

Mokykloje vyks įvairių vokiškų renginių savaitė.

16.10.2017


Švenčionių raj., Švenčionėlių Mindaugo gimnazija


Vokiečių kalbos diena

Vyks protmūšis apie Vokietiją. Vokiečių kalbos kabinete veiks „Vokiečių kalbos stotelė“, kur mokiniai turės puikią galimybę išmokti vokiškų žodžių ir frazių, žaidimų, skaičiuočių, dainelių, o teisingai atlikę įvairias užduotis galės laimėti puikių prizų. Per pertraukas skambės vokiškos dainos, per mokyklos radiją bus pasakojama apie Vokietiją, mokoma vokiečių kalbos.

16.10.2017 - 20.10.2017


Vilnius, Vilniaus lopšelis-darželis „Gluosnis“


Emocijos ir jausmai vokiškai „Heute bin ich froh“

Visą spalio mėnesį mokysimės vokiškai pasisveikinti, paprašyti, padėkoti. Tyrinėsime Vokietijos žemėlapį, surasime didžiausius miestus, upes, susipažinsime su Vokietijos vėliava, žiūrėsime vokiškus filmukus.

Vaikai išmoks pagrindinių jausmų ir emocijų pavadinimus. Nuotaikas atvaizduos ir pavadins įvairiomis formomis (dainuodami, žaisdami, piešdami, lipdydami, klausydami pasakos, vaidindami). Akciją baigsime linksma pramoga kitų grupių vaikučiams pavadindami emocijas ir jausmus vokiškai ir lietuviškai.

16.10.2017 - 20.10.2017


Šiauliai, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija


„Ö kaip vokiškai?“ savaitė

Vokiečių kalbos besimokantys gimnazijos moksleiviai iliustruos vokiškas pasakas ir vokiečių rašytojų kūrinius, surengs piešinių parodą, mokysis vokiškų dainų, vyks integruotos vokiečių-anglų kalbų pamokos.

16.10.2017 - 19.10.2017


Panevėžys, Panevėžio 5-oji gimnazija


Deutsch. Warum nicht?

Renginys orientuotas į vokiečių kalbos populiarinimą tarp gimnazijos pirmokų ir antrokų. Organizuosime aktyvias pertraukas mokytis elementarių vokiškų frazių, linksmąsias muzikines pamokėles, vokiško sveikinimo gimnazijos 100-mečiui konkursą ir protų mūšį tarp 5-osios ir Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijų.

16.10.2017


Kelmės raj., „Aukuro“ pagrindinė mokykla


Deutsch in Kelmė

Tai akcija-reklama, kurios metu mokiniai mieste, miesto institucijose klausinės žmonių, kokias kalbas jie moka, kokias mokosi jų vaikai, kokias norėtų išmokti. Pasakos, kodėl verta mokytis vokiečių kalbos, kokiose šalyse kalbama vokiečių kalba.

16.10.2017 - 20.10.2017


Alytus, Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla


„Ö kaip vokiškai?“ savaitė

Visą savaitę bus populiarinama vokiečių kalba: vyks paroda „Vokietijos miestai ir kraštovaizdžiai“, skambės vokiška muzika, mokyklos informacinėje sistemoje bus rodomos skaidrės, kodėl verta mokytis vokiečių kalbos. Spalio 10−19 d. vyks tarpmokyklinė viktorina „Deutsch macht Spaß“, kurioje dalyvaus apie 50 mokinių.

16.10.2017 - 18.10.2017


Vilnius, Vilniaus Filaretų pradinė mokykla


Pažink šalį, kurios kalbą mokaisi

Mokiniai turės galimybę susipažinti su šalimi, kurios kalbą pradėjo mokytis šias mokslo metais arba jau mokosi trečius metus. Moksleiviai pažins šalies kultūrą, geografinę padėtį ir šalies įžymybes. Viktorina vyks komandomis, todėl bus ugdoma bendradarbiavimo kultūra ir skatinamos teigiamos emocijos.

16.10.2017 - 20.10.2017


Kaunas, Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“


Vokietijos dienos darželyje

5 metų vaikai gamins plakatus apie Vokietiją, dainuos vokiškas daineles ir žais žaidimus, gamins ir degustuos vokiškus patiekalus, žiūrės ir aptars vokiškus animacinius filmus.

16.10.2017


Kaunas, Kauno apskrities viešoji biblioteka, Vokiškų ir šveicariškų leidinių skaitykla


Lassen wir uns Deutsch genießen!

Organizatoriai – KTU Vaižganto progimnazija ir Kauno Vinco Kudirkos progimnazija.

Renginio metu mokiniai iš skirtingų mokyklų susipažins bendraudami vokiškai, dirbdami porose užpildys paruoštą anketą vokiečių kalba, peržiūrės vokišką filmą ir atliks skirtas užduotis. Mokiniai dalyvaus viktorinoje apie Vokietiją ir bandys atsakyti į jiems pateiktus klausimus, bei patvirtinti ar paneigti duotus teiginius.

16.10.2017 - 20.10.2017


Kaunas, Kauno Dainavos progimnazija


Ich mag Deutsch!

Stendiniai pranešimai „Vokiškai kalbančios šalys“, „Susipažinimas“, „Warum lerne ich Deutsch?“, pertraukų metu skambės įrašai vokiečių kalba, vyks vokiečių kalbos pamokėlės-spektakliukai.

16.10.2017 - 20.10.2017


Šiauliai, Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija


Vokiečių kalbos savaitė

Vokiečių kalbos dienas „Ö kaip vokiškai?“ pasitinkame gausiais visą gimnazijos bendruomenę įtraukiančiais renginiais: visą mėnesį iki Vokiečių kalbos dienų vyks konkursas „Unser Wenn-Buch“.

Spalio 16–20 d. vyks sukurtų darbų paroda, jos metu visuotiniu gimnazijos bendruomenės balsavimu bus išrinkti daugiausia simpatijų pelnę darbai.

Spalio 17 dieną vokiečių kalbos besimokantys mokiniai lankysis įvairių dalykų pamokose, užduos klausimus apie Vokietiją, vokiečių kalbą, teisingai atsakiusius į klausimus apdovanos prizais.

Spalio 19 dieną vyks 2–4 gimnazijos klasių mokinių „Mažieji debatai“ vokiečių kalba.

„Ö kaip vokiškai?“ renginių savaitę vainikuos dalyvių, konkurso, debatų nugalėtojų apdovanojimas.

16.10.2017


Šiauliai, Šiaulių Gegužių progimnazija


Rund um Deutsch

Spalio 16 dieną Šiaulių Gegužių progimnazijos mokiniai ir vėl „medžios“ vokiškus pokemonus. Tik šiemet mokiniai juos „gaudys“ „Vokiškose stotelėse“. Pokemonai šį kartą „slėpsis“ mokinių-vokiečių kalbos ambasadorių klausimuose ir užduotyse. Teisingai atsakę į klausimus apie Vokietiją, jos geografiją, istoriją, kultūrą, literatūrą, sudėlioję savo pirmąjį vokišką sakinį „Mein erster deutscher Satz“ mokiniai pelnys pokemonus. Vokiškus pokemonus gavę mokiniai bus apdovanoti. Ir dar ne viskas: vyks interaktyvios varžytuvės „Deutsch nach Englisch – leicht gemacht“!

16.10.2017 - 21.10.2017


Šiauliai, „Juventos“ progimnazija


Sveikiname bendruomenę vokiškai

6–7 klasių mokiniai pasitiks progimnazijos bendruomenę dainuodami vokiškai. 8- tų klasių mokiniai paruoš informacinį stendą „Kodėl verta mokytis vokiečių kalbos?“

16.10.2017


Kaunas, Šv. Kazimiero progimnazija


Deutsch? - Ja, ich kann!

Mokiniai besimokantys vokiečių kalbos, iš pat ryto sveikins visus, ateinančius į mokyklą, pertraukų metu skambės vokiškos dainos, mokiniai dalyvaus viktorinoje apie Vokietiją.

16.10.2017 - 31.10.2017


Kaunas, Vokiečių kultūros ir švietimo centras


Spielen - Singen - Lachen

Spalio 7–31 dienomis 12.00–15.00 val. vyks dainavimo pamokos. Vokiečių kultūros ir švietimo centro vaikai mokysis naujų vokiškų dainų „Spielen - Singen - Lachen“, „Das Lied ūber mich“, kurias pristatysime Tarptautiniame vaikų vokiškos dainos ir šokio festivalyje Kauno kultūros centre „Tautos namai“.

16.10.2017 - 18.10.2017


Tauragės raj., Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija


Susipažinkime: Vokietija

Mokiniai mokysis vokiškų žaidimų, darys ir pristatys plakatus apie Vokietiją ir vokiečių kalbą.

Rajoniniame renginyje „Susipažinkime: Vokietija“ dalyvaus 6–8 klasių mokiniai, kuriems vokiečių kalba – antroji užsienio kalba. Mokiniai susipažins su Vokietija, jos papročiais, kultūra, spręs kryžiažodžius, žais žaidimus, pieš plakatus.

16.10.2017 - 20.10.2017


Kaunas, KTU Vaižganto progimnazija


Kommt zu unserem Wörterbaum und lernt Deutsch!

Šiemet KTU Vaižganto progimnazijoje gausus šeštokų būrys pasirinko mokytis vokiečių kaip antrąją užsienio kalbą. Nors mokomės ir tariame dar tik pirmuosius vokiškus žodžius, tačiau taip pat norime dalyvauti Vokiečių kalbos dienose. Todėl nusprendėme puošti jau išmoktais žodžiais kalbų medį ir kviesime kitus pasėdėti po juo bei pasimokyti vokiečių kalbos!

16.10.2017 - 19.10.2017


Anykščių raj., Anykščių Antano Vienuolio progimnazija


„Ö kaip vokiškai“ dienos

Mokiniai gamins koliažus, juos pristatys nesimokantiems vokiečių kalbos, vyresnių klasių mokiniai mokys mažuosius Hans Hase draugus vokiškų žaidimų.

16.10.2017 - 20.10.2017


Mažeikių raj., Viekšnių gimnazija


Vokiečių kalbos savaitė

Spalio 17 d. 13:00–15:00

Vokiečių kalbos galimybės Viekšnių gimnazijoje. Moksleivių kelionių po Vokietiją įspūdžių ciklas.

2017 m. pavasarį ir vasarą būrys Viekšnių gimnazijos moksleivių sėmėsi naujos patirties ir gilino vokiečių kalbos žinias įvairiuose projektuose Vokietijoje. Jie dalinsis su kitais mintimis apie savo sėkmę ir vokiečių kalbos galimybes.

Spalio 16 d. 13:00–14:00

Renginys skirtas mokiniams, kurie dar nesimoko vokiečių kalbos, tačiau stovi ant kalbos pasirinkimo slenksčio. Per valandą jie turės galimybę pajusti vokiečių kalbos skambesį, galės palyginti ją su anglų kalba ir rasti panašumų, galės klausti ir sulauks atsakymo į visus rūpimus klausimus.

Spalio 16–20 d. Vokiškos kilmės žodžiai lietuvių kalboje.

Visą savaitę mokiniai rinks vokiškos kilmės žodžius, kuriuos jie patys, jų artimieji ir draugai vartoja kasdienėje gimtojoje kalboje. Žodžiai bus pristatomi mokyklos fojė, o vėliau– vokiečių kalbos kabinete.

16.10.2017 - 20.10.2017


Šiauliai, Šiaulių Didždvario gimnazija


„Ö kaip vokiškai?“ savaitė

Visą savaitę vyks renginiai vokiečių kalbai populiarinti.

Į pamokas ir iš pamokų kvies vokiškos dainos. Organizuosime viktoriną gimnazistams ir mokytojams. Erasmus+ savanoris Paul Müller iš Austrijos pristatys vokiškai kalbančias šalis. Gimnazistai ves vokiečių kalbos pamokėles pradinių klasių mokiniams. Vyks iliustruotų žodžių ir posakių paroda, aktyvios pertraukos.

16.10.2017


Radviliškio raj., Baisogalos gimnazija


Vokiečių kalbos diena

Pertraukų metu mokiniai susipažins, kaip sveikinasi vokiečiai, turės galimybę išmokti vokiškų žodžių, frazių. Bibliotekoje klausysis ir išmoks vokiškų dainų, žaidimų, skaičiuočių. Klausydamiesi pavaduotojos Aušros Krugelienės įspūdžių iš kelionės į Vokietiją praplės akiratį apie Vokietiją, sužinos apie vokiečių ir lietuvių panašumus ir skirtumus.

Akciją rengs vokiečių kalbos besimokantys 7–8 kl. ir I–II gimnazijos klasių mokiniai.

16.10.2017


Tauragės raj., Tauragės Suaugusiųjų mokymo centras


Mit Deutsch ins Leben

Atvira pamoka centro bendruomenei: jos dalyviai atsakinės į viktorinos klausimus apie Vokietiją ir kitas vokiškai kalbančias šalis, spręs kryžiažodžius, skaitys vokiečių poetų eilėraščius, klausysis vokiškų dainų.

16.10.2017

15:00–16:00
Šiauliai, Lopšelis-darželis „Ežerėlis“


Vokiškų raidžių šventė

„Hans Hase“ projekte dalyvaujantys vaikai kartu su mokytoja nueis į jaunesniąją darželio grupę, prisistatys, pakalbins vokiškai, supažindins su Vokietijos vėliava. Po to vaikai darys bendrą darbą: ant didelio lapo pieš savo projekto personažą zuikutį ir klijuos nuspalvintas vokiškas raides.

16.10.2017 - 20.10.2017


Vilnius, Simono Stanevičiaus progimnazija


Filmukų kūrimas: kas yra Vilniuje vokiška

8-tų klasių mokiniai filmuoja įvairias Vilniaus vietas, susijusias su Vokietija ir vokiečių kalba. Tai ir parduotuvės, automobilių salonai, knygynai, universitetas, vaistinės, Vokiečių gatvė ir kita. Filmukai bus rodomi mokiniams per pertraukas, 5-tų klasių mokiniams per klasių valandėles.

16.10.2017 - 20.10.2017


Kaunas, Kauno jėzuitų gimnazija


Vokiečių kalbos dienos

Spalio 16 d. 8.00–8.45 val. Moksleivės informacinis pranešimas „Mainų metai Štutgarto Ferdinando Poršė gimnazijoje“

10 klasės mokinė Vytautė Varneckaitė vienerius metus mokėsi Vokietijos gimnazijoje. Čia ji ne tik patobulino vokiečių kalbos žinias, bet ir ir praplėtė akiratį bei tarpkultūrines kompetencijas. Apie naujas patirtis ir iššūkius ji pasakos gimnazijos devintų klasių mokiniams, kurie galbūt taip pat norės pretenduoti į Vokietijos gimnazijos siūlomą programą.

Spalio 19 d. 15.00–16.45 val. Konkursas „Deutsch für Neugierige und Kreative“

Šio tradicinio konkurso tikslas – komandinio darbo dvasia, kūrybiškumo ugdymas, kalbos ir krašto pažinimo žinių praturtinimas ir, žinoma, džiaugsmas bei gera nuotaika. Konkurse varžysis 5–7 klasių komandos ir jų kapitonai. Jie pristatys namuose sukurtą filmuką duota tema ir atliks kūrybines bei kalbos (krašto) pažinimo užduotis.

WörterBurg

5 ir 6 klasių mokiniai statys didžiulę pilį, ne iš akmenų, ne iš plytų, o iš labai neįprastos statybinės medžiagos – vokiškų žodžių. Kiekvienas mokinukas galės sudalyvauti statybose, plytoje užrašydamas vokišką žodį. Tikimės, kad mūsų pilis bus pati vokiškiausia.

16.10.2017 - 22.10.2017


Kaunas, UAB „Gloria lingua“


Kaunas ir Vokietija. Netikėti ir mažai žinomi faktai.

Spalio 2–22 dienomis Facebooko lankytojams bus užduodami klausimai apie vokiečius Kaune. Prie klausimo bus pateikti keli atsakymo variantai. Atspėti, prieš tai nepasidomėjus plačiau, bus ne taip paprasta. Klausimai turėtų skatinti lankytojus domėtis vokiečių ir Vokietijos istorija Lietuvoje.

16.10.2017 - 20.10.2017


Kaunas, Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazija


„Ö kaip vokiškai?“ savaitė

Bendri renginiai su moksleiviais, atvykstančiais iš Vokietijos Lemgo apskrities.

16.10.2017 - 20.10.2017


Kaunas, V. Kuprevičiaus progimnazija


„Ö kaip vokiškai?“ savaitė

Bendri renginiai su moksleiviais, atvykstančiais iš Vokietijos Lemgo apskrities.

16.10.2017 - 20.10.2017


Ukmergės raj., Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla


Pažvelkime į vokiečių kalbą per dainas

Jau rugsėjo mėnesį mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos, kartu su vokiečių kalbos, muzikos ir IT mokytojomis mokosi populiarių vokiečių dainų. Renginio metu mokiniai kartu su mokytojomis pertraukų ir pamokų metu mokys kitus mokinius dainuoti daineles vokiškai. Bus pateiktas tekstų vertimas į lietuvių kalbą. Renginys pasibaigs karaoke.

16.10.2017 - 23.10.2017


Šiauliai, Juliaus Janonio gimnazija


Vokiečių kalbos savaitė

Spalio 16 d. Integruota vokiečių kalbos ir istorijos pamoka „Kur slepiasi istorija J. Janonio gimnazijoje“ parodos atidarymas.

Spalio 17 d. Draugystės apyrankių pynimas.

Spalio 19 d. Marcipaninės arbatos degustacija. Uwe Kaa koncertas.

Spalio 23 d. 18.00 val. spektaklis „Ponas Puntila ir jo tarnas Matis“ (J. Janonio gimnazijos aktų salė).

16.10.2017 - 23.10.2017


Šiauliai, Simono Daukanto gimnazija


Teatras vokiečių kalbos pamokoje

Integruotos veiklos su teatru, spektaklio kūrimas, pasirodymas, teatro lankymas.

16.10.2017 - 20.10.2017


Marijampolė, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija


Domiuosi vokiečių kalba

Ib, Ic ir IId klasių kapitonai prieš 2 savaites išsitrauks užduotis apie vokiškai kalbančias šalis. Kūrybiškiausiai pristatyta šalis taps nugalėtoja ir visa komanda bus apdovanota.

16.10.2017


Vilnius, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija


Pasidžiaukime kartu

Renginyje dalyvauja Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija ir Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija. Renginį organizuoja Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Valda Liutkevičienė ir Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Anželika Zujeva.

Renginio metu abiejų mokyklų moksleiviai susipažins, pabendraus ir turiningai praleis laiką kartu linksmai žaisdami, dainuodami, dalyvaudami viktorinoje, atlikdami smagias užduotis apie vokiečių kalbą.

16.10.2017 - 20.10.2017


Pagėgiai, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija


Deutsch macht Spaß

Vokiečių kalbos savaitę vyks renginiai, skatinantys mokinius domėtis vokiečių kalba, Vokietijos kultūra ir istorija bei čia gyvenančių žmonių papročiais ir tradicijomis.

Mokiniai dalyvaus integruotose pamokose, „Protų mūšyje“, ieškos vokiškų patarlių atitikmenų lietuvių kalboje, susitiks bei bendraus su Pagėgių krašte gyvenančiais vokiečiais, dalyvaus vertimų bei raštingiausio mokinio konkurse, žiūrės vokiškus filmus.

Mokiniai, dalyvaujantys mokinių mainų programoje su Bad Iburgo gimnazija, pristatys savo viešnagės įspūdžius mokyklos bendruomenei.

16.10.2017 - 20.10.2017


Biržų raj., Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla


Herzlich Willkommen!

Visą savaitę mokykloje per pertraukas skambės vokiška muzika, per pamokas žaisime, kalbėsime apie vokiškai kalbančias šalis, vyresnieji mokiniai pristatys kalbą mažesniems, su vaikais piešime, dainuosime, varžysimės viktorinoje.

16.10.2017 - 20.10.2017


Biržų raj., Biržų „Saulės“ gimnazija


Vokiškos dainos

Kalbėsime, pristatinėsime atlikėjus iš vokiškai kalbančių šalių ir dainuojančių vokiškai. Rinksime geriausią jaunimo vokiečių grupę ir dainą. Pabaigoje vyks muzikinis protų mūšis.

16.10.2017 - 20.10.2017


Biržų raj., Biržų „Aušros“ pagrindinė mokykla


Deutsch macht Spaß!

Žaisime, piešime gražiausius vokiškus žodžius, juos iškabinsime mokyklos koridoriuose, dainuosime daineles, žiūrėsime filmukus.

16.10.2017 - 19.10.2017


Klaipėda, Klaipėdos „Versmės“ progimnazija


„Ö kaip vokiškai?“ savaitė

Integruota vokiečių kalbos, lietuvių kalbos ir kūno kultūros pamoka. Vokiški ir lietuviški žodžiai bei frazės ant kabinetų durų. „Blitz“ klausimai pertraukų metu. Septintų klasių mokinių pamokos pradinukams.

16.10.2017 - 20.10.2017


Visaginas, Visagino Draugystės progimnazija


Vokiečių kalbos dienos

10 16 Paveikslėlių „Mein liebstes deutsches Wort“ paroda.

10 17 Žaidimai vokiečių kalba pradinių klasių mokiniams.

10 18 Integruota chemijos ir vokiečių kalbos pamoka „Chemijos indai“ 8 klasės mokiniams.

10 19 Vokiečių kalbos konkursas 5–6 klasių mokiniams.

10 20 Integruota karjeros ugdymo ir vokiečių kalbos pamoka „Vertėjo profesija“ 7 klasių mokiniams.

16.10.2017 - 20.10.2017


Kaunas, Kauno apskrities viešoji biblioteka


Vokiečių kalbos dienos

Muzikinė pažintis „Reginti muzika“

Spalio 19 d. 15.30 val.

Renginio vieta: Lietuvos aklųjų biblioteka, Kauno filialas (Savanorių pr. 204A)

Didžiuosius vokiečių kompozitorius J. S. Bachą, G. F. Hendelį ir L. van Bethoveną pristato muzikologė Dainora Merčaitytė (VDU Muzikos akademija). Informaciją papildo muzikiniai įrašai iš bibliotekos fonotekos. Akcentuojamas muzikos emocinis vaidmuo ir poveikis. Bendravimas su auditorija, komentarai – ką ji jaučia, įsivaizduoja, girdi, mąsto. Auditorija – silpnaregiai, aklieji ir regintieji, kuriems renginio metu tamsia juosta užrišamos akys. Tikslas – geriau suprasti regėjimo negalią turinčiuos žmones, galbūt kitaip išgirsti muziką ir, žinoma, pristatyti žymius vokiečių kompozitorius, susipažinti su jų kūryba.

Vokiškų diskusijų klubas kviečia naujus narius!

Spalio 18–19 d. 12.00–16.30 val.

Renginio vieta: Kauno apskrities viešoji biblioteka, Radastų g. 2, IV a., 404 kamb.

Vokiškų diskusijų klubas veikia nuo 1996 m. Vokiškų leidinių ir Šveicariškų leidinių bibliotekose. Tai puiki galimybė prisiminti ir pagilinti vokiečių kalbos žinias, lavintis, kaupti naują patirtį ir turiningai leisti laisvalaikį! Jei norite prisidėti prie mūsų, registruokitės el. paštu info-de.kaunas@kvb.lt, skambinkite tel. (8 37) 32 42 29 arba užeikite į 404 kamb. Laukiame naujų narių ir įdomių pasiūlymų!

Rytmetys vaikams „Vokiečių pasakos pirštukais“

Spalio 18 d. 10.00− 11.00 val.

Renginio vieta: Kauno apskrities viešoji biblioteka, Vaikų literatūros skyrius, Lydos g. 2, Kaunas

Skaitysime vokiečių pasakas ir jas vaidinsime su pirštukinėmis

„Meno laiptai / Kunsttreppe“

Spalio 16− 20 d.

Renginio vieta: Kauno apskrities viešoji biblioteka, Meno leidinių skaitykla, Radastų g. 2, 406 kamb., Kaunas

Bibliotekos laiptų pakopos bus išrašytos vokiškais meno terminais su juos aiškinančiais paveikslėliais. Šiais meno laiptais skaitytojai galės atkeliauti į Meno leidinių skaityklą, kur veiks vokiškų architektūros, interjero, vaizduojamojo meno žurnalų paroda.

16.10.2017 - 20.10.2017


Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija


„Ö kaip vokiškai?“ dienos

Vokiškų pasakų vertimas ir iliustracija. Mokiniai vers ir iliustruos pasakas, dirbs individualiai ir grupėse, vyks darbų paroda.

16.10.2017 - 20.10.2017


Vilnius, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija


Deutsch in Vilnius

3−4 klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos, domėsis, kiek vokiečių kalbos galima rasti Vilniuje, fotografuos vokiečių kalbos ženklus mieste (tekstus, pavadinimus, reklamą) ir surengs nuotraukų parodą mokykloje. Taip pat vyks mokinių diskusija „Deutsch und ich“.

16.10.2017 - 20.10.2017


Panevėžys, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka


Deutsche Woche in unserer Bibliothek

Spalio 16−17 d. 17.00− 18.00 val. Menų skaitykloje vokiečių poezijos ir muzikos valandos.

Spalio 16−20 d. edukaciniai užsiėmimai 3−5 klasių moksleiviams „Erste Bekanntschaft mit Deutschland“. Svarbiausios žinios apie Vokietiją, jos žmones, papročius ir tradicijas, skambės įgarsintos vokiečių kalba pasakos bei vaikų dainos.

Spalio 18 d. Vaikų literatūros skyriuje konkursas mokiniams „Ö kaip vokiškai?“ su užduotimis apie Vokietijos istoriją ir dabartį, vokiečių kalbą.

16.10.2017 - 20.10.2017


Širvintų raj., Viešoji įstaiga Širvintų vaikų dienos centras


Susitikimas su svečiais iš Hamelno miesto. Vokiškų dainelių vakaras

Jau nuo rugsėjo mėnesio Širvintų vaikų dienos centro vaikai intensyviai mokosi dainuoti vokiškai. Vaikai mokosi dainelių žodžius, kartu repetuoja. Vaikai mokosi vokiečių kalbos pradmenų ir dainelių žodžių. Daineles ruošiamasi pristatyti gruodžio mėn susitikime su svečiais iš Vokietijos. Svečiai vaikams pažadėjo pristatyti savo tautos istoriją, papročių. Vaikai pasidalins savo žiniomis apie Vokietiją (video legenda apie Žiurkių gaudytoją, įspūdžiai iš kelionės Vokietijoje, dienos centro dvidešimtmečio spektaklio video peržiūra, kuris buvo pripintas vienu geriausių dienos centro projektų). Tikimės, kad mokydamiesi naują kalbą vaikai galės plačiau pažinti Vokietijos žmonių gyvenimą, papročius, o užaugę užmegzti naujų ryšių.

16.10.2017

8:00–14:35
Vilnius, Vilniaus Fabijoniškių mokykla


Plakato „Kelionės po vokiškai kalbančias šalis“ kūrimas

5−10 klasių mokiniai pamokų metu pagal pateiktus reikalavimus rengs plakatus apie savo, savo šeimos keliones po Vokietiją, Austriją, Šveicariją. Plakate mokiniai trumpai aprašys kelionės įspūdžius ir įklijuos nuotraukas. Kiekviena klasė parengs po plakatą.

16.10.2017 - 20.10.2017


Šiauliai, Šiaulių Medelyno progimnazija


Deutsch ist super und nicht schwer!

Mokyklos fojė papuošime vokiška simbolika.

Skambutis į pamokas kvies vokiška dainele. Pradinių klasių mokiniai iliustruos jiems gražiausią išmoktą vokišką žodį ir surengs gražiausių piešinių parodą.

7 klasės mokiniai surengs linksmą vokiečių kalbos pamoką mokytojams.

8 klasės mokiniai apsilankys 5 klasių valandėlėse ir papasakos apie vokiečių kalbą: kodėl verta ją mokytis ir pasidalins savo patirtimi kaip jie mokosi vokiečių kalbos.

Spalio 19 dieną 6–8 klasių mokiniai dalyvaus Uwe Kaa koncerte.

16.10.2017 - 20.10.2017


Utenos raj., Utenos Aukštakalnio progimnazija


Stendas-plakatas „Mūsų vokiškų žodžių kolekcija“

Norintys dalyvauti akcijoje 6–8 klasių mokiniai kurs mažus plakatėlius su jiems svarbiais, įdomiais, lengviausiai suprantamais, bendravimui reikalingiausiais ir pan. žodžiais. Jų darbai bus suklijuoti į vieną stendą – „Vokiškų žodžių kolekciją“, eksponuojamą bendroje mokyklos erdvėje, siekiant ir kitus vaikus sudominti vokiečių kalba.

16.10.2017 - 20.10.2017


Vilnius, Vilniaus Užupio Gimnazija


WELTMEISTERLICH GESPIELT

Was verbindet ein Akkordeon, Fußball und deutsche Bücher?

Schüler des Užupis-Gymnasiums Vilnius verfilmen die Torszenen des Weltmeisterschaftsfinales 2014, kramen in ihrem „Deutschen Bücherschrank“ und geben ihre persönlichen Buchempfehlungen ab.

Dazu erklingt Akkordeonmusik – natürlich auf einem Instrument der Marke „Weltmeister“.

Zum Abschluss der Woche haben sich dann alle noch einen Filmabend mit „Fack ju Göthe“ verdient.

16.10.2017 - 20.10.2017


Kelmės raj., Jono Graičiūno gimnazija


Warum Deutsch?

Plakatų „Kodėl verta mokytis vokiečių kalbos“ ruošimas ir pristatymas; vertimų konkursas; stendas „Vokiškas gaminių ženklas Lietuvoje“.

16.10.2017 - 20.10.2017


Kelmės raj., Kelmės „Kražantės“ progimnazija


Pažinkime Vokietiją

Vyks įvairūs renginiai, mokiniams bus pristatomi kelionės po Vokietiją įspūdžiai, vyks 7–8 klasių mokinių konferencija.

16.10.2017 - 20.10.2017


Panevėžys, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija


Kennst du Deutschland?

Mokiniai mokysis vokiškų dainelių, žaidimų, greitakalbių, dalyvaus konkurse „Kennst du Deutschland?“, darys kūrybinius darbus/plakatus apie Vokietiją ir juos pristatys. Darbai bus demonstruojami mokyklos erdvėse.

16.10.2017 - 20.10.2017


Jonavos raj., Jonavos Justino Vareikio progimnazija


„Ö kaip vokiškai?“ savaitė

2–4 klasių moksleiviams vyks viktorina-ralis „Ką žinai apie Vokietiją ir vokiečių kalbą?“, kurios metu bėgiodami po mokyklą ir įvairiuose jos kampeliuose ieškodami pagalbos, atliksime 16 užduočių (tiek, kiek Vokietijoje federacinių žemių).

5–7 klasių mokiniams bus rengiami proto mūšiai apie vokiečių kalbą ir vokiškai kalbančias šalis.

Renginius organizuoti ir vesti padės 8 klasių moksleiviai.

16.10.2017 - 20.10.2017


Panevėžys, Panevėžio Vyturio progimnazija


Eine Reise durch Deutschland

Mokiniai mokysis vokiškų dainelių, žaidimų, dalyvaus konkurse „Kennst du Deutschland?“, darys kūrybinius darbus „Eine Reise durch Deutschland“, juos pristatys. Darbai bus demonstruojami mokyklos erdvėse.

16.10.2017 - 20.10.2017


Marijampolė, Marijampolės Sūduvos gimnazija


Deutsch? – Warum nicht!

Vyks tekstų ir eilėraščių vertimo konkursą (vokiečių–lietuvių) II–IV klasių mokiniams, viktoriną „Ar gerai pažįsti vokiškai kalbančias šalis ir jų kultūrą?“ bendruomenės nariams.

I klasių mokiniai vaidins vokiškai „Bremeno muzikantus“.

I–II klasių mokiniai iliustruos W.Haufo pasakas, o III–IV klasių organizuos parodą „Reformacijai – 500“.

Pertraukų metu visi norintieji galės pasimokyti pagrindinių vokiškų frazių, prisiminti dar mokykloje išmoktus eilėraščius ar dainas vokiečių kalba.

16.10.2017 - 20.10.2017

15:00–17:00
Telšių raj., VšĮ „Mažieji kūrėjai“


Popietė „Kuriame vokiškai“

Renginio vieta: Telšių „Germanto“ pagrindinė mokykla (aktų salė), Kalno g. 20, Telšiai.

Visą savaitę popietės metu vaikučiai su vadove kurs eilėraščius, dainas, pasakas ir šokius vokiečių kalba.

16.10.2017 - 18.10.2017


Vilnius, Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla


Deutsch mit Spaß

Vokiečių kalbos besimokantys moksleiviai susipažins su žodžiais, kurie atkeliavo į jų gimtąją kalbą iš vokiečių kalbos, iliustruos vokiškus posakius, vyks viktorina.

16.10.2017 - 20.10.2017


Vilnius, Vilniaus Petro Vileišio progimnazija


Ich lerne Deutsch...

Veiks plakatų paroda „Warum lerne ich Deutsch?“, projektas „Deutsch in meiner Familie“ (7–8 kl.), 8-tokai žais vokiečių liaudies žaidimus su 1– 3 klasių mokiniais, vyks konkursas „Der Zungenbrecher“ (5–6 kl.), sukursime filmą „Deutsch am Petras-Vileisis Progymnasium“.

16.10.2017 - 20.10.2017


Anykščių raj., Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla


Deutsch? Witzig

Įvairūs renginiai klasėse.

16.10.2017 - 20.10.2017


Vilnius, Vilniaus Gabijos gimnazija


„Ö kaip vokiškai?“ savaitė

Vokiečių kalbos dienų metu po visais užrašais ant durų atsiras specialūs užrašai su vertimu į vokiečių kalbą. Pertraukų metu gros vokiška muzika, bus parengtas stendas su informacija, kodėl verta mokytis vokiečių kalbos, veiks mokinių darbų paroda „Vielfalt der Briefmarken“. Mokiniai per simbolius pavaizduos Lietuvos ir vokiškai kalbančių šalių sąsajas.

16.10.2017 - 20.10.2017


Vilnius, Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija


„Ö kaip vokiškai?“ savaitė

Vokiečių kalbos dienų metu po visais užrašais ant durų atsiras specialūs užrašai su vertimu į vokiečių kalbą. Pertraukų metu gros vokiška muzika, bus parengtas stendas su informacija, kodėl verta mokytis vokiečių kalbos, veiks mokinių darbų paroda „Vielfalt der Briefmarken“. Mokiniai per simbolius pavaizduos Lietuvos ir vokiškai kalbančių šalių sąsajas.

16.10.2017 - 21.10.2017


Kaunas, Vytauto Didžiojo universitetas


„Ö kaip vokiškai?“ VDU

Moksleivių ir VDU studentų išvyka į vokiško kapitalo įmones (registracija į ekskursijas):

Spalio 17 d., 13.00 val., UAB „LIDL Lietuva“

Spalio 18 d., 14.00 val. UAB „Hegelmann Transporte“,

Spalio 20 d., 13.00 val. UAB „Delta Tours”

Poezijos, linksmų istorijų ir pagrindinių frazių skaitymai pertraukų tarp pamokų metu Kauno miesto, Kauno rajono mokykloms, bei VDU radijui.

2017-10-16 17.00–19.30 val. VDU Didžiosios salės fojė, I aukštas

Doc. dr. Rūtos Eidukevičienės paskaita „Vokietija Europoje – per stipri ar per silpna? Tęsinys po rinkimų“.

2017-10-17, 8.35–11.00 val. K. Donelaičio 52-422 „Erasmus“ studentų iš Vokietijos užsiėmimai VDU studentams ir moksleiviams „Pažink Vokietiją“

2017-10-19, 11.15–12.30 val. K. Donelaičio 52-322

Doc. dr. Vytenio Almonaičio paskaita „Rytų Prūsijos istorijos atspindžiai: kultūros paveldas buvusiose Ragainės ir Tilžės apskrityse“. Taip pat vyks knygos „Šiaurės Skalva. K. 2015“ aut. Almonaitis V., Almonaitienė J. trečiojo leidimo pristatymas. Pirmasis jos leidimas gavęs LR Švietimo ir mokslo ministerijos, o antrasis – Martyno Jankaus premiją.

2017-10-19, 15.45–17.30 val. V. Putvinskio 23-310

Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) informacinis renginys VDU studentams apie stipendijas studijoms bei moksliniams tiriamiesiems darbams. Pranešėjas Dr. Heiko F. Marten.

2017-10-21 11.00 val.

Ekskursija VDU ir Kauno bendruomenei „Vokiečių pėdsakais po senuosius Šančius“

Renginio organizatoriai: Užsienio kalbų institutas ir Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra.

16.10.2017 - 20.10.2017


Vilnius, UAB „Schüco Lietuva"


Atvirų durų diena įmonėje

Atvirų durų diena.

Dėl apsilankymo dienos susisiekti iš anksto, amiksys@schueco.lt

16.10.2017 - 20.10.2017


Kelmės raj., Kelmės „Aukuro" pagrindinė mokykla


Viskas apie Vokietiją

Dalyvauja 5–10 klasių mokiniai. 5-okai dirbs tema – vokiškos pasakos, 6 ir 7 klasės gamins Vokietijos žemėlapį (žemės, miestai, upės), 8–10 klasės rinks ir gamins žinomų firmų ženklus. Penktadienį darbai bus pristatomi mokyklos koridoriuose.

16.10.2017 - 20.10.2017


Kalvarija, Kalvarijos savivaldybės viešoji biblioteka


Hab Spaß, lerne Deutsch

Vyks integruota vokiečių kalbos pamoka, kurioje dalyvaus Kalvarijos gimnazijos moksleiviai.

16.10.2017 - 20.10.2017


Vilnius, Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla


„Ö kaip vokiškai?“ savaitė

Per Vokiečių kalbos dienas po visais užrašais ant durų atsiras specialūs užrašai su vertimu į vokiečių kalbą. Bus parengtas stendas su informacija, kodėl verta mokytis vokiečių kalbos, spalio 18 d. nuo 12.05 val. vyks renginys-viktorina 6 ir 7 klasėms „Ką žinote apie vokiškai kalbančias šalis?“.

16.10.2017 - 20.10.2017


Zarasų raj,, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija


Guten Tag, Deutschland!

Visą savaitę progimnazijos „vokietukai“ kvies bendruomenę pamatyti informacinį stendą apie Vokietiją, mokinių darbų ir vokiškų atvirukų parodas, dalyvauti viktorinoje, kartu kurti vokišką knygutę.

16.10.2017 - 30.10.2017


Vilnius, VšĮ Pamėginčius ir Vilniaus universitetas


Man lernt nie aus

2017 10 16–10 30 Vilniaus universiteto bibliotekoje (Universiteto g. 3) vyks Lietuvos ir Vokietijos moksleivių piešinių paroda „Kol gyveni, tol ir mokaisi. Man lernt nie aus“, iliustruojanti lietuviškas ir vokiškas patarles.

2017 10 20 Moksleiviai ir studentai dalyvaus viktorinoje-diskusijoje apie kultūrų panašumus ir skirtumus, kurie atsispindi lietuviškose ir vokiškose patarlėse.

Renginius padeda įgyvendinti DAAD.

16.10.2017 - 20.10.2017


Telšių raj., VšĮ Telšių apskrities verslo inkubatorius


Vokiečių kalbos savaitė lietuviškame versle

Verslo inkubatorius spalio 20 d. dalins vaisius su linkėjimais vokiečių kalba.

UAB „Kontėna“ pardavinės sausainius (vokiška atributika)

UAB „Virkonda“ aptarnaus kavinės klientus vokiečių kalba

UAB „Georaida“, UAB „Jobtop“, MB Urtnojus, Ž. Vėlyvės IĮ, UAB „Info XXL“, UAB „Sell grafika“, R. Pilibavičienės ĮĮ priiminės užsakymus ir bendraus su klientais vokiečių kalba.

16.10.2017 - 20.10.2017


Jonavos raj., Jonavos politechnikos mokykla


Vokietija ir aš

Nors mūsų mokykloje vokiečių kalbos mokosi nedaug mokinių, bet vokiečių kalba mums rūpi. Bibliotekoje bus paruošta knygų paroda apie Vokietiją, jos kultūrą, tradicinius patiekalus ir pan. Spalio 20 d. susirinksime į biblioteką pasidalinti savo įspūdžiais apie kelionę į Vokietiją. Tai suburs ir mokytojus ir mokinius bendrai popietei. Paskanausime vokiškos arbatos, atsinešime išsikeptą tradicinį vokišką pyragą.

16.10.2017 - 20.10.2017


Šilalės raj., Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“


DU + ICH = WIR

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė bus mokoma vokiečių kalbos. Vaikai gamins darbelius, pieš piešinius. Bus eksponuojama paroda.

Visoje darželio teritorijoje bus prikabinta daug plakatų su įvairiais vokiškais žodžiais, kuriuos galės mokytis visą savaitę ne tik vaikai, bet ir jų tėveliai.

Visą savaitę klausysimės vokiškos muzikos, žiūrėsime visiems vaikams gerai žinomas pasakas vokiečių kalba, daugiau sužinosime apie Vokietiją. Tikimės, kad taip vokiečių kalba mums taps dar artimesnė.

16.10.2017 - 20.10.2017


Kelmės raj., Kelmės raj. Pakražančio gimnazija


Deutsch und wir

Įvairios veiklos pristatančios Vokietiją ir vokiečių kalbą: vokiškų knygelių skaitymas mažiesiems, vokiška muzika gimnazijoje per pertraukas, 1G klasės mokinės įspūdžiai iš kelionės į Vokietiją su kitais rajono mokiniais.

16.10.2017 - 17.10.2017


Vilnius, Vilniaus „Žemynos“ gimnazija


Sag das mal auf Deutsch!

Gimnazijos moksleiviams (nesimokantiems vokiečių kalbos), darbuotojams ir svečiams įvairiose gimnazijos erdvėse bus rengiamos trumpos vokiečių kalbos pamokėlės, siekiant populiarinti vokiečių kalbą ir išsklaidyti mitus apie jos sunkumą.

16.10.2017 - 17.10.2017


Šiaulių raj., Šiaulių raj. Kairių pagrindinė mokykla


Spielend Deutsch lernen!

Žaidžiamas smagus, spalvotas stalo žaidimas, kuris yra didesnio formato ir sumontuotas „ant grindų“ klasėje. Užduotys, skatinančios įvairiais aspektais susipažinti su Vokietija, vokiečių kalba.

16.10.2017 - 20.10.2017


Šiauliai, Šiaulių „Romuvos“ progimnazija


Piešinių paroda „Der Flug des deutschen Wortes“

Integruotas vokiečių kalbos ir dailės renginys 6 klasių moksleiviams, besimokantiems vokiečių kaip II-osios užsienio kalbos. Moksleiviai per vokiečių kalbos pamokas rinks gražiausiai skambančius, labiausiai patinkančius vokiškus žodžius, o per dailės pamokas juos iliustruos drugelių sparnuose. Spalio 16–20 d. progimnazijos erdvėse bus surengta piešinių paroda ir aptarimas, išrinkti ir apdovanoti geriausieji.

16.10.2017 - 17.10.2017


Kaunas, LSMU gimnazija


Vokiečių kalbos viktorinos online „Wörterwurm“ ir „Besserwisser“

LSMUG mokiniai dalyvaus vokiečių kalbos žodžių ir krašto pažinimo viktorinose „online-quizlet“ žaidynėse: 7–8 kl. - „Wörterwurm“, I–IIg kl. – „Besserwisser“.

16.10.2017

15:00–16:30
Vilnius, Konrad-Adenauer-Stiftung / Konrado Adenauerio fondas Lietuvoje


Bedeutung der politischen Bildung in Deutschland und Europa

Ort der Veranstaltung: ISM University of Management and Economics, Arklių g. 18, Vilnius

Im Rahmen der „Tage der deutschen Sprache“ lädt die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) gemeinsam mit dem IPS Alumni Verein in Litauen zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung über die Arbeit politischer Stiftungen in Deutschland und Europa ein. Ebenso werden verschiedene Stipendienmöglichkeiten der Stiftung sowie das Internationale Parlaments Stipendium (IPS) des Deutschen Bundestages vorgestellt.

An der Diskussion nehmen der Leiter des KAS-Büro Belarus, Wolfgang Sender, Mitarbeiterinnen der Stiftung und Mitglieder des IPS Alumni Vereins in Litauen teil.

16.10.2017 - 25.10.2017


Kaunas, Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija


Reformacija laiko rate

Projekto tikslas: gimnazijoje organizuoti renginius, skirtus paminėti Reformacijos 500 metų sukaktį, drauge akcentuojant vokiečių kalbos vaidmenį Lietuvos švietime ir kultūroje.

Projekto uždaviniai: organizuoti pokalbius klasėse (Reformacija Europoje, judėjimo priežastys, paplitimas ir istorinė reikšmė), organizuoti gotikinio šrifto rašymo dirbtuves (spalio 13, 20 d.), organizuoti koliažų kūrimą ir eksponavimą bibliotekoje (spalio 16–25 d., Reformacijos bažnyčios Lietuvoje, 95 M. Liuterio tezės), organizuoti retų spaudinių parodą „Knyga-Biblija“ (spalio 16–18 d.).

16.10.2017 - 20.10.2017


Vilnius, Knygynas „Pegasas“


Vokiškų knygų savaitė

Kviečiame užsukti ir įsigyti vokiečių autorių knygų, joms taikoma nuolaida iki 30 %.

16.10.2017 - 20.10.2017


Rokiškio raj., Rokiškio raj. Pandėlio gimnazija


Werbung für Deutsch

Per vokiečių kalbos pamokas 6–10 klasėse kursime atributiką, reklamuojančią vokiečių kalbą, kultūrą, sportą, papročius. Atributika puošime gimnazijos biblioteką, koridorius, dovanosime gimnazijos darbuotojams bei svečiams. Bibliotekoje organizuosime 6 klasės mokiniams vokiškų pasakų rytmetį, paruošime Vokietijos, Šveicarijos ir Austrijos rašytojų knygų parodą.

16.10.2017 - 20.10.2017


Palanga, Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla


Wir lernen Deutsch kreativ

Mokiniai kurs mažus plakatus su jiems svarbiais, įdomiais, lengviausiai suprantamais, bendravimui reikalingiausiais žodžiais ir sakiniais, jų darbai bus eksponuojami bendroje mokyklos erdvėje, siekiant ir kitus vaikus sudominti vokiečių kalba. Taip pat žaisime, dainuosime daineles, žiūrėsime filmukus, bandysime juos patys kurti.

16.10.2017 - 20.10.2017


Palanga, Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla


Wir lernen Deutsch kreativ

Mokiniai kurs mažus plakatus su jiems svarbiais, įdomiais, lengviausiai suprantamais, bendravimui reikalingiausiais žodžiais ir sakiniais, jų darbai bus eksponuojami bendroje mokyklos erdvėje, siekiant ir kitus vaikus sudominti vokiečių kalba. Taip pat žaisime, dainuosime daineles, žiūrėsime filmukus, bandysime juos patys kurti.

16.10.2017 - 20.10.2017


Kretingos raj., Kretingos raj. Vydmantų gimnazija


Wir lernen Deutsch kreativ

Mokiniai kurs mažus plakatus su jiems svarbiais, įdomiais, lengviausiai suprantamais, bendravimui reikalingiausiais žodžiais ir sakiniais, jų darbai bus eksponuojami bendroje mokyklos erdvėje, siekiant ir kitus vaikus sudominti vokiečių kalba. Taip pat žaisime, dainuosime daineles, žiūrėsime filmukus, bandysime juos patys kurti.

17.10.2017


Marijampolė, Mokolų progimnazija


Tark žodį vokiškai

Pertraukų metu akciją rengs vokiškai besimokantys 6–8 klasių mokiniai: ryte pasitiks ateinančiuosiuosius, kalbins vokiškai, pristatys dvi vokiškas inscenizuotas daineles („Hab‘ne Tante in Maroko“ ir „Bist du heute einmal froh“), žais žaidimus.

17.10.2017 - 19.10.2017


Klaipėda, Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka


Pasakų rytmečiai bibliotekoje

2017-10-17 10.00–11.00 val. Hanso Kristiano Anderseno „Nauji karaliaus drabužiai“ („Des Kaisers neue Kleider“)

2017-10-18 11.00–12.00 val. Konstancos Šarpan „Kiti“ („Die Anderen“)

2017-10-19 11.00–12.00 val. H. K. Anderseno „Nauji karaliaus drabužiai“ („Des Kaisers neue Kleider“)

Japonų stalo teatro KAMISHIBAI metodas padės perteikti pasakas įdomiai, vaizdžiai ir tikrai nenuobodžiai. Į pasakos sekimo procesą įtrauks ir klausytojus.

Renginys skirtas 6–10 metų vaikams bei visiems, mėgstantiems pasakas ir vokiečių kalbą.

17.10.2017

14:00–17:00
Kaunas, UAB „Hausengel International“


Atvirų durų diena

Vokiečių kalba yra mūsų kasdieninė bendravimo priemonė, kuria mes bendraujame su kolegomis įvairiose Europos šalyse. Kviečiame atvykti į pirmą kartą organizuojamą atvirų durų dienos renginį, kurio metu plačiau pristatysime įmonės veiklą, galimybes dirbti Vokietijoje slaugos srityje, galėsite susipažinti su mūsų darbo specifika bei siūlomomis galimybėmis tobulinti slaugos įgūdžius bei vokiečių kalbos žinias. Kviečiame esamus ir potencialius partnerius bei besidominčius darbo galimybėmis.

17.10.2017 - 20.10.2017


Jurbarko raj., Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla


Kalba – kelias į draugystę

Renginys skirtas 5–10 klasių mokiniams: daiktai įgaus vokiškus pavadinimus, apsirengsime vokiškos vėliavos spalvomis, skaitysime pasakas ir eilėraščius, vyks viktorina.

17.10.2017 - 19.10.2017


Klaipėda, Klaipėdos Sendvario progimnazija


Vokiečių kalba smalsiesiems

Mokykloje veiks paroda, supažindinanti su Vokietija, vokiečių kalba, įvairenybėmis ir įdomybėmis bei paroda „Klaipėda senuosiuose vokiškuose atvirukuose“. 7 klasių mokiniai pradinėse klasėse pristatys Vokietiją, praves viktoriną.

17.10.2017

8:00–9:00
Vilnius, Vilniaus Maironio progimnazija


Liaudies išmintis vokiškose patarlėse

Vilniaus Maironio progimnazijos 6, 7 ir 8 klasių mokiniai iliustruos vokiškas patarles, jas išmoks ir darbus pristatys renginio dalyviams.

17.10.2017 - 20.10.2017


Marijampolė, Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla


Vokiečių kalbos dienos „Sage,singe und schreibe!“

Mokyklos bendruomenę ir visus, kas mokosi ar nori mokytis vokiečių kalbos, vėl kviesime į šventinius renginius Vokiečių kalbos dienose „Ö kaip vokiškai?".

Organizuosime plakatų (reklamuojančių vokiečių kalbą) ir vokiškų knygų bei jų iliustracijų parodą, vokiškų dainų popietę, tekstų (pagal amžiaus grupes) suvokimo ir vertimo konkursą (vokiečių-lietuvių), integruotas vokiečių kalbos-muzikos („Hören und singen"), vokiečių kalbos-geografijos („Prieš jus − Vokietija") pamokas.

Kiekvienam bendruomenės nariui suteiksime galimybę spalio 17−20 dienomis ištarti ir pajusti „Ja, ich kann!"

Sasnavos herbo simbolis − kiškis, todėl renginio logotipe − vokiškos kiškio ausys.

17.10.2017

18:30–19:45
Vilnius, Muzikos galerija


Habe Dank! Vokiškos romantinės muzikos vakaras

Šią programą specialiai Vokiečių kalbos dienų „Ö kaip vokiškai“ renginiams Lietuvoje pristato trys ryškios menininkės – sopranas Ernesta JUŠKAITĖ, pianistė Rūta MIKELAITYTĖ-KAŠUBIENĖ ir smuikininkė Inga GYLYTĖ. Vokiškai galima ne tik kalbėti, galima ir dainuoti. Daug nuostabios poezijos sukurta vokiečių kalba, o Vokietijos kompozitoriai jai suteikė naują gyvenimą muzikoje. Spalio 17-ąją kviečiame pasiklausyti puikios vokiškosios klasikos, skambės R. Schumanno, G. Mahlerio, R. Strausso dainos (Lieder) bei kamerinė muzika.

Ernesta Juškaitė, sopranas (Lietuva/Vokietija) – tarptautinių konkursų Vokietijoje laureatė, penkis kartus savo rankose laikiusi garbingus 1-osios vietos apdovanojimus.

Bilietus į koncertą galima įsigyti www.bilietai.lt arba renginio vietoje.

17.10.2017 - 18.10.2017


Panevėžys, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija


Deutsch. Warum nicht?

Renginys orientuotas į vokiečių kalbos populiarinimą gimnazijos bendruomenėje ir integruotas į gimnazijos 50-mečio renginių savaitę. Organizuosime vokiško sveikinimo gimnazijai konkursą ir dalyvausime protų mūšyje su Panevėžio 5-ąja gimnazija.

17.10.2017 - 20.10.2017


Klaipėda, Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla


-Ö kaip vokiškai? -Ö taip!

Mokiniai pasveikins mokyklos bendruomenę su vokiečių kalbos savaitės pradžia. Vyks integruotos vokiečių kalbos, matematikos, geografijos, informacinių technologijų pamokos. 5−8 klasių mokiniai dalyvaus viktorinoje „Ką žinai apie Vokietiją?“

17.10.2017

10:00–12:00
Jonavos raj., VĮ „Visapusiškas vaikų ir jaunimo lavinimo centras“, Jonava


Vokiškai, linksmai ir išradingai

Su 1–2,5 metų jaunaisiais mokiniais ir jų mamomis dainuosime įvairias pasisveikinimo ir atsisveikinimo, judesio dainas, miklinsime pirštelius pagal „Mit Fingerchen, mit Fingerchen“. Taip leisdami laiką pratinsime mažuosius nuo ankstyvo amžiaus girdėti vokiečių kalbą ir sieti šią kalbą su geromis emocijomis. Aptarsime, kaip sukurti vaikui patrauklią aplinką, kurioje jis galėtų priimti užsienio kalbą natūraliu būdu, susipažinsime su vaikams naudingomis internetinėmis svetainėmis vokiečių kalba.

17.10.2017 - 19.10.2017


Panevėžio raj., Raguvos gimnazija


Ką žinome apie Vokietiją?

Vokiečių kalbos savaitės metu mokiniai parengs ir pristatys koliažus apie įžymius Vokietijos žmones, organizuos viktoriną ir įvairias kūrybines užduotis kitos užsienio kalbos besimokantiems mokiniams.

17.10.2017 - 21.10.2017


Jurbarko raj., Jurbarko rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Baltraitiškės filialas


Sprechen Sie Deutsch?

Knygų paroda „Bibliotekoje skaitykite vokiečių kūrėjų šedevrus”

Vokiečių kalbos stotelės „Išmokime vokiškai”

Muzikinė valanda „Klausykime ir dainuokime vokiškai“

17.10.2017


Šiauliai, Šiaulių Gytarių progimnazija


Typisch Deutsch

Mokiniai ateis į mokyklą apsirengę Vokietijos vėliavos spalvomis, gamins ir pristatys mokyklos bendruomenei tradicinius vokiškus patiekalus. Skambučio muzika – vokiška.

17.10.2017


Jurbarko raj., Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija


Vokiečių kalbos diena

Mokiniai dalyvaus plakatų konkurse „Warum Deutsch“, domėsis dabartine Vokietijos jaunimo kalba, pertraukų metu skambės vokiškos dainos, vyks viktorina apie Vokietiją.

17.10.2017 - 19.10.2017


Anykščių raj., Anykščių Jono Biliūno gimnazija


„Ö kaip vokiškai“ dienos

Vokiečių kalbos besimokantys gimnazistai pristatys kalbą ir jos mokėjimo privalumus tiems, kurie dar nesimoko vokiečių kalbos, bus organizuojamos koliažų varžytuvės, veiks vokiška mugė, gimnazijoje skambės vokiška muzika.

17.10.2017 - 19.10.2017


Kauno raj., Garliavos Jonučių progimnazija


Typisch Deutsch?

Šią savaitę progimnazijoje bus organizuojamos veiklos, reprezentuojančios Vokietiją ir vokiečių kalbą: populiariausi muzikos kūriniai, viktorina, iliustracijos, degustacijos. Veiklas vykdys 6–8 klasių mokinių komanda.

17.10.2017

7:30–10:00
Šiauliai, Šiaulių Jovaro progimnazija


„Ö kaip vokiškai“ diena

Tą dieną visus, ateinančius į mokyklą, pasitiks tautiniais vokiškais drabužiais apsirengę mokiniai, kurie pasisveikins ir vokiškai kiekvienam palinkės geros dienos. Mokiniai aplankys ketvirtokų klases, supažindins vaikus ir mokytoją su pagrindine informacija apie Vokietiją, pamokys keleto vokiškų frazių. Mokykloje skambės vokiškas skambutis, per pertraukas gros vokiška muzika.

17.10.2017

08:00–13:00
Alytus, Alytaus šv. Benedikto gimnazija


Deutsch – warum nicht?

Sukursime stendą, kuriame informuosime apie vokiečių kalbos tradicijas gimnazijoje ir supažindinsime su ilgamečiu mainų projektu su Vokietijos Auricho miesto Ulricianum gimnazija.

Aplankysime pradinę mokyklą, diskutuosime apie vokiečių kalbos privalumus ir pažaisime populiariausius vokiškus žaidimus.

Į pamokas ir pertraukas kvies „vokiškas skambutis“.

17.10.2017 - 20.10.2017


Šiauliai, Šiaulių Ragainės progimnazija


„Ö kaip vokiškai?“ savaitė

Spalio 20 d. pertraukų metu bus klausomasi vokiškos muzikos. Keturias dienas dalykų kabinetų durys bus papuoštos vokiškais žodžiais.

17.10.2017 - 19.10.2017


Vilnius, VšĮ Vilniaus privati gimnazija


Atrask ir pažink Vokietiją!

Ikimokyklinukai ir pradinių klasių moksleiviai žais vokiškus žaidimus ir dainuos daineles;

5 klasių mokiniai iliustruos savo pirmąjį vokišką žodį;

6 klasių mokiniai kurs žaidimą „Bingo“, siūlys pasivaišinti pačių pagamintais saldumynais pagal vokiškus receptus ir kvies pakeliauti po gražiausius Vokietijos kampelius;

7 klasių mokiniai organizuos viktoriną gimnazijos bendruomenei „Aplink Vokietiją per 60 minučių“ ir kurs žaidimą „Die deutsche Welt“;

8 klasių mokiniai gamins lankstinuką apie Vokietijos įdomybes, vaišins vokiškomis salotomis, Berlyno spurgomis ir meduoliais, paruoš stendą „Brolių Grimų pasakos“ bei „Top 10 lankytinų vietų Vokietijoje“.

17.10.2017

12:05–13:45
Vilnius, Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija


Deutsch? Ja, natürlich!

Gimnazijos pirmokams, besimokantiems vokiečių kalbos kaip antrosios užsienio kalbos, bus pravestas protmūšis apie vokiškai kalbančias šalis. Jį paruoš vyresniųjų klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos, padedami vokiečių kalbos mokytojos.

3-ųjų gimnazijos klasių mokiniams bus pravesta integruota matematikos-vokiečių kalbos pamokas ir kartu pristatytas IDUKM projektas.

17.10.2017 - 18.10.2017


Kazlų Rūda, Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla


Mes mokomės vokiečių kalbą

5 klasių mokiniai iliustruos vokiečių rašytojų pasakas.

5−7 klasių mokiniai kartu su neformaliojo švietimo programos „Kraitė“ nariais gamins knygų skirtukus, apyrankes su vokiška simbolika.

8−9 klasių mokiniai ruoš skaidres apie vokiškai kalbančias šalis.

17.10.2017 - 19.10.2017


Kalvarija, Kalvarijos gimnazija


Deutsch, warum nicht?

Renginyje dalyvaus 5, 6, 7, 8, II klasių mokiniai. Per pamokas vyks viktorinos apie Vokietiją; bus sprendžiami kryžiažodžiai; mokomasi naujų žodžių, patarlių; per dailės pamokas mokiniai dalyvaus konkurse „Deutsch, warum nicht?“, pertraukų metu skambės vokiška muzika. Nugalėtojai bus apdovanoti.

17.10.2017

13:50–14:35
Kėdainiai, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija


Viktorina „Skaičių pinklėse“

Integruota (matematikos ir vokiečių kalbos) viktorina.

17.10.2017 - 18.10.2017


Marijampolė, Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija


Typisch deutsch?

Pirmąją renginio „Typisch deutsch?“ dieną gimnazijos fojė bus pakabinti dideli plakatai su užrašais „Deutschland (Vokietija)“, „Deutsch (vokiečių kalba)“. Kviesime visus išsakyti savo nuomones (užrašyti ar nupiešti), kokias asociacijas jiems kelia šie žodžiai.

Pertraukų metu skambės vokiška muzika.

Antrąją dieną vaizdine medžiaga „diskutuosime“, kas tiesa, o kas mitai, kalbant apie Vokietiją, jos žmones bei kalbą. Mokinius pakviesime dalyvauti viktorinose bei žaidimuose.

17.10.2017

12:55–14:35
Vilnius, Vilniaus Viršuliškių mokykla


Viktorina „Kelionė po Vokietiją“

6−8 klasių mokiniai žiūrės filmus apie Vokietijos įžymias vietas ir atsakys į pateiktus viktorinos klausimus.

17.10.2017

18:30–19:30
Vilnius, Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija


Ich kann!

Mokyklos bendruomenę ir visus, kas mokosi ar nori mokytis vokiečių kalbos, vėl kviesime į šventinius renginius Vokiečių kalbos dienose „Ö kaip vokiškai?“. Vokiečių kalbos kabinete veiks „Vokiečių kalbos stotelė“, kur mokiniai turės puikią galimybę išmokti vokiškų žodžių ir frazių, žaidimų, dainelių. Vyks viktorina apie Vokietiją. o teisingai atlikę įvairias užduotis galės laimėti puikių prizų.

17.10.2017

8:00–8:45
Vilnius, Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija


Deutschland. Land und Leute.

Mokyklos bendruomenę ir visus, kas mokosi ar nori mokytis vokiečių kalbos, vėl kviesime į šventinius renginius Vokiečių kalbos dienose „Ö kaip vokiškai?“. Vokiečių kalbos kabinete vyks viktorina „Deutschland. Land und Leute“. Mokiniai turės puikią galimybę išmokti vokiškai o teisingai atlikę įvairias užduotis galės laimėti puikių prizų.

17.10.2017

17:30–18:15
Vilnius, Vaikų meninė studija „Diemedis“


Popietė su Kiškiu Hansu ir jo draugais

Vaikų meninėje studijoje – pradinėje mokykloje „Diemedis“ Kiškis Hansas gyvena jau trečius metus. Šįmet, spalio 17 d. 17.30 val. jis kviečia visus priešmokyklinukus ir pradinukus bei jų tėvelius į linksmą susitikimą. Dainuosime, žaisime ir susipažinsime su Kiškio Hanso draugais. Kas jie tokie – sužinosite atvykę. Kviečiame į smagią pažintį su vokiečių kalba!

17.10.2017

12:00–12:45
Vilnius, Vilniaus Tuskulėnų gimnazija


Vokiečių kalbos diena

7–8 klasių mokiniai paruoš vaidinimus vokiečių kalba. Mokykloje vyks plakatų paroda „Vokietijos miestai“.

17.10.2017

10:35–11:00
Kaunas, VDU Atžalyno progimnazija


So ein schöner Tag mit Deutsch

Renginyje dalyvaus 5–8 klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kalbą. Penktokai eksponuos savo piešinius brolių Grimų pasakų motyvais, šeštokai ruošia koliažą „So ein schöner Tag mit Deutsch“, septintokai ryte prieš pamokas pasitiks mokyklos mokinius ir mokytojus, įteiks balionus su vokiškais žodžiais. Aštuntokai per pertrauką rodys trumpą filmą „Ein Tag mit Deutsch“ ir lėlių vaidinimą.

17.10.2017


Vilnius, Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada ir Vokietijos alumnų portalas


Liuteris ir Lietuva: kalba reformacijos kontekste/ Luther und Litauen: Sprache im Lichte der Reformation

Vokietijos ambasada ir Vokietijos alumnų portalas kviečia Lietuvos alumnus į renginį, skirtą Reformacijos 500-ųjų metų sukakčiai paminėti. Pranešimus vokiečių kalba skaitys:

• Prof. Dr. Karin Friedrich „Reformation in Litauen zwischen Deutschland und polnisch-litauischer Republik“

• Prof. Dr. Jolanta Gelumbeckaitė „Reformation und Entstehung der litauischen Schriftsprache“

Renginys uždaras. Registracija į renginį vyksta iki š. m. spalio 15 dienos. Registracijos forma (žr. puslapio apačioje ZUR VERANSTALTUNG ANMELDEN): http://www.alumniportal-deutschland.de/veranstaltung-luther-und-litauen

Renginio metu bus atidaryta Vokietijos Rytų Europos Kultūros forumo Potsdame paroda „Reformacija Rytų Europoje“ /„Reformation im östlichen Europa“. Paroda parengta lietuvių ir vokiečių kalbomis. Ji atvira visiems lankytojams iki spalio 31 dienos.

17.10.2017


Vilnius, Vilniaus licėjus


2017-ieji – Martyno Liuterio metai: 500 metų reformacijai. Beieškant pėdsakų.

Praėjo 500 metų nuo tada, kai Martynas Liuteris paskelbė 95 tezes, kurios pakeitė pasaulį. Martynui Liuteriui, vienuoliui, profesoriui ir reformatoriui skirsime popietę ir leisimės į įdomią kelionę po tolimuosius reformacijos laikus!

18.10.2017


Marijampolė, Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla


Tark žodį vokiškai

Pertraukų metu akciją rengs vokiškai besimokantys 6–8 klasių mokiniai: ryte pasitiks ateinančiuosiuosius, kalbins vokiškai, pristatys dvi vokiškas inscenizuotas daineles („Hab‘ne Tante in Maroko“ ir „Bist du heute einmal froh“), žais žaidimus.

18.10.2017

15:00–17:00
Šalčininkų raj., Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija


Žaidžiame ir mokomės vokiškai

Vokiečių kalbos bus mokomasi per žaidimus: dirbama grupėmis, dainuojama, žaidžiami įvairūs žaidimai.

18.10.2017

11:00–13:00
Jurbarko raj., Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka Raudonės filialas


„Ö kaip vokiškai?“ diena

Fotografijų paroda „Kelionė po Šveicariją“.

Vaikų pasirodymas vokiškai.

Mokytojos pasakojimas apie kelionę Šveicarijoje.

Susitikimas su svečiais, dirbančiais ir gyvenančiais Vokietijoje.

18.10.2017

11:00
Klaipėdos raj., Klaipėdos raj. sav. J. Lankučio viešoji biblioteka, Drevernos filialas


Mano pirmasis vokiškas žodis

Renginyje dalyvaus pradinių klasių mokiniai, kurie pirmą kartą susipažins su vokiečių kalba, kultūra, tradicijomis. Išmoks vokiškų šokių, dainų, žaidimų.

18.10.2017

10:55–12:00
Vilnius, Vilniaus „Ryto“ progimnazija


Guten Tag, Deutschland

6–7 klasių mokiniai susipažins, kaip sveikinasi vokiečiai skirtingose Vokietijos federacinėse žemėse, patys bandys sudėti Vokietijos žemėlapyje pasisveikinimų dėlionę, pieš plakatus su vokiškais pasisveikinimais, žais vokiškus žaidimus.

18.10.2017

15:00–17:00
Palanga, Lietuvos dailės muziejaus padalinys Palangos gintaro muziejus


Tiškevičių rūmai Palangoje – vokiečių architekto Franzo Schwechteno kūrinys

Palangos Tiškevičių rūmus suprojektavo vokiečių architektas Franzas Heinrichas Schwechtenas. Archyvuose atradus jo statybos brėžinių originalus, atsivėrė įdomi pastato sukūrimo istorija. Renovacijos metu šie dokumentai padėjo suprasti rūmų statybos genezę. Apie rūmų statybą ir Tiškevičių gyvenimo peripetijas pasakosime vokiečių kalba.

Gal savo žinias norės pagilinti gidai? Bet labiausiai laukiame tų, kurie kalba ir skaito vokiškai, bet retai turi galimybę išgirsti gyvą kalbą. Renginio pabaigoje dalyvių laukia „detektyvinis“ žaidimas.

18.10.2017 - 20.10.2017


Kauno raj., Karmėlavos Balio Buračo gimnazija


Bergisches Land. Meine Erfahrung.

Norėčiau pristatyti savo kelionių Vokietijoje patirtį: kaip susipažinau su įvairiomis puikiai tarpusavyje derančiomis kultūromis ir tradicijomis. Norėčiau pasidalinti savo patirtimi su gimnazijos mokiniais, kurie mokosi vokiečių kalbos.

18.10.2017

09:00–12:00
Kelmės raj., Kelmės kultūros centras


„Ö kaip vokiškai?“

Tai bendras Kelmės rajono mokyklų renginys, kurį pradėsime trumpa įžanga ir šiai dienai grupės SKAMP sukurtu himnu „Ja, ich kann“. Mokiniai bus suskirstyti po 8 į 6 grupeles, kurios vykdys įvairias kalbines veiklas stotelių metodu. Tai lyg kelionė per dalykų pamokas su vokiečių kalba. Planuojamos 6 pamokos: Sprachlabor, Musik, Sport, Theater ir kitos.

Dalyvaujančios Kelmės rajono mokyklos: Pakražančio gimnazija, J. Graičiūno gimnazija, „Aukuro“ pagrindinė mokykla, Kražantės progimnazija, Tytuvėnų gimnazija, Šaukėnų gimnazija, Vaiguvos pagrindinė mokykla, Užvenčio gimnazija

18.10.2017 - 21.10.2017


Marijampolė, Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras


Kodėl verta mokytis vokiečių kalbos?

30 priežasčių, kodėl turite aplankyti įspūdingąją Vokietiją

Viktorina „Die deutsche Sprache in Europa und in der Welt“

Susitikimas-diskusija su Suaugusiųjų mokymo centro mokiniais, studijavusiais ir dirbusiais vokiškai kalbančiose šalyse „Ką man davė vokiečių kalba?“

18.10.2017

8:30–10:30
Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, Centriniai rūmai (208 aud.)


Vokiškos poezijos rytmetys

Vyks poezijos konkursas, kuriame galės dalyvauti visi vokiečių kalbos besimokantys LEU studentai.

Konkurso programoje – dvi užduotys:

1) žymaus vokiečių poeto eilėraščio vertimas į lietuvių kalbą;

2) eilėraščio „vienuoliktuko“ kūrimas vokiečių kalba numatyta tema.

Konkurse dalyvaus komandos po du studentus. Tiek verčiant, tiek kuriant eiles bus galima naudotis žodynais. Atliktas užduotis vertins iš dėstytojų ir studentų sudaryta komisija. Už geriausią vertimą ir sukurtą eilėraštį numatytos trys prizinės vietos. Visi kiti dalyviai gaus paguodos prizus.

18.10.2017


Kelmės raj., Tytuvėnų gimnazija


Kennen wir Deutschland?

Du mokiniai vasarą buvo Vokietijoje, jie paruoš pateiktis ir pasidalins savo įspūdžiais su mažesnių klasių mokiniais vokiečių-lietuvių kalbomis, pateiks nedideles užduotis vokiečių kalba.

18.10.2017


Vilnius, UAB „Layher Baltic“


Vokietija Lietuvoje / Stotelių apipavidalinimas Salininkuose

Esame vokiško kapitalo įmonė, dirbame pagal vokišką verslo filosofiją. Matome tik didelius privalumus dirbant su šios šalies žmonėmis/verslininkais.

Spalio 18 d.
2–3 val. apsilankymas įmonėje, kurio metu bus pristatyta įmonės veikla, supažindinama su įmone ekskursijos metu, linksmos varžybos bei vokiški užkandžiai.

3 autobusų stotelių Salininkuose apipavidalinimas su vokiečių kalbos žodžiais bei šio projekto atributika. Dėl apipavidalinimo datos tartis su Viktor Voroncov, viktor.voroncov@layher.com

18.10.2017

9:00–9:45
Šiauliai, Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija


Susipažinkime

Šeštos klasės mokiniai dainele, vokišku pasisveikinimu ir vėliavėlėmis aplankys mokyklos priešmokyklinukų grupę, supažindins vaikus su vokišku pasisveikinimu, vėliava, kartu padainuos dainelę.

18.10.2017 - 20.10.2017


Kaunas, Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija


Mach mit!

Šią savaitę gimnazijoje bus organizuojamos veiklos, reprezentuojančios Vokietiją ir vokiečių kalbą: populiariausi muzikos kūriniai, viktorina, iliustracijos, degustacijos. Veiklas vykdys 8 klasių mokinių komanda.

18.10.2017 - 20.10.2017


Telšių raj., Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija


„Ö kaip vokiškai? O kaip angliškai?“

7 ir 8 klasių mokiniai, praėjusiais mokslo metais dalyvavę integruotose vokiečių ir anglų kalbų pamokose, organizuos 5 klasių mokiniams analogiškus užsiėmimus. Atlikdami užduotis, pateiktas penkių stotelių metodu (domino, kryžiažodžiai, surikiavimo ir kt. užduotis) mokiniai susipažins su germanų kalbomis, nagrinės ir fiksuos vokiškų ir angliškų žodžių panašumus ir skirtumus.

18.10.2017 - 20.10.2017


Skuodo raj., Skuodo Bartuvos progimnazija


Stationen „Deutsch“

Progimnazijos erdvės pasipuošia vokiškais žodžiais, vokiška atributika. 7–8 klasių mokiniai pristato Vokietiją ir vokiečių kalbą 4 klasių mokiniams. Vykdoma akcija „Aprangos kodas – Vokietijos vėliavos spalvos“. Pertraukų metu dainuojamos vokiškos dainos. Progimnazijos mokiniai dalyvauja stotelėse, kur susipažįsta su vokiškais skaičių, mėnesių, savaitės dienų, pomėgių pavadinimais. Vyksta loterija „Ką žinai apie Vokietiją?“. Dalyviai apdovanojami simboliniais prizais.

18.10.2017


Kalvarija, Nemunaičių pagrindinė mokykla


Nicht nur lernen, aber auch LEHREN!

6–7 klasėse vyks netradicinės vokiečių kalbos pamokos, kuriose paruošime vaizdinę medžiagą (plakatus su vokiškais žodžiais ir jų iliustracijomis), o per pertraukas tų žodelių pamokysime visus norinčius. Ne tik mokysimės, bet ir MOKYSIME!

18.10.2017


Vilnius, Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų institutas


„Ö kaip vokiškai?“ diena MRU: Deutsch mit Spaß

„Ö kaip vokiškai?“ dienos šūkis – „Deutsch mit Spaß“ – reiškia, kad mokytis vokiečių kalbos galima nuotaikingai ir nenuobodžiai. Studentų laukia daug įdomios veiklos tokiomis temomis: „Deutsche Redewendungen und Umgangssprache“; „Deutsche Musik“; „Berühmte deutsche Persönlichkeiten“; „Ratespiele“ ir kt.

Lerne Deutsch mit Spaß!

18.10.2017


Tauragės raj., Tauragės „Šaltinio“ progimnazija


Tauragės mokyklų rajoninis renginys „Susipažinkime: Vokietija“

Rajoniniame renginyje dalyvauja: Tauragės „Aušros“ progimnazija, „Šaltinio“ progimnazija, Jovarų pagrindinė mokykla, M. Mažvydo progimnazija.

Renginys skirtas 6–8 klasių mokiniams, kuriems vokiečių kalba – antroji užsienio kalba. Mokiniai susipažins su Vokietija, jos papročiais, kultūra, spręs kryžiažodžius, žais žaidimus, pieš plakatą.

18.10.2017 - 19.10.2017


Radviliškio raj., Radviliškio Vaižganto progimnazija


„Ö kaip vokiškai?“

Bus integruojami visi mokomieji dalykai, t. y. visi mokytojai pasisveikins ir atsisveikins su mokiniais vokiškai. Pagrindinių mokomųjų kabinetų durys bus papuoštos vokiškais žodžiais, susijusiais su mokomuoju dalyku.

18.10.2017


Vilnius, Lopšelis-darželis „Coliukė“


„Ö kaip vokiškai?“

Mėgstamiausia vaikų veikla – žaidimas! Šią dieną su Kiškiu Hansu bei vaikais žaisime su jų mylimiausiais žaislais. Žaidimo metu išmoksime naujų vokiškų dainelių bei žodelių.

18.10.2017

14:00–15:30
Šiauliai, „Romuvos“ gimnazija


Protų mūšis-orientavimosi varžybos „Deutsch-Detektiven“

Mokinių komandos varžysis, kuri daugiausiai žino apie Vokietijos ir kitų vokiškai kalbančių šalių geografiją, istoriją, vokiečių kalbą ir jos niuansus. Bus parengtas informacinis stendas apie su vokiečių kalba susijusias veiklas gimnazijoje, per atskiras pamokas mokiniams pasakojama apie vokiečių kalbos reikšmę šiuolaikiniame pasaulyje.

18.10.2017 - 19.10.2017


Šiaulių raj., Šiaulių rajono Voveriškių mokykla


„Ö kaip vokiškai?“ dienos

Vokiečių kalbos besimokantys mokiniai supažindins mokyklos mažuosius su vokiečių kalba. Paklausysime SKAMP sukurto himno „Ja, ich kann“. Žemėlapyje surasime Vokietiją, jos sostinę, susipažinsime su Vokietijos miestų pavadinimais, susidraugausime su skaičiais ir išmoksime vokiškai suskaičiuoti iki 10-ies skaičiuodami miestus.

18.10.2017

14:30–15:30
Šiauliai, Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija


Mini konferencija „Made in Germany“

Vokietijos produktų, prekių, virtuvės, miestų, asmenybių 2 min. trukmės pateikčių pristatymas.

18.10.2017 - 20.10.2017


Šilalės raj., Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija


Danke. Prima. Gut.

Gimnazijos fojė pasipuoš Vokietijos vėliavėlėmis, balionais, pertraukų metu skambės vokiškos dainos, 6–II g klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos, paruoš plakatus tema „Danke. Prima. Gut.“ ir iškabins gimnazijoje, pakvies 5 klasės mokinius į renginį-pamoką, pristatys, kodėl verta mokytis vokiečių kalbos, pamokys vokiškų žodžių, I g klasės mokinė padainuos vokišką dainą, pakvies bendram vokiškam žaidimui.

18.10.2017 - 20.10.2017


Mažeikių raj., Mažeikių Gabijos gimnazija


Ich spreche Deutsch. Sprichst Du auch?

Spalio 18 d. nuo ryto sveikinsime visus vokiškai, pertraukų metu skambės vokiška muzika. Paruošime stendus apie vokiečių kalbą, jos naudą šiuolaikiniame gyvenime, apie vokiškai kalbančias šalis.

Spalio 19 d. planuojame su mokiniais vykti į Uwe Kaa koncertą Šiauliuose. Mokykloje kuo daugiau užrašų padarysim vokiečių kalba, pvz., valgykloje, kabinetuose. Penktadienį kviesime visus norinčius mokinius ir mokytojus į vokiečių kalbos pamoką.

18.10.2017 - 20.10.2017


Ukmergės raj., Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla


„Ö kaip vokiškai?“ dienos

6 klasių mokiniai mokysis vokiškų dainų, paruoš stendinę medžiagą su vokiškais žodžiais ir frazėmis, kuri bus eksponuojama mokyklos erdvėse. 7–8 klasių mokiniai dalyvaus viktorinoje „Kennst du Deutschland?“.

18.10.2017

9.30–11:30
Vilnius, M. Mižigurskajos privati gimnazija


Wir malen „DEUTSCH“!

Organizuosime vokiškų pasakų iliustracijų ir plakatų (reklamuojančių vokiečių kalbą) parodą, skaitysime pasakas ir eilėraščius, vyks viktorina.

18.10.2017


Biržų raj., Biržų „Atžalyno“ pagrindinė mokykla


Žaiskime vokiškai

Mokiniai kurs žaidimus vokiškai. Pagal žinomų lietuviškų žaidimų šablonus rinks susijusias frazes, dėlios ir spręs neišsprendžiamus labirintus.

18.10.2017


Šiauliai, „Rasos“ progimnazija


Deutsch? Einfach!

Mokyklos fojė ant lentos moksleiviai pieš Vokietijos žemėlapį ir rašys žodžius, vyks integruotos pamokos.

18.10.2017 - 19.10.2017


Jurbarko raj., Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinė mokykla


Was ist in Jurbarkas deutsch?

Iliustruotas stendas apie Jurbarko draugystės ryšius su Vokietijos miestais. Pertraukų metu skamba vokiška muzika, himnas ,,Ja, ich kann“. Gimnazijos mokiniai kviečiami į popietę „Deutsche Kaffeezeit“. Išvyka į Jurbarko miesto viešosios bibliotekos „Ö kaip vokiškai?“ renginį.

18.10.2017


Anykščių raj., Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“


Ich spreche schon Deutsch!

Žaisime vokiškus žaidimus ir dainuosime daineles.

18.10.2017


Anykščių raj., Anykščių vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“


Ich spreche schon Deutsch!

Žaisime vokiškus žaidimus ir dainuosime daineles.

18.10.2017 - 31.10.2017


Vilnius, Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada


Reformacija Rytų Europoje / Reformation im östlichen Europa

Renginio vieta: Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Tai Vokietijos Rytų Europos Kulturos Forumo Potsdame parengta paroda vokiečių ir lietuvių kalbomis, išsamiai pristatanti svarbiausius Reformacijos faktus, jų reikšmę ir istorinį kontekstą.

18.10.2017 - 19.10.2017


Jonavos raj., Jonavos rajono Kulvos A. Kulviečio mokykla


Das alles ist Deutschland

5–7 klasių mokinių laukia įdomus žvilgsnis į Vokietijos kultūrą: susipažinsime su žymiausiais literatūros, istorijos veikėjais, mokslininkais, jų darbais ir atradimais. Pasitikrinsime, ar atpažįstame sėkmingiausius vokiečių pramonės ženklus Lietuvoje. Pasidomėsime, kur yra linksmiausios pramogos keliaujant su šeima.

18.10.2017 - 20.10.2017


Klaipėdos raj., „UNITED“ kalbų mokykla


Tage der deutschen Sprache in der Sprachschule UNITED

Renginys skirtas mažiesiems kalbos mylėtojams (1–6 klasių mokiniams). Patys mažiausieji „augindami“ žodžių medelį, išmoks naujų vokiškų žodžių, klausysis vokiškų dainelių, o vyresnieji mokiniai pabandys sudėti Vokietijos žemėlapį ir turės galimybę sudalyvauti viktorinoje apie Vokietiją ir vokiečių kalbą.

18.10.2017

12:00–15:00
Akmenės raj., Akmenės r. Akmenės gimnazija


Ką žinai apie Vokietiją bei Loschmidt skaičių?

Mokiniai klaus Akmenės mieste sutiktų praeivių apie Vokietiją ir Loschmidt skaičių. Vėliau darys suvestinę-diagramą ir parengs vaizdo įrašą apie šią apklausą. Tai bus vokiečių kalbos integracija su chemija, matematika bei informacinėmis technologijomis. Vėliau vyks darbų pristatymas bei aptarimas.

18.10.2017

10:00–15:00
Telšių raj., Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, grupė „Bitutės“


Bitutės smalsutės aplankė Vokietiją

Vaikučiai bus mokomi pasisveikinti mandagumo frazių vokiečių kalba, sužinos apie Vokietijos sostinę, mokysis piešti vokišką vėliavą, dėlios vokišką vėliavą iš rudens gėrybių ir sužinos daug kitų įvairių faktų apie Vokietiją.

18.10.2017

17:00–18:30
Jonavos raj., Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka


Diskusija-radijo laida „Jonavoje – kaip Vokietijoje?“

Numatoma diskusija su Jonavos gimnazijų mokytojais ir Kauno aukštųjų mokyklų dėstytojais apie vokiečių kultūrą, literatūrą ir gyvenimo būdą Jonavoje, Lietuvoje ir Vokietijoje. Diskusiją numatoma įrašyti, ir šios laidos pagrindu parengtą radijo reportažą transliuoti LRT Klasikos radijo programos laidoje „Ryto allegro“.

18.10.2017

13:00–15:35
Vilnius, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija


Hast du das gewusst?

Renginys skirtas žaismingai supažindinti mokinius su vokiečių kalba ir atskleisti jiems daug įdomių, o galbūt ir netikėtų faktų apie Vokietiją.

18.10.2017 - 20.10.2017


Vilnius, Vilniaus lietuvių namai


Ich lerne Deutsch

Vilniaus lietuvių namuose mokosi mokiniai iš daugiau kaip 30 šalių, tad gimnazijoje skamba ne viena užsienio kalba. Vokiečių kalba yra viena iš jų: vieniems ji – gimtoji, kitiems – užsienio. Mokiniai ieškos, sakys, rašys ir rinks jiems patį gražiausią vokišką žodį, kurį užrašys ant lapų prie raidžių „ICH LERNE DEUTSCH“ ir su visais žodžiais supažindins mokyklos bendruomenę.

18.10.2017 - 20.10.2017


Vilnius, Vilniaus Žirmūnų gimnazija


Studijos Vokietijoje

Spalio 18–20 d. vyks viktorinos „Ką žinau apie Vokietiją?“

Spalio 20 d. mokinių ekskursija vokiečių kalba po Vilniaus senamiestį.

18.10.2017


Klaipėdos raj., Thomo Manno kultūros centras


Žaiskime kartu su vokiečių kalba

Renginiu, paremtu žaidimo forma, siekiama sudominti ir paskatinti įvairių amžiaus grupių Neringos miesto gyventojus mokytis vokiečių kalbos. Žaisime kartu su Goethe's instituto Vilniuje praktikante Elena Kloppmann.

18.10.2017

18:00–20:00
Kaunas, Kauno Technologijos universiteto gimnazija


Kulturelles Deutschland

Deutschland ist nicht nur durch Erfindungen und das Wirtschaftswachstum sondern auch durch seine Musik und Literatur berühmt. So was Ähnliches könnte man vom KTU Gymnasium behaupten. Da lernen Schüler, die nicht nur technisch sondern auch musikalisch und literarisch begabt sind. Das Ziel unserer Veranstaltung ist, eine Gruppe von Menschen, denen die deutsche Sprache am Herzen liegt, für einen Tag zusammen zu bringen. Die Schüler von drei Schulen (KTU, Dobkeviciaus Progymnasium, J. Gruodžio Konservatorium) führen ein selbstvorbereitetes Programm auf.

18.10.2017

11:00–12:00
Vilnius, DAAD Informationszentrum (ISM)


Forschungs- und Stipendienmöglichkeiten in Deutschland. Eine Informationsveranstaltung

Interesse an einer Forschung in Deutschland? Auf der Suche nach Stipendien?

– Wir haben Information und Antworten.

Das DAAD Informationszentrum organisiert ein Seminar zu Forschungsmöglichkeiten in Deutschland sowie zu Stipendienangebot.

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen.

Arbeitssprachen: Deutsch/Englisch

Ort der Veranstaltung: ISM University of Management and Economics, Arkliu 18, Gebäude I, Raum 309

18.10.2017

15:00–17:00
Vilnius, Vilniaus universiteto Vokiečių filologijos katedra ir „Alumniportal Deutschland“


Vokiečių kalba ir Tu: 95 tezės

Renginys vyks VU K. Donelaičio auditorijoje nuo 15 iki 17 val.

Martyno Liuterio 95 tezės prieš 500 metų pažymėjo reformacijos pradžią. Šis posūkis Europos kultūriniame gyvenime buvo svarbus ir vokiečių kalbos raidai bei plėtrai.

Ką apie vokiečių kalbą galime pasakyti šiandien? Apie tai, ką ji kiekvienam iš mūsų reiškia, diskutuosime su rašytoju, eseistu ir vertėju Laurynu Katkumi, vokiečių kalbos mokytoja Kristina Sagaidak ir UAB „LIDL Lietuva“ atstovu Tomu Gutausku.

Ateikite ir raskite savo atsakymą.

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/events/1265045010268733/

18.10.2017

11:00–20:00
Vilnius, Alumniportal Deutschland


Agenda 2030: Vokietijos alumnai diskutuoja apie taiką ir saugumą

Vokietijos alumnų portalas „Alumniportal Deutschland“, bendradarbiaudamas su LR Seimu, Vokietijos alumnus ir visus besidominčiuosius kviečia į renginį “Agenda 2030: Vokietijos alumnai diskutuoja apie taiką ir saugumą“.

Renginys prasidės 11.00 val. ekskursija po Seimo rūmus, 13.00 val. numatytas susitikimas su Tarpparlamentinių ryšių grupės su Vokietijos Federacine Respublika pirmininku prof. Kęstučiu Masiuliu bei grupės nariais, 14.00 val. Vokietijos alumnai susitiks ir diskutuos su LR Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku p. Vytautu Baku.

Apie 15.00 val. planuojama renginio dalyvių išvyka į Ruklą, apsilankymas LR kariuomenės daliniuose ir susitikimas su Vokietijos kariais. Renginio kalbos – lietuvių, vokiečių. Registracija į renginį vyksta iki š. m. spalio 15 dienos. Registracijos forma (žr. puslapio apačioje ZUR VERANSTALTUNG ANMELDEN): http://www.alumniportal-deutschland.de/veranstaltung-litauen-agenda2030

19.10.2017

15:00
Šiauliai, Muzikos klubas „Havana“


Uwe Kaa. Muzikinis turnė

Dainininkas ir muzikantas Uwe Kaa (dainų kūrėjas, rapo ir reggae muzikos kūrėjas) regioninio muzikinio turnė metu pasirodys Šiaulių ir Vilniaus muzikos klubuose.

Uwe Kaa muzikuoja jau daugiau nei 20 metų. Virš 50 dainų, keturi albumai ir begalinis skaičius gyvų pasirodymų – nuo koncertų klubuose iki daugiatūkstantinių festivalių – pasiekia įvairių muzikinių žanrų ir skirtingų šalių muzikos gerbėjų širdis.

Pradėjęs nuo repo, vėliau išgarsėjęs kaip reggae muzikos kūrėjas, jis įrodo, kad muzika panaikina sienas tarp kultūrų. Uwes pasirodymai su protingais tekstais verčia klausytoją susimąstyti, muzika verčia kūną judėti, menininkas per koncertą nuolat bendrauja su publika. Jis suvokia muziką kaip bendravimo priemonę, kurią visi supranta, neproklausomai nuo kalbinių barjerų.

Į koncertus kviečiame ir pavienius muzikos gerbėjus, ir moksleivių grupes. Registracija grupėms būtina. Registracija vyksta Goethe´s instituto svetainėje www.goethe.de/lietuva rubrikoje „Renginių kalendorius“ pasirinkus renginį „Uwe Kaa“.

Organizatorius: Goethe's institutas Lietuvoje

19.10.2017

18:00
Kaunas, Nacionalinis Kauno dramos teatras


Spektaklis „Plėšikai“ (pagal F. von Schiller)

Pagal Šilerį apie Šilerį Q. Tarantino stiliumi…

„Plėšikai“ – tai pseudo trileris nedviprasmišku pavadinimu.

Rimti vyrukai juodais kostiumais. Jų žaislai – ginklai, nuolatinė palydovė – žavi blondinė, o rankose – paslaptingi lagaminėliai. Gyvenimas kupinas įtampos ir intrigų, nes iškreiptame gangsterių pasaulyje nėra vietos padorumui ir sąžinei…  Ir visa tai tik apsvaigusiai Šilerio vaizduotei pagerbti!

Spektaklio pagrindas – šiuolaikinio žmogaus ironiškas požiūris į viską, kas kažkada būdavo suheroinama, iškeliama virš kasdienybės, laikoma Dievo apsireiškimu ar likimu. Scenoje juokiamasi net iš paties teatro, iš jam rašytos pjesės, iš herojus vaidinančių aktorių… Tačiau ironiškoje atmosferoje iškyla dabartinio žmogaus baimės ir nemeilės šmėklos, kurios priverčia dekalogą skaityti visiškai kitaip: „Bijok savo artimo, kaip pats savęs“.

Ir visgi absurdiškas gyvenimo paveikslas pateikiamas kaip jaukus žaidimas-trileris. Režisierius XVIII a. F. Šilerio pjesę skaito jau šiandieninio žmogaus akimis, tad ir universalios dekaloginės vertybės primenamos be atgrasios didaktikos, tik koketiškai provokuojant žiūrovo sąmonę.

Kam skirtas spektaklis? Tam, kas dar netapo žmogumi, ar tapo jau nebe žmogumi.

19.10.2017

18:00
Klaipėda, Klaipėdos dramos teatras


Dramos teatro „Dittchenbühne” (Elmshorn, Vokietija) gastrolės

Den besoffenen Puntila nicht zu mögen fällt schwer. Der Großbauer feiert gern und hat eine übergeordnete Phantasie. Nüchtern ist Puntila hingegen unerträglich. Unberechenbar herrscht er über seine Tocher Eva und alle seine Angestellten, die er ausbeutet und demütigt. Spektaklis „Herr Puntila und sein Knecht Matti" nemokamas (vyks vokiečių kalba).

19.10.2017

10:00–12:00
Vilnius, Lopšelis-darželis „Lakštingala“


Vokiečių kalbos diena

Mes visi – priešmokyklinių grupių vaikai, besimokantys vokiečių kalbos su kiškiu Hansu – kartu su vokiečių kalbai prijaučiančia bendruomene ir studentais iš Vokietijos šoksime, žaisime, dainuosime.

19.10.2017 - 19.10.2017


Šiauliai, Šiaulių „Sandoros“ progimnazija


Ich liebe Deutsch

Mokyklos fojė bus papuošta Vokietijos vėliavėlėmis ir balionais. Per pertraukas skambės vokiškos dainos. Į kiekvieną tos dienos pamoką 5–8 klasių mokiniams bus integruota vokiečių kalba (mokytojai bent kelias frazes turės pasakyti vokiškai ir integruoti medžiagą apie Vokietiją į savo dėstomą dalyką). Vakare mokyklos salėje vyks vokiško filmo peržiūra ir diskusija.

19.10.2017


Jurbarko raj., Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka Tamošių filialas


Pašnekesiai

Vyks pašnekesiai apie vokiečių tradicijas ir maistą.

19.10.2017

12:30–14:30
Klaipėda, Simono Dacho namai


Bunt(d)es Deutschland

Organizatorius: Klaipėdos vokiečių bendrija.

Renginyje dalyvaus Klaipėdos miesto mokyklų, kuriose mokomasi vokiečių kalbos, 16 komandų (po 5 mokinius). Kiekviena komanda burtų keliu išsitrauks vienos Vokietijos federacinės žemės pavadinimą ir turės sugalvoti ir pavaizduoti (piešti, aprašyti, pavaidinti) penkis tą žemę apibūdinančius ar geriausiai žinomus simbolius ar faktus. Po to vyks darbų prezentacija. Numatytas dalyvių skaičius – 80 mokinių.

19.10.2017


Jonavos raj., Jonavos suaugusiųjų švietimo centras


Ich und Deutschland

Renginio metu Trečiojo amžiaus universiteto lankytojai dalinsis savo prisiminimais ir patirtimi keliaujant ir dirbant Vokietijoje, sudarys aplankytų vietovių žemėlapį, vaišinsis tradiciniais vokiškais patiekalais, klausysis vokiškų dainų.

19.10.2017

18:00–20:00
Šiaulių raj., Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla


Protų mūšis „Kaip gerai pažįstu Vokietiją?“

Protų mūšyje dalyvauja visa mokyklos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai ir mokinių tėvai. Renginį moderuoja 7 kl.mokiniai, vokiečių kalbos besimokantys antruosius metus.

19.10.2017

8:00–14:30
Kaunas, Kauno Kazio Griniaus progimnazija


Žodžiai vokiškai

6–8 klasių mokiniai ruoš mobilų žodyną. Renginio dieną mokyklos erdvėse bus eksponuojami mokinių darbai-žodynai, pristatantys žodžius vokiečių ir lietuvių kalbomis. Pertraukų metu vokiečių kalbą besimokantys mokiniai sveikinsis su visais ir kalbins visus vokiškai, skambės vokiškos dainos.

19.10.2017

17:30–20:00
Kaunas, Kauno technologijos universitetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas


Vokietija ir vokiečių kalba. Protų mūšis

Renginyje studentų grupės tarpusavyje varžysis atsakinėdamos į klausimus apie Vokietiją ir vokiečių kalbą. Klausimai bus užduodami ne tik iš istorijos, bet ir šių dienų aktualijų, net iš gramatikos ir literatūros. Tad pažiūrėsime, kam seksis geriausiai!

19.10.2017 - 20.10.2017


Vilnius, Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla


Vokiškas paradas

Mokyklos bendruomenei pasirodys visos vokiškai besimokančių moksleivių grupės su 2 min. programa: trumpais vaidinimais, dainelėmis, eilėraščiais, receptais.

Bus išleistas plakatas „Vokiečių kalba mokykloje“ su grupių nuotraukomis ir statistika.

Vyresniųjų klasių moksleiviai ves pažintines vokiečių kalbos pamokėles žemesnių klasių moksleiviams, kurie mokosi prancūzų ar anglų kalbos.

Per pertraukas skambės SKAMP sukurtas vokiečių kalbos dienų himnas.

19.10.2017


Šakių raj., Kidulių pagrindinė mokykla


Vokiečių kultūros pėdomis po Kidulius

Tęstinis projektas „Vokiečių kultūros pėdomis po Kidulius“ šiemet kvies Šakių rajono moksleivius, besimokančius vokiečių kalbos, pasivaikščioti po Kidulius ir patiems atrasti vokiškumą menančias ar kitaip su Vokietija susijusias vietas.

19.10.2017

8:00–12:00
Vilkaviškio raj., Keturvalakių mokykla-daugiafunkcis centras


Kas mokosi kalbų – visur jaučiasi kaip namie

Mokiniams bus rodomas filmas apie Vokietiją, jos istoriją, įžymius žmones, papročius ir tradicijas, šventes, vokišką virtuvę. Mokiniai mokysis vokiškų dainų, šokių. Į šią šventę bus kviečiami ir vokiškai nesimokantys mokiniai.

19.10.2017


Mažeikių raj., Sedos Vytauto Mačernio gimnazija


Vokiečių kalbos diena „Spielen und lernen“

6–8 klasių mokiniai, kurie jau mokosi vokiečių kalbos, pakvies pradinių klasių mokinius į popietę „Spielen und lernen“: per žaidimus mokys juos vokiškai pasisveikinti ir atsisveikinti, suskaičiuoti iki 10, dainuos vokiškas daineles.

19.10.2017 - 24.10.2017


Visaginas, Visagino „Verdenės“ gimnazija


Deutsch in der Stadtverwaltung / Deutsch für junge Lerner

Spalio 19 d. aštuntos klasės mokinių grupė kartu su vokiečių kalbos mokytoja aplankys ir pakalbins miesto administracijos darbuotojus, surengs viktoriną apie vokiečių kalbą ir Vokietiją.

Spalio 24 d. septintos klasės mokiniai parengs jaunesniems draugams įdomias pateiktis apie Vokietiją ir vokiečių kalbą. Ketvirtų ir penktų klasių mokiniams bus puiki pažintis, nes kitais mokslo metais penktokams teks rinktis antrąją užsienio kalbą.

19.10.2017

9:00–10:30
Marijampolė, Marijampolės jaunimo mokykla


Renginys DER, DIE, DAS ....

Mokiniai parengs stendą „Die deutsche Sprache in Europa“, bus paruošta prezentacija apie Vokietiją, vyks viktorina „Kennst du Deutschland?“, renginio refleksija.

19.10.2017 - 20.10.2017


Klaipėda, Klaipėdos „Žemynos“ gimnazija


Deutschland Quiz / Rundgang „Memel in Klaipeda“

Spalio 19 d. visų klasių mokiniai dalyvaus viktorinoje apie Vokietiją, pasitikrins savp žinias apie Vokietijos geografiją ir lankytinas vietas.

Spalio 20 d. pageidaujantys mokiniai dalyvaus ekskursijoje pėsčiomis po Klaipėdos miestą ir susipažins su vokiška praeitimi.

19.10.2017

7:30–13:00
Panevėžys, Panevėžio „Žemynos“ progimnazija


Deutsch mit Spaß

Dieną pradėsime pasveikindami visus mokyklos mokinius ir mokytojus vokiškai, klausysimės vokiškų dainų, užduosime po „klausimėlį“ apie Vokietiją ir vokiečių kalbą. Per ilgąją pertrauką mokiniai pasakos savo kelionės į Vokietiją įspūdžius, aktų salėje vyks vokiškų dainų karaokė konkursas. Visą savaitę vokiečių kalbos pamokų metu mokiniai darys kūrybinius darbus „Deutschland und die Deutschen“, juos demonstruos mokyklos erdvėse.

19.10.2017 - 20.10.2017


Šiauliai, Šiaulių universiteto gimnazija


Was weiß ich über Deutschland?

Moksleiviai parengs ir pristatys pranešimus apie keliones į Vokietiją, vyks protų mūšis bei plakatų pristatymas. Spalio 19 d. besidomintys muzika vyks į Uwe Kaa koncertą.

19.10.2017


Kelmės raj., Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija


Akcija „Deutsch ist gut“

Ryte 7 klasių mokiniai prie pagrindinio įėjimo pasisveikins vokiškai su bendruomenės nariais ir įteiks vokišką atributiką (vėliavėlę, draugystės apyrankę, balionus).

Dieną miestelio centrinėje aikštėje deklamuos eiėraščius, papasakos, kodėl verta mokytis vokiečių kalbos, taip pat pamokys pagrindinių vokiškų žodžių ir frazių (pasisveikinti, atsisveikinti, padėkoti, paklausti, kaip sekasi).

19.10.2017


Jonavos raj., Jonavos R. Samuliavičiaus progimnazija


Jei mano mokykla taptų vokiška...

Visos mokyklos mokomosios bei kitos mokiniams svarbios erdvės turės vokiškus pavadinimų atitikmenis, o vokiečių kalbos kabinete bus demonstruojamos vokiškai kalbančių šalių vėliavos, pertraukų metu skambės vokiškos dainos bei atliekamos smagios užduotėlės.

19.10.2017 - 20.10.2017


Kaunas, Kauno Simono Daukanto progimnazija


„Ö kaip vokiškai?“ dienos

Viktorinos apie Vokietiją lietuvių kalba (4, 6 klasių mokiniams) ir vokiečių kalba (7–8 klasių mokiniams), judrieji žaidimai (1–3 klasių mokiniams).

19.10.2017

16:00–17:30
Kaunas, Kauno technologijos universitetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas


Vokiškai kartu su vaikais

KTU studentai surengs įdomių užsiėmimų Kauno vaikų globos namuose, kurių metu parodys, kad mokytis užsienio kalbų yra ne tik naudinga, bet ir smagu.

Seksime pasakas vokiškai ir lietuviškai. Supažindinsime su Brolių Grimų kūryba. Kas gali būti įdomiau, negu jas išgirsti originalo (vokiečių) kalba?

Sportu besidomintys vaikai galės pažaisti įdomų „FIFA 2018“ žaidimą.

Užsiimsime „veido tapyba“ ir mokysimės spalvų. Tatuiruotės nebus amžinos, bet įspūdžiai išliks ilgam.

19.10.2017

7:30–13:45
Vilnius, VGTU inžinerijos licėjus


Vokiečių čia, vokiečių ten!

Vokiečių čia, vokiečių ten! Vokiečių visur! Visa mokykla knibždėte knibždės vokiškai – iš ryto jus pasitiks vokiškai kalbantys moksleiviai, per pertraukas skambės vokiška muzika, per ilgąją pertrauką pasimokyti vokiškai ir sužinoti apie vokiškai kalbančias šalis kviesime fojė, o pamokų metu vyresni mokiniai lankys jaunesniuosius, o šie sudalyvaus viktorinoje ir žais vokiškus žaidimus!

19.10.2017

15:00–17:00
Vilnius, Vilniaus miesto vokiečių kalbos mokytojų metodinis būrelis ir Filaretų pradinė mokykla


Kūrybinės dirbtuvės mokytojams „Die Welt entdecken mit Felix“ (Lesen, Schreiben und Weltwissen fördern)

Lektorė: Mechthild Massin (Vokietija)

Būtina išankstinė registracija (iki spalio 17 dienos): rimda@inbox.lt (Dalyvių skaičius: 15).

Data: Spalio 19 d. 15–17 val. 

Adresas: Filaretų g. 43, Vilnius

Tikslinė grupė: Mokytojai, dėstantys vokiečių kalbą pradinėse ir 5 - 6 klasėse. 

Auch Grundschulkinder erfahren heute durch Nachrichten, Urlaubsreisen und Erzählungen schon viel globales Wissen. Die Geschichten rund um den Hasen Felix bieten eine sympathische und kindgerechte Möglichkeit, Informationen aus der ganzen Welt, von Ländern, Kulturen, Religionen, dem Leben der Menschen, von wissenschaftlichen und technischen Errungenschaften und sogar aus der Vergangenheit zu erhalten.

Es werden Möglichkeiten aufgezeigt, den Unterricht auf der Basis der Felix-Geschichten lebendig zu gestalten. Ein besonderes Projekt könnte das Buch „Felix auf großer Deutschlandreise“ sein, das wir von Deutschland aus gern mit Briefen an entsprechende Lerngruppen unterstützen könnten.

19.10.2017

19:00
Vilnius, Lietuvos muzikos ir teatro akademija


Koncertas „Lied žodis ir muzika“

Koncerte LMTA studentai ir dėstytojai pristatys unikalią Lied muzikos programą. Programoje skambės Franzo Schuberto, Gustavo Mahlerio, Johanneso Brahmso ir Albano Bergo kūryba Wilhelmo Müllerio, Friedricho Rückerto, Carlo Hauptmanno, Theodoro Stormo, Johanneso Schlafo, Ludwigo Hölty ir Klauso Grotho žodžiais.

Vilmos Kurpytės (sopranas), Armino Skirvainio (baritonas), Gabrielės Kupšytės (mecosopranas), Saulės Šerytės (mecosopranas), Jono Morkūno (klarnetas), Agnės Zavistanavičiūtės (fortepijonas), Luko Gedvilo (fortepijonas), Evelinos Kuprytės (fortepijonas) ir Gabijos Maknavičiūtės (fortepijonas) atliekamus opusus papildys Lied muzikos ir poezijos ekspertų – pianistės Jonės Punytės-Svigarienės ir literatūros mokslininko Alexanderio Mionskowskio – komentarai.

19.10.2017


Telšių raj., Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija


Ar verta mokytis vokiečių kalbos?

Per ilgąsias pertraukas vokiečių kalbos besimokantys mokiniai-reporteriai vykdys mokytojų, mokinių apklausą apie Vokietiją, vokiečių kalbą, šios kalbos mokėjimo svarbą. Koridoriuose ant sienos bus iškabinta informacija, kodėl verta mokytis vokiečių kalbos. Aktyviausi ir daugiausia žinantieji apie šią kalbą bus apdovanoti vokiškais saldumynais.

19.10.2017

15:45–16:45
Kaunas, DAAD Informationszentrum (VDU)


Forschungs- und Stipendienmöglichkeiten in Deutschland. Eine Informationsveranstaltung

Interesse an einer Forschung in Deutschland? Auf der Suche nach Stipendien?

– Wir haben Information und Antworten.

Das DAAD Informationszentrum organisiert ein Seminar zu Forschungsmöglichkeiten in Deutschland sowie zu Stipendienangebot.

Alle Interessenten sind herzlich eingeladen.

Arbeitssprachen: Deutsch/Englisch.

Ort der Veranstaltung: Raum Nr. 310 (VDU, Putvinskio 23, Kaunas)

19.10.2017 - 20.10.2017


Skuodo raj., Skuodo r. Barstyčių pagrindinė mokykla


Deutsch macht Spaß

Brolių Grimų pasakų iliustracijos, dainos, eilėraščiai vokiečių kalba. Viktorina „Ką žinai apie vokiškai kalbančias šalis?“ Pateiktys „Typisch deutsch“.

20.10.2017

14:00
Vilnius, Menų fabrikas „Loftas“


Uwe Kaa. Muzikinis turnė

Dainininkas ir muzikantas Uwe Kaa (dainų kūrėjas, rapo ir reggae muzikos kūrėjas) regioninio muzikinio turnė metu pasirodys Šiaulių ir Vilniaus muzikos klubuose.

Uwe Kaa muzikuoja jau daugiau nei 20 metų. Virš 50 dainų, keturi albumai ir begalinis skaičius gyvų pasirodymų – nuo koncertų klubuose iki daugiatūkstantinių festivalių – pasiekia įvairių muzikinių žanrų ir skirtingų šalių muzikos gerbėjų širdis.

Pradėjęs nuo repo, vėliau išgarsėjęs kaip reggae muzikos kūrėjas, jis įrodo, kad muzika panaikina sienas tarp kultūrų. Uwes pasirodymai su protingais tekstais verčia klausytoją susimąstyti, muzika verčia kūną judėti, menininkas per koncertą nuolat bendrauja su publika. Jis suvokia muziką kaip bendravimo priemonę, kurią visi supranta, neproklausomai nuo kalbinių barjerų.

Į koncertus kviečiame ir pavienius muzikos gerbėjus, ir moksleivių grupes. Registracija grupėms būtina. Registracija vyksta Goethe´s instituto svetainėje www.goethe.de/lietuva rubrikoje „Renginių kalendorius“ pasirinkus renginį „Uwe Kaa“.

Organizatorius: Goethe's institutas Lietuvoje

20.10.2017

18:00
Kaunas, Nacionalinis Kauno dramos teatras


Spektaklis „Gentis“

Laimingas tas, kas užlietas meilės bangų. Įstabi meilės ir išdavystės istorija pagal I. Simonaitytės romaną „Aukštujų Šimonių likimas“. Čia persipina pirmoji meilė, karti išdavystė ir bendrystės klausimas:  ar mes mokame mylėti?

Vienos dalies spektaklis „Gentis“ – tai paskutinės gyvos Šimonių šeimos giminės atstovės Rožės pasakojimas apie savo gentį, giminę. Čia, kaip ir Ievos Simonaitytės romane „Aukštujų Šimonių likimas“ neišvengiama autobiografinių detalių, – spektaklyje naudojami tekstai iš rašytojos prisiminimų bei autorės publicistiniai straipsniai. Per skaudžią, dramatišką visos Šimonių giminės-genties ir tuo pačiu asmeninę patirtį Rožė Šimonytė kalba apie bendrystę, tikėjimą, viltį.

20.10.2017

15:45–18:00
Panevėžio raj., Panevėžio raj. sav. viešosios bibliotekos Vadoklių biblioteka


Vokietija–Lietuva

Renginys vaikams prasidės himnu tapusia grupės „Skamp“ daina „Pakalbam vokiškai, ja ich kann“, taigi smagiai susipažinsime su vokiečių kalba. Kursime vėliavėles, internete susirasime ir paklausysime vokiškų dainelių, o klausydamiesi dainų piešime „Vokietiją Lietuvoje“. Galiausiai bus išrinkti nugalėtojai.

20.10.2017

8:00–16:00
Kauno raj., UAB „Kamė“


Vokiška diena

Kadangi įmonėje šiuo metu vykdome plėtrą į vokiškai kalbančias šalis, o iš darbuotojų aš viena kalbu vokiškai, paskaičius apie Jūsų iniciatyvą, gimė idėja surengti kolegoms „vokišką dieną“. Planuoju kolegoms iš anksto išsiųsti laiškus, kviečiančius praleisti dieną vokiškai, paruošiu jiems vokiečių kalbos žodynėlius su pagrindiniais žodžiais, kurių gali prireikti vokiškai kalbantiems svečiams paskambinus ar viešint biure, arbatos pertraukėlei parūpinsiu „brėtselių“, juos kramsnodami klausysimės vokiškos muzikos. Manau, kad visi puikiai praleisime dieną ir po jos aš nesijausiu tokia vieniša, mokanti vokiškai.

20.10.2017

18:00–20:00
Vilnius, Vokiečių kalbos bendravimo klubas „LOTTE“


Literatūrinis vakaras LOTTĖS klube

Lottės klubo nariai drauge su bičiuliais iš Ahleno miesto (Vokietija) supažindins susirinkusiuosius su vokiečių rašytojos Annettės von Droste-Hülshoff (1797−1848) gyvenimu ir kūryba.

20.10.2017

9:30–13:00
Kaunas, VĮ „Visapusiškas vaikų ir jaunimo lavinimo centras“


Vokiškai, linksmai ir išradingai

Su 1–2,5 metų jaunaisiais mokiniais ir jų mamomis dainuosime įvairias pasisveikinimo ir atsisveikinimo, judesio dainas, miklinsime pirštelius pagal „Mit Fingerchen, mit Fingerchen“. Taip leisdami laiką pratinsime mažuosius nuo ankstyvo amžiaus girdėti vokiečių kalbą ir sieti šią kalbą su geromis emocijomis. Aptarsime, kaip sukurti vaikui patrauklią aplinką, kurioje jis galėtų priimti užsienio kalbą natūraliu būdu, susipažinsime su vaikams naudingomis internetinėmis svetainėmis vokiečių kalba.

20.10.2017

16:00–18:00
Vilnius, Jono Meko vizualiųjų menų centras


Paroda „It's the Frame Not the Painting“ vokiškai

Parodoje „It's the Frame Not the Painting“ pristatoma nauja vokiečių menininko Jay Gard skulptūrinių objektų serija. Parodos dėmesio centre atsiduria ne pats meno kūrinys, bet jo pagalbinė dalis – „Berlyno paveikslų galerijoje“ esančių XVI–XVII a. originalių paveikslų rėmai. Parodos uždarymo proga parodos kuratorė Giedrė Malūkaitė parodos sumanymą detaliai pristatys vokiečių kalba.

20.10.2017

15:00–17:00
Telšių raj., Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka


Apskritojo stalo diskusija „Savanorystė – malonumas ir pagalba kitiems“

Organizatorius: Vokiečių kalbos ir kultūros draugų klubas.

Apskritojo stalo diskusijoje bus kalbama apie savanorystės galimybes Vokietijoje ir Lietuvoje. Vokietijos patirtį pristatys atstovai iš Steinfurt apskrities (Šiaurės Reino Vestfalijos žemė, Telšių regiono partnerė); svečių iš Vokietijos atstovo Ludger Overmeyer pranešimas „Möglichkeiten und Chancen von Ehrenamt in Deutschland anhand von Beispielen“;

Klubo narės Žiba Gvergždienė, 4 vaikų globėja, ir N. Vaičekauskė moderuos temą „Was bringt unser Anteil an Ehrenamt Positives mit sich?“;

Jaunimui bus įdomu dalyvauti diskusijoje apie tarptautinės savanorystės galimybes jaunimui. Šia tema pasisakys VšĮ Telšių jaunimo centro direktorė S. Pilitauskaitė ir savanoris iš Vokietijos.

20.10.2017

10:00–14:30
Kaunas, Kauno „Aušros“ gimnazija


Kelionė per Vokietiją

Virtuali kelionė per Vokietiją, kurios metu 2-ų klasių gimnazijos mokiniai pristatys šešis mažai žinomus, bet įdomius Vokietijos miestus bei miestelius, tų miestų žmones, regionui būdingą maistą (plakatų paroda, pateiktys, trumpi filmukai).

20.10.2017

8:45–13:00
Klaipėda, Hermano Zudermano gimnazija


Schatztruhe der deutschen Sprache bei uns am HSG

Renginiai vyks per pertraukas. Po pirmos ir antros pamokos 5–10 klasių mokiniai kvies visus į valgyklą paskanauti tipiškų vokiškų pusryčių „Typisch deutsches Frühstück“.

Po trečios pamokos skambės vokiška muzika, bus rodomi vaizdai apie Vokietiją, renkamas mėgstamiausias vokiškas žodis „Mein Lieblingswort auf Deutsch“.

Po ketvirtos pamokos dainuos mokyklos choro „HZG“ merginos, bus rašomi palinkėjimai Hermano Zudermano gimnazijos 25-tojo jubiliejaus proga vokiečių kalba „Glückwünsche zum 25. Schuljubiläum“.

Visą savaitę pirmo aukšto fojė bus organizuojama visų klasių kūrybinių darbų paroda „Schatztruhe der deutschen Sprache“.

20.10.2017

10:45–12:25
Vilnius, Vilniaus jėzuitų gimnazija


Kurkime kartu

Renginio rezultatas – vaizdo klipas.

20.10.2017

12:00–13:00
Jurbarko raj., Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Eržvilko filialas


Viktorina „Kelionė šimtmečiu Vokietijos-Lietuvos istoriniais takais”

Viktorina skirta Eržvilko gimnazijos vyresnių klasių moksleiviams. Moksleiviai, pasiskirstę į komandas, turės atsakyti į paruoštus klausimus, nugalėtojų laukia prizai.

20.10.2017


Šiauliai, Šiaulių Dainų progimnazija


Viktorina „Keliaujame į Vokietiją“

Mokiniai pasisveikins skrajutėmis antradienio rytą. 8 klasių mokiniai parengs informacinį stendą apie vokiečių kalbą. Kartu su dailės mokytoja 7–6 klasių mokiniai parengs darbų parodėlę „Konkrete Poesie“.

20.10.2017

8:00–11:00
Marijampolė, R. Stankevičiaus pagrindinė mokykla


Bleib ruhig und lerne Deutsch

Pamokų metu mokiniai spręs kryžiažodžius apie Vokietiją, jos istoriją, įžymius žmones. Pertraukų metu bus rodomas filmas apie kalbas, vokiečių kalbą, bus mokoma kalbėti vokiškai. Mokiniai susipažins su vokiškomis dainomis, šokiais. Per dailės pamokas bus vykdomas konkursas „Ką aš žinau apie vokiečių kalbą?“ Geriausiai pasirodę mokiniai bus apdovanoti vokiška atributika.

20.10.2017

9:00–13:00
Kelmės raj., Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija


Lernen wir Deutsch!

Gimnazijos vestibiulyje – stendai ir vokiečių kalbos dienos atributika, per ilgąsias pertraukas skambės dienos himnas, kitos vokiškos dainos. Tęsime linksmų, žaismingų pamokėlių ciklą pradinukams ir miestelio darželio auklėtiniams. Šįmet mokomės skaičiuoti: žaisdami, dainuodami, vaidindami.

20.10.2017

13:00–14:00
Kaunas, Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka


Muzikinė poetinė kompozicija „Lyrisches Intermezzo”

Kauno dailės gimnazijos ir Kauno M. Petrausko muzikos mokyklos mokiniai pristatys muzikinę poetinę kompoziciją, skirtą paminėti XIX a. vokiečių rašytojo, poeto ir žurnalisto Heinricho Heinės 220-osioms gimimo metinėms. Renginyje bus eksponuojama Kauno dailės gimnazijos moksleivių grafikos darbų paroda H. Heinės eilėraščio „Lorelei” motyvais.

20.10.2017

14:00–17:00
Vilnius, Valstybės institucijų kalbų centras


Was macht Nina im Deutschlandlabor oder was kostet das Ticket nach Berlin?

Wir laden Deutschlerner und Deutschlehrer zu einem interaktiven Spaziergang mit der Deutschen Welle ein.

Stationen:

Das Deutschlandlabor

Ticket nach Berlin

Jojo sucht das Glück

Das sagt man so

Haben Sie Interesse die DW-Produkte kennen zu lernen und sie selber auszuprobieren? Das VIKC-Team steht Ihnen zur Verfügung.

Die Anmeldung ist erforderlich.

20.10.2017

8:00–14:30
Kaunas, Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla


Deutsch-Treff

Mokiniai dalyvaus integruotose vokiečių kalbos ir sporto veiklose netradicinėje aplinkoje.

5–12 klasių mokiniai laipiojimo centre „Miegantys drambliai“ turės užsiėmimus keturiose sekcijose: susipažinimo, žodyno lavinimo sporto tema, vokiškų dainų ir krašto pažinimo, o galiausiai visi drauge dalyvaus laipiojimo rungtyse.

Integruotus užsiėmimus ves studentai savanoriai iš Vokietijos ir Austrijos.

Džiugu, kad projektas „Ö kaip vokiškai?“ paskatino bendradarbiauti net 4 organizacijas:

Laipiojimo centą „Miegantys drambliai“, savanorių centrą „A. C. Patria“ , Kauno Juozo Urbšio katalikišką pagrindinę mokyklą ir VDU „Rasos“ gimnaziją.

Šioje iniciatyvoje dalyvaus 120 mokinių.

20.10.2017


Kelmės raj., Elvyravos pagrindinė mokykla


Spielerisch Deutsch lernen

Foto istorijos su klausymo tekstais ir užduotimis

20.10.2017


Vilnius, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija


Deutsch in Vilnius

11 klasės mokiniai surengs „Deutsch in Vilnius“ filmuko pristatymą, kurį galėsite pamatyti mokyklos aktų salėje. Mokiniai stengsis visomis jėgomis įrodyti, kodėl svarbu mokėti ne vieną užsienio kalbą, supažindins visus su Vokietijos kultūra, menu, maistu ir istorija. Šiuo filmuku sieks labiau įtraukti žmones mokytis kalbų, o ypač vokiečių!

20.10.2017

9:25–14:40
Vilnius, Vilniaus Karoliniškių gimnazija


„Ö kaip vokiškai?“ diena

Per komandinius žaidimus mokiniai susipažins su vokiečių kalba ir galės sužinoti daug naujo apie Vokietiją.

20.10.2017

13:00–14:30
Vilnius, Baltisch-Deutsches Hochschulkontor, Bochum-Rechen Rotary klubas, Vilniaus universitetas


Vortrag „Neuere Entwicklungen in der deutschen Lexik” von Prof. Dr. Karin Pittner

Vortrag „Neuere Entwicklungen in der deutschen Lexik” von Prof. Dr. Karin Pittner, gewidmet den Tagen der deutschen Sprache in Litauen

In Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Bochum-Rechen

Arbeitssprache: Deutsch

Eintritt frei

Ort der Veranstaltung: Studienraum Germanistik, Philologische Fakultät, Universität Vilnius

20.10.2017

8:00–14:30
Kaunas, Kauno Maironio universitetinė gimnazija


„Ö kaip vokiškai?“ diena

Šią dieną gimnazijoje vyks viktorina I–II klasių mokiniams, besimokantiems vokiečių kalbos kaip antrosios užsienio kalbos, kurios metu jie atliks užduotis, susijusias su Vokietija, jos kultūra bei vokiečių kalba. Pertraukų metu gimnazijoje skambės vokiška muzika, gimnazijos informacinėje sistemoje bus pateikiama mokinių paruošta informacija apie visame pasaulyje žymius Vokietijos žmones bei didžiausius Vokietijos miestus.

21.10.2017

13:00–14:30
Jurbarko raj., Jurbarko rajono viešoji biblioteka Girdžių filialas


Popietė „Žaidžiame vokiškai“

Renginys skirtas vaikams: žaisime stalo žaidimą, klausysimės vokiškų dainų, susipažinsime su Vokietija, versime žodžius iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą.

21.10.2017

12:00–14:00
Jurbarko raj., Jurbarko raj. savivaldybės viešoji biblioteka Armeniškių filialas


Eins, zwei... Tai − paprasta!

Mažieji bibliotekos lankytojai per žaidimus bus mokomi skaičiuoti vokiškai. Skaičiai bus iliustruojami vaikų piešinėliuose, bus surengta jų parodėlė.

21.10.2017

12:00–13:00
Jurbarko raj., Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka Juodaičių filialas


„Ö kaip vokiškai“ diena

Popietė vaikams: susipažinsime su vokiečių kalba, pasisveikinimu, atsisveikinimu ir pagrindiniais posakiais, ieškosime informacijos internete, versime, piešime.

21.10.2017


Visaginas, Visagino kultūros centro Tautinių kultūrų ir bendrijų namai


Vokiečių kalbos diena

Organizatorius: Visagino kultūros centro „Gimtosios mokyklos“ vokiečių būrelis. Mokinių ir tėvų komandų protmūšis tema „Ką jūs žinote apie Vokietiją?“. Koncertas ir žaidimai vokiečių kalba.

21.10.2017


Kelmės raj., Šaukėnų Vl. Pūtvio-Putvinskio gimnazija


Mini dialogai su lėlėmis

3, 4 klasių mokiniai padarys pirštukines lėlytes per technologijų pamokas. 3–8 klasių mokiniai kurs su jomis trumpus dialogus ir juos filmuos, rodys per pertraukas skaitykloje.

Kontaktai

Projekto iniciatoriai

Informacinis rėmėjas

Informacinis partneris

Rėmėjas

Disclaimer | Data privacy | Terms of use | © 2017 Goethe-Institut
Į pradžiąĮ pradžią
Pradžia | 
© 2018 Goethe-Institut | Disclaimer | Data privacy | Terms of use