Ö kaip vokiškai

VOKIEČIŲ KALBOS DIENOS „Ö kaip vokiškai?“


Daugiau negu 200 institucijų ir organizacijų užregistravo savo renginius ir akcijas į Vokiečių kalbos dienas „Ö kaip vokiškai?“.

Pradžią šiemet paskelbėme Kaune 2019 m. rugsėjo 16–22 dienomis vykusiose Vokiečių dienose, kai Kaunas spalvingais miesto renginiais paminėjo partnerystės su Vokietijos Lipės apskritimi 30 metų jubiliejų.

Spalio 14–20 dienomis „Ö kaip vokiškai?“ pasklido po visą Lietuvą. Jau ketvirtus metus pakvietėme iš įvairių perspektyvų pažvelgti į vokiečių kalbą – apie ją kalbėti, diskutuoti, susipažinti su šios kalbos teikiamais pranašumais, su ja susibičiuliauti, taip pat nebijoti kelti kontraversiškus klausimus arba tiesiog švęsti.

Vokiečių kalbos dienų bendruomenės nariai – mokytojai, profesoriai, muzikantai, bibliotekininkai, verslininkai, teatro atstovai, žurnalistai, tiek organizuotai, tiek pavieniui –pateikė visą renginių idėjų puokštę, suteikiančią naujų postūmių kasdienei veiklai.

Džiaugiamės, kad ir šiais metais per Vokiečių kalbos dienas visa Lietuva vėl prabilo vokiškai!

Vokiečių kalbos dienų projektą „Ö kaip vokiškai?" 2016 metais inicijavo Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe's institutas, Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK).
Mokytis vokiečių kalbos - verta! Deutsch lernen lohnt sich!

VOKIETIJA LIETUVOJE

Vokiečių kalbos dienų projektą „Ö kaip vokiškai?“ inicijavo šios Lietuvoje veikiančios institucijos: Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe`s institutas, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA).

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje


Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje puoselėja, stiprina ir gilina Vokietijos Federacinės Respublikos ir Lietuvos Respublikos santykius visose srityse, visų pirma politikos, ekonomikos, kultūros ir švietimo bei teisės ir konsulinių reikalų.

Praėjus 25 metams po diplomatinių santykių atnaujinimo dvišalis bendradarbiavimas klesti visose minėtose srityse. Be to, Vokietija ir Lietuva kaip partnerės glaudžiai ir patikimai bendradarbiauja ir kitose daugiašalėse organizacijose, tokiose kaip ES, NATO, JT ir ESBO.

Vokietijos ambasada palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos institucijomis, asociacijomis bei NVO. Ji taip pat puoselėja intensyvius ir konstruktyvius mainus su kitomis Vokietijos institucijomis Lietuvoje, tarp jų, Goethe‘s institutu, Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD), Centrine užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmais (AHK), Konrado Adenauerio fondu ir Friedricho Eberto fondu.

Vokietijos užsienio kultūros ir švietimo politikos Lietuvoje prioritetai – tai vokiečių kalbos rėmimas ir bendradarbiavimas profesinio mokymo, aukštųjų mokyklų ir mokslo srityse. Be to, viena iš ambasados užduočių kultūros srityje yra remti vokiečių menininkus ir vokiečių meną Lietuvoje. Tai – kultūros ir spaudos skyriaus kompetencija.

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA)Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA) Vokietijos Užsienio reikalų ministerijos pavedimu koordinuoja nacionalines mokyklas, kurių moksleiviams suteikiama galimybė gauti Kultūros ministrų konferencijos B1 (DSD I) ir B2/C1 lygio (DSD II) Vokiečių kalbos diplomą.

Tarptautinis (B2/C1 lygio) DSD II diplomas suteikia teisę studijuoti Vokietijos universitetuose ir yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas vokiečių kalbos valstybinio brandos egzamino atitikmuo.

Šiuo metu Lietuvoje yra 12 DSD mokyklų, kurių moksleiviai ne tik ruošiami DSD egzaminui, bet ir dalyvauja įvairiuose konkursuose, gauna stipendijas stažuotėms Vokietijoje. Be to, DSD mokykloms ZfA teikia pedagoginę ir finansinę paramą: finansuoja vokietakalbius mokytojus, mokytojams rengia seminarus ir teikia stipendijas stažuotėms Vokietijoje.

ZfA atstovas – Vokiečių kalbos koordinatorius – yra atsakingas už DSD I (B1 lygio) ir DSD II (B2/C1 lygio) egzamino vykdymą Lietuvoje.

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA) Lietuvoje
Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA)
Trumpas DSD diplomo aprašas

Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD)Vokietijos akademinė mainų tarnyba (DAAD) yra Vokietijos aukštųjų mokyklų ir jų studentų atstovybių organizacija, siekianti mokslo sistemos internacionalizavimo. DAAD, skirdama stipendijas studentams, tyrėjams ir akademiniam personalui, suteikia geriausias galimybes studijuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, skatina tarptautinį bendradarbiavimą, partnerystes tarp užsienio aukštųjų mokyklų ir yra nacionalinė Europos aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo agentūra.

DAAD remia ir Lietuvos studentus bei aukštųjų mokyklų dėstytojus: studentai gali teikti paraiškas Vokietijos aukštųjų mokyklų siūlomiems kalbos kursams arba magistrantūros studijoms; taip pat remiamos studentų grupių kelionės į Vokietiją. Mokslininkams ir aukštųjų mokyklų dėstytojams DAAD siūlo įvairių stipendijų programų – nuo trumpalaikių vieno mėnesio trukmės stažuočių iki trejus metus trunkančių doktorantūros studijų.

Daugelio DAAD stipendijų programų paraiškų pateikimo terminas yra kiekvienų metų lapkričio 15 d.

Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD)
DAAD Informacijos centras Rygoje
Lietuvos DAAD alumnų klubas

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK)Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai jau daugiau kaip 20 metų yra svarbiausias Vokietijos įmonių partneris Baltijos šalyse. AHK vienija daugiau nei 430 narių bei suteikia puikias galimybes plėtoti Lietuvos ir Vokietijos įmonių bendradarbiavimą. Rūmai padeda įmonėms užmegzti tiesioginius kontaktus, siūlo įvairias paslaugas, teikia išsamią informaciją apie Baltijos šalių ir Vokietijos rinkas. AHK aktyviai atstovauja savo narių interesams valstybinėse institucijose. AHK yra Jūsų partneris Vokietijoje ir pasaulyje.

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK)

Iniciatyva „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH)Iniciatyvą „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH) 2008 m. vasarį pradėjo ir koordinuoja Vokietijos Užsienio reikalų ministerija. PASCH iniciatyvą įgyvendina Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Goethe’s institutas, Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) bei Kultūros ir švietimo ministrų konferencijos įsteigta Pedagoginių mainų tarnyba (PAD).

PASCH iniciatyvos tikslas – stiprinti mokyklų bendradarbiavimą ir vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos dėstymą nacionalinėje švietimo sistemoje. PASCH tinklui priklausančių mokyklų moksleiviams skiriamos stipendijos studijoms Vokietijoje, siūloma galimybė rengti moksleivių mainus ir steigti mokyklų partnerystes. Šiuo metu PASCH tinklui priklauso 13 Lietuvos mokyklų.

Iniciatyva „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH)
Iniciatyvai „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH) priklausančios Lietuvos mokyklos

Goethe`s institutasGoethe`s institutas – tai Vokietijos Federacinės Respublikos kultūros institutas, veikiantis daugelyje pasaulio šalių. Mūsų tikslai – vokiečių kalbos mokymosi užsienyje skatinimas ir tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo puoselėjimas, Vokietijos, jos kultūrinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo pristatymas.

Goethe`s institutas Lietuvoje organizuoja kultūrinius renginius bei rengia kvalifikacijos kėlimo kursus vokiečių kalbos mokytojams ir dėstytojams, organizuoja kultūrines programas ir projektus besimokantiems vokiečių kalbos ir dėstantiems ją.

Vokiečių kalbos kursus Vilniuje ir tarptautinius vokiečių kalbos egzaminus nuo A1 iki C2 lygio rengia Goethe`s instituto partneris Valstybės institucijų kalbų centras. Goethe`s instituto egzaminų pažymėjimai nuo B1 iki C2 lygio pripažįstami kaip Valstybinio vokiečių kalbos brandos egzamino ekvivalentas.

Goethe`s institutas trijose Lietuvos viešosiose bibliotekose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įkūrė Vokiškų leidinių bibliotekas, kuriose rasite įvairios informacijos ir spausdintinės, garsinės bei vaizdinės medžiagos apie Vokietiją. Skaitmeninė Goethe`s instituto biblioteka „Onleihe“ suteikia galimybę tam tikram laikotarpiui pasiskolinti skaitmenines medijas, pvz., e. knygas, e. garso įrašus ar e. spaudą.

Goethe`s institutas Lietuvoje
Vokiškų leidinių bibliotekos
Internetinė biblioteka Onleihe
Vokiečių kalbos kursai ir egzaminai

Tezės apie vokiečių kalbą

Vilniaus universiteto „Vokiečių filologijos“ ir gretutinių studijų „Vokiečių kalba ir kultūra“ programų studentų sukurtos tezės – VU Vokiečių filologijos katedros ir Vokietijos akademinių mainų tarnybos 2017 m. Vokiečių kalbos dienų projektas.
Download Symbol95 tezės (PDF, KB 126)E. Kurausko nuotr.

Vilius Alesius


Grupės „Skamp“ narys

Be abejo, esu dėkingas likimui ir mamai, kuri buvo vokiečių kalbos mokytoja, kad mūsų namuose nuo vaikystės skambėjo vokiečių kalba. Mamos dėka brolis tapo vokiečių kalbos vertėju, o aš Vokietijoje baigiau Vasario 16-osios gimnaziją, kur irgi išmokau šios kalbos.
Vokiečių kalbos mokėjimas iki šiol man leidžia skaityti daugelio puikių rašytojų knygas originalo kalba, taip pat dažnai atsidarau ir vokiškus naujienų portalus, kas praplečia akiratį. Šiuo metu darbe vokiečių kalbos nenaudoju, bet tai yra, be abejo, didelis privalumas norint įsidarbinti ar vykdant savo verslą daugelyje Europos šalių, ypač Vokietijoje.

Radostin Dimitrov Roussev-Peine


UAB „Lidl Lietuva“ generalinis direktorius

Nors mokytis kalbų nėra itin lengva, tačiau jos – raktas į sėkmingą ateitį. Kuo daugiau užsienio kalbų mokama, tuo didesnės perspektyvos gauti norimą darbą, užsitikrinti tolimesnį sėkmingą karjeros kelią.

Pastaruoju metu ir į Lietuvą atkeliauja vis daugiau užsienio kapitalo įmonių, kurioms labai svarbu, jog jų darbuotojai mokėtų užsienio kalbas bei gerai perprastų jų šalies verslo ypatumus.

Vokiečių kalba – viena svarbiausių verslo kalbų Europos Sąjungoje, kurioje rinka auga ypač greitai. Vokietija yra labai svarbi ir Lietuvos prekybos partnerė.

UAB „Lidl Lietuva“, sėkmingai žengiančiai į Lietuvos rinką, ateityje taip pat reikės jaunų, perspektyvių, energingų bei vokiečių kalbą puikiai išmanančių žmonių. Tad kviečiu mokytis šios kalbos, tuomet daugelis kelių, išsvajotos darbo pozicijos link, bus atviri.

Vytautas Jankauskas


Politikos studijų doktorantas Miuncheno Liudviko Maksimiliano (LMU) universitete (Vokietija).

Vokiečių kalba man atvėrė duris į platųjį pasaulį. Leido studijuoti geriausiuose Vokietijos universitetuose, sutikti daugybę įdomių žmonių, keliauti po nematytas vietas, dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir semtis vertingos patirties tolimesniam gyvenimo keliui.

Vytenė Stašaitytė


„Verslo žinių“ portalo vz.lt naujienų redaktorė

Mano vokiečių kalbos pasirinkimą nulėmė mama, kuri buvo vokiečių kalbos mokytoja. Esu dėkinga jai už tai, nes ši užsienio kalba atvėrė man vartus į pasaulį. Turbūt nė viena kita šalis nesiūlo tiek tobulinimosi programų, kiek Vokietija. Jos man padėjo pažinti ne tik Vokietiją, bet ir kitas šalis, įgyti svarbių žinių, praplėsti akiratį. Žurnalistui tai ypač svarbu.

Saulius Jurkevičius


Vilniaus licėjaus direktorius

Turėtume prisiminti, kad vokiečių kalba Lietuvos istorijoje buvo ne kartą organiškai įaugusi į mūsų sąmonę. Skaitant Kristijono Donelaičio „Metus“, susipažįstame su germaniškos kilmės žodžiais, mokantis Mažosios Lietuvos istoriją, sužinome, kad vokiečių kalba buvo vartojama ne tik šiame regione, tačiau ji netiesiogiai plito ir Didžiojoje Lietuvoje. XX amžiuje dėl istorinių aplinkybių vokiečių kalba betarpiškai buvo vartojama daugelio Lietuvos žmonių.

Kad netiesiogiai žinome daug vokiškų žodžių, pakanka atsiversti žodyną ties k raide: der Kamin, die Kante, der Kellner, der Kleister, die Klingel, die Klinke, der Knopf, die Knute, der Kork, der Kran, die Krawatte, das Kreuz, der Krieg, der Kringel, die Kuppel, der Kurort, die Kusine, der Kutscher. Tai tik vienos raidės žodžiai, kuriuos nesunkiai galime suprasti. O šie vokiški žodžiai: die Schule, der Baumkuchen, best, die Brüderschaft, der Ersatz, falsch, die Frau, der Glanz, der Rucksack, der Schlips, die Schnur, der Schwager, die Stange, der Stempel, die Tapete, die Tasche, dar ir šiandien yra vartojami daugelio lietuvių.

Todėl, žinant vokiečių kalbos reikšmę ir svarbą bei įdėjus šiek tiek pastangų, galima pakankamai greitai įgyti šios kalbos pagrindus ir pradėti ją vartoti kasdieniniame savo gyvenime.

Gražina Arlickaitė


Europos šalių kino forumo „Scanorama“ meno vadovė

Buvo Lietuvos nepriklausomybės pradžia (1993-ieji). Man buvo skirta stipendija trijų mėnesių vokiečių kalbos kursams Berlyno Goethe’s institute. Tais laikais – tai juk praėjęs šimtmetis! – dar reikėjo gauti vizą ir sutvarkyti daug kitų formalumų. Atvykusi į Berlyną, pirmiausia turėjau išlaikyti egzaminus, leidžiančius patekti į aukštesnio lygio grupę. Išlaikiau. Egzaminuotojas pasiteiravo: „Koks Jūsų tikslas?“ Atsakiau: „Noriu išmokti vokiečių kalbą“. Išgirdau: „Bet Jūs mokate vokiškai“. Nepasidaviau: „Noriu išmokti tikros vokiečių kalbos“. Manęs paklausė, ar sutinku būti perkelta į dviem lygiais aukštesnę grupę. Nustebau. Juk to ir atvykau į Berlyną! Neslėpsiu, buvo sunku. Po pirmųjų paskaitų dėstytoja pasakė: „Tai ne vokiečių kalba, tai gražiniška kalba“. Dar atkakliau kibau į studijas. Pajutau, kad palengva imu prisijaukinti šią didžią kalbą, pradedu suprasti jos žavesį. Tokie štai buvo mano žingsniai bandant išmokti tikros vokiečių kalbos. Berlyne mus vadino Goethe’s vaikais. Man labai patiko ši pravardė. Iki šiol esu dėkinga Berlyno Goethe’s institutui už šį laiką.

Darius Udrys


Viešųjų ryšių specialistas

Man, kaip politologui ir viešųjų ryšių specialistui, vokiečių kalba labai padėjo geriau suprasti ne tik vokiečių, bet ir Vidurio Europos kultūrą, politiką bei istoriją. Tai savo ruožtu padeda rasti bendrą kalbą su šio regiono gyventojais, kas ypač pravertė, kai dirbau žurnalistu Laisvosios Europos radijuje ir plėtros prorektoriumi Europos humanitariniame universitete. Kiekviena kalba pasaulį nušviečia kiek kitaip ir padeda matyti kitas aptariamų reikalų dimensijas ir niuansus. Nors dauguma vokiečių ir moka anglų kalbą, vis vien asmenybės ir kultūra labiau atsiskleidžia gimtojoje kalboje. Džiaugiuosi, kad pradėjęs ją mokytis lietuvių Vasario 16-osios gimnazijoje nemečiau jos grįžęs į JAV ir toliau ją mokiausi universitete, netgi praleidau vieną semestrą Bonos universitete. Vokiečių kalbos mokėjimas leido rimčiau įsigilinti į itin turtingus vokiečių literatūros ir filosofijos klodus.

Džiugilė Kersnauskaitė


Medicinos studijos Vilniaus universitete

Klausiate, kas man yra vokiečių kalba? Tai tarsi durys, kurias atvėrus iškyla didelių galimybių plotai. Vokiečių kalba davė man bilietą į kelionių, naujų pažinčių, įspūdingos kultūros pasaulį. Jei atimtumėte iš manęs vokiečių kalbą, taip pat atimtumėte beveik pusę to, ką smagaus ir įsimintino patyriau savo gyvenime.

Neringa Vaisbrodė


Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos koordinatorė

Vokiečių kalba man buvo pirmasis langas į kitą pasaulį, atvėręs daug galimybių. Pirmoji užsienio kalba, pirmieji susirašinėjimo laiškai, moksleivių mainai Bergisch Gladbache ir studijos Hamburge. Iki šiol pasaulyje išgirstas pašnekesys vokiškai sukelia labai malonius prisiminimus. Tai gebėjimas, kurį visada didžiuojuosi turinti.

Martynas Lukoševičius


Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėjas

Vokiškos knygos vaikams, jų piešiniai – vienas mano gražesnių vaikystės prisiminimų. Šiandien suprantu ir tekstą, smagu skaityti jį garsiai. Visiems linkiu to džiaugsmo!

Ieva Prudnikovaitė


Operos solistė

Vokietijoje yra 83 valstybės išlaikomi operos teatrai, 130 orkestrų, 200 mecenatų išlaikomų teatrų, vyksta 70 muzikos festivalių. Per metus įvyksta apie 7000 operos spektaklių − mūsų kultūringos planetos trečdalis! Garbė mokėti kalbą šalies, kurios žmonės suvokia kultūrą kaip vieną svarbiausių elementų valstybėje ir geba ją užauginti savy.

Kazimieras Kaminskas


„Klasmann-Deilmann“ įmonių grupės Lietuvoje vadovas

Vokietija buvo, yra ir bus viena is pagrindinių Lietuvos prekybos partnerių. Turime ir galime iš šios stipria ir stabilia ekonomika pasižyminčios šalies daug ko pasimokyti ir pasisemti mums naudingos patirties. Kalbos žinojimas yra tiltas į sėkmingą bendradarbiavimą.

Kristijonas Vizbaras


UAB „Brolis Semiconductors“ įkūrėjas ir gamybos vadovas

Mus su broliu, visiškai nemokančius vokiečių kalbos, gyvenimas atsitiktinai nubloškė į Vokietiją doktorantūros studijoms. Nepaisant to, sugebėjome puikiai įsilieti į vietinę visuomenę tiek profesinėje srityje, tiek gyvenime. Įgijome neįkainojamos patirties, perėmėme vokiečių inžinerinę kultūrą ir ant šių pamatų įkūrėme aukštųjų technologijų įmonę Lietuvoje. Jeigu galėčiau grįžti į praeitį ir ką nors pakeisti, tai pasistengčiau išmokti vokiečių kalbą tobulai, kad dar giliau galėčiau pažinti Vokietijos kultūrą. Kita vertus, dažnai pagalvoju, jog išmokti vokiečių kalbą dar ne vėlu!

Renginiai

2019 m. rugsėjo 16–22 dienomis vykusiose Vokiečių dienose Kaunas spalvingais renginiais paminėjo miesto partnerystės su Vokietijos Lipės apskritimi 30 metų jubiliejų. Vokiečių kalbos dienos „Ö kaip vokiškai?“ pristatė Kaune įvairias kultūrines ir edukacines programas.

Vokiečių dienų Kaune renginių programa

Šiuo metu renginių nėra

Vokiečių kalba ir kultūra Lietuvoje. Kūrybinės dirbtuvės.


30.09.2019

Uždaras renginys
Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija
Mokyklos g. 1, Žemaičių Naumiestis, Šilutės r. savivaldybė
6–10 klasių vokiečių kalbos besimokantys mokiniai bus kviečiami apsidairyti gimnazijoje, miestelyje ir atkreipti dėmesį į viską, kas atspindi „vokiškumą“. Šias akimirkas užfiksuos fotoaparatu arba mobiliais telefonais, įvardins vokiškai ir sukurs bei pristatys kūrybinius darbus, atspindinčius vokiečių kalbą ir kultūrą Lietuvoje.
Organizatoriai
Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

Hermann Sudermann. Seine Spuren im Kreis Heydekrug.


30.09.2019

Uždaras renginys
Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla
Jazminų g. 3, Usėnai, Šilutės r.
Konferencija vokiečių kalba. Dalyviai: 7–8 klasių mokiniai. Hermanas Zudermanas Šilutės krašto istorijoje ir kultūroje paliko ryškų pėdsaką. Iš įvairių šaltinių iš anksto prisirinkę įdomios medžiagos pagal savo galimybes demonstruos skaidres ir pasakos apie rašytojo asmenybę ir kūrybą. Numatoma ir tęstinė veikla: esant galimybei artimiausiu metu aplankysime vietas, susijusias su H. Zudermanu.
Organizatoriai
Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla

O kaip vokiškai?


30.09.2019

Uždaras renginys
Šilutės Pamario pagrindinė mokykla
Žalgirio g. 16, Šilutė
4 klasių mokiniai kinestetiniu metodu mokysis pasisveikinimo, atsisveikinimo, prisistatymo posakius; 6 klasė dėlios iš akmenukų žodžius vokiškai, dainuos „Guten Tag“. 7–8 klasių mokinių komanda dalyvaus protų mūšyje „Žinių paviljonas „Vokietijos stotyje“. Dalyvauja Šilutės rajono mokyklų komandos.
Organizatoriai
Šilutės Pamario pagrindinė mokykla

Paribio kultūros ženklai H. Zudermano kūryboje


30.09.2019

Uždaras renginys
Šilutės pirmoji gimnazija
Kalinausko g. 2, Šilutė
Tikslas – paminėti Hermano Zudermano gimimo metines, mokytis bei populiarinti vokiečių kalbą, atpažinti vokiškus pėdsakus Mažosios Lietuvos kultūroje. Mokiniai pristatys skaidres bei pranešimą vokiečių bei lietuvių kalbomis apie Hermano Zudermano kūrybą, viktoriną iš Zudermano gyvenimo ir kūrybos Šilutėje, bibliotekoje bus parengta knygų bei piešinių paroda apie Zudermano kūrybą.
Organizatoriai
Šilutės pirmoji gimnazija

Kūrybinės dirbtuvės. Vokiečių kultūros takais


03.10.2019

Uždaras renginys
Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla
Veiviržo g. 16, Vilkyčių k., Saugų sen., Šilutės r. sav.
9–10 klasių vokiečių kalbos besimokantys mokiniai bus kviečiami apsidairyti mokykloje, miestelyje ir atkreipti dėmesį į viską, kas atspindi „vokiškumą“. Šias akimirkas užfiksuos fotoaparatu arba mobiliais telefonais, įvardins vokiškai ir sukurs bei pristatys kūrybinius darbus, atspindinčius vokiečių kultūrą.
Organizatoriai
Šilutės r. Vilkyčių pagrindinė mokykla

Grenzen zwischen Ländern und Menschen


08.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
T. Kosciuškos g. 11, Vilnius
Renginys skirtas Berlyno sienos griūties trisdešimtmečiui paminėti. Moksleiviai per vokiečių k. (ir istorijos) pamokas kalbės apie Berlyno sienos statymo 1961 m. ir griūties 1989 m. priežastis, apie „padalintus“ Berlyno gyventojų gyvenimus. 12 kl. moksleiviai žiūrės filmą „Good bye, Lenin“. Išsiaiškinę „sienos“ sąvoką, padiskutavę apie (fizines ir mentalines) sienas tarp šalių ir žmonių, 6–12 kl. moksleiviai rašys įvairius kūrybinius darbus, kurių siužetas susijęs su „siena“. Trumpos pasakos, kriminalinės istorijos, ištraukos iš dienoraščio, akrostichai bus eksponuojami mokyklos erdvėse. Spalio 17 d. 7 kl. moksleiviai dalyvaus orientaciniame žaidime „Pažink Vilniaus gynybinę sieną pats".
Organizatoriai
Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla

Akademinis Oktoberfest'as


09.10.2019

// 16.00
Vytauto Didžiojo universitetas (414 aud.)
V. Putvinskio g. 23, Kaunas
Renginys skirtas visiems, norintiems daugiau sužinoti apie studijas, praktikas ir vasaros mokyklas Vokietijoje, DAAD stipendijas, studijų mainų bei vokiečių kalbos mokymosi galimybes VDU. Šventės metu savo patirtimi dalinsis Vokietijoje viešėję studentai, absolventai ir mokslininkai. Linksmoji renginio dalis – interaktyvi „Kahoot“ viktorina bei draugų ir bendraminčių pokalbiai skanaujant tradicinius Oktoberfest'o patiekalus ir gėrimus.
Organizatoriai
Vytauto Didžiojo universitetas

Konferencija „Feste Wortverbindungen in Forschung und Lehre: Phraseologismen, Kollokationen und Verwandtes“


11.10.2019 - 12.10.2019


Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas
Universiteto g. 5, Vilnius
Tagung in Erinnerung an Saulius Lapinskas (1954–2014). Es wird insgesamt 46 Vorträge von internationalen Gästen zum Thema Phraseologismen und feste Wortverbindungen am Beispiel verschiedener Sprachen geben. Tagungsleitung: Doc. dr. Vaiva Žeimantienė, Doc. dr. Justina Daunorienė (Lehrstuhl für Deutsche Philologie). Konferenzsprache: Deutsch. Interessierte Gäste sind herzlich willkommen! Datum: 11.10.2019: 09:00–18:00 Uhr, 12.10.2019: 10:00–11:30 Uhr.
Organizatoriai
Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas

Kreativer Auftritt am runden Tisch


11.10.2019

// 17.00
Kavinė „Senamiestis“ Telšiuose
Turgaus a. 11, Telšiai
Renginio metu Vokiečių kalbos ir kultūros draugų klubo nariai, Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje spalio mėnesį besimokantieji vokiečių kalbos paruoš pokalbius įvairiomis temomis, mini scenas, ims interviu iš vakaro svečių, deklamuos eilėraščius, dainuos ir atliks kitas kūrybines užduotis vokiečių kalba.
Organizatoriai
Vokiečių kalbos ir kultūros draugų klubas
Telšių r. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji bilioteka

O kaip vokiškai?


14.10.2019 - 20.10.2019

Uždaras renginys
Kėdainių kalbų mokykla
Pirmūnų g. 13A, Kėdainiai
Kūrybinės vokiečių kalbos dirbtuvės
Organizatoriai
Kėdainių kalbų mokykla

„O kaip vokiškai kūrybinės dirbtuvės


14.10.2019 - 20.10.2019

Uždaras renginys
Kėdainių „Ryto“ progimnazija
Pavasario g. 6, Kėdainiai
Mokiniai paruoš ir pristatys grupinius kūrybinius darbus, pristatančius vokiečių kalbą.
Organizatoriai
Kėdainių „Ryto“ progimnazija

Pakalbėkime vokiškai


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla
Liepų 7, Šimkaičiai, Jurbarko r.
6–10 klasių mokiniai pristatys savo programas, darys koliažą apie vokiškas prekes, susipažins su Vokietijos istorija.
Organizatoriai
Jurbarko raj. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla

Vokiškai? Tuomet – linksmai ir įdomiai!


14.10.2019

Uždaras renginys
Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla
Tilžės g. 16, Saugų k., Šilutės r.
Renginio metu bus pristatomos šalys, kuriose vokiečių kalba – valstybinė. Klausysimės tų šalių muzikos, ragausime tradicinių saldėsių. Kartu dainuosime Skamp dainą „Ja, ich kann“.
Organizatoriai
Šilutės r. Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla

Gražiausi Vokietijos miestai


14.10.2019 - 16.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus S. Stanevičiaus progimnazija
S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius
8 klasių mokiniai rinks medžiagą apie gražiausius miestus, parengs pristatymus pamokoms, per mokyklos televiziją rodysime skaidres su aprašymais. 6–7 klasių mokiniai skaitys vokiškas pasakas, išmoks pasakų herojų pavadinimus vokiškai, pasakys patarlę – pagrindinę pasakos mintį ir padarys pasakos herojų parodai mokykloje.
Organizatoriai
Vilniaus S. Stanevičiaus progimnazija

Immer mehr Deutsch!


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazija
Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno raj.
Šią savaitę tradiciškai progimnazijoje vyks įvairios veiklos, skirtos populiarinti vokiečių kalbą, supažindinti su Vokietija ir šalies kultūra, maistu, dainomis ir t.t.
Organizatoriai
Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazija

Vokiečių kalbos savaitė


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Prezidento Valdaus Adamkaus gimnazija
Bitininkų g. 31, Kaunas
Šią savaitę tradiciškai gimnazijoje vyks įvairios veiklos, skirtos populiarinti vokiečių kalbą, supažindinti su Vokietija ir šalies kultūra, tradicijomis maistu, dainomis ir t.t.
Organizatoriai
Prezidento Valdaus Adamkaus gimnazija

Ich lerne Deutsch und ich liebe das


14.10.2019 - 17.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių Didždvario gimnazija
Vilniaus g. 188, Šiauliai
Vokiečių kalbos besimokantys mokiniai organizuos fotosesiją visiems gimnazijos mokiniams, sukurs reklaminę sieną vokiečių kalbai populiarinti, organizuos vokiškus pusryčius labdaros tikslais. Vokiečių kalbos pamokos kūrybiškos, kitose erdvėse. Organizuosime įvairius mini projektus, kurie dar labiau sudomins vokiečių kalba.
Organizatoriai
Šiaulių Didždvario gimnazija

Piešinių konkursas „Stebuklingas brolių Grimų pasakų pasaulis“


14.10.2019 - 20.10.2019

Uždaras renginys
Lavoriškių gimnazija
Miškų g. 8, Lavoriškės, Vilniaus rajonas
Mokiniai susipažins su brolių Grimų kūryba ir iliustruos labiausiai patikusias ar įsimintiniausias pasakas. Organizuojamas piešinių konkursas ir paroda. Dalyvauja 5–12 klasių mokiniai.
Organizatoriai
Lavoriškių gimnazija

Deutsch ist immer lustiger, wenn ...


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Klaipėdos Vitės progimnazija
J. Janonio g. 32, Klaipėda
Integruota technologijų ir vokiečių k. pamoka „Deutsche Küche: Willkommen“; koliažas „Šilčiausi vokiški žodžiai“; plakatai, komiksai, piešiniai, aprašymai „Meine Täglichkeit“; savaitės darbų pristatymas-fotosesija prie „Vokiečių kalbos sienelės“.
Organizatoriai
Klaipėdos Vitės progimnazija

„Ö kaip vokiškai?“ dienos


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla
J. T. Vaižganto g. 44, Ukmergė
Mokyklos erdvėse bus eksponuojami 6–10 klasių mokinių darbai vokiečių kalba. 7 klasių mokiniai dalyvaus viktorinoje „Sprichst du Deutsch?“.
Organizatoriai
Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

7–8 kl. mokinių vokiečių kalbos stovykla mokykloje


14.10.2019 - 15.10.2019

Uždaras renginys
Šv. Juozapo mokykla
Jeruzalės g. 21, Vilnius
Stovyklos metu mokiniai atliks įvairias užduotis, susijusias su Vokietija bei vokiečių kalba, ieškos didžiausių Vokietijos miestų žemėlapyje, žiūrės filmą vokiečių kalba, klausysis muzikos, mokysis vokiškų giesmių, stengis ištarti greitakalbes, žais įvairius žaidimus vokiškai ir kt.
Organizatoriai
Šv. Juozapo mokykla

Protų mūšis „Ką žinai apie Vokietiją ir vokiečių kalbą?“


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių „Juventos“ progimnazija
P. Višinskio g. 16, Šiauliai
7–8 klasių mokiniai kurs užduotis protmūšiui ir rungsis tarpusavyje.
Organizatoriai
Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Deutsch? - Warum nicht !?


14.10.2019

Uždaras renginys
Marijampolės Sūduvos gimnazija
R. Juknevičiaus g. 32, Marijampolė
Projektinės vokiečių kalbos pamokos. Pamokų metu analizuosime J. V. Gėtės, F. Šilerio ir E. Kestnerio poeziją, žiūrėsime filmą vokiečių kalba ir aptarsime jį žaisdami stalo žaidimą (pačių pagamintą).
Organizatoriai
Marijampolės Sūduvos gimnazija

Vokiečių virtuvės įvairovė. Dainininkas Tomas Andersas ir jo naujasis hobis.


14.10.2019 - 20.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras (VSMC)
Vykinto g. 11, Vilnius
Parengsime stendą, kuriame bus gausu vokiečių virtuvės patiekalų ir receptų. Garsus dainininkas, jo maisto gaminimo knyga, receptai, taip pat šauniosios Sybi su Termomiksu patiekalai ir patarimai sudomins mokinius ir padės įsiminti žodyną, susijusį su maisto gaminimu.
Organizatoriai
Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras (VSMC)

Fundstück des Sommers


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Hermano Zudermano gimnazija
Debreceno g. 29, Klaipėda
Mokiniai parašys tezes apie vokiečių kalbą, ant visų mokyklos kabinetų durų bus pakabinti vokiški pavadinimai, per pertraukas skambės vokiškos dainos su tekstais, todėl vaikai galės dainuoti ir kartu kurti šventinę nuotaiką. Svarbiausias akcentas – paroda „Fundstück des Sommers“: vaikų vasaros atradimų, daiktų arba nuotraukų pristatymas su jų aprašymais.
Organizatoriai
Hermano Zudermano gimnazija

Deutsch. Warum denn nicht?


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Sendvario progimnazija
Tilžės g. 39, Klaipėda
Mokiniai dalyvaus fotokonkurse, kuriame turės įamžinti save, kaip jie mokosi vokiečių kalbos. Rašinio konkursas, kodėl verta mokytis vokiečių kalbos.
Organizatoriai
Sendvario progimnazija

Deutsch und ich


14.10.2019 - 17.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus Petro Vileišio progimnazija
Filaretų g. 3, Vilnius
Penktųjų klasių mokiniai dalyvaus eilėraščių konkurse. Šeštokai, žengiantys pirmuosius žingsnius vokiečių kalbos pasaulyje, bandys parodyti savo gebėjimus greitakalbių konkurse. Aštuntųjų klasių mokinių laukia žinių viktorina „Ich und Deutschland“.
Organizatoriai
Vilniaus Petro Vileišio progimnazija

Das ABC der Gefühle


14.10.2019 - 18.10.2019


Panevėžio apskr. G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Respublikos g. 14, Panevėžys
Bibliotekos „Pojūčių erdvėje“ žaismingai supažindinsime su įvairiomis emocijomis, pabandysime jas atskirti, įsiminti ir išreikšti. Užsiėmimas skirtas vokiečių kalbos besimokantiems moksleiviams. Būtina išankstinė registracija tel. 8-45-465552, el. p. muzika@pavb.lt
Organizatoriai
Panevėžio apskr. G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Lerne Deutsch ohne Stress


14.10.2019 - 18.10.2019


Panevėžio apskr. G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Respublikos g. 14, Panevėžys
Interaktyvūs ir stalo žaidimai, kryžiažodžiai, dėlionės. Užsiėmimas skirtas vokiečių kalbos besimokantiems moksleiviams. Būtina išankstinė registracija tel. 8-45-465552, el. p. muzika@pavb.lt
Organizatoriai
Panevėžio apskr. G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

6 klasių mokinių piešinių paroda „In der Tierwelt“


14.10.2019 - 20.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių „Romuvos“ progimnazija
Dainų g. 13, Šiauliai
Integruotas vokiečių kalbos ir dailės renginys 6 klasių moksleiviams, besimokantiems vokiečių kaip II-osios užsienio kalbos. Moksleiviai per vokiečių kalbos pamokas išsirinks jiems labiausiai patinkančius gyvūnus, apibūdins juos, o per dailės pamokas juos nupieš, iliustruos parengtais aprašymais. Spalio 23–26 d. progimnazijos erdvėse bus surengta piešinių paroda ir aptarimas, išrinkti ir apdovanoti geriausieji.
Organizatoriai
Šiaulių „Romuvos“ progimnazija

Deutsch auf Schritt und Tritt


14.10.2019 - 17.10.2019

Uždaras renginys
Panevėžio 5-oji gimnazija
Danutės g. 12, Panevėžys
I gimnazijos klasių mokiniai vykdys projektą „Deutsch auf Schritt und Tritt“, kur pristatys įvairius vokiškus dalykus, kuriais mes kasdien naudojamės. Tai bus ne tik vokiška produkcija, bet ir žodžiai, posakiai, perimti iš vokiečių, susipynusios tradicijos ir pan. Visą gimnazijos bendruomenę kviesime dalyvauti įvairiose pažintinėse bei kalbos mokymosi viktorinose, taip populiarindami vokiečių kalbą.
Organizatoriai
Panevėžio 5-oji gimnazija

Mokėsi vokiečių kalbą-gausi gerą darbą


14.10.2019 - 20.10.2019


UAB „Layher Baltic“
Salininkų g. 82, Vilnius
Kviečiame visų Lietuvos mokyklų mokinius, kurie mokosi vokiečių kalbos, atvykti į Vilnių, į tikrą vokišką įmonę Lietuvoje. Papasakosime, ką veikiame, kuo įdomus mūsų darbas, kuo naudingas vokiečių kalbos mokėjimas.
Organizatoriai
UAB „Layher Baltic“

Vokiečių kalbos dienos


14.10.2019 - 20.10.2019


UAB „Layher Baltic“
Salininkų g. 82, Vilnius
3 autobusų stotelėse – Salininkuose, Vaidotuose ir Balsiuose – bus pakabinti reklaminiai plakatai Vokiečių kalbos dienoms. „Layher Baltic“ darbuotojai visa savaitę savo automobilius papuoš Vokietijos vėliavėlėmis, kurių dalis atkeliaus ir pas Vokiečių kalbos dienų dalyvius.
Organizatoriai
UAB „Layher Baltic“

Made in Germany


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių Dainų progimnazija
Dainų g. 45, Šiauliai
3D paroda „Made in Germany“: įvairių vokiškų firmų, prekinių ženklų pristatymas. Vokiškų skanumynų degustacija „Made in Germany“. Netradicinės pamokos, kurias ves Šiaulių Didždvario gimnazijos gimnazistai.
Organizatoriai
Šiaulių Dainų progimnazija

„Ö kaip vokiškai“ savaitė?


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Kelmės r. Pakražančio gimnazija
Centro g. 2, Grinių k., Kelmės r.
Tradiciškai akcijos metu gimnazijoje vyksta renginiai, kurių metu populiarinama ir reklamuojama kalba, gaminamas vokiškas maistas, pertraukų metu klausomės vokiškos muzikos, žaidžiami žaidimai, ir t.t.
Organizatoriai
Kelmės r. Pakražančio gimnazija

O kaip vokiškai?


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija
Algirdo g. 23A, Vilnius
Vokiečių kalbą besimokantys mokiniai parengs gausybę trumpų užrašų ir paprastų kasdienių sakinių vokiečių ir lietuvių kalbomis ir jais papuoš mokyklos koridorius, kad praeiviai atkreiptų dėmesį į vokiečių kalbą ir išmoktų šį bei tą vokiškai.
Organizatoriai
Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija

Linksmosios pertraukėlės vokiškai / Kelionė į Vokietiją


14.10.2019 - 20.10.2019

Uždaras renginys
Telšių lopšelis-darželis „Mastis"
S. Daukanto g. 35, Telšiai
„Žvirbliukų“ grupė: Vokietijos simbolių pažinimas; skaidrės apie Vokietiją; pūsime balionus, iš jų darysime Vokietijos vėliavą; pasisveikinimas, atsisveikinimas, padėkojimas vokiškai; įvairios dainelės, skaičiuotės; vokiškų prekės ženklų ieškojimas (mašinos, kosmetika, buitinė technika ir kt.); karaokė: vokiečių dainelių klausymas ir dainavimas. 2019-10-17 „Boružiukų“ grupė: apžiūrėję ES žemėlapį ir suradę jame Vokietiją, „autobusu“ keliaujame į šią šalį. Važiuojame į šalies sostinę Berlyną, susitinkame su miesto simboliu meškučiu, pasisveikiname vokiškai „hallo“. Susipažįstame su Vokietijos vėliava, apžiūrime Vokietijoje gaminamų mašinų stendą. Pasiklausome vokiškų dainelių, žaidžiame žaidimus. Grįžę tapome, aplikuojame Vokietijos vėliavą, dalinamės siurprizais.
Organizatoriai
Telšių lopšelis-darželis „Mastis"

Wir spielen und singen, wir sind lustig


14.10.2019 - 20.10.2019

Uždaras renginys
Lopšelis-darželis „Lakštingala“
Lakštingalų g. 10, Vilnius
Pasipuošime darželį vokiška atributika. Pramogausime kartu su studentais iš Vokietijos: žaisime, šoksime, dainuosime. Populiarindami vokiečių kalbą į šią akciją įtrauksime darželio bendruomenę: vaikus, darbuotojus, tėvus, socialinius partnerius.
Organizatoriai
Lopšelis-darželis „Lakštingala“

Warum Deutsch?


14.10.2019 - 20.10.2019

Uždaras renginys
Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras
Parko g. 9, Marijampolė
Savaitės metu bus: parengtas stendas „Die deutsche Sprache in Europa und in der Welt“; organizuota viktorina gimnazijos klasėse „Was weiß ich über die deutsche Sprache?"; susitikimas su Centro dailės mokytoja, grįžusia iš susigiminiavusio miesto Bergisch Gladbacho (Vokietija) organizuotos parodos su vietos dailininkais; pokalbis-diskusija su Centro mokiniais, besimokiusiais ir dirbusiais Vokietijoje.
Organizatoriai
Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras

Freude an Deutsch


14.10.2019 - 15.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija
S. Šalkauskio g. 3, Šiauliai
Jau tradiciškai Vokiečių kalbos savaitės metu organizuosime QR kodų medžioklę, per kurią vyks pažintis su vokiškomis dainomis, vokiečių kalba, Vokietija. Suradusius visus QR koduose paslėptus lobius, apdovanosime simboliniais prizais. I–II klasių mokiniai renginio metu pristatys mini projektą „Homonimai vokiečių kalboje“ , žais „Teekesselchen“ ir kitus žaidimus su progimnazijų mokiniais. III–IV klasių mokiniai, populiarindami vokiečių kalbą, gimnazijos erdvėje pristatys faktus ir tezes apie Vokietiją ir vokiečių kalbos reikalingumą. Su mokiniais keliausime į svečius žiūrėti vokiškų spektaklių ir patys kviesime pasisvečiuoti progimnazijų mokinius.
Organizatoriai
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija

Ich liebe Deutsch!


14.10.2019

Uždaras renginys
Anykščių Antano Vienuolio progimnazija
Biliūno g. 31, Anykščiai
Mokiniai iliustruos vokiškas pasakas, vyks vokiečių kalbos žinių ir žinių apie vokiškai kalbančias šalis kūrybiškas konkursas, koliažų dirbtuvės.
Organizatoriai
Anykščių Antano Vienuolio progimnazija

Prof. Hans-Jürgen Schings paskaita „Einführung in Goethes Faust-Dramen“


14.10.2019

// 15.00
Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, Germanistikos studijų kabinetas (A9)
Universiteto g. 5, Vilnius
Prof. Hans-Jürgen Schings von der Freien Universität Berlin hält auf Einladung des DAAD Litauen eine öffentliche Einführungsvorlesung in Goethes Faustdramen für Studierende der VU und weitere Interessenten. Moderation: Dr. Alexander Mionskowski (Lehrstuhl für Deutsche Philologie). Informationen zu Professor Schings unter https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we04/ndl/mitarbeiter_innen/prof-em/schings.
Organizatoriai
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vokiečių filologijos katedra
Deutscher Akademischer Austauschdienst (Baltikum)

Was essen wir zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendbrot?


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių Ragainės progimnazija
Tilžės g. 85, Šiauliai
Mokiniai lankysis „Lidl“ parduotuvėje, apžiūrės maisto produktus, ieškos maisto produktų su aprašymu vokiečių kalba, užsirašys reikalingus produktus vokiečių kalba. Klasėje parengs iš pasirinktų produktų vienos dienos valgiaraštį.
Organizatoriai
Šiaulių Ragainės progimnazija

Was wissen wir über Deutschland?


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Radviliškio Vaižganto progimnazija
J. Tumo-Vaižganto g. 29, Radviliškis
Mokiniai paruoš stendą apie Vokietiją, užrašys patį ilgiausią vokišką žodį.
Organizatoriai
Radviliškio Vaižganto progimnazija

Eine interessante Geschichte


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Radviliškio Lizdeikos gimnazija
Lizdeikos g. 6C, Radviliškis
Kiekvienas mokinys po sakinį pratęs istoriją Perfekt laiku. Istoriją mokiniai iliustruos.Visa istorija bus eksponuojama mokyklos stende. Per pertraukas bus klausomasi vokiškos muzikos.
Organizatoriai
Radviliškio Lizdeikos gimnazija

Deutsch kreativ


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Palangos senoji gimnazija
Jūratės g. 13, Palanga
Akcijos metu bibliotekoje veiks vokiečių rašytojų paroda, per muzikos pamoką I ir II gimnazijos klasių mokiniai mokysis bent vieną vokišką dainą. Per vokiečių k. pamokas darysime koliažus įvairiomis temomis ir juos pakabinsim viešose mokyklos erdvėse.Gimnazijoje bėgančioje eilutėje bus parašyta, kad ši savaitė skirta vokiečių kalbai
Organizatoriai
Palangos senoji gimnazija

Vokiečių kalba ir aš


14.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“
J. Janonio g. 5, Šiauliai
Vaikai nuspalvins vokišką vėliavėlę ir apvedžios Vokietijos žemėlapio kontūrus, išmoks naują vokišką pasisveikinimo dainelę. Savo piešinius eksponuos grupėje.
Organizatoriai
Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“

Mano iššūkis – vokiečių kalba!


14.10.2019 - 20.10.2019


Vokiškų leidinių biblioteka (418 kab.)
Radastų g. 2, Kaunas
Vokiškų leidinių paroda ir skolinimas į namus savarankiškai mokytis vokiečių kalbos. Leidiniai skirti vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems. Individuali konsultacija renkantis mokymosi priemones ir metodiką. Kiekviename pasiskolintame leidinyje – maloni staigmena!
Organizatoriai
Kauno apskrities viešoji biblioteka

Šventė vokiškai


14.10.2019 - 20.10.2019


Vokiškų leidinių bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyrius (III a. fojė)
Radastų g. 2, Kaunas
Meninė knygų instaliacija-paveikslas
Organizatoriai
Kauno apskrities viešoji biblioteka

BAUHAUS Kaune


14.10.2019 - 20.10.2019


Kauno apskrities viešoji biblioteka (laiptinės erdvė, II–IV a.)
Radastų g. 2, Kaunas
Originali paroda, pristatanti Bauhaus stiliaus elementus Lietuvos modernizmo sostinės – Kauno pastatuose, su vokiškais komentarais ir frazėmis, geriausiai atspindinčiomis šio stiliaus kūrybinius principus. Lankytojai galės pratęsti parodą skaitmeninėje erdvėje savo fotografijomis.
Organizatoriai
Kauno apskrities viešoji biblioteka

Entdecke Deutschland


14.10.2019 - 16.10.2019

Uždaras renginys
Kelmės Jono Graičiūno gimnazija
Raseinių g. 1, Kelmė
Vokietijos pažinimas per skaitymą, žaidimą, informacijos paiešką. Pristatymai.
Organizatoriai
Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

Typisch Deutsch


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla
Partizanų g. 68, Kaunas
Kūrybinių dirbtuvių metu mokiniai surinks ir parengs informaciją, kas yra "typisch Deutsch". Per pertraukas skambės vokiška muzika. Kabinetų durys bus papuoštos vokiškais žodžiais.
Organizatoriai
Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla

Deutsch in unserem Leben


14.10.2019 - 17.10.2019

Uždaras renginys
Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija
Vytauto Didžiojo g. 53A, Jurbarkas
Savaitės veiklos skirtos vokiečių kalbos populiarinimui. Šeštųjų klasių mokiniai užrašys savo mintis, kodėl jie pasirinko šią kalbą mokytis. Aštuntųjų klasių mokiniai praves viktoriną septintokams apie Vokietiją ir jos prekinius ženklus. Dalykų mokytojai paminės pamokose žymiausius faktus, susijusius su Vokietijos kultūra, mokslu, sportu (muzika, fizika, matematika, kūno kultūra, literatūra).
Organizatoriai
Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija

Deutsch mit Brille


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Kidulių pagrindinė mokykla
Nemuno g. 51, Kiduliai, Šakių r.
Renginių ciklas ir veiklos įvairaus amžiaus žmonėms: pradedant mokiniais besimokančiais vokiečių kalbos ir baigiant mokyklos bei miestelio bendruomene.
Organizatoriai
Kidulių pagrindinė mokykla

Deutsch kreativ


14.10.2019 - 22.10.2019

Uždaras renginys
Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla
Sodų g. 50, Palanga
Mokiniai kurs mažus plakatus su jiems svarbiais, įdomiais, lengviausiai suprantamais, bendravimui reikalingiausiais žodžiais ir sakiniais, jų darbai bus eksponuojami bendroje mokyklos erdvėje, siekiant ir kitus vaikus sudominti vokiečių kalba. Taip pat žaisime, dainuosime daineles, žiūrėsime filmukus, kursime juos patys.
Organizatoriai
Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla

Gruß aus...


14.10.2019 - 17.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
Tilžės g. 137, Šiauliai
14.10.2019, 16.00 Uhr: „Der Schimmelreiter". Schauspiel nach Theodor Storm. Regie: Markus Arendt. Forum Baltikum - Dittchenbühne. 15.10.2019: Postkartenausstelung „Gruß aus..." 17.10.2019: Deutschstunde mal anders: So frühstücken die Deutschen. Kahootspiel „Kennst du Deutschland?"
Organizatoriai
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

Ich lerne Deutsch


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių Simono Daukanto gimnazija
S. Daukanto g. 71, Šiauliai
14.10.2019, 16.00 Uhr: „Der Schimmelreiter". Schauspiel nach Theodor Storm. Regie: Markus Arendt. Forum Baltikum - Dittchenbühne. 15.10.2019: Begrüßung auf Deutsch. 16.10.2019: Mein Steckbrief: Ich lerne Deutsch. 18.10.2019: Lunch auf Deutsch.
Organizatoriai
Šiaulių Simono Daukanto gimnazija

Deutsch macht Spaß


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija
Vilniaus g. 3, Pagėgiai
Visą savaitę gimnazijoje vyks su vokiečių kalba susiję renginiai: mokiniai dalyvaus viktorinoje apie Vokietiją ir vokiečių kalbą, žiūrės vokiškus filmus, mokinių mainų programos dalyviai pristatys savo viešnagę Bad Iburge bei kurs mokinių mainų programos reklamą, taip pat mokiniai dalyvaus vertimų ir raštingiausio mokinio konkursuose, bus vedamos vokiečių kalbos ir kitų dalykų integruotos pamokos, išleistas informacinis stendas apie vokiečių kalbą. Gimnazijoje vyksiančios Vokiečių kalbos dienos ne tik pagilins mokinių vokiečių kalbos žinias, praplės akiratį, bet ir suteiks žinių apie šios kalbos mokėjimo privalumus bei vartojimo galimybes.
Organizatoriai
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija

Aš ir vokiečių kalba


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Kalvarijos gimnazija
J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija
Kiekvieną dieną gimnazijoje vyks renginiai vokiečių kalba, per pertraukas skambės vokiška muzika. Bus stengiamasi parodyti vokiečių kalbos įvairovę ir turtingumą, pasitelkiant jumorą (juokingi pasakojimai, vertimai ir pan.). Mokiniai taip pat vyks į integruotas veiklas į Kalvarijos krašto muziejų, į Goethe's institutą.
Organizatoriai
Kalvarijos gimnazija

Viktorina „Vokiečių kalba smalsiems ir kūrybingiems“


14.10.2019

Uždaras renginys
Kauno jėzuitų gimnazija
Rotušės a. 9, Kaunas
Viktorina organizuojama 7-tų klasių moksleiviams, besimokantiems vokiečių kalbos. Viktorijos struktūra orientuota tiek į komandinį darbą, tiek individualų (kapitonų) mūšis. Organizuojant viktoriną siekiama kūrybiškumo ir bendro pobūdžio žinių apie vokiškai kalbančių šalių tradicijas ir kultūrą.
Organizatoriai
Kauno jėzuitų gimnazija

Vokiečių kalbos diena


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Visagino Draugystės progimnazija
Draugystės g. 12, Visaginas
Programa: 10 14: Pertraukėlės vokiečių kalba pradinių klasių mokiniams. 10 15: Integruota vokiečių kalbos ir chemijos pamoka. 10 16: Vertimų konkursas. 10 17: Integruota vokiečių kalbos ir fizikos pamoka. 10 18: Piešinių paroda „Mano mėgstamiausias vokiškas žodis“.
Organizatoriai
Visagino Draugystės progimnazija

Deutsche Lieder mit Spaß


14.10.2019 - 20.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija
Kazliškių g. 4, Vilnius
Bendrose muzikos ir vokiečių kalbos pamokose dainuosime vokiškai, susipažinsime su vokiečių liaudies ir populiariąja muzika.
Organizatoriai
Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija

Koncertas „Lied žodis ir muzika“


14.10.2019

// 18.00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Juozo Karoso salė
Gedimino pr. 42, Vilnius
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai ir dėstytojai (solistai ir koncertmeisteriai) pristatys unikalią Lied muzikos programą. Lied – germanų kraštų vokalinės muzikos žanras, turintis labai gilias ir kerotas šaknis: nuo XII a. trubadūrų dainų iki folkloro muzikos, nuo bažnytinės vokalinės kūrybos iki XX a. darbo dainų ar protestantų giesmių. Vis dėlto Lied aukso epocha – XIX amžius, kai austrų ir vokiečių kompozitoriai kūrė muziką balsui ir fortepijonui. Romantizmo epochoje nepaprastai suklestėjo vokiečių literatūra ir poezija, inspiravusi daugelį kompozitorių. Programoje: F. Schuberto, R. Schumanno, J. Brahmso, F. Mendessohn-Bartholdy, H. Wolfo kūriniai balsui ir fortepijonui.
Organizatoriai
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai ir dėstytojai (solistai ir koncertmeisteriai) pristatys unikalią Lied muzikos programą. Lied – germanų kraštų vokalinės muzikos žanras, turintis labai gilias ir kerotas šaknis: nuo XII a. trubadūrų dainų iki folkloro muzikos, nuo bažnytinės vokalinės kūrybos iki XX a. darbo dainų ar protestantų giesmių. Vis dėlto Lied aukso epocha – XIX amžius, kai austrų ir vokiečių kompozitoriai kūrė muziką balsui ir fortepijonui. Romantizmo epochoje nepaprastai suklestėjo vokiečių literatūra ir poezija, inspiravusi daugelį kompozitorių. Programoje: F. Schuberto, R. Schumanno, J. Brahmso, F. Mendelssohn-Bartholdy, H. Wolfo kūriniai balsui ir fortepijonui.

Mes kalbame, žaidžiame ir dainuojame vokiškai


14.10.2019

Uždaras renginys
Baisogalos gimnazija
Mokyklos g. 25, Baisogala, Radviliškio r.
Tikslas – skatinti domėtis Vokietijos kalba ir kultūra. Skaitykloje prie bibliotekos pertraukų metu klausysimės vokiečių atlikėjo Uwe Kaa atliekamų dainų, SKAMP „Ja, ich kann“ bei kitų populiarių vokiškų dainų. II b mokiniai parengs skaidres apie Vokietiją, informacinį stendą su pagrindinėmis frazėmis bei pakvies gimnazijos bendruomenę ilgosios pertraukos metu sudalyvauti trumpoje viktorinoje „In meiner Stadt“. Pradedantiems mokytis antrosios užsienio kalbos 6ab kl. mokiniams vyks „pamoka kitaip“. Mokiniai dalyvaus „Zungenbrecher“ tarimo konkurse, žais bei dainuos vokiškai. Apie Vokietiją ir vokiečių kalbą jiems pasakos 2b (G kl.) mokiniai.
Organizatoriai
Baisogalos gimnazija

Deutschland stellt sich vor


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Kelmės „Kražantės“ progimnazija
Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė
Renginiai skirti 5–8 klasių mokiniams, kurie bus motyvuojami mokytis vokiečių kalbos. Mokiniai plačiau susipažins su Vokietija, jos tradicijomis, kultūra. Vyks diskusija „Kodėl verta mokytis vokiečių kalbos“.
Organizatoriai
Kelmės „Kražantės“ progimnazija

Ö kaip vökiškai?


14.10.2019 - 16.10.2019

Uždaras renginys
Antano Baranausko pagrindinė mokykla
S. Neries g. 5, Anykščiai
Pradinių klasių mokiniai – būrelio „Vokiškai su Hans Hase“ nariai – ieškos gražiausių vokiškų žodžių tema „Mano šeima“ ir juos „pieš“, penktokai iliustruos vokiškas pasakas ir žiūrės filmą pagal brolių Grimų pasaką, šeštokai–aštuntokai paruoš medžiagą stendui mokyklos fojė apie vokiškai kalbančias šalis – Austriją, Šveicariją ir Vokietiją.
Organizatoriai
Antano Baranausko pagrindinė mokykla

100 Jahre Bauhaus


14.10.2019 - 20.10.2019


Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija
Kęstučio g. 85, Kaunas
100 Jahre Bauhaus. Der Weg zum Jubiläum. Bildung. Schule. Architektur. Kunst. Design. Musik. Gesellschaft. Idealismus. Visionen. Warum feiern wir 100 Jahre Bauhaus und welche Relevanz hat es in der Gegenwart? Modernismus: 1. Kaunas – die Stadt der Moderne, 1919–1933. Bauhausschauen in Kaunas. Schatzsuche. Bauhaus– besuchen, besichtigen, beschreiben, besprechen. 2. Bauhaus 100, Poster. 3. Buch „Bauhaus 1919–1933“ von Magdalena Droste, Taschen, 2006. 4. Besprechung – Slam Poesie – Dichterschlacht.
Organizatoriai
Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija

Musik zum Frühstück


14.10.2019

Uždaras renginys
Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija
K. Donelaičio g.15 A, Kazlų Rūda
Tradicinio pirmadieninio rytmečio metu 5–8 klasių mokiniai atliks vokiškas dainas, kurias mokiniai išmoko per integruotas muzikos ir vokiečių kalbos pamokas.
Organizatoriai
Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija

Edukacinė savaitė „Hallo Deutschland“


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“
Kosmonautų g. 13, Jonava
Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai („Drugeliai“ ir „Varliukai") susipažins su Vokietija: ieškos pasaulio žemėlapyje, sužinos sostinės ir didesnių miestų pavadinimus; spalvins vėliavą; mokysis pasisveikinti, atsisveikinti, padėkoti; klausysis vaikiškos vokiškos dainelės.
Organizatoriai
Jonavos vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“

Vokiečių kalbos savaitė


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija
Vydūno g. 17A, Vilnius
Dalyvaus 5–8 klasių mokiniai. Mokyklos vidinis kiemas bus papuoštas Vokietijos vėliavėlėmis, fojė ir koridoriai mokinių piešiniais apie Vokietiją, vokiečių kalbą. 8 kl. parengs stendinius pranešimus apie Vokietiją ir kitas vokiškai kalbančias šalis. 6–7 kl. iliustruos brolių Grimų pasakas. 5 kl. pieš gražiausią vokišką žodį.
Organizatoriai
Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazija

Wähle Deutsch


14.10.2019 - 17.10.2019

Uždaras renginys
Kauno Žaliakalnio progimnazija
Širvintų g. 15, Kaunas
Norėdami pabrėžti vokiečių kalbos žinių privalumus, spalio 14–17 d. progimnazijoje tradiciškai organizuosime veiklas, susijusias su šios kalbos populiarinimu. Mokiniai gamins atvirutes su Vokietijos simbolika, bus parengtas informacinis stendas apie Vokietiją. Vyresnių klasių mokiniai žaismingai ir kūrybiškai praves atviras vokiečių kalbos pamokėles pradinukams „Warum Deutsch?”. Pamokų metu susipažinsime su Vokietijos kultūra, tradicijomis, istorija, mokysimės vokiškų dainų.
Organizatoriai
Kauno Žaliakalnio progimnazija

Kūrybinių darbų paroda „Mit Deutsch nach Europa"


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija
Vysk. K. Paltaroko g. 18, Panevėžys
Mokiniai parengs kūrybinius darbus apie vokiškai kalbančių šalių ir jų miestų simbolius, žymius žmones, šias šalis garsinančius pramonės gaminius, paminklus, pilis. Darbai bus pristatyti ir eksponuojami mokyklos erdvėse.
Organizatoriai
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija
Panevėžio „Žemynos" progimnazija

Eine Reise durch die deutschspachigen Länder


14.10.2019

Uždaras renginys
Jurbarko sav. Viešvilės pagrindinė mokykla
Klaipėdos g. 76, Viešvilė, Jurbarko raj.
8–9 klasių mokiniai darys ir pristatys koliažą apie vokiškai kalbančias šalis, šalių kultūrą ir tradicijas, įžymius žmones, dalyvaus viktorinoje „Ką aš žinau apie vokiškai kalbančias šalis".
Organizatoriai
Jurbarko sav. Viešvilės pagrindinė mokykla

Kelionė pasakų taku / Das ABC-Fest


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Šakių Varpo mokykla
J. Basanavičiaus g. 28, Šakiai
Kelionė pasakų taku: 7 klasių mokiniai skaitys ištraukas iš savo mėgstamų pasakų, inscenizuos ir iliustruos pasakas. Das ABC-Fest: 5 klasių mokiniai darys raidžių koliažą, mokysis sudėlioti pirmus trumpus žodelius, dainuos paparastas trumpas daineles.
Organizatoriai
Šakių Varpo mokykla

Werbung


14.10.2019 - 25.10.2019

Uždaras renginys
Karalienės Mortos mokykla
J. Basanavičiaus g. 24, Vilnius
Mokiniai kurs vokiškų prekių ir paslaugų patrauklias reklamas ir vaizdo klipus.
Organizatoriai
Karalienės Mortos mokykla

Deutsch – das lohnt sich!


14.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija
P. Širvio 7/14, Zarasai
Progimnazijos fojė stende skelbsime tezes apie vokiečių kalbą, per mokyklos radiją skaitysime vokiškus eilėraščius, mokiniai dalyvaus viktorinoje. Kalbos besimokantys šeštokai žiūrės filmuką apie Vokietiją originalo kalba, septintokai ir aštuntokai kurs koliažus apie kalbos svarbą savo gyvenime.
Organizatoriai
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija

Renkuosi vokiečių kalbą


15.10.2019

// 15.00 Uždaras renginys
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
Mokolų g. 61, Marijampolė
Popietė vyks penktose klasėse, iš viso dalyvaus apie 70 mokinių. Mokiniai sužinos įvairių faktų apie Vokietiją, vokiečių kalbą, kultūrą, žais žaidimus, dainuos, kurs Vokietijos mozaiką ir popietės pabaigoje pasitikrins žinias per protmūšį.
Organizatoriai
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

Vokiečių rašytojai vaikams


15.10.2019

// 15.00 Uždaras renginys
Vokiečių kalbos dienos renginyje dalyvaus trečios klasės mokiniai, kurie prisimins vokiečių kalbą, pakartos jau pernai išmoktus vokiškus žodžius (pasisveikinimą, atsisveikinimą, skaičius, miestus), taip pat pabandys išmokti padainuoti „Ö kaip vokiškai?“ himną ,bei keletą vokiškų dainelių-žaidimų, ir, žinoma, vokiškai!
Dvaro g. 13, Agluonų k., Akmenės sen., Akmenės r. sav.
Bibliotekininkė vaikams pristatys vokiečių rašytojus, skambės ištraukos iš knygų vokiečių kalba. Vaikai dainuos vokiškas daineles, mokysis ištarti pagrindines vokiškas frazes. Popietėje dalyvaus 20 vaikų.
Organizatoriai
Akmenės raj. savivaldybės viešosios bibliotekos Agluonų kaimo filialas

Deutsch is super!


15.10.2019

Uždaras renginys
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūris, Šilalės r. sav.
Gimnazijos fojė bus vokiečių kalbos kampelis: išpuošta balionais, mokinių piešiniais apie Vokietiją, vokiečių kalbą, stendas, paroda, pertraukų metų skambės vokiška muzika. Kabinetų pavadinimai bus pakeisti į vokiškus. Vyresnieji mokiniai supažindins penktokus, kodėl verta rinktis mokytis vokiečių kalbos.
Organizatoriai
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija

Deutsch für mich


15.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija
P. Višinskio g. 5, Užventis, Kelmės r.
Pailgintos dienos grupės, Maltos vaikų dienos centro, 5–6 klasių mokiniai pieš gražiausius vokiškus žodžius, demonstruos vestibiulyje. I–II g klasių gimnazistai puoš klasių, kabinetų duris linksmais komiksais, aforizmais, juokingais eilėraštukais apie mokomuosius dalykus.
Organizatoriai
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija

Zirkus Tortellini in der Schule


15.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus Filaretų pradinė mokykla
Filaretų g. 43, Vilnius
„Tortellini“ cirko artistai (Filaretų pradinės mokyklos trečių klasių mokiniai) aplankys visų klasių mokinius su linksma ir nuotaikinga cirko artistų programa, visus linksmins, kalbins ir dainuos vokiškai.
Organizatoriai
Vilniaus Filaretų pradinė mokykla

Lerne, spiele, gewinne!


15.10.2019 - 17.10.2019

Uždaras renginys
Kauno Valdorfo mokykla
Šiaurės pr. 11, Kaunas
Mokykla, pirmą kartą dalyvaujanti šiame projekte, pasipuoš juodos, raudonos ir aukso spalvos balionais, taip pat tezėmis apie vokiečių kalbą, kurias vienuoliktokai stropiai skaitė, nagrinėjo, o labiausiai patikusias perkels į mokyklos erdves. 6 klasės mokiniai išbandys savo jėgas protų mūšyje, kurį jiems taip pat paruoš vyresniųjų klasių moksleiviai. Taip visa mokyklos bendruomenė sužinos, kad spalio 14–20 dienomis Kaune vyksta Vokiečių kalbos dienų projektas „Ö kaip vokiškai?“!
Organizatoriai
Kauno Valdorfo mokykla

Vokiečių kalba virtuvėje


15.10.2019

Uždaras renginys
Alytaus Dainavos progimnazija
Vilties. g. 12, Alytus
Šiais mokslo metais per vokiečių kalbos savaitę dėmesį atkreipsime į Vokietijos virtuvę. Aiškinsimės, ką vokiečiai mėgsta valgyti, susipažinsime su šalies kultūra. Spalio 15 d. gaminsime vokiškus patiekalus. Meilė vokiečių kalbai šįkart ateis per skrandį.
Organizatoriai
Alytaus Dainavos progimnazija

Pažintis su Vokietija ir kitomis vokiškai kalbančiomis šalimis


15.10.2019

Uždaras renginys
Kauno Martyno Mažvydo progimnazija
Šiaurės pr. 55, Kaunas
7–8 klasių mokiniai pristatys plakatus apie vokiškai kalbančias šalis. 5–6 klasių mokiniai pasitikrins savo žinias viktorinoje.
Organizatoriai
Kauno Martyno Mažvydo progimnazija

Hallo, Freunde, ich spreche Deutsch


15.10.2019 - 16.10.2019

Uždaras renginys
Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija
Vydūno g. 15, Jurbarkas
Gimnazijos mokiniai dainuos, pasakos apie vokiškai kalbančias šalis, ruoš apie jas, jų kultūrą, miestus, pasiekimus, žymius žmones, jaunimo gyvenimą, užduotis viktorinai.
Organizatoriai
Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Keliaujame per Vokietijos žemes


15.10.2019 - 16.10.2019

Uždaras renginys
Šv. Kristoforo progimnazija
Kalvarijų g. 87, Vilnius
Šiomis dienomis progimnazijoje mokiniai plačiau susipažins su Vokietijos žemėmis, jų sostinėmis, žymiais objektais, papročiais ir gamins koliažus.
Organizatoriai
Šv. Kristoforo progimnazija

Kulinarische Reise in die deutschsprachigen Länder


15.10.2019 - 20.10.2019

Uždaras renginys
Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje
Subačiaus g. 41, Vilnius
6–11 klasių mokiniai paruoš ir pristatys plakatų parodą, kurios tema – „Kulinarinė kelionė į vokiškai kalbančias šalis“.
Organizatoriai
Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje

Mini-Konferenz „Sommererfahrungen mit Deutsch“. Mini-konferencija „Vasara su vokiečių kalba“ ir Tarpklasinis vokiško „Scrabble“ turnyras


15.10.2019 - 17.10.2019

Uždaras renginys
Viekšnių gimnazija
Basanavičiaus g. 1, Viekšniai, Mažeikių raj.
Vasarą nemažai mokinių dalyvavo įvairiuose vokiečių kalbos projektuose, kuriuos jie pristatys gimnazijos mokiniams spalio 15 d. mini konferencijos metu. Tai bus įspūdžiai iš Stendalio Comenius mokyklos, vokiečių kalbos vasaros kursų Stendalio aukštojoje mokykloje ir iš debatų stovyklos. Antrasis renginys vyks spalio 17 d. – tarpklasinis vokiško „Scrabble“ turnyras, padedantis lengviau, smagiau ir greičiau išmokti kalbos, lavinantis atmintį, fantaziją ir turtinantis žodyną.
Organizatoriai
Viekšnių gimnazija

Deutsch? Ja!


15.10.2019

Uždaras renginys
Skuodo r. Barstyčių pagrindinė mokykla
Salantų g. 14, Barstyčių mstl., Skuodo r.
Gražiausio vokiško žodžio iliustracija. Vokiškai kalbančių šalių pristatymas. Viktorina.
Organizatoriai
Skuodo r. Barstyčių pagrindinė mokykla

Malen auf Deutsch


15.10.2019

Uždaras renginys
Mažeikių rajono Sedos V. Mačernio gimnazija
Dariaus ir Girėno g. 16, Seda, Mažeikių raj.
Integruota vokiečių k. ir dailės pamoka.
Organizatoriai
Mažeikių rajono Sedos V. Mačernio gimnazija

Deutsch – warum nicht


15.10.2019

Uždaras renginys
Alytaus šv.Benedikto gimnazija
Topolių 19A, Alytus
Vokiečių kalbos dieną švęsime linksmai ir išradingai, kad ilgai liktų atmintyje: kas žais vokiškus žaidimus, kas žiūrės filmus, kas dainuos, kas lankys pradinukus su reklama rinktis vokiečių kalbą!
Organizatoriai
Alytaus šv.Benedikto gimnazija

Ö kaip vokiškai?


15.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija
Rugiagėlių g. 15, Vilnius
Supažindinsime mokyklos mokinius su vokiškai kalbančiomis šalimis, mokysime mandagumo frazių, vokiškų žodžių kalbų dirbtuvėse.
Organizatoriai
Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija

Deutsch? Natürlich!


15.10.2019 - 16.10.2019

Uždaras renginys
Anykščių Jono Biliūno gimnazija
Liudiškių g. 49, Anykščiai
Gimnazijoje skambės vokiška muzika, šurmuliuos Vokiečių kalbos mugė, kurios metu visi norintys galės pasimokyti kalbos, plačiau susipažinti su vokiškai kalbančiomis šalimis, kūrybiškai išbandyti vokiečių kalbos žinias. Vyresnių klasių mokiniai organizuos koliažų dirbtuves ir dalyvaus jose.
Organizatoriai
Anykščių Jono Biliūno gimnazija

O kaip vokiškai?


15.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“
Ežero g. 70, Šiauliai
Su savo projekto personažu kiškiu Hansu vaikai apsilankys jaunesniųjų vaikų grupėje. Pasisveikins, padainuos dainelę, supažindins mažesnius vaikus su vokiška vėliavėle.
Organizatoriai
Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis“

Sing mit


15.10.2019

Uždaras renginys
Panevėžio „Vyturio“ progimnazija
Vasario 16-osios g. 40, Panevėžys
Mokiniai pertraukų metu galės pabandyti dainuoti linksmas vokiškas daineles (karaoke), išmoks pasisveikinimus. Pamokų metu susipažins su populiariais muzikos atlikėjais.
Organizatoriai
Panevėžio „Vyturio“ progimnazija

Poezijos popietė „Vokiečių poetai ir rašytojai“


15.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus Fabijoniškių gimnazija
P. Žadeikos g. 2, Vilnius
5–10 klasių moksleiviai pristatys savo parengtas skaidres apie žymius vokiečių poetus ir rašytojus, deklamuos jų eilėraščius ir raiškiai skaitys jų kūrinius.
Organizatoriai
Vilniaus Fabijoniškių gimnazija

Viktorina „Wo, wie, wer, was?“


15.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Utenos Aukštakalnio progimnazija
Taikos g. 44, Utena
Viktorina skirta moksleivių ir mokytojų vokiečių kalbos žinioms gilinti ir akiračiui plėsti. Klausimai bus pateikti raštu vokiškai tikslinėms amžiaus grupėms. Atsakymai taip pat bus pateikti raštu vokiečių kalba.
Organizatoriai
Utenos Aukštakalnio progimnazija

Keliaukime po Vokietiją


15.10.2019

// 11.00
Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
J. Basanavičiaus g. 7, Jonava
Renginio metu Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai susipažins su Vokietijos miestais, žiūrės informacinius filmus bei dalinsis savo kelionių įspūdžiais Vokietijoje.
Organizatoriai
Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

Vokiečių kalbos dienos Miežiškių bibliotekoje


15.10.2019 - 17.10.2019


Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Miežiškių biblioteka
Taikos g. 1 A, Miežiškiai, Panevėžio r.
2019-10-15, 12.00 val.: Miežiškių bibliotekos skaitytojai dalyvaus viktorinoje „Mano žinios apie Vokietiją“. 2019-10-17, 11.40 val.: Bibliotekos lankytojai dalyvaus konkurse-dėlionėje „Žodžių reikšmė vokiškai“, įvairius esančius bibliotekoje daiktus sudėlios žodžių reikšmę vokiečiu kalba. Renginiuose dalyvaus įvairaus amžiaus dalyviai (30).
Organizatoriai
Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Miežiškių biblioteka

Bestimmt Deutsch!


15.10.2019 - 17.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių rajono Voveriškių mokykla
Ringuvos g. 4, Voveriškiai, Šiaulių raj.
Vokiečių kalbos dienos renginyje dalyvaus trečios klasės mokiniai , kurie prisimins vokiečių kalbą, pakartos jau pernai išmoktus vokiškus žodžius (pasisveikinimą, atsisveikinimą, skaičius, miestus), taip pat pabandys išmokti padainuoti „Ö kaip vokiškai?“ himną bei keletą vokiškų dainelių-žaidimų, ir žinoma, vokiškai!
Organizatoriai
Šiaulių rajono Voveriškių mokykla

Prof. Hans-Jürgen Schings (Berlin) paskaita „Faust und die Schöpfung“


15.10.2019

// 17.00
Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, Germanistikos studijų kabinetas (A9)
Universiteto g. 5, Vilnius
Prof. Hans-Jürgen Schings von der Freien Universität Berlin hält auf Einladung des DAAD Litauen, des Lehrstuhls für Deutsche Philologie und der Gesellschaft für deutsche Sprache eine öffentliche Vorlesung zur Genesis-Thematik im „Faust“. Moderation: Dr. Alexander Mionskowski (Lehrstuhl für Deutsche Philologie). Informationen zu Professor Schings unter https://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we04/ndl/mitarbeiter_innen/prof-em/schings.
Organizatoriai
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vokiečių filologijos katedra
Deutscher Akademischer Austauschdienst (Baltikum)

Ką žinai apie vokiškai kalbančias šalis


15.10.2019

// 14.30 Uždaras renginys
Šiaulių universiteto gimnazija
Dainų g. 33, Šiauliai
Viktorina 7–8 kl. Šiaulių miesto ir rajono mokiniams.
Organizatoriai
Šiaulių universiteto gimnazija

Die größten deutschsprachigen Genies aller Zeiten


15.10.2019

Uždaras renginys
Kauno „Varpo“ gimnazija
Rytų g. 19, Kaunas
9 klasės mokiniai pristatys visų laikų žinomiausius Vokietijos bei Austrijos genijus. Renginio tikslas – geriau pažinti tautas, kurių kalbos mokomės.
Organizatoriai
Kauno „Varpo“ gimnazija

Vokietijos prekės ženklų pristatymas


15.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Kalninės g. 39, Jurbarkas
Mokyklos fojė bus iškabinti mokinių paruošti įvairūs Vokietijoje gaminamų prekių ženklai. Pamokose mokiniai pristatys savo pasirinktą prekės ženklą.
Organizatoriai
Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Gaminu ir mokausi


15.10.2019

Uždaras renginys
Karalienės Mortos mokykla
A. Juozapavičiaus pr. 13B, Kaunas
5 klasės mokiniai į pamoką įtrauks maisto ruošimo procesą. Jo metu nagrinės vokiškus receptus, gamins, susipažins su naujais žodžiais.
Organizatoriai
Karalienės Mortos mokykla

Deutsch ist super!


15.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Kauno Dainavos progimnazija
Partizanų g. 118, Kaunas
8 klasės mokiniai paruoš vokiečių kalbos pamokėles penktokams,vokišką emometrą (plakatą su 64-iais žmogaus emocijų pavadinimais), stendą apie įžymiausius Vokietijos žmones.
Organizatoriai
Kauno Dainavos progimnazija

Vokiečių kalbos dienos


15.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Jonavos Justino Vareikio progimnazija
Chemikų g. 138, Jonava
Spalio 15 dieną pertraukų metu skambės vokiška muzika ir kvies dainuoti vokiškai. Spalio 15–18 dienomis 5–6 klasių mokiniai dalyvaus viktorinoje „Ką žinote apie vokiškai kalbančias šalis?“
Organizatoriai
Jonavos Justino Vareikio progimnazija

Ö kaip vokiškai?


15.10.2019

Uždaras renginys
Kauno r. Raudondvario gimnazija
Atgimimo g., Raudondvario km.
6–10 klasių mokiniai parengs ir pristatys kūrybinius darbus apie vokiečių kalbą, žymiausius vokiečių gamintojus. Klausysimės vokiškos muzikos, skaitysime tezes apie vokiečių kalbą.
Organizatoriai
Kauno r. Raudondvario gimnazija

Vaikai mokosi vokiečių kalbos


16.10.2019 - 20.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus Santariškių lopšelis-darželio „Šermukšniukų“ grupė
Santariškių g. 27, Vilnius
5–6 m. vaikai visą savaitę mokysis pasisveikinti, atsisveikinti, padėkoti vokiškai. Mokysimės spalvų pavadinimus, skaitysime ir vaidinsime mėgstamiausias brolių Grimų pasakas.
Organizatoriai
Vilniaus Santariškių lopšelis-darželis

Renkuosi vokiečių kalbą


16.10.2019

// 9.00 Uždaras renginys
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
Mokolų k., Šunskų sen., Marijampolės sav.
Popietė vyks penktoje klasėje, iš viso dalyvaus apie 40 mokinių. Mokiniai sužinos įvairių faktų apie Vokietiją, vokiečių kalbą, kultūrą, žais žaidimus, dainuos, kurs Vokietijos mozaiką ir popietės pabaigoje pasitikrins žinias per protmūšį.
Organizatoriai
Marijampolės sav. Mokolų progminazija

Neišsemiami vokiečių literatūros klodai


16.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Pandėlio gimnazijos biblioteka
Panemunio g. 25, Pandėlys, Rokiškio r.
Gimnazijos bibliotekoje bus parengta paroda apie vokiečių rašytojus ir jų kūrybą, per ilgąsias pertraukas ir po pamokų bus organizuojamas garsinis knygų skaitymas, viktorinos, sprendžiami kryžiažodžiai apie vokišką literatūrą, aktyviausi dalyviai bus apdovanojami.
Organizatoriai
Pandėlio gimnazija

Wir spielen und lernen Deutsch


16.10.2019

Uždaras renginys
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija
Šv. Jono Pauliaus II g. 3, Šalčininkai
Die Schüler der 8A Klasse besuchen jüngere Schüler und spielen Dominospiele, verschiedene Gesellschaftsspiele, tanzen und singen zusammen. Die Schüler der 9 Klasse zeigen das Theaterstück ,,Der glückliche Prinz".
Organizatoriai
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija

Kelionė pasakų taku


16.10.2019 - 17.10.2019


Kalvarijos sav. viešoji biblioteka Akmenynų filialas
Mokyklos g.5a, Akmenynų k., Akmenynų sen., Kalvarijos sav.
Vokiečių rašytojų pasakų knygų paroda: 3–4 klasių mokiniai susipažins su pasakų herojais, klausys sekamų pasakų, tars pimuosius vokiškus žodžius. Popietės pabaigoje atsakinės į pateiktus. Už aktyvų dalyvavimą bus apdovanoti prizais.
Organizatoriai
Kalvarijos sav. viešoji biblioteka Akmenynų filialas

Pažintis su vokiečių kalba


16.10.2019

// 15.00
Seredžiaus daugiafunkcinio centro biblioteka
J. Marcinkevičiaus g. 1, Seredžiaus mstl., Seredžiaus sen., Jurbarko r. sav.
Susipažinsime su vokiečių kalba jos tarimu ir rašyba.
Organizatoriai
Seredžiaus daugiafunkcinio centro biblioteka

Erfahrungsaustausch


16.10.2019

// 13.00 Uždaras renginys
Kauno Technologijos universiteto gimnazija
Studentų g. 65, Kaunas
KTU gimnazijos mokiniai ves interaktyvią vokiečių kalbos pamoką trijų Kauno progimnazijų – V. Kudirkos, J. Dobkevičiaus ir Vaižganto – mokiniams. Renginio šūkis: „Bendradarbiaukime ir dalinkimės“.
Organizatoriai
Kauno Technologijos universiteto gimnazija
J. Dobkevičiaus progimnazija
V. Kudirkos progimnazija

Deutsch ist überall


16.10.2019

Uždaras renginys
Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla
Mokyklos g. 2, Akmenynų k., Akmenynų sen., Kalvarijos sav.
Nuo pat ryto skambės vokiškos dainos, o mokyklos bendruomenės narius pasitikę 8–10 klasių mokiniai ragins sveikintis tik vokiškai. Kiekvienas gaus po trispalvę mokinių pagamintą vėliavėlę. Pirmojo aukšto koridoriuje 9–10 klasės mokiniai supažindins visą mokyklos bendruomenę su įvairia informacija apie Vokietiją, jos žmones, kultūrą, patiekalus. Per pirmąją ilgąją pertrauką 6 klasės mokiniai taps žurnalistais ir kalbins mokytojus, mokyklos draugus. Po penkių pamokų visi norintys dalyvaus žaidime „Bingo“.
Organizatoriai
Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla

Tage der deutschen Sprache im KTU Vaižgantas Progymasium


16.10.2019

Uždaras renginys
KTU Vaižganto progimnazija
Skuodo g. 27, Kaunas
Renginyje dalyvaus visa mokyklos bendruomenė, pagrindiniai organizatoriai ir renginio vedėjai bus 8 klasių mokiniai. Klausysimės šio projekto himno, stebėsime vaizdo medžiagą vokiečių kalba, visus vaišinsime guminukais. 6 klasių mokiniai paruoš darbelius su vokiečių kalbos žodžiais ir frazėmis, 7–8 klasių mokiniai pertraukų metu ves viktoriną, kurioje galės dalyvauti visi norintys ir netingintys pasimokyti vokiečių kalbos! Patys stropiausi, kaip visada, bus apdovanoti prizais!
Organizatoriai
KTU Vaižganto progimnazija

Wettbewerb Scrabble


16.10.2019

// 11.30 Uždaras renginys
Telšių „Džiugo“ gimnazija
Sedos g. 29, Telšiai
Varžybų dalyviai iš anksto bus susipažinę su žaidimo taisyklėmis. Komandas sudarys mokiniai ir mokytojai. Varžytuves ves 2b klasės mokiniai.
Organizatoriai
Telšių „Džiugo“ gimnazija

DEUTSCH ist crazy gut!


16.10.2019

Uždaras renginys
VšĮ Vilniaus privati gimnazija
V. Grybo g. 7, Vilnius
Spalio 16 dienos popietę šurmuliuosime vokiškai! 306 kabinete vyks IIG klasės rengiama viktorina, kurioje bus supažindinama su vokiška kultūra, žmonių bendravimu, vokiška virtuve. Taip pat bus atskleistos vokiškos frazės, nes jokios kitos šalies posakiai dar niekada nebuvo tokie keisti! Kas apie Vokietiją norės sužinoti dar plačiau, galės pasiskaityti IIG klasės išleistame lankstinuke. Vokiškai nusiteikę lauksime kitų klasių!
Organizatoriai
VšĮ Vilniaus privati gimnazija

Ö kaip vokiškai?


16.10.2019

Uždaras renginys
Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija
Mokyklos g. 1, Veiviržėnai, Klaipėdos r.
Kartu su mokyklos bibliotekininke ieškosime vokiečių rašytojų kūrinių, skaitysime vokiškai, žiūrėsime filmukus, dainuosime vokiškas dainas.
Organizatoriai
Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija

Rainerio Fassbinderio filmo „Marijos Braun vedybinis gyvenimas“ peržiūra


16.10.2019

// 18.00
Klaipėdos kultūros fabrikas
Bangų g. 5A, Klaipėda
Spalio 16 d., 18 val. kino klube „8 ½“ – žymaus vokiečių režisieriaus Rainerio Fassbinderio juosta „Marijos Braun vedybinis gyvenimas“.
Organizatoriai
Klaipėdos kultūros fabrikas

Erste deutsche Wörter


16.10.2019

Uždaras renginys
Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija
Dariaus ir Girėno g. 56, Varniai, Telšių r.
Vokiečių kalbos dienos renginyje dalyvaus pradinių klasių mokiniai, kurie sužinos apie Vokietiją, išgirs pirmus vokiškus žodžius, išmoks pasisveikinti ir atsisveikinti, dainuosime paprastas trumpas daineles, žaisime keletą žaidimų.
Organizatoriai
Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija

Tanz mit mir


16.10.2019

Uždaras renginys
Jonavos R.Samulevičiaus progimnazija
Chemikų g. 140, Jonava
Vokiečių kalbos ir kultūros populiarinimas per šokį: supažindinant su vokiškos kilmės klasikiniais šokiais ir šiuolaikine vokiška šokių muzika.
Organizatoriai
Jonavos R.Samulevičiaus progimnazija

Vokiečių kalbos verta mokytis, nes...


16.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija
Lukiškių skg. 5, Vilnius
Tik pradėję vokiečių kalbą mokytis 6 kl. mokiniai parasakos 5 kl. mokiniams, kodėl verta mokytis vokiečių kalbos ir kiek daug jau jie per trumpą laiką išmoko. Renginiu siekiama, kad bendraamžiai bendrautų bei motyvuotų vienas kitą mokytis vokiečių kalbos.
Organizatoriai
Vilniaus kunigaikščio Gedimino progimnazija

Deutsch ist cool!


16.10.2019 - 17.10.2019

Uždaras renginys
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija
Ignalinos g. 1A, Vidiškės, Ignalinos raj.
Nuo rugsėjo 26d. gimnazijos koridoriuje bus eksponuojama plakatų paroda „Vokietijos miestai ir kraštovaizdžiai“, užsienio kalbų kabinetų durys papuoštos idomiais faktais ir iliustracijomis apie vokiečių kalbą. Gimnazijos bibliotekoje bus parengta paroda jaunesniems mokiniams apie vokiečių rašytojus brolius Grimus ir jų kūrinius. Spalio 16–17 d. pertraukų metu bus organizuojami Bliz turnyrai „Ką sužinojai apie Vokietiją, vokiečių kalbą“, skambės vokiška muzika, bibliotekoje vyks vokiečių k. pamokėlės, mini viktorinos mažiesiems, kurias ves vokiečių k. besimokantys mokiniai.
Organizatoriai
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija

Deutsch mit Spaß


16.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija
Skroblų g. 3a, Vilnius
Pradinių klasių mokiniai linksmai mokysis vokiečių kalbos.
Organizatoriai
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija

Ö kaip vokiškai?


16.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus Pavilnio progimnazija
Švarioji g. 33, Vilnius
Supažindinsime mokyklos mokinius su vokiškai kalbančiomis šalimis, mokysime vokiškų žodžių kalbų dirbtuvėse.
Organizatoriai
Vilniaus Pavilnio progimnazija

Deutsch macht Spaß


16.10.2019

Uždaras renginys
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija
Jono Sniadeckio g.8, Jašiūnų mstl., Šalčininkų r.
Vokiečių kalbos besimokantys gimnazijos mokiniai susiskirsto į įvairias pagal amžių komandas ir sprendžia kartu įdomias viktorinos užduotis, ieško atsakymų į pateiktus klausimus, kurie susiję su vokiečių kalba bei Vokietija.
Organizatoriai
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros“ gimnazija

Süße Grüße


16.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių Gegužių progimnazija
S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Šiauliai
Šiaulių Gegužių progimnazija šiemet Vokiečių kalbos dienas švęs saldžiai, labai mandagiai ir draugiškai. Pagrindinis akcentas – „Lebkuchenherz“. Integruotų vokiečių kalbos, technologijų ir dailės pamokų metu šias širdis gaminsime, spalvinsime, kepsime, užrašysime. Mokyklos bendruomenė sužinos daug vokiškų palinkėjimų. Akcijos metu, kurią organizuos mokinių iniciatyvinė grupė, norintys mokiniai ir mokytojai patys užrašys pasirinktą vokišką palinkėjimą ant popierinių „Lebkuchenherzen“ širdžių. Mokysimės ne tik palinkėti vokiškai, 5 klasių mokiniai susipažins su panašiais vokiečių ir anglų kalbų žodžiais, pasirinktus grafiškai pavaizduos ir nupieš.
Organizatoriai
Šiaulių Gegužių progimnazija

Interaktyvus žaidimas krašto pažinimui „Aktionbound'as“


16.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija
J. Basanavičiaus g. 10, Ukmergė
Naudodamiesi „Aktionbound.de“ programėle sukursime ir su mokinių komandomis žaisime interaktyvų žaidimą mokyklos erdvėse, ieškodami užuominų, rasime atsakymus į įvairius su Vokietijos kultūra, įžymybėmis susijusius klausimus.
Organizatoriai
Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija

Ö kaip vokiškai?


16.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių Jovaro progimnazija
Vytauto g. 132, Šiauliai
Pertraukų metu skambės vokiškas skambutis, bendruomenės nariai iš ryto bus pasitinkami vokišku pasisveikinimu, vokiškomis vėliavėlėmis ir tautine vokiška apranga. Pertraukų metu vyresnieji vaikai surengs stoteles – užduotis jaunesniesiems.
Organizatoriai
Šiaulių Jovaro progimnazija

Programa „Mathe extrem“


16.10.2019

Uždaras renginys
Palangos Valdo Jurgučio pagrindinė mokykla
Ganyklų g. 2, Palanga
Vykdoma bendra Palangos ir Bergeno Riugene moksleivių veikla – mokinių saviraiškos programa „Mathe extrem“. Abiejų mokyklų moksleiviai vienu metu atlieka tas pačias užduotis, kurias paeiliui ruošia Palangos ir Bergeno Riugene mokytojai. Pasikeičiama vaizdo medžiaga, nuotraukomis, rezultatais. rezultatai apibendrinami, paskelbiami ir aptariami abiejose mokyklose. Taip skatinamas Lietuvos ir Vokietijos moksleivių bendravimas ir bendradarbiavimas.
Organizatoriai
Palangos Valdo Jurgučio pagrindinė mokykla

Poezijos popietė „Vokiečių poetai ir rašytojai“


16.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus Viršuliškių progimnazija
Viršuliškių g. 7, Vilnius
5–10 klasių moksleiviai pristatys savo parengtas skaidres apie žymius vokiečių poetus ir rašytojus, deklamuos jų eilėraščius ir raiškiai skaitys jų kūrinius.
Organizatoriai
Vilniaus Viršuliškių progimnazija

Literatūrinis vakaras-diskusija „Tarp Fürstenfelde, Berlyno ir Briuselio: apie ką kalba naujausia vokiečiakalbė literatūra?“


16.10.2019

// 16.30
Kauno apskrities viešoji biblioteka (322 aud.)
Radastų g. 2, Kaunas
Kokia šiuo metu didžiausia Vokietijos literatūrinio gyvenimo intriga? Daugelis su nekantrumu laukia spalio 14 d., kuomet bus paskelbtas romanas, laimėjęs 2019 m. Vokietijos knygų premiją. Literatūrinio vakaro-diskusijos metu bus puiki galimybė susipažinti su šių metų nugalėtoju ir aptarti aktualias vokiečiakalbės literatūros ir kultūros tendencijas. Renginio metu VDU germanistikos studentai, vadovaujami dėstytojos doc. dr. Rūtos Eidukevičienės, pristatys pastaraisiais metais Vokietijoje daugiausia pripažinimo sulaukusius rašytojų Sašos Stanišič, Jenny Erpenbeck, Lutz Seiler, Robert Menasse romanus ir jų vertimus į lietuvių kalbą, skaitys tekstų ištraukas, diskutuos su klausytojais.
Organizatoriai
Vytauto Didžiojo universitetas
Kauno apskrities viešoji biblioteka

Ich und Deutsch


16.10.2019

Uždaras renginys
Kauno „Santaros“ gimnazija
Baltų pr. 51, Kaunas
Gimnazijoje vyks kūrybinės dirbtuvės, skirtos susipažinti su Vokietija, jos kultūra, įdomiais faktais. Bibliotekoje-informacijos centre bus eksponuojama leidinių apie Vokietiją ir vokiškai rašančių autorių knygų paroda. Pertraukų metu visus sveikins vokiška muzika.
Organizatoriai
Kauno „Santaros“ gimnazija

Deutsch mit Motivation


16.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus Gabijos gimnazija
Pašilaičių g. 13, Vilnius
6–7 klasių mokiniai pieš kalbų žemėlapius, 8–10 klasių mokiniai kels vokiečių kalbą mokytis motyvuojančius klausimus (ant II aukšte esančių kabinetų (ant kiekvieno kabineto po vieną) mokiniai iškabins su Vokietijos ir kitų vokiškai kalbančių šalių istorija, kultūra, mokomaisiais dalykais, žymiais žmonėmis susijusius klausimus ir pateiks į juos atsakymus vokiečių ir lietuvių kalbomis, tikėdamiesi, kad skaitantieji sužinos kažką naujo apie Vokietiją ir vokiškai kalbančias šalis.
Organizatoriai
Vilniaus Gabijos gimnazija

Ką žinai apie vokiškai kalbančias šalis?


16.10.2019

Uždaras renginys
Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija
Smėlynės g. 29, Panevėžys
Gimnazistai ves viktoriną Panevėžio „Aušros“ progimnazijos moksleiviams apie vokiškai kalbančias šalis. Klausysime vokiškos muzikos, ragausime vokiškų patiekalų.
Organizatoriai
Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija
Panevėžio „Aušros“ progimnazija

Deutschland? Interessant!


16.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių „Rasos“ progimnazija
Tiesos g. 1, Šiauliai
Plakatų „Vokietija“ gamyba.
Organizatoriai
Šiaulių „Rasos“ progimnazija

Vokiečių kalbos diena


16.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija
Augustijonų g. 8, Vilnius
Pagrindinis tiklas – pritraukti ir sudominti pauglius, todėl kreipėme dėmesį į šių dienų aktualijas. Idėjos: 1) Atspausdinti vokiški meme'ai (juokeliai). Plakatai su juokeliais būtų iškabinti mokyklos patalpose. 2) Mokyklos choras dainuos vokišką dainą. 3) Vokiškas valgiaraštis. Kasdienį valgiaraštį perrašysime į vokiečių kalbą, o mažesniu šriftu skliausteliuose parašysime lietuvišką vertimą. 4) Parengsime „kahoot“ (internetinį žaidimą) apie Vokietiją ir vokiečių kalbą rusų bei prancūzų kalbas besimokantiems dešimtokams. 5) Parengsime stendą su žaidimu (vokiškus žodžius išversti į lietuvių kalbą) ir prizais (vokiškais skanumynais už teisingai išverstą žodį) mokykloje.
Organizatoriai
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija

Wir sprechen Deutsch!


16.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus S. Nėries gimnazija
Vilniaus g. 32, Vilnius
I klasių mokiniai, besimokantys rusų kalbos kaip antrosios, dalyvaus vokiečių kalbos pamokoje ir turės puikią galimybę išmokti skaičius ir pagrindines frazes vokiečių kalba. Dirbdami grupėse jie dalyvaus trumpoje viktorijoje ir pasitikrins savo žinias apie Vokietiją. Mokiniai bus apdovanoti simbolinėmis atminimo dovanėlėmis.
Organizatoriai
Vilniaus S. Nėries gimnazija

Literatūrinė muzikinė popietė „Verweile Augenblick, du bist so schön“


16.10.2019

// 15.00
Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla
Laisvės gynėjų aikštė 1, Kelmė
Popietėje dalyvauja Kelmės rajono mokyklų vokiečių kalbos mokytojai ir mokiniai, kurie skaitys vokiečių poetų eiles. A. Lipeikos menų mokyklos mokiniai atliks vokiškai kalbančių šalių kompozitorių kūrinius. Renginys skirtas Kelmės visuomenei.
Organizatoriai
Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla

Deutschlernen macht Spaß


16.10.2019

Uždaras renginys
Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija
Radvilų g. 6, Radviliškis
Renginyje dalyvaus dvi 7-tų klasių mokinių komandos. Mokiniai atsakinės į klausimus apie vokiečių kalbą, muzikos grupes, kiną, papročius, tradicijas.
Organizatoriai
Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

Ö kaip vokiškai?


16.10.2019 - 17.10.2019

Uždaras renginys
Klaipėdos Versmės progimnazija
I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda
Septintų klasių mokiniai dalyvaus greitakalbių konkurse. Aštuntų klasių mokiniai dalyvaus „Ö kaip vokiškai?“ viktorinoje.
Organizatoriai
Klaipėdos Versmės progimnazija

Blick auf heutige Schmalleningken. Kūrybinės dirbtuvės.


16.10.2019

Uždaras renginys
Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinė mokykla
Stoties g. 7, Smalininkai, Jurbarko raj.
6–8 klasių mokiniai ieškos Smalininkų miestelyje išlikusių tipiškiausių vokiškų statinių (fachverkų), darys nuotraukų koliažą, rinks informaciją miestelio bibliotekoje.
Organizatoriai
Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinė mokykla

Deutsch lesen, schreiben, hören


16.10.2019

Uždaras renginys
LSU Kėdainių „Aušros" progimnazija
Chemikų g. 30, Kėdainiai
Viktorina 7 klasių mokiniams
Organizatoriai
LSU Kėdainių „Aušros" progimnazija

Erste Schritte im Deutschen


17.10.2019

// 12.00 Uždaras renginys
Kauno Vinco Kudirkos progimnazija
Trakų g. 39, Kaunas
Viktorina mokiniams, kurie pirmus metus mokosi vokiečių kalbos. Dalyvaus mokiniai iš dviejų progimnazijų – Jurgio Dobkevičiaus ir Vinco Kudirkos. Septynios komandos po 5 mokinius atliks smagias, įdomias, kūrybiškas užduotis, paruoštas pagal mokinių žinių lygį. Numatoma renginio trukmė – 2 pamokos.
Organizatoriai
Kauno Vinco Kudirkos progimnazija
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija

Vokietija ir mes


17.10.2019

Uždaras renginys
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
Statybininkų g. 24, Panevėžys
Mokiniai surinks įdomius faktus, palygins Vokietiją ir Lietuvą, pristatys plakatus, filmus apie Vokietiją ir jos įžymybes, valgykla pasiūlys vokišką meniu.
Organizatoriai
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Deutsch – warum nicht?


17.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Marijampolės savivaldybės Sasnavos pagrindinė mokykla
Sūduvos g. 46, Sasnavos mstl., Marijampolės sav.
Siekiant populiarinti Europos kalbas, skatinti daugiakalbystę, supažindinti mokyklos bendruomenės narius su vokiečių kalbos ypatumais ir teikiamomis galimybėmis, numatoma organizuoti: literatūros vokiečių kalba parodą su edukacine užduotimi (viktoriną, skatinančią detaliau susipažinti su parodos eksponatais); plakatų su vokiškomis frazėmis konkursą (tarp klasių) ir parodą; vokiečių kalbos popietę „Ja, ich kann“ (su linksmomis užduotimis atrakcionais, skanduotėmis ir, aišku, Vokiečių kalbos himnu).
Organizatoriai
Marijampolės savivaldybės Sasnavos pagrindinė mokykla

Teile deine Kenntnisse!


17.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus Žemynos gimnazija
Čiobiškio g. 16, Vilnius
Norėdami pasidalinti savo patirtimi, kaip vokiečių kalbos mokymąsi paverčia maloniu procesu ar smagiu žaidimu, Vilniaus Žemynos gimnazijos gimnazistai parengė Vilniaus Žemynos progimnazijos mokiniams šmaikščią viktoriną apie Vokietiją ir vokiečių kalbą, taip pat daina ir žaidimus, kurie padės ne tik nejučiom pasimokyti vokiečių kalbos, bet ir pasaulio pažinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, palaikymo ir tolerancijos.
Organizatoriai
Vilniaus Žemynos gimnazija

Tarpmokyklinis konkursas šeštų klasių mokiniams


17.10.2019

// 13.00
Panevėžio apskrities Gabrielė Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius
Aukštaičių g. 4, Panevėžys
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius kartu su Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklomis: Kazimiero Paltaroko gimnazija, Vytauto Žemkalnio gimnazija, Panevėžio „Žemynos“ progimnazija, Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija, Panevėžio „Vyturio“ progimnazija ir Panevėžio „Rožyno“ progimnazija organizuoja tarpmokyklinį konkursą šeštų klasių mokiniams. Mokinių laukia įvairūs klausimai, vertingi prizai ir smagus laikas.
Organizatoriai
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Vokiškų stalo žaidimų popietė


17.10.2019

// 17.00
Klaipėdos apskrities viešosios I. Simonaitytės bibliotekos Vokiškų leidinių biblioteka
Herkaus Manto g. 25, Klaipėda
Vokiečių kalbos ir kultūros mylėtojai susiburs bibliotekoje ir linksmai bei smagiai, žaisdami vokiškus stalo žaidimus, prisimins vokiečių kalbą arba jos pasimokys, pabendraus tarpusavyje vokiškai. Drauge paminės jau tradicija tapusią vokiečių kalbos dienų savaitę.
Organizatoriai
Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka

Deutsch macht Spaß


17.10.2019

Uždaras renginys
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla
Kaštonų g. 13, Biržai
Spalio 14–16 d. visose Biržų miesto mokyklose – Kaštonų pagrindinėje mokykloje, „Aušros“ pagrindinėje mokykloje, „Saulės“ gimnazijoje ir „Atžalyno“ pagrindinėje mokykloje – pamokų metu ir per pertraukas vyks pažintis su Vokietija bei vokiškai kalbančiomis šalimis, skambės vokiška muzika, mokiniai darys knygų skirtukus, juos užrašys vokiškai, dainuosime vokiškas dainas. Spalio 17 d. Kaštonų pagrindinėje mokykloje vyks bendras visų keturių miesto mokyklų komandų baigiamasis Vokiečių kalbos dienų renginys. Viena jos dalis vyks stotelių metodu „Kaip pažįsti Vokietiją“: gimnazistai paruoš užduotis 6–8 kl. mokiniams ir bus stotelių „prižiūrėtojai“. Kitą dalis – viktorina salėje (kahoot) ir bendra visų dalyvių atliekama daina.
Organizatoriai
Biržų Kaštonų pagrindinė mokykla

Atvirų durų diena


17.10.2019


UAB „Hausengel International“
Taikos pr. 88A-804, Kaunas
Vokiečių kalbos savaitė Lietuvoje mums yra gera proga atsigręžti į vokiečių kalbą ne tik kaip į mūsų įmonės darbinę kalbą, bet tuo pačiu pakviesti potencialius būsimus darbuotojus artimiau susipažinti, padiskutuoti ir net papokštauti vokiškai. Šiemet su didžiausiu malonumu norime pristatyti naujieną – mūsų įmonės organizuojamus vokiečių kalbos kursus slaugytojams! Todėl mielai kviečiame atvykti, susipažinti ir pradėti kalbėti vokiškai! Mes atveriame savo duris, o kalba atveria duris į pasaulį!
Organizatoriai
UAB „Hausengel International“

Bunte Kreuzworträtselwelt


17.10.2019

// 11.00 Uždaras renginys
Vilniaus Maironio progimnazija
Čiobiškio g. 1, Vilnius
6, 7 ir 8 klasių mokiniai pristatys savo sukurtus kryžiažodžius vokiečių kalba, juos spręs ir išrinks pačius įdomiausius, išradingiausius.
Organizatoriai
Vilniaus Maironio progimnazija

Vokiečių pasakos pirštukais


17.10.2019

// 10.00
Kauno apskrities viešoji biblioteka, Vaikų literatūros skyrius
K. Donelaičio g. 8, Kaunas
Patys mažiausi bibliotekos skaitytojai susipažins su įvairiais vokiečių rašytojų leidiniais. Kartu ne tik skaitysime pačias gražiausias pasakas, bet ir jas vaidinsime su pirštukinėmis lėlėmis!
Organizatoriai
Kauno apskrities viešoji biblioteka

Deutsch macht Spaß


17.10.2019

Uždaras renginys
Marijampolės Ryto pagrindinė mokykla
Mokyklos g. 22, Marijampolė
Vokiečių kalbos pamokose žaisime mokomuosius žaidimus, spręsime kryžiažodžius, kursime eilėraščius. Vokiečių kalbos besimokantys mokiniai ves penktokams protų mūšį apie kalbą ir vokiškai kalbančias šalis. Vyks piešinių konkursas „Sprichwörter und Redewendungen im Bild“. Pertraukų metu mokykloje skambės vokiška muzika, vyks viktorina apie vokiškai kalbančias šalis. Mokyklos bendruomenės nariai atliks linksmas užduotis.
Organizatoriai
Marijampolės Ryto pagrindinė mokykla

Fokus Deutsch


17.10.2019

Uždaras renginys
Tauralaukio progimnazija
Klaipėdos g. 31, Klaipėda
Fotokonkursas, kuriame mokiniai nuotraukose turės atskleisti, kaip jie mokosi vokiečių kalbos. Taip pat rašinio konkursas, kodėl verta mokytis vokiečių kalbos.
Organizatoriai
Tauralaukio progimnazija

Deutsche Sprache – Liebessprache


17.10.2019

Uždaras renginys
Kauno „Aušros“ gimnazija
Laisvės al. 95, Kaunas
Renginys, kurio metu skambės vokiškos dainos, bus skaitomi vokiečių autorių kūriniai, deklamuojami eilėraščiai. Renginiu siekiama parodyti, kad ir vokiečių kalba gali būti meilės kalba.
Organizatoriai
Kauno „Aušros“ gimnazija

Deutsches Frühstück


17.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių Gytarių progimnazija
K. Korsako g. 10, Šiauliai
Renginio dalyviai – 7ac klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kaip II-osios užsienio kalbos. Renginio tikslas – supažindinti mokinius su tradiciniais vokiškais pusryčiais, mokytis etiketo, bendravimo kultūros, pasivaišinti vokiškais patiekalais, kuriuos pagamins patys mokiniai.
Organizatoriai
Šiaulių Gytarių progimnazija

Deutsch mit Hans Hase!


17.10.2019

Uždaras renginys
Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“
Muziejaus g. 20, Anykščiai
Vaikai su Hans Hase dainuos vokiškas daineles, šoks ir pieš.
Organizatoriai
Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“

Deutsch mit Hans Hase!


17.10.2019

Uždaras renginys
Anykščių lopšelis-darželis „Eglutė“
Statybininkų g. 3, Anykščiai
Vaikai su Hans Hase dainuos vokiškas daineles, šoks ir pieš.
Organizatoriai
Anykščių lopšelis-darželis „Eglutė“

Vokiečių kalbos mugė


17.10.2019

Uždaras renginys
Skuodo Bartuvos progimnazija
Šatrijos g. 1, Skuodas
Pertraukų metu veiks „Vokiečių kalbos mugė“, kur vokiečių kalbą besimokantys mokiniai, pristatys ir „parduos“ savo žinias apie vokiečių kalbą ir vokiškai kalbančias šalis. Pamokos visą savaitę vyks kūrybiškai, naudojant „Kahoot“ ir kitus internetinius įrankius. Bibliotekoje veiks vokiečių rašytojų ir poetų paroda, bus organizuojama viktorina. Dalyvauja 30 mokinių.
Organizatoriai
Skuodo Bartuvos progimnazija

Ö kaip vokiškai?


17.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija
Dūkštų g. 30, Vilnius
Renginys skirtas supažindinti Sofijos Kovalevskajos gimnazijos mokinius su Vokietijos ir kitų vokiškai kalbančių šalių kultūra, tradicijomis bei maistu. Mokiniai sužinos daug įdomybių apie populiarias prekes iš Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos, pasitikrins savo žinias dalyvaudami interaktyvioje viktorinoje.
Organizatoriai
Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija

Wir sprechen Deutsch!


17.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija
Gabijos g. 8, Vilnius
5 klasių mokiniai išmoks pasisveikinimo, atsisveikinimo, prisistatymo posakius; dainuos „Guten Tag“. 7–8 klasių mokinių komanda dalyvaus protų mūšyje, dirbdami grupėse jie dalyvaus trumpoje viktorijoje ir pasitikrins savo žinias apie Vokietiją. Mokiniai bus apdovanoti simbolinėmis atminimo dovanėlėmis.
Organizatoriai
Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija

Warum Deutsch?


17.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija
V. Šopeno g. 8, Vilnius
Gimnazija tą savaitę bus papuošta Vokietijos vėliavos spalvų balionais. Skambės grupės „Skamp“ sukurtas himnas „Pakalbam vokiškai – Ja, ich kann“. III–IV klasių mokiniai paruoš spalvingą informacinį stendą apie tai, kas būdinga Vokietijai ir su kuo ji mums dažniausiai asocijuojasi. III–IV klasių mokiniai, besimokantys rusų kalbos kaip antrosios, dalyvaus vokiečių kalbos pamokoje ir turės puikią galimybę išmokti skaičius ir pagrindines frazes vokiečių kalba. Dirbdami grupėse jie dalyvaus viktorijoje ir pasitikrins savo žinias apie Vokietiją. Pamoką ves III–IV klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos, pristatys vokiečių kalbos ypatumus ir Vokietijai būdingus dalykus.
Organizatoriai
Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija

Vokiški pokalbiai prie arbatos puodelio


17.10.2019

// 9.00
Kalbų mokykla „Gloria lingua“
Savanorių pr. 3, Kaunas
Laukiame visų, kuriuos domina vokiečių kalba ir Vokietija! Bus proga vokiškai pasikalbėti rūpimais klausimais apie šalį, kultūrą, jos tradicijas. Kad pokalbiai būtų dar malonesni, vaišinsimės arbata.
Organizatoriai
Kalbų mokykla „Gloria lingua“

O kaip vokiškai


17.10.2019

Uždaras renginys
Kauno Antano Smetonos gimnazija
Geležinio Vilko g. 28, Kaunas
Pirmų klasių mokiniai susipažins su šiuolaikine vokiečių muzika ir turės galimybę pamatyti nuotaikingą filmą. Antrų klasių mokiniai pristatys tradicinius vokiečių patiekalus. Tikimės, kad ne tik žodžiu, bet galėsime ir paragauti. Trečių klasių gimnazistai išbandys savo jėgas viktorinoje apie Vokietiją. Visiems bus proga išmokti pagrindinių frazių vokiškai, pertraukų metu skambės vokiškos dainos.
Organizatoriai
Kauno Antano Smetonos gimnazija

Ich weiß das!


17.10.2019

Uždaras renginys
Kauno Kovo 11-osios gimnazija
Kovo 11-osios g. 50, Kaunas
Viktorina pradinių ir vyresniųjų klasių moksleiviams „Ich weiß das!“ Kuri komanda ištars tai dažniau?! Nuotraukų konkursas „Ich weiß das(s)“
Organizatoriai
Kauno Kovo 11-osios gimnazija

Protmūšis vokiškai apie vokiečių kalbą


17.10.2019

// 18.30
Kavinė „Freunde“
Pylimo g. 22D, Vilnius
Patikrinkite savo žinias apie vokiečiakalbes šalis! Vokiečių kalbos dienų proga siūlome dalyvauti išskirtiniame protų mūšyje, kuriame lauks klausimai iš Austrijos, Šveicarijos ir Vokietijos regionų. Komandą sudaro 4 žmonės. Jei norite dalyvauti vienas ar nesurenkate 4 žmonių – ne problema. Iš pavieniui užsiregistravusių žmonių sudarysime atskiras komandas. Laimėjusios komandos bus apdovanotos puikiais prizais! Registruokitės iki spalio 15 d. adresu: ku-s1@wiln.auswaertiges-amt.de. Laiško temos langelyje įrašykite „Kneipenquiz“ ir laiške įvardinkite žmones, kurie dalyvaus jūsų komandoje. Vietų skaičius ribotas. Renginys skirtas ne gimtakalbiams, o besimokantiems vokiečių kalbą (nuo B1).
Organizatoriai
Vokietijos ambasada Vilniuje
DAAD Lietuva

„Ö kaip vokiškai?“. Karaliauja vokiškas ketvirtadienis!


17.10.2019

Uždaras renginys
Kėdainių r. Šėtos gimnazija
Kėdainių g. 1, Šėta
Kūrybinės vokiečių kalbos dirbtuvėlės. Vieną dieną mokyklą apims vokiečių kalbos dvasia. Klausysimės vokiškos muzikos bei dainuosime. Spalvinsime vėliavėles bei piešime „vokišką“ žmogų.
Organizatoriai
Kėdainių r. Šėtos gimnazija

Vokiečių kalbos diena


17.10.2019

Uždaras renginys
„Romuvos“ gimnazija
Dainų g. 7, Šiauliai
Vokiečių kalbos diena „Romuvos“ gimnazijoje yra vienas iš Lietuvoje vykstančios vokiečių kalbos savaitės „Ö kaip vokiškai" renginių. Organizuojant šią dieną siekiama atkreipti dėmesį į vokiečių kalbos reikšmę daugiakalbėje Europoje. Bus organizuojamos veiklos moksleiviams, pasirodys vokiško teatro grupė. Dalyviai – „Romuvos" gimnazijos bendruomenė ir svečiai iš progimnazijų ir kitų mokyklų. Laikas – spalio 17 d. 8:00–15:00.
Organizatoriai
„Romuvos“ gimnazija

Kennst du Mathedeutsch?


17.10.2019

Uždaras renginys
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija
Mindaugo g. 18, Kėdainiai
Viktorina I ir II klasių mokiniams
Organizatoriai
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija

Die wichtigsten Erfindungen, die aus Deutschland kommen


17.10.2019 - 18.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių r. Meškuičių gimnazija
Stoties g. 16, Meškuičiai
Renginys skirtas populiarinti vokiečių kalbą ir supažindinti mokinius su svarbiausiais Vokietijos išradimais. 9–10 klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos, ruoš pristatymus, rengs stendus. Vyks integruotos vokiečių kalbos ir istorijos pamokos (viktorinos) 7–10 klasių mokiniams.
Organizatoriai
Šiaulių r. Meškuičių gimnazija

Žaidžiame vokiečių kalbą


18.10.2019

Uždaras renginys
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla
Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė
Vyks integruotos pamokos. Vyresniųjų klasių mokiniai ves pamokėles jaunesniųjų klasių mokiniams, pristatydami ir populiarindami vokiečių kalbą. Pamokų metu žaisime mokomuosius žaidimus, spręsime kryžiažodžius, dainuosime daineles, kalbėsime greitakalbes.
Organizatoriai
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

O kaip vokiškai?


18.10.2019

// 15.00
Jurbarko viešosios bibliotekos Raudonės filialas
Kaštonų g. 2, Raudonė, Jurbarko raj.
Prisiminsime vokiečių kalbą, žiūrėsime filmą apie Lietuvą.
Organizatoriai
Jurbarko viešoji biblioteka

Deutschland-Quiz für Kinder


18.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus „Ryto“ progimnazija
D. Gerbutavičiaus g. 9, Vilnius
Mokiniai pasitikrins savo žinias apie Vokietiją ir kitas vokiškai kalbančias šalis bei vokiečių kalbą, žais, dainuos, deklamuos, puoš savo darbeliais mokyklą. Renginyje dalyvaus 6–8 klasių mokiniai.
Organizatoriai
Vilniaus „Ryto“ progimnazija

Deutsch? Oh, ja!


18.10.2019

Uždaras renginys
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla
Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda
Plakato „Žymiausi Vokietijos sportininkai“ gamyba; lankstinuko „Vokietija“ gamyba; padainuokime vokiškai.
Organizatoriai
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla

Lernen und lehren Deutsch


18.10.2019

// 9.00 Uždaras renginys
Kauno Technologijos universitetas
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
Studierende der Technologischen Universität Kaunas und Schüler vom Simonas Daukantas Progymnasium Kaunas lernen und lehren Deutsch zusammen. Es wird gespielt, gescherzt und musiziert. Um 9 Uhr öffnet sich die Malstunde für jedermann, der Spass mit Deutsch auf Deutsch erleben kann.
Organizatoriai
Kauno Technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
Kauno Simono Daukanto progimnazija

Virtuali kelionė po Vokietiją


18.10.2019

Uždaras renginys
Rokiškio r. Pandėlio gimnazija
Panemunio g. 25, Pandėlio m. , 42365 Rokiškio r.
Dalyvaus 5 klasės 18 mokinių. Renginio metu žiūrės filmukus, susipažins su Vokietija, jos miestais, kraštovaizdžiu, kalba, tradicijomis, žais, dainuos.
Organizatoriai
Rokiškio r. Pandėlio gimnazija

Projekt; 5 Tage


18.10.2019

Uždaras renginys
Kauno Senamiesčio progimnazija
Laisvės al. 95, Kaunas
Mokiniai suplanuos kelionę su penkiais sustojimais vokiškai kalbančiose šalyse, parengs plakatą, papasakos, ką sužinojo.
Organizatoriai
Kauno Senamiesčio progimnazija

Ką žinai apie vokiečių kalbą?


18.10.2019

Uždaras renginys
Visagino „Verdenės“' gimnazija
Taikos pr. 21, Visaginas
Mes gyvename daugiakultūriame ir daugiakalbiame mieste. Todėl nutarėme organizuoti akciją-tyrimą savo gimnazijoje, kurios tikslas – sužinoti, kiek mokytojų ir pradinių klasių mokinių turi žinių apie vokiečių kalbą ir geba ja komunikuoti.
Organizatoriai
Visagino „Verdenės“' gimnazija

Viktorina „O kaip vokiškai?“


18.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus Tuskulėnų gimnazija
Tuskulėnų g. 31, Vilnius
Aštuntų klasių mokinių komandos varžysis, kuri geriau moka vokiškai kalbančių šalių istoriją, geografiją ir vokiečių kalbą. Mokiniai atsakys į klausimus, parodys meninę programą, iliustruos vokiškas patarles ir posakius.
Organizatoriai
Vilniaus Tuskulėnų gimnazija

Einfach Deutsch


18.10.2019

Uždaras renginys
VšĮ Marijampolės kolegija
P. Armino g. 92-4, Marijampolė
Siekiant populiarinti vokiečių kalbą, skatinti daugiakalbystę, supažindinti Kolegijos bendruomenės narius su vokiečių kalbos ypatumais ir teikiamomis galimybėmis, numatoma: parengti nuotraukų stendą „Eindrücke aus den Reisen durch D-A-CH“, organizuoti viktoriną Kolegijos ištęstinių studijų studentams „Was weiß ich über die deutsche Sprache?", organizuoti pokalbį-diskusiją su studentais, pabuvojusiais vokiškai kalbančiose šalyse pagal tarptautinę mobilumo programą ERASMUS+.
Organizatoriai
VšĮ Marijampolės kolegija

Deutsch – erste Schritte im Spiel


18.10.2019

Uždaras renginys
Elvyravos pagrindinė mokykla
Labūnų k. 4, Kelmės r.
Mokomės vokiečių kalbos per žaidimą, programėles.
Organizatoriai
Elvyravos pagrindinė mokykla

Marškinėlių konkursas „Ich liebe Deutsch“


18.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių „Sandoros“ progimnazija
K. Korsako g. 8, Šiauliai
Spalio 14 d. mokykloje bus paskelbtas piešimo ant marškinėlių konkursas. Mokiniai naudos 3 Vokietijos vėliavos spalvas. Spalio 18 d. mokyklos salėje vyks marškinėlių demonstracija – vokiškų marškinėlių šou ant raudono kilimo. Iš anksto išrinkta komisija iš mokinių, mokytojų ir tėvų vertins ir rinks geriausius. Svarbu bus ir pateikimo išradingumas.
Organizatoriai
Šiaulių „Sandoros“ progimnazija

Aš mokausi vokiečių kalbos. Išmok ir tu.


18.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija
Dvaro g. 129, Šiauliai
Pertraukų metu skambės vokiškas skambutis. Mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos, bus parengę vokiškas stoteles jaunesniems mokiniams, priešmokyklinio amžiaus vaikams ir skatins jose dalyvauti. Už puikų dalyvavimą, teisingus atsakymus apdovanos prizais.
Organizatoriai
Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija

Deutsch mit Spaß und viel Musik


18.10.2019

Uždaras renginys
Molėtų gimnazija
Jaunimo g. 5, Molėtai
Vyks atvira integruota muzikos ir vokiečių kalbos pamoka I gimnazijos klasės mokiniams, kurie nesimoko vokiečių kalbos.
Organizatoriai
Molėtų gimnazija

Rund um deutschsprachige Länder


18.10.2019

Uždaras renginys
Vilniaus Karoliniškių gimnazija
Sausio 13-osios g. 17, Vilnius
Renginys skirtas supažindinti Karoliniškių gimnazijos mokinius su Vokietijos ir kitų vokiškai kalbančių šalių kultūra, tradicijomis bei maistu. Mokiniai sužinos daug įdomybių apie populiarias prekes iš Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos, pasitikrins savo žinias dalyvaudami interaktyvioje viktorinoje.
Organizatoriai
Vilniaus Karoliniškių gimnazija

Deutschland-Puzzle


18.10.2019

Uždaras renginys
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija
P. Višinskio g. 35, Šiauliai
Dėlionės „Vokietija“ gamyba.
Organizatoriai
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

Kalbamės apie Lutzo Seilerio knygą „Kruzas“


18.10.2019

// 18.00
Vilniaus Mokytojų namai, 215 aud.
Vilniaus g. 39, Vilnius
1989 m. vasara. Kuo tuomet gyveno Rytų vokiečiai, o kuo mes, lietuviai? Apie tai šį kartą ir kalbėsime pasitelkę vokiečių rašytojo Lutzo Seilerio knygą „Kruzas“, 2014 m. pelniusią Vokiečių literatūrinę premiją. Romano veiksmas vyksta prieš pat sugriūvant Berlyno sienai, Hiddensee saloje, kur tuo metu rinkosi idealistai ir nepritapėliai, ištroškę laisvės ir ieškantys savosios būties. L. Seilerio romaną į lietuvių kalbą išvertė klubo narė Zita Baranauskaitė-Danielienė. Ji pristatys šį romaną susirinkusiems bei papasakos savo įspūdžius iš susitikimų su romano autoriumi. Renginyje taip pat dalyvaus ir savo įspūdžiais apie ano meto įvykius dalinsis ilgamečiai klubo bičiuliai iš Vokietijos.
Organizatoriai
Vokiečių kalbos bendravimo klubas „Lotte“

Stadtrallye


18.10.2019

Uždaras renginys
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija
V. Kudirkos g. 11, Naujoji Akmenė
Spalio 18 dieną, 10 valandą, „Saulėtekio“ progimnazijoje susitiks 3 mokyklų mokiniai (7–8 klasių po 10 mokinių iš „Saulėtekio“ progimnazijos, Akmenės gimnazijos ir Skuodo Bartuvos progimnazijos). Susipažinę bei sudalyvavę atviroje pamokoje, 12 valandą miesto centre atliksime vokiečių kalba parengtas orientacines užduotis, kurių tikslas – susipažinti su Naujosios Akmenės miesto svarbiausiais objektais ir istorija.
Organizatoriai
Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija
Akmenės gimnazija
Skuodo Bartuvos progimnazija

Ö kaip vokiškai?


18.10.2019

Uždaras renginys
VDU „Rasos“ gimnazija
P. Lukšio g. 40, Kaunas
Šią dieną visus gimnazijoje pasitiks ir lydės vokiški žodžiai, frazės ir tekstai, skambės vokiška muzika, bus demonstruojamas mokinių sukurtas video apie vokiečių kalbos pamokas.
Organizatoriai
VDU „Rasos“ gimnazija

Ö kaip vokiškai?


18.10.2019

Uždaras renginys
Švenčionėlių Mindaugo gimnazija
Vilniaus g. 124, Švenčionėliai
Vokiečių kalbos dieną (spalio 18 d.) bus organizuojama viktorina I ir II klasių mokiniams. Per pertraukas skambės vokiškos dainos. Savo vokiečių kalbos žinias gimnazijos bendruomenė pasitikrins „stotelėse“, kur galima bus laimėti puikių prizų! O gimnazijos kabinetai bus papuošti vokiškais žodžiais, posakiais bei tezėmis.
Organizatoriai
Švenčionėlių Mindaugo gimnazija

Integruotas vokiečių kalbos ir istorijos protmūšis „Spuren der Geschichte"


18.10.2019

Uždaras renginys
Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Aušros g. 3, Kaunas
Komandos iš 6 kviestinių Kauno miesto mokyklų atliks nuotaikingas kūrybines ir akademines užduotis Vokietijos istorijos, geografijos, krašto pažinimo temomis vokiečių kalba.
Organizatoriai
Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Gyvenimas Vokietijoje: privalumai ir trūkumai. Pokalbiai su kraštiečiais, dirbančiais Vokietijoje.


18.10.2019

// 12.00
Jurbarko rajono viešosios bibliotekos Lybiškių filialas
Stoties g. 12, Lybiškiai, Jurbarko r.
Iš Lybiškių kaimo bendruomenės net 24 moterys važiuoja slaugyti senelių į Vokietiją. Įdomu, kaip sekasi kraštietėms gyvenimas tarp tikrųjų namų ir darbo svetur. Renginio tikslas – pakviesti pokalbiui moteris, pakalbėti apie gyvenimo ir darbo patirtis Vokietijoje. Kaip joms sekėsi išmokti kalbą, bendrauti su vietiniais gyventojais? Kokie yra darbo ir gyvenimo emigracijoje privalumai ir trūkumai bei patirtys? Kodėl būtent moterys dažniausiai renkasi darbą Vokietijoje? Pokalbį ves Lybiškių filialo bibliotekininkė, gyvenusi Vokietijoje ir ten sukūrusi šeimą, šiuo metu daugiau nei 20 metų dirbanti bibliotekoje bei renkanti demografinius ir socialinius faktus apie Lybiškių mikrorajoną.
Organizatoriai
Jurbarko rajono viešoji biblioteka

Kviečiu į Vokietiją


18.10.2019

// 15.00
Marijampolės P. Kriaučiūno VB, Mokolų padalinys
Mokyklos g. 5, Mokolų k. Marijampolės sav.
Spalvingai papuoštoje bibliotekoje vyks pamoka: mokysimės pagrindinių frazių vokiečių kalba, vėliau viktorinoje tikrinsime žinias apie Vokietiją.
Organizatoriai
Marijampolės P. Kriaučiūno viešoji biblioteka

Deutsch mit Spaß!


18.10.2019

Uždaras renginys
VDU „Atžalyno“ progimnazija
Partizanų g. 46, Kaunas
Mokiniai ryte pasveikins ateinančius į mokyklą, fotografuosis prie specialiai renginiui sukurtos sienelės. Pertaukos metu progimnazijos bendruomenę kviesime į fojė antrame aukšte, kur kartu dainuosime, dalinsimės žiniomis apie Vokietiją, šoksime, ragausime vokiškus patiekalus, bendrausime. Laukia prizai ir siurprizai.
Organizatoriai
VDU „Atžalyno“ progimnazija

Ö kaip vokiškai


18.10.2019

Uždaras renginys
Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos" gimnazija
Vilniaus g. 2, Pilviškiai, Vilkaviškio r.
Grupinis darbas, plakatai, pristatymas, vokiškos dainos!
Organizatoriai
Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos" gimnazija

Štai Ragana Lilė


19.10.2019


Jurbarko raj. sav. VB Klausučių filialas
Daugėlos g. 2, Klausučiai, Jurbarko raj.
Vokiečių rašytojo Knister (Ludgeris Jochmannas) vaikiškų kūrinių skaitymas ir iliustracija. Vaikų mėgstama veikėja Ragana Lilė ir ją supantys herojai pristatomi garsiniu skaitymu. Veikėjai suskirstomi į geruosius ir bloguosius, pasimokoma gerosios patirties, pasisemiama idėjų ir gyvenimiškų vertybių, pieštukais, spalvomis ir modelinu visa tai perteikiama popieriaus lape. Kiekvienas veikėjas trim žodžiais apibūdinamas vokiškai ir tai užrašoma lape. Net ir patys mažiausi dalyviai išmoksta vokiškų žodžių (Lilė irgi džiaugiasi – Lila ist sehr zufrieden). Vaikams bus smagu ne tik susipažinti su savo mėgstama heroje, bet jie susipažins su vokiečių literatūra ir kalba.
Organizatoriai
Jurbarko raj. savivaldybės viešoji biblioteka

Ragana Lilė moko vaikus vokiškai


19.10.2019

// 12.30
Jurbarko raj. savivaldybės viešoji biblioteka Armeniškių filialas
Armenos g. 38, Armeniškiai, Jurbarko r.
Popietė vaikams, skirta supažindinti juos su vokiečių rašytojo Knister (Ludgerio Jochmanno) kūryba. Jo knygų herojė, ragana Lilė (šiuo atveju, bibliotekininkė), kurią spėjo pamilti dažnas skaitytojas, žais, pieš, mokys vaikus pagrindinių vokiškų frazių.
Organizatoriai
Jurbarko raj. savivaldybės viešoji biblioteka

Restaurant „Gummibär“


19.10.2019

Uždaras renginys
Klaipėdos r. Priekulės I. Simonaitytės gimnazija
Klaipėdos g. 20, Priekulė
Vyresniųjų klasių mokiniai į restoraną „Gummibär“ sukvies ketvirtokus. Čia bus linksminamasi ir ragaujama pagrindinio patiekalo – vokiečių kalbos.
Organizatoriai
Klaipėdos r. Priekulės I. Simonaitytės gimnazija

Ö kaip vokiškai?


19.10.2019

// 12.00
Jurbarko raj. sav. VB Juodaičių filialas
Liepų g. 1, Juodaičių k., Jurbarko raj.
Paminėsime Vokiečių kalbos dieną: prisiminsime pagrindinius žodžius vokiškai, versime, diskutuosime.
Organizatoriai
Jurbarko raj. sav. VB Juodaičių filialas

Vokiečių kalbos diena


19.10.2019

// 12.00
Visagino kultūros centras
Vilties g. 5, Visaginas
Programa: 1. Filmas apie Vokietiją. 2. Vokiečių būrelio mokinių koncertas. 3. Žaidimai vokiečių kalba.
Organizatoriai
Visagino kultūros centras

Deutsch ist cool


21.10.2019

Uždaras renginys
Panevėžio Beržų progimnazija
Beržų g. 37, Panevėžys
Spalio 16–23 d. mokykloje per pamokas ir per pertraukas vyks pažintis su Vokietija bei vokiškai kalbančiomis šalimis. Aštuntokai ruoš stendinius pranešimus apie Vokietiją ir vokiečių kalbą, ves trumpas pamokėles penktokams. Septintokai atliks tyrimą, kiek mokyklos mokytojų moka kalbėti vokiškai. Surengsime gražiausios tezės apie vokiečių kalbą rinkimus. Spalio 21 d. organizuosime blicturnyrą apie Vokietiją ir vokiečių kalbą mokyklos bendruomenei.
Organizatoriai
Panevėžio Beržų progimnazija

Aktiver Schüler – aktiver Bürger. Aktive Bürger – verantwortungsvolle Gesellschaft


22.10.2019

// 10.00 Uždaras renginys
Tauragės „Aušros“ progimnazija
Aerodromo g. 6, Tauragė
Tauragės miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių grupės, besimokančios vokiečių kalbos (Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla, Tauragės „Šaltinio" progimnazija, Tauragės M. Mažvydo progimnazija bei Tauragės „Aušros“ progimnazija) kartu su „Aušros“ progimnazijos Erasmus+ projekto partneriais iš Graikijos, Vokietijos, Slovėnijos bei Rumunijos pristatys savo darbus vokiečių kalba, diskutuos vokiškai, skanaus lietuvių mokinių keptus pyragus, kartu mokysis SKAMP dainos „Ö kaip vokiškai?“, grupėmis užrašys savo mintis apie vokiečių kalbos reikšmę bei žymius atstovus, paleis į orą Lietuvos, Graikijos, Rumunijos, Slovėnijos bei Vokietijos vėliavų spalvų balionus.
Organizatoriai
Tauragės „Aušros“ progimnazija
Tauragės M. Mažvydo progimnazija
Tauragės „Šaltinio“ progimnazija

Deutsch lernen mal anders


23.10.2019 - 24.10.2019

Uždaras renginys
Telšių raj. savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Respublikos g. 18, Telšiai
Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje 6–8, I, II klasių mokiniai išbandys modernią kalbų mokymo(si) įrangą, kurios programoje naudojama daugiau nei 40 skirtingų mokymosi metodų bei įdiegtas balso atpažinimo ir vertinimo funkcionalumas. Mokiniai susipažins su savivaldaus mokymosi galimybėmis.
Organizatoriai
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Nacionaliniai patiekalai


23.10.2019

Uždaras renginys
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija
Miško g. 1, Kaunas
Gaminami nacionaliniai patiekalai
Organizatoriai
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazija

Bayern: warum nicht


24.10.2019


Simono Dacho namai
Jūros g. 7, Klaipėda
Vasarą 40 H. Zudermano gimnazijos moksleivių buvo 12 dienų pažintinėje kelionėje po Bavariją. Jie paruošė parodą: daug nuotraukų ir trumpus aprašymus apie kiekvieną dieną aplankytas vietas. Tą parodą pristatysime Simono Dacho namuose bei organizuosime mini viktoriną apie tuos Bavarijos miestus, kurie atvaizduoti/aprašyti parodoje. Pažadėjo dalyvauti ir Karklėje gyvenantis bavaras su žmona, apsirėdę tautiniais bavariškais kostiumais. Popietėje dalyvaus Klaipėdos mokyklų moksleiviai, besimokantys vokiečių kalbos.
Organizatoriai
Klaipėdos vokiečių bendrija

Spektaklis „Karalienė Luiza“


27.10.2019

// 17.00
Klaipėdos dramos teatras
Teatro g. 2, Klaipėda
2 dalių istorinė drama. Režisierius – Gytis Padegimas. Arvydo Juozaičio pjesėje „Karalienė Luizė“ apžvelgiamas karališkasis Klaipėdos laikmetis – 1807–1808 m., kai uostamiestis tapo laikinąja Prūsijos sostine. Tuomet bėgdama nuo Napoleono Bonaparto karališkoji šeima – Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas III su karaliene Luize ir vaikais – apsigyveno anuometiniame Memelyje. Būtent Luizė, o ne jos vyras Vilhelmas Friedrichas, subūrė valstybių koaliciją prieš Napoleoną. Napoleonas Luize žavėjosi ir sykiu neapkentė jos. Amžininkai vadino ją šviesiausiuoju angelu, šventąja, Prūsijos žvaigžde audrų debesyse, Prūsijos madona. Kas buvo ši moteris – dievinama Karalienė, Motina, išauginusi dešimtį vaikų? Kur jos neįtikėtinos tvirtybės paslaptis?
Organizatoriai
Klaipėdos dramos teatras

Vokiškų diskusijų klubo susitikimas


28.10.2019

// 16.30
Vokiškų leidinių biblioteka
Radastų g. 2, Kaunas
Kviečiame naujus narius! Laukiame Jūsų ir įdomių pasiūlymų!
Organizatoriai
Kauno apskrities viešoji biblioteka

Spektaklis „Mama drąsa“


29.10.2019

// 18.30
Klaipėdos dramos teatras
Teatro g. 2, Klaipėda
Bertoldas Brechtas (Bertold Brecht) (1898–1956) – vokiečių rašytojas, teatro kritikas, režisierius. Autorius pjesę „Motušė Kuraž ir jos vaikai“ rašyti pradėjo 1938 m., kai fašistinė Vokietija jau atvirai ruošėsi karui. Veiksmas vyksta XVII a., kai vyko Trisdešimties metų karas. Pagrindinė herojė Ana Firling, vadinama motuše Kuraž (pranc. „drąsa“), yra markitantė, t. y. maisto ir gėrimų pardavėja. Karas yra pagrindinis jos pajamų šaltinis. Motušė Kuraž taip pat yra motina, nenorinti, kad jos vaikai žūtų karo ugnyje. Tačiau motinystė ir karas – nesuderinami. Motušė Kuraž praranda savo vaikus… Režisierius Elmārs Seņkovs (Latvija) naudojasi B. Brechto siužetu, suteikdamas spektakliui dokumentinį atspalvį ir priartindamas jį prie šiandieninės situacijos – o kartu ir išsaugodamas brechtišką dvasią ir jo kūrybos principus.
Organizatoriai
Klaipėdos dramos teatras

Kontaktai

Projekto iniciatoriai

Projekto partneris

Informacinis partneris

RėmėjasDisclaimer | Data privacy | Terms of use | © 2018 Goethe-Institut
Į pradžiąĮ pradžią
Pradžia | 
© 2020 Goethe-Institut | Disclaimer | Data privacy | Terms of use