Ö kaip vokiškai

VOKIEČIŲ KALBOS DIENOS „Ö kaip vokiškai?“

Tradicinės Vokiečių kalbos dienos „Ö kaip vokiškai?“ 2019-aisiais ypatingai švęs Kaune ir su Kaunu!

Pradžią šiemet paskelbsime Kaune 2019 m. rugsėjo 16–22 dienomis vyksiančiose Vokietijos dienose, kai Kaunas spalvingais miesto renginiais minės miesto partnerystės su Vokietijos Lipės apskritimi 30 metų jubiliejų.

Spalio 14–20 dienomis „Ö kaip vokiškai?“ pasklis po visą Lietuvą. Jau ketvirtus metus kviečiame iš įvairių perspektyvų pažvelgti į vokiečių kalbą – apie ją kalbėti, diskutuoti, susipažinti su šios kalbos teikiamais pranašumais, su ja susibičiuliauti, taip pat nebijoti kelti kontraversiškus klausimus arba tiesiog švęsti.

Vokiečių kalbos dienų bendruomenės nariai – mokytojai, profesoriai, muzikantai, bibliotekininkai, verslininkai, teatro atstovai, žurnalistai, tiek organizuotai, tiek pavieniui – kasmet pateikia visą renginių idėjų puokštę, suteikiančią naujų postūmių kasdienei veiklai.

Džiaugiamės šios kūrybingos bendruomenės nariais ir kviečiame į ją jungtis ir kitus.

Pasižymėkite dvi datas:
2019 m. rugsėjo 16–22 d. oficialus Vokiečių kalbos dienų atidarymas per Vokietijos dienas Kaune.
2019 m. spalio 14–20 d. Vokiečių kalbos dienų renginiai visoje Lietuvoje (registracija bus paskelbta rugsėjo mėn. pradžioje).

Vokiečių kalbos dienų projektą „Ö kaip vokiškai?" 2016 metais inicijavo Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe's institutas, Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK).

VOKIETIJA LIETUVOJE

Vokiečių kalbos dienų projektą „Ö kaip vokiškai?“ inicijavo šios Lietuvoje veikiančios institucijos: Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe`s institutas, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA).

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje


Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje puoselėja, stiprina ir gilina Vokietijos Federacinės Respublikos ir Lietuvos Respublikos santykius visose srityse, visų pirma politikos, ekonomikos, kultūros ir švietimo bei teisės ir konsulinių reikalų.

Praėjus 25 metams po diplomatinių santykių atnaujinimo dvišalis bendradarbiavimas klesti visose minėtose srityse. Be to, Vokietija ir Lietuva kaip partnerės glaudžiai ir patikimai bendradarbiauja ir kitose daugiašalėse organizacijose, tokiose kaip ES, NATO, JT ir ESBO.

Vokietijos ambasada palaiko glaudžius ryšius su Lietuvos institucijomis, asociacijomis bei NVO. Ji taip pat puoselėja intensyvius ir konstruktyvius mainus su kitomis Vokietijos institucijomis Lietuvoje, tarp jų, Goethe‘s institutu, Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD), Centrine užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmais (AHK), Konrado Adenauerio fondu ir Friedricho Eberto fondu.

Vokietijos užsienio kultūros ir švietimo politikos Lietuvoje prioritetai – tai vokiečių kalbos rėmimas ir bendradarbiavimas profesinio mokymo, aukštųjų mokyklų ir mokslo srityse. Be to, viena iš ambasados užduočių kultūros srityje yra remti vokiečių menininkus ir vokiečių meną Lietuvoje. Tai – kultūros ir spaudos skyriaus kompetencija.

Vokietijos Federacinės Respublikos ambasada Vilniuje

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA)Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA) Vokietijos Užsienio reikalų ministerijos pavedimu koordinuoja nacionalines mokyklas, kurių moksleiviams suteikiama galimybė gauti Kultūros ministrų konferencijos B1 (DSD I) ir B2/C1 lygio (DSD II) Vokiečių kalbos diplomą.

Tarptautinis (B2/C1 lygio) DSD II diplomas suteikia teisę studijuoti Vokietijos universitetuose ir yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas vokiečių kalbos valstybinio brandos egzamino atitikmuo.

Šiuo metu Lietuvoje yra 12 DSD mokyklų, kurių moksleiviai ne tik ruošiami DSD egzaminui, bet ir dalyvauja įvairiuose konkursuose, gauna stipendijas stažuotėms Vokietijoje. Be to, DSD mokykloms ZfA teikia pedagoginę ir finansinę paramą: finansuoja vokietakalbius mokytojus, mokytojams rengia seminarus ir teikia stipendijas stažuotėms Vokietijoje.

ZfA atstovas – Vokiečių kalbos koordinatorius – yra atsakingas už DSD I (B1 lygio) ir DSD II (B2/C1 lygio) egzamino vykdymą Lietuvoje.

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA) Lietuvoje
Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA)
Trumpas DSD diplomo aprašas

Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD)Vokietijos akademinė mainų tarnyba (DAAD) yra Vokietijos aukštųjų mokyklų ir jų studentų atstovybių organizacija, siekianti mokslo sistemos internacionalizavimo. DAAD, skirdama stipendijas studentams, tyrėjams ir akademiniam personalui, suteikia geriausias galimybes studijuoti ir atlikti mokslinius tyrimus, skatina tarptautinį bendradarbiavimą, partnerystes tarp užsienio aukštųjų mokyklų ir yra nacionalinė Europos aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo agentūra.

DAAD remia ir Lietuvos studentus bei aukštųjų mokyklų dėstytojus: studentai gali teikti paraiškas Vokietijos aukštųjų mokyklų siūlomiems kalbos kursams arba magistrantūros studijoms; taip pat remiamos studentų grupių kelionės į Vokietiją. Mokslininkams ir aukštųjų mokyklų dėstytojams DAAD siūlo įvairių stipendijų programų – nuo trumpalaikių vieno mėnesio trukmės stažuočių iki trejus metus trunkančių doktorantūros studijų.

Daugelio DAAD stipendijų programų paraiškų pateikimo terminas yra kiekvienų metų lapkričio 15 d.

Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD)
DAAD Informacijos centras Rygoje
Lietuvos DAAD alumnų klubas

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK)Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai jau daugiau kaip 20 metų yra svarbiausias Vokietijos įmonių partneris Baltijos šalyse. AHK vienija daugiau nei 430 narių bei suteikia puikias galimybes plėtoti Lietuvos ir Vokietijos įmonių bendradarbiavimą. Rūmai padeda įmonėms užmegzti tiesioginius kontaktus, siūlo įvairias paslaugas, teikia išsamią informaciją apie Baltijos šalių ir Vokietijos rinkas. AHK aktyviai atstovauja savo narių interesams valstybinėse institucijose. AHK yra Jūsų partneris Vokietijoje ir pasaulyje.

Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK)

Iniciatyva „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH)Iniciatyvą „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH) 2008 m. vasarį pradėjo ir koordinuoja Vokietijos Užsienio reikalų ministerija. PASCH iniciatyvą įgyvendina Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Goethe’s institutas, Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) bei Kultūros ir švietimo ministrų konferencijos įsteigta Pedagoginių mainų tarnyba (PAD).

PASCH iniciatyvos tikslas – stiprinti mokyklų bendradarbiavimą ir vokiečių kalbos kaip užsienio kalbos dėstymą nacionalinėje švietimo sistemoje. PASCH tinklui priklausančių mokyklų moksleiviams skiriamos stipendijos studijoms Vokietijoje, siūloma galimybė rengti moksleivių mainus ir steigti mokyklų partnerystes. Šiuo metu PASCH tinklui priklauso 13 Lietuvos mokyklų.

Iniciatyva „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH)
Iniciatyvai „Mokyklos – ateities partneriai“ (PASCH) priklausančios Lietuvos mokyklos

Goethe`s institutasGoethe`s institutas – tai Vokietijos Federacinės Respublikos kultūros institutas, veikiantis daugelyje pasaulio šalių. Mūsų tikslai – vokiečių kalbos mokymosi užsienyje skatinimas ir tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo puoselėjimas, Vokietijos, jos kultūrinio, visuomeninio ir politinio gyvenimo pristatymas.

Goethe`s institutas Lietuvoje organizuoja kultūrinius renginius bei rengia kvalifikacijos kėlimo kursus vokiečių kalbos mokytojams ir dėstytojams, organizuoja kultūrines programas ir projektus besimokantiems vokiečių kalbos ir dėstantiems ją.

Vokiečių kalbos kursus Vilniuje ir tarptautinius vokiečių kalbos egzaminus nuo A1 iki C2 lygio rengia Goethe`s instituto partneris Valstybės institucijų kalbų centras. Goethe`s instituto egzaminų pažymėjimai nuo B1 iki C2 lygio pripažįstami kaip Valstybinio vokiečių kalbos brandos egzamino ekvivalentas.

Goethe`s institutas trijose Lietuvos viešosiose bibliotekose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įkūrė Vokiškų leidinių bibliotekas, kuriose rasite įvairios informacijos ir spausdintinės, garsinės bei vaizdinės medžiagos apie Vokietiją. Skaitmeninė Goethe`s instituto biblioteka „Onleihe“ suteikia galimybę tam tikram laikotarpiui pasiskolinti skaitmenines medijas, pvz., e. knygas, e. garso įrašus ar e. spaudą.

Goethe`s institutas Lietuvoje
Vokiškų leidinių bibliotekos
Internetinė biblioteka Onleihe
Vokiečių kalbos kursai ir egzaminai

Kodėl verta mokytis vokiečių kalbos?

Globėjas

Virginijus Sinkevičius

Lietuvos Respublikos ūkio ministras

"Vokietijos bendrovės kasmet įdarbina vis daugiau Lietuvos gyventojų, todėl kalbant verslo terminais, vokiečių kalbos žinios yra akcijos, kurių vertė metai iš metų tik augs."

Gitanas Nausėda


Ekonomistas

Vokiečių kalbos mokėjimas atveria duris ten kur mažiausiai tikiesi. Kartais bendraudamas su svečiais iš Vokietijos angliškai, netikėtai persijungiu į vokiečių kalbos „registrą“. Žmonės būna maloniai nustebinti – atsiranda pretekstas pakalbėti apie praleistą 1,5 metų studijų laiką šioje puikioje šalyje, padiskutuoti jos kultūros ir ekonomikos klausimais. Kad ir ką besakytum, Vokietija, Šveicarija ir Austrija yra Europos verslo ir finansų flagmanai.

Radostin Dimitrov Roussev-Peine


UAB „Lidl Lietuva“ generalinis direktorius

Nors mokytis kalbų nėra itin lengva, tačiau jos – raktas į sėkmingą ateitį. Kuo daugiau užsienio kalbų mokama, tuo didesnės perspektyvos gauti norimą darbą, užsitikrinti tolimesnį sėkmingą karjeros kelią.

Pastaruoju metu ir į Lietuvą atkeliauja vis daugiau užsienio kapitalo įmonių, kurioms labai svarbu, jog jų darbuotojai mokėtų užsienio kalbas bei gerai perprastų jų šalies verslo ypatumus.

Vokiečių kalba – viena svarbiausių verslo kalbų Europos Sąjungoje, kurioje rinka auga ypač greitai. Vokietija yra labai svarbi ir Lietuvos prekybos partnerė.

UAB „Lidl Lietuva“, sėkmingai žengiančiai į Lietuvos rinką, ateityje taip pat reikės jaunų, perspektyvių, energingų bei vokiečių kalbą puikiai išmanančių žmonių. Tad kviečiu mokytis šios kalbos, tuomet daugelis kelių, išsvajotos darbo pozicijos link, bus atviri.

Vytautas Jankauskas


Politikos studijų doktorantas Miuncheno Liudviko Maksimiliano (LMU) universitete (Vokietija).

Vokiečių kalba man atvėrė duris į platųjį pasaulį. Leido studijuoti geriausiuose Vokietijos universitetuose, sutikti daugybę įdomių žmonių, keliauti po nematytas vietas, dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir semtis vertingos patirties tolimesniam gyvenimo keliui.

Vytenė Stašaitytė


„Verslo žinių“ portalo vz.lt naujienų redaktorė

Mano vokiečių kalbos pasirinkimą nulėmė mama, kuri buvo vokiečių kalbos mokytoja. Esu dėkinga jai už tai, nes ši užsienio kalba atvėrė man vartus į pasaulį. Turbūt nė viena kita šalis nesiūlo tiek tobulinimosi programų, kiek Vokietija. Jos man padėjo pažinti ne tik Vokietiją, bet ir kitas šalis, įgyti svarbių žinių, praplėsti akiratį. Žurnalistui tai ypač svarbu.

Saulius Jurkevičius


Vilniaus licėjaus direktorius

Turėtume prisiminti, kad vokiečių kalba Lietuvos istorijoje buvo ne kartą organiškai įaugusi į mūsų sąmonę. Skaitant Kristijono Donelaičio „Metus“, susipažįstame su germaniškos kilmės žodžiais, mokantis Mažosios Lietuvos istoriją, sužinome, kad vokiečių kalba buvo vartojama ne tik šiame regione, tačiau ji netiesiogiai plito ir Didžiojoje Lietuvoje. XX amžiuje dėl istorinių aplinkybių vokiečių kalba betarpiškai buvo vartojama daugelio Lietuvos žmonių.

Kad netiesiogiai žinome daug vokiškų žodžių, pakanka atsiversti žodyną ties k raide: der Kamin, die Kante, der Kellner, der Kleister, die Klingel, die Klinke, der Knopf, die Knute, der Kork, der Kran, die Krawatte, das Kreuz, der Krieg, der Kringel, die Kuppel, der Kurort, die Kusine, der Kutscher. Tai tik vienos raidės žodžiai, kuriuos nesunkiai galime suprasti. O šie vokiški žodžiai: die Schule, der Baumkuchen, best, die Brüderschaft, der Ersatz, falsch, die Frau, der Glanz, der Rucksack, der Schlips, die Schnur, der Schwager, die Stange, der Stempel, die Tapete, die Tasche, dar ir šiandien yra vartojami daugelio lietuvių.

Todėl, žinant vokiečių kalbos reikšmę ir svarbą bei įdėjus šiek tiek pastangų, galima pakankamai greitai įgyti šios kalbos pagrindus ir pradėti ją vartoti kasdieniniame savo gyvenime.

Gražina Arlickaitė


Europos šalių kino forumo „Scanorama“ meno vadovė

Buvo Lietuvos nepriklausomybės pradžia (1993-ieji). Man buvo skirta stipendija trijų mėnesių vokiečių kalbos kursams Berlyno Goethe’s institute. Tais laikais – tai juk praėjęs šimtmetis! – dar reikėjo gauti vizą ir sutvarkyti daug kitų formalumų. Atvykusi į Berlyną, pirmiausia turėjau išlaikyti egzaminus, leidžiančius patekti į aukštesnio lygio grupę. Išlaikiau. Egzaminuotojas pasiteiravo: „Koks Jūsų tikslas?“ Atsakiau: „Noriu išmokti vokiečių kalbą“. Išgirdau: „Bet Jūs mokate vokiškai“. Nepasidaviau: „Noriu išmokti tikros vokiečių kalbos“. Manęs paklausė, ar sutinku būti perkelta į dviem lygiais aukštesnę grupę. Nustebau. Juk to ir atvykau į Berlyną! Neslėpsiu, buvo sunku. Po pirmųjų paskaitų dėstytoja pasakė: „Tai ne vokiečių kalba, tai gražiniška kalba“. Dar atkakliau kibau į studijas. Pajutau, kad palengva imu prisijaukinti šią didžią kalbą, pradedu suprasti jos žavesį. Tokie štai buvo mano žingsniai bandant išmokti tikros vokiečių kalbos. Berlyne mus vadino Goethe’s vaikais. Man labai patiko ši pravardė. Iki šiol esu dėkinga Berlyno Goethe’s institutui už šį laiką.

Darius Udrys


Viešųjų ryšių specialistas

Man, kaip politologui ir viešųjų ryšių specialistui, vokiečių kalba labai padėjo geriau suprasti ne tik vokiečių, bet ir Vidurio Europos kultūrą, politiką bei istoriją. Tai savo ruožtu padeda rasti bendrą kalbą su šio regiono gyventojais, kas ypač pravertė, kai dirbau žurnalistu Laisvosios Europos radijuje ir plėtros prorektoriumi Europos humanitariniame universitete. Kiekviena kalba pasaulį nušviečia kiek kitaip ir padeda matyti kitas aptariamų reikalų dimensijas ir niuansus. Nors dauguma vokiečių ir moka anglų kalbą, vis vien asmenybės ir kultūra labiau atsiskleidžia gimtojoje kalboje. Džiaugiuosi, kad pradėjęs ją mokytis lietuvių Vasario 16-osios gimnazijoje nemečiau jos grįžęs į JAV ir toliau ją mokiausi universitete, netgi praleidau vieną semestrą Bonos universitete. Vokiečių kalbos mokėjimas leido rimčiau įsigilinti į itin turtingus vokiečių literatūros ir filosofijos klodus.

Džiugilė Kersnauskaitė


Medicinos studijos Vilniaus universitete

Klausiate, kas man yra vokiečių kalba? Tai tarsi durys, kurias atvėrus iškyla didelių galimybių plotai. Vokiečių kalba davė man bilietą į kelionių, naujų pažinčių, įspūdingos kultūros pasaulį. Jei atimtumėte iš manęs vokiečių kalbą, taip pat atimtumėte beveik pusę to, ką smagaus ir įsimintino patyriau savo gyvenime.

Neringa Vaisbrodė


Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo programos koordinatorė

Vokiečių kalba man buvo pirmasis langas į kitą pasaulį, atvėręs daug galimybių. Pirmoji užsienio kalba, pirmieji susirašinėjimo laiškai, moksleivių mainai Bergisch Gladbache ir studijos Hamburge. Iki šiol pasaulyje išgirstas pašnekesys vokiškai sukelia labai malonius prisiminimus. Tai gebėjimas, kurį visada didžiuojuosi turinti.

Martynas Lukoševičius


Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėjas

Vokiškos knygos vaikams, jų piešiniai – vienas mano gražesnių vaikystės prisiminimų. Šiandien suprantu ir tekstą, smagu skaityti jį garsiai. Visiems linkiu to džiaugsmo!

Ieva Prudnikovaitė


Operos solistė

Vokietijoje yra 83 valstybės išlaikomi operos teatrai, 130 orkestrų, 200 mecenatų išlaikomų teatrų, vyksta 70 muzikos festivalių. Per metus įvyksta apie 7000 operos spektaklių − mūsų kultūringos planetos trečdalis! Garbė mokėti kalbą šalies, kurios žmonės suvokia kultūrą kaip vieną svarbiausių elementų valstybėje ir geba ją užauginti savy.

Nerijus Dunauskas


Lietuvos futbolo federacijos generalinis direktorius

Vokiečių kalba man buvo įdomi ir pradėjo man plėsti akiratį dar nuo mokyklos laikų. Iš profesinės pusės tai suteikia galimybę ieškant bendradarbiavimo ryšių bei išsamiau pažinti puikiai veikiančią Vokietijos sporto sistemą. Džiaugiuosi, jog jau ne pirmus metus atrandame sąlyčio taškų bendriems projektams su Vokietijos ambasada Lietuvoje ir Goethe`s institutu.

Vokiškas futbolas – pavyzdys visai Europai, todėl siekiame iš jo pasimokyti. Neslėpsiu, šiemet per Europos futbolo čempionatą simpatizavau būtent „Die Mannschaft“ – Vokietijos rinktinei. Daugelį metų turime nemažai futbolininkų iš Lietuvos, kurie žaidė ar žaidžia Vokietijoje, todėl šios šalies futbolo mokykla palieka pėdsaką ir mūsų nacionalinėje rinktinėje.

Kristijonas Vizbaras


UAB „Brolis Semiconductors“ įkūrėjas ir gamybos vadovas

Mus su broliu, visiškai nemokančius vokiečių kalbos, gyvenimas atsitiktinai nubloškė į Vokietiją doktorantūros studijoms. Nepaisant to, sugebėjome puikiai įsilieti į vietinę visuomenę tiek profesinėje srityje, tiek gyvenime. Įgijome neįkainojamos patirties, perėmėme vokiečių inžinerinę kultūrą ir ant šių pamatų įkūrėme aukštųjų technologijų įmonę Lietuvoje. Jeigu galėčiau grįžti į praeitį ir ką nors pakeisti, tai pasistengčiau išmokti vokiečių kalbą tobulai, kad dar giliau galėčiau pažinti Vokietijos kultūrą. Kita vertus, dažnai pagalvoju, jog išmokti vokiečių kalbą dar ne vėlu!

Verslo ambasadoriai

2018 metais „Vokiečių kalbos dienose“ ypatingą dėmesį skiriame mokantiems arba besimokantiems vokiečių kalbą bei po studijų ar profesinės veiklos grįžusiems į Lietuvą. Ne tik vokiško kapitalo įmonės, bet ir lietuviškos įmonės labai vertina vokiečių kalbą mokančius darbuotojus, kuriems atsiveria puikiausios karjeros galimybės.


Kazimieras Kaminskas,„Klasmann-Deilmann“ įmonių grupės Lietuvoje vadovas„Vokietija buvo, yra ir bus viena is pagrindinių Lietuvos prekybos partnerių. Turime ir galime iš šios stipria ir stabilia ekonomika pasižyminčios šalies daug ko pasimokyti ir pasisemti mums naudingos patirties. Kalbos žinojimas yra tiltas į sėkmingą bendradarbiavimą.“

Virginija Lazauskienė


UAB „Göllner Spedition“ Lietuvoje vadovė

„Mokėti kalbėti − talentas“ (Stendalis)

Volker Kleensang


UAB „Hoyer Baltic Spedition“ generalinis direktorius

„Ein wesentlicher Schritt zur persönlichen Entwicklung ist das Erlernen einer Fremdsprache. Durch Kenntnisse der deutschen Sprache erwirbt man Zugang zu einem großen Sprachraum, breiter Kultur und weltweit anerkannter Mentalität, die ein solides Fundament für einen beruflichen Erfolg darstellt.“

Audrius Zabotka


UAB „Hirexo“ prokuristas

„Užsienio kalbos mokėjimas – tai raktas, atveriantis duris į užsienio šalių verslo platybes bei darbo rinkas. O vokiečių kalba yra antra pagal vartojimą Europos Sąjungos teritorijoje. Tad, jei turite planų kurti eksportuojantį verslą ar išbandyti savo jėgas darbo rinkoje užsienyje, vokiečių kalbos žinios bus vienas pagrindinių jūsų konkurencinių pranašumų. Investuokite į save – išmokite vokiečių kalbą!“

Renginiai

Šiuo metu renginių nėra

Pažinkime Vokietiją


16.10.2018 - 25.10.2018

Uždaras renginys
Panevėžio „Vyturio“ progimnazija
Vasario 16-osios g. 40, Panevėžys
Spalio 15–18 d. progimnazijoje lankysis svečiai iš Vokietijos, kuriuos stengsimės įtraukti į mokyklos gyvenimą pasakodami, kviesdami į pamokas. Spalio 25 d. mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos, savo patirtimi dalinsis su kitais, lygindami anglų ir vokiečių kalbų žodžius.
Organizatoriai
Panevėžio „Vyturio“ progimnazija

Vokiškos knygos Lietuvos mokykloms


22.10.2018 - 28.10.2018


UAB Layher Baltic
Salininkų g. 82, Vilnius
Pagaminome stendą, kviečiantį padovanoti vokiškas knygas Lietuvos mokykloms. Akcija vykdoma mūsų įmonės pagrindinėje gamykloje Vokietijoje. Tikimasi surinkti iki 500 knygų. Panašus stendas stovės ir Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmuose Vilniuje. Čia taip pat tikimės surinkti bent iki 100 knygų.
Organizatoriai
UAB Layher Baltic

Mokėsi vokiečių kalbą – gausi gerą darbą


22.10.2018 - 28.10.2018


UAB Layher Baltic
Salininkų g. 82, Vilnius
Kviečiame moksleivius, besimokančius vokiečių kalbos, apsilankyti pas mus įmonėje. Įmonė „Layher“ – vokiško kapitalo įmonė, turinti atstovybes net 40 pasaulio šalių, tarp jų – ir Lietuvoje. Nors su pagrindinės įmonės, esančios Vokietijoje, darbuotojais bendraujame anglų kalba, tačiau mūsų darbdaviai itin vertina vokiečių kalbos mokėjimą. Kviečiame mokinius praleisti popietę su mumis, papasakosime apie karjeros galimybes, kurios atsiveria mokant vokiečių kalbą.
Organizatoriai
UAB Layher Baltic

Deutsch ist klasse!


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Klaipėdos Vitės progimnazija
J. Janonio 32, Klaipėda
Mokykloje vyks integruotos vokiečių kalbos ir įvairių dalykų pamokos, skambės vokiška muzika. Mokiniai pagilins vokiečių kalbos žinias, sužinos naujų idomių faktų apie šią kalbą. Organizuojama viktorina „Deutsch(land) kennenlernen“ bei patarlių „dirbtuvės“ 5–8 klasių mokiniams.
Organizatoriai
Klaipėdos Vitės progimnazija

Ö kaip vökiškai


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“
Krėvės 56, Kaunas
Planuojame „apžiūrėti“ Vokietijos kraštą, išmokti vokiškų dainelių ir naujų žodelių.
Organizatoriai
Kauno lopšelis-darželis „Saulutė“

Deutsch mit Spaß


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla
Mokyklos g. 2, Akmenynų k., Akmenynų sen., 69300 Kalvarijos sav.
Per pertraukas skambės vokiškos dainos, muzikos mokytojui padedant, kviesime visą mokyklos bendruomenę padainuoti dainą vokiečių kalba. 5 klasės mokiniai pasisveikins vokiškai ir papuoš kiekvieną mokinį bei mokytoją pačių pagamintu ženkliuku. 7–8 klasių mokiniai paruoš linksmąjį žodyną vokiečių ir anglų kalbomis. Paskutinę akcijos dieną vyks viktorina „Deutsch mit Spaß“, 9 klasės mokiniai pateiks įdomių užduočių savo draugams, kvies pasivaišinti ir linksmai bei nuotaikingai praleisti popietę apie Vokietiją, vokiečius ir jų kalbą.
Organizatoriai
Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla

Svečiuose pasaka


22.10.2018

// 09:00 Uždaras renginys
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija
Mokolų k., Šunskų sen., Marijampolės sav.
Kartu su 4–5 klasių mokiniais skaitysime vokiečių autorių pasakas lietuviškai, pristatysime knygos, klausysimės vokiškos pasakos originalo kalba. Dalyviai iliustruos išgirstas pasakas, po to bus parengta iliustracijų parodėlė. Dalyviai bus mokomi ištarti vokiškus pasakų herojus ir pavadinimus, mokysis dainuoti vokišką dainelę.
Organizatoriai
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

Stendas „Tarpdalykinė integracija. Vokiečių kalba ir matematika, fizika, biologija ir kita“


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras
Vykinto g. 11, Vilnius
Mokyklinis projektas 3–4 klasių moksleiviams
Organizatoriai
Vilniaus suaugusiųjų mokymo centras

Ö kaip vokiškai


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių Ragainės progimnazija
Tilžės g. 85, Šiauliai
Visi mokytojai sveikinsis ir atsisveikins vokiškai . Per pertraukas skambės vokiška muzika. Kabinetų durys bus papuoštos vokiškais žodžiais.
Organizatoriai
Šiaulių Ragainės progimnazija

Berühmte Menschen Deutschlands


22.10.2018 - 25.10.2018

Uždaras renginys
Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija
Prezidento g. 27, Tauragė
7−8 klasių mokiniai parengs ir pristatys mokykloje informacinius plakatus apie žymius Vokietijos žmones meno, literatūros, mokslo, politikos ir kitose srityse. Su pristatymais dalyvausime rajoniniame renginyje spalio 23 d.
Organizatoriai
Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija

Vokiečių išradėjai


22.10.2018 - 24.10.2018

Uždaras renginys
Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija
S. Stanevičiaus g. 25, Vilnius
Mokiniai rinks medžiagą apie vokiečių išradėjus, parengs skaidres, vokiškai pristatys savo projektus pamokose. Išradėjų nuotraukas ir trumpą lietuvišką aprašą rodysime per pertraukas per mokyklos televizorių.
Organizatoriai
Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija

Asmenukių konkursas „Ich liebe Deutsch“


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių „Sandoros“ progimnazija
K. Korsako g. 8, Šiauliai
6−8 klasių mokiniai nuo spalio 22 iki 25 d. savo mobiliais telefonais darys įvairias asmenukes, kurios atspindės jų meilę vokiečių kalbai ar Vokietijos kraštui. Komisija, sudaryta iš mokytojų, mokinių ir tėvų, rinks geriausias asmenukes. Nugalėtojai bus apdovanojami, o geriausios nuotraukos bus eksponuojamos mokyklos vestibiulyje.
Organizatoriai
Šiaulių „Sandoros“ progimnazija

Deutsch auf Schritt und Tritt


22.10.2018 - 24.10.2018

Uždaras renginys
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija
Aukštaičių g. 1, Panevėžys
Viktorina apie Vokietiją, aktyvioji pertrauka su užduotimis, skaidrės gimnazijos televizijoje apie vokiečių kalbą, sentencijų vertimas į gimtąją kalbą. Baigiamasis renginys − projektinės tiriamosios veiklos rezultatų pristatymas
Organizatoriai
Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija
Panevėžio 5-oji gimnazija

Liederabend


22.10.2018

// 18:00 Uždaras renginys
„KALBA“ Marijampolėje
V. Kudirkos g. 12, Marijampolė
Kursų dalyviai pristatys savo mėgstamiausią Vokietijos muzikinę grupę ir dainą. Mokysis kalbėti apie dainą ir grupę, pasakys, kodėl ji (ne)patinka, dainuos karaoke, žais žaidimus su dainos tekstais. Mokysis dainuoti Skamp'ų dainą, skirtą Vokiečių kalbos dienoms.
Organizatoriai
„KALBA“ Marijampolėje

Mit Felix auf großer Deutschlandreise


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Vilniaus Filaretų pradinė mokykla
Filaretų g. 43, Vilnius
Per vokiečių kalbos pamokas mokiniai visą savaitę keliaus su kiškeliu Felix po Vokietijos miestus, pažins šalį, kurios kalbą mokosi, rašys jam ir jo draugei Sophie laiškus, pieš piešinius ir surengs kūrybinių darbų parodą.
Organizatoriai
Vilniaus Filaretų pradinė mokykla

„Ö kaip vokiškai“ dienos


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla
J. T. Vaižganto g. 44, Ukmergė
7 klasių mokiniai dalyvaus viktorinoje „Sprichst du Deutsch?“ 8–10 klasių mokiniai išrinks ir užrašys jiems gražiausius vokiškus žodžius, kurie bus eksponuojami mokyklos erdvėse.
Organizatoriai
Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla

Ö kaip vokiškai


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Radviliškio Vaižganto progimnazija
J. Tumo-Vaižganto g. 29, Radviliškis
Mokiniai fojė paruoš stendą apie Vokietiją. Per ilgąsias pertraukas skambės vokiška muzika. Su mokiniais, besimokančiais vokiečių kalbą, per pamokas dainuosime vokiškas dainas.
Organizatoriai
Radviliškio Vaižganto progimnazija

Ö kaip vokiškai


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Radviliškio Lizdeikos gimnazija
Lizdeikos g. 6c, Radviliškis
Mokiniai iliustruos vokiškus posakius ir patarles, kuriuos iškabinsime koridoriuje. Per ilgąsias pertraukas skambės vokiška muzika.
Organizatoriai
Radviliškio Lizdeikos gimnazija

Ich liebe Deutsch


22.10.2018

Uždaras renginys
Klaipėdos Tauralaukio progimnazija
Klaipėdos g. 31, Klaipėda
Fotografijų ir piešinių konkursas
Organizatoriai
Klaipėdos Tauralaukio progimnazija

Ich liebe Deutsch


22.10.2018

Uždaras renginys
Klaipėdos Sendvario progimnazija
Tilžės g. 39, Klaipėda
Fotografijų ir piešinių konkursas
Organizatoriai
Klaipėdos Sendvario progimnazija

Atvirų durų diena „Užsuk į vokiškų leidinių biblioteką“


22.10.2018

// 10:00–19:00
Vokiškų leidinių biblioteka Klaipėdos apskrities viešojoje I.Simonaitytės bibliotekoje
Herkaus Manto g. 25, Klaipėda
Visą bibliotekos darbo laiką laukiami lankytojai ir supažindinami su vokiškų leidinių bibliotekoje jiems teikiamomis palaugomis. Teikiamos konsultacijos ir prezentacijos tiek grupėms, tiek pavieniams asmenims. Bibliotekos fondo pristatymas.
Organizatoriai
Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka

Kas mokosi kalbų – visur jaučiasi kaip namie


22.10.2018 - 25.10.2018

Uždaras renginys
Kalvarijos gimnazija
J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija
Kiekvieną dieną gimnazijoje vyks renginiai vokiečių kalba, per pertraukas skambės vokiška muzika. 10 22 – Zungenbrecher-Wettbewerb (greitakalbių konkursas; 10 23 – Ausstellung mit Plakaten, z.B. Regionen, Dialekte, berühmte Litauer in Deutschland; 10 24 – Spezialitäten kochen; 10 25 – „Deutschunterricht Mal anders“ Kalvarijos miesto bibliotekoje.
Organizatoriai
Kalvarijos gimnazija

Deutsch ist cool!


22.10.2018

// 8:00–11:00 Uždaras renginys
Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla
Aušros g. 2, Ginkūnai, Šiaulių raj.
8 klasės mokiniai, trečius metus besimokantys vokiečių kalbos, ves vokiečių kalbos pamokėles pradinių klasių mokiniams.
Organizatoriai
Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla

Lerne Deutsch mit Spaβ / Vokiško kino dienos


22.10.2018 - 25.10.2018


Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Respublikos g. 14, Panevėžys
Kviečiame moksleivius į interaktyvius edukacinius vokiečių kalbos užsiėmimus. Jūsų lauks interaktyvūs žaidimai, dėlionės, garsinės pasakos, kryžiažodžiai ir kitos kūrybinės užduotys. Vieno užsiėmimo trukmė – iki 45 min. Reikalinga išankstinė registracija. / Vokiško kino dienos: Kviečiame bendruomenę į vokiško kino peržiūras. Siūlome pažiūrėti penkis filmus migracijos, vidinio žmogaus pasaulio, psichologijos temomis. Vaikus kviesime į lietuviškai įgarsintą filmą „Rikas, Oskaras ir gilumų šešėliai“; jaunimą ir suaugusius sudominsime filmais, įgarsintais vokiečių kalba su lietuviškais titrais: „24 savaitės“, „Svetima“, „Kitoje pusėje / Ant rojaus krašto“, „Brolis Jakobas“.
Organizatoriai
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Deutsch macht Spaß


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija
Vilniaus g. 3, Pagėgiai
Vokiečių kalbos savaitę vyks renginiai, skatinantys mokinius domėtis vokiečių kalba, Vokietijos kultūra ir istorija bei čia gyvenančių žmonių papročiais ir tradicijomis. Vokiečių kalbos besimokantys mokiniai dalyvaus integruotose pamokose, „Protų mūšyje“, ieškos vokiškų patarlių atitikmenų lietuvių kalboje, dalyvaus vertimų bei raštingiausio mokinio konkurse, žiūrės vokiškus filmus. Mokiniai, dalyvaujantys mokinių mainų programoje su Bad Iburgo gimnazija, pristatys draugų viešnagės įspūdžius mokyklos bendruomenei.
Organizatoriai
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija

Ö kaip vokiškai


22.10.2018 - 24.10.2018


Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Vilniaus g. 4, Jurbarkas
Spalio 22 d. 15 val. klasikinės vokiškos muzikos popietė. Spalio 23 d. 15 val. vokiečių filmo „Popiežė Joana“ peržiūra. Spalio 23 d. 14.30 val. viktorina vaikams „Vokietija“. Spalio 24 d. 15 val. diskusija su grįžusiais iš Vokietijos kraštiečiais.
Organizatoriai
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Paroda ir vokiški skaitymai „Mein deutsches Lieblingsbuch“


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Jonavos R. Samulevičiaus progimnazija
Chemikų g. 140, Jonava
Mokiniai parengs savo perskaitytų vokiškų autorių knygų vaizdinius pristatymus lietuvių ir vokiečių kalbomis, atsakydami į pagrindinį parodos klausimą „O kaip vokiškai?". Paroda vyks spalio 22–26 dienomis. Spalio 25 dieną per pertraukas vyks vokiški skaitymai – populiariausių knygų trejetuko ištraukų pristatymas lietuvių ir vokiečių kalbomis.
Organizatoriai
Jonavos R. Samulevičiaus progimnazija

Vokietija „Aukure“


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Janonio g. 9, Kelmė
Tradicijos, vokiška muzika, Dermbacho mokykla-partnerė ir mūsų kelionės po Vokietiją – visą savaitę bus pristatomos šios temos. Dalyvaus 1–9 klasių mokiniai.
Organizatoriai
Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla

Šventinė kepyklėlė


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių „Juventos“ progimnazija
P. Višinskio g. 16, Šiauliai
Vokiečių kalbos dienas švęsime kepdami su 7 klasių mokiniais sveikuoliškus sausainius pagal vokiškus receptus ir vaišinsime jais mokyklos bendruomenę.
Organizatoriai
Šiaulių „Juventos“ progimnazija

Linksma pažintis su Vokietija


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Telšių lopšelis-darželis „Mastis“
S. Daukanto g. 35, Telšiai
1. Surasti Vokietiją žemėlapyje ir susipažinti su jos simboliais. 2. Pasisveikinimo ir mandagumo žodeliai. Susitikimas su ugdytinio močiute, dirbančia Vokietijoje. 3. Skaičiai ir skaičiuotės. 4. Vokietijos vėliavos spalvinimas (kolektyvinis darbas). 5. Karaokė ir linksma diskoteka su vokiškomis dainelėmis.
Organizatoriai
Telšių lopšelis-darželis „Mastis“

„Ich liebe Deutsch(land)“


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių Dainų progimnazija
Dainų g. 45, Šiauliai
Šią savaitę mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos ar ja besidomintys, fotografuos asmenukes, kurios atspindėtų, kaip jie myli vokiečių kalbą ar Vokietiją. Nuotraukos bus publikuojamos mokyklos „Facebooke“. Savaitės pabaigoje bus išrinkta nuotrauka-nugalėtoja. Per pertraukas mokiniai vaišins ir supažindins mokytojus su tradiciniais vokiškais pusryčiais.
Organizatoriai
Šiaulių Dainų progimnazija

Deutsch verbindet


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių Didždvario gimnazija
Vilniaus g. 188, Šiauliai
1. Kūrybinės dirbtuvės „Deutsch verbindet“. 2. Mokiniai veda netradicines pamokas. 3. Netradicinės vokiečių kalbos pamokos dviejose asocijuotose progimnazijose pradinukams. 4. Vokiški pusryčiai gimnazijos bendruomenei.
Organizatoriai
Šiaulių Didždvario gimnazija

Deutschland-Zahlen und Fakten


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Kelmės Jono Graičiūno gimnazija
Raseinių g. 1, Kelmė
Vokietijos įžymios vietos, dėlionės, gražiausi vokiški žodžiai.
Organizatoriai
Kelmės Jono Graičiūno gimnazija

Ö kaip vokiškai?


22.10.2018 - 27.10.2018

Uždaras renginys
Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija
Architektų g. 85, Vilnius
Vokiečių kalbos savaitę vyks renginiai, skatinantys mokinius domėtis vokiečių kalba. Vokiečių kalbos besimokantys mokiniai dalyvaus viktorinoje, papuoš mokyklos kabinetus vokiškais jų pavadinimais. Savanorė iš Vokietijos pristatys savo šalį. Mokiniai, turintys specialiųjų poreikių, iliustruos gražiausią vokišką žodį.
Organizatoriai
Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija

Aklas knygos pasirinkimas


22.10.2018 - 25.10.2018


Vokiškų leidinių biblioteka Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje
Radastų g. 2, Kaunas
Spalio 22, 23, 25 d. Aklas pasirinkimas ne visada yra blogas pasirinkimas. Ateik ir išsirink vokišką knygą ne pagal viršelį ar pavadinimą, o pagal savo nuojautą. Smagu pajusti paslaptingą netikėtumą, o vėliau atrasti ir pamilti turinį. Kiekviename įpakavime tavęs lauks papildoma staigmena!
Organizatoriai
Vokiškų leidinių biblioteka Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje

Pažink Vokietiją


22.10.2018 - 25.10.2018

Uždaras renginys
Viršuliškių progimnazija
Viršuliškių g. 7, Vilnius
Mokiniai pristatys savo parengtus plakatus, skaidres apie Vokietijos federacines žemes, įžymius žmones. Po pristatymo sudalyvaus viktorinoje „Pažink Vokietiją“.
Organizatoriai
Viršuliškių progimnazija
Vilniaus Fabijoniškių mokykla

Vokiečių kalbos dienos


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Visagino Draugystės progimnazija
Draugystės g. 12, Visaginas
10 22 Mokomės ir dainujame himną „Pakalbam vokiškai: „Ja, ich kann“. 10 23 Integruota technologijų ir vokiečių kalbos pamoka „Mes iškepsime vokišką obuolių pyragą“. 10 24 d. Vokiečių kalbos konkursas 5–8 klasių mokiniams. 10 25 d. Vokiečių kalbos pamoka pirmoje klasėje. 10 26 d. Paroda „Mein liebstes deutsches Wort“.
Organizatoriai
Visagino Draugystės progimnazija

Berühmte Menschen Deutschlands


22.10.2018 - 23.10.2018

Uždaras renginys
Tauragės „Šaltinio“ progimnazija
J. Tumo-Vaižganto g. 123, Tauragė
7−8 klasių mokiniai parengs ir pristatys mokykloje informacinius plakatus apie žymius Vokietijos žmones meno, literatūros, mokslo, politikos ir kitose srityse. Su pristatymais dalyvausime rajoniniame renginyje spalio 23 d.
Organizatoriai
Tauragės „Šaltinio“ progimnazija

Ö kaip vokiškai


22.10.2018

Uždaras renginys
Anykščių Antano Vienuolio progimnazija
J. Biliūno 31, Anykščiai
Penktų klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos, pieš iliustracijas vokiečių autorių pasakoms. Šeštų ir septintų klasių mokiniai dalyvaus viktorinoje apie Vokietiją ir vokiškai kalbančias šalis. Aštuntų klasių mokininiai gamins koliažus apie Vokietiją ir vokiškai kalbančias šalis. Patys mažiausieji „vokietukai“ pristatys muzikinę programėlę „Wir spielen mit Hans Hase“. Pert pertraukas mėgausimės vokiška muzika.
Organizatoriai
Anykščių Antano Vienuolio progimnazija

Einfach Deutsch!


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras
Parko g. 9, Marijampolė
Per šią savaitę bus: išleistas nuotraukų stendas „Įspūdžiai iš kelionių po vokiškai kalbančias šalis“; parengtas stendas „Die Verbreitung der deutschen Sprache in Europa und in der Welt“; surengta viktorina gimnazijos klasėse „Was weiß ich über Deutschland?“; vyks susitikimas-diskusija su Caritas savanore iš susigiminiavusio miesto Vokietijoje ir centro mokiniais, besimokiusiais ir dirbusiais Vokietijoje
Organizatoriai
Marijampolės suaugusiųjų mokymo centras

Hallo!


22.10.2018 - 24.10.2018

Uždaras renginys
Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla
Šeškinės g. 25, Vilnius
Renginys penktokams „Susipažink su vokiečių kalba“ 2018-10-24 12.55-13.40 val. Protų mūšis-viktorina 6–7 klasių mokiniams 2018-10-22 12.00-12.45 val. Piešinių paroda „Deutsche Märchen“. Datos ir laikas gali keistis dėl numatomų pamokų tvarkaraščio pakeitimų.
Organizatoriai
Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė mokykla

Memelio pėdsakais


22.10.2018 - 23.10.2018


Klaipėdos apskrities gidų gildija
Jūros g. 7, Klaipėda
Profesionalūs gidai ves pažintines ekskursijas po Klaipėdos senamiestį lietuvių ir vokiečių kalbomis.
Organizatoriai
Klaipėdos apskrities gidų gildija

Studieren und Forschen in Deutschland, Stipendienmöglichkeiten. Eine Informationsveranstaltung


22.10.2018

// 12:15
LCC International University
Kretingos g. 36, Klaipėda
Ihr seid interessiert an einem Studium oder einer Forschung in Deutschland? Das DAAD Informationszentrum informiert über die Möglichkeiten in Deutschland zu studieren oder zu forschen und über Stipendienangebote. Ort: Kaminskiene Lecture Hall.
Organizatoriai
DAAD Informationszentrum

Singen, spielen, basteln


22.10.2018 - 25.10.2018

Uždaras renginys
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla
S. Neries g. 5, Anykščiai
Spalio 22 d. 7 ir 8 klasių moksleiviai dalyvaus linksmoje viktorinije „Ką žinau apie Vokietiją?" 5 klasės moksleiviai per darbų pamoką darys žibintus šv. Martyno dienos šventei. Spalio 24 d. 6 klasės mokiniai ilistruos pasirinktą vokišką pasaką. Spalio 25 d. kiškio Hanso draugai mokysis dainuoti vokiškas daineles. Šiomis dienomis per muzikos pamokas vaikai klausysis vokiečių kompozitorių kūrinių. Per dailės pamokas moksleiviai iliustruos vokiškas pasakas. Po to vaikų darbeliai bus iškabinti mokyklos fojė.
Organizatoriai
Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Expressionismus - Treffen


22.10.2018 - 27.10.2018


KAVB, Meno leidinių skyrius
Radastų g. 2., Kaunas
Bibliotekos lankytojai leidinių parodoje „susitiks“ vokiškojo ekspresionizmo – XX a. pr. vokiečių modernistinės dailės – svarbiausias asmenybes ir meno kūrinius. Šios dailės krypties neįmanoma įsivaizduoti be Dresdene, o vėliau Berlyne veikusių dailininkų grupių „Der Blaue Raiter“ („Mėlynasis riteris“) ir „Die Brücke“ („Tiltas“), kurių veikla siejosi su ekspresionizmo klestėjimu.
Organizatoriai
KAVB, Meno leidinių skyrius

Deutsch in meinem Leben


22.10.2018

// 11:00–14:00 Uždaras renginys
Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija
Dvaro g. 129, Šiauliai
Mokiniai per pertraukas visai mokyklos bendruomenei pristato vokiškas stoteles: įžymūs žmonės, tradiciniai vokiški patiekalai, pasisveikinimo žodžiai, įžymios vietos. Į pamokas ir iš pamokų mokinius kvies vokiškas skambutis.
Organizatoriai
Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazija

Deutsch? – Warum nicht!


22.10.2018

Uždaras renginys
Marijampolės Sūduvos gimnazija
R. Juknevičiaus g. 32, Marijampolė
I–II klasių mokiniai parengs ir pristatys mokykloje informacinius plakatus apie žymius Vokietijos žmones meno, literatūros, mokslo, politikos ir sporto srityse bei įdomius faktus apie Vokietiją. III–IV klasių mokiniai vers vokiečių poetų eiles į lietuvių kalbą ir savo vertimus lygins su profesionalų vertimais. Su mokiniais, besimokančiais vokiečių kalbą, per pamokas dainuosime vokiečių dainas bei mokysimės dainuoti „Skamp“ dainą, skirtą Vokiečių kalbos dienai. Gimnazijoje per pertraukas skambės vokiečių muzika. Mokiniai, nesimokantys vokiečių kalbos, turės puikią galimybę išmokti pagrindinių kasdienio bendravimo frazių bei dalyvauti viktorinoje apie vokiškai kalbančias šalis.
Organizatoriai
Marijampolės Sūduvos gimnazija

Lern Deutsch mit uns


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių sanatorinė mokykla
K. Kalinausko 17, Šiauliai
Su pradinių klasių mokiniais piešime vokiškai kalbančių šalių vėliavas, integruodami anglų kalbą, mokysimės spalvų pavadinimus, iliustruosime labiausiai patikusias vokiškas pasakas ir užrašysime pavadinimus vokiškai, palyginsime vokiečių, anglų ir lietuvių kalbų abėcėles.
Organizatoriai
Šiaulių sanatorinė mokykla

Vokabelnkarussel


22.10.2018

// 13:00 Uždaras renginys
Kauno technologijos universiteto gimnazija
Studentų g. 35, Kaunas
Die Teilnehmer werden kreative Aufagaben zum Lehrbuch „Beste Freunde“ lösen.
Organizatoriai
Kauno technologijos universiteto gimnazija
Šiaulių Simono Daukanto gimnazija
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

Piešinių paroda „Hans Hase ist mein Freund“


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių lopšelis-darželis „Varpelis“
Šviesos takas 30, Šiauliai
Projekte „Ankstyvasis vokiečių kalbos mokymas priešmokykliniame amžiuje“ dalyvauja 9 ugdytiniai. Renginyje dalyvaujame ruošdami piešinių parodą. Vaikai spalvina kiškį Hansą ir piešia save. Paroda veiks įstaigoje renginio laikotarpiu.
Organizatoriai
Šiaulių lopšelis-darželis „Varpelis“

Ich kann auch!


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“
Kovo 11-osios g. 22, Šilalė
Bewegungsaktion!
Organizatoriai
Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“

Deutsch macht Spaß


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla
Sodų g. 50, Palanga
Mokiniai atliks kūrybines užduotis, dainuos vokiškas dainas, deklamuos, ragaus vokiškų riestainių, sužinos naujų dalykų apie Vokietiją, pagilins vokiečių kalbos žinias.
Organizatoriai
Palangos „Baltijos“' pagrindinė mokykla

VVDG mokinių nufilmuotas vaizdinis filmukas


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija
Augustijonų g. 8, Vilnius
Sukūrėme filmuką, jo tematika susieta su vokiečių kalba.
Organizatoriai
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija

Vokietijos beieškant


22.10.2018 - 25.10.2018

Uždaras renginys
VšĮ Vilniaus privati gimnazija
V. Grybo g. 7, Vilnius
8a klasės moksleiviai kurs žaidimą „Vokietijos beieškant“. Įvairių klasių komandos ieškos po gimnazijos erdves „pasislėpusių“ raidžių. Moksleiviai kasdien suras po žodį. Žaidimo kūrėjų sugalvoti žodžiai – tai įžymių Vokietijos žmonių pavardės, įmonių pavadinimai ir t.t. Taip siekiama pažadinti moksleivių smalsumą, domėtis Vokietija žaismingai ir linksmai.
Organizatoriai
VšĮ Vilniaus privati gimnazija

Ö kaip vokiškai?


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija
Kretingos g. 22, Klaipėda
Per vokiečių kalbos pamokas 6–8 kl. mokiniai dalyvaus kūrybinėse dirbtuvėse „Herbstelegie“: 8 kl. mokiniai kurs eilėraščius Elfchen, 7 kl. mokiniai vers juos į lietuvių kalbą, o 6 kl. mokiniai iliustruos kūrybinius darbelius. Spalio 22–28 dienomis bus organizuojama „Herbstelegie“ darbų paroda, mokykloje skambės vokiška muzika, progimnazijos televizijoje bus rodomos skaidrės apie vokiečių kalbą ir vokiškai kalbančias šalis.
Organizatoriai
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija

Warum lerne ich Deutsch?


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Kauno Dainavos progimnazija
Partizanų g. 118, Kaunas
Stendinis pranešimas „Kur aš panaudočiau vokiečių kalbą Lietuvoje?" (Trumpa informacija apie Lietuvos-Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos įmones Lietuvoje) / Mini vokiečių kalbos pamokėlės 5-ose klasėse. / Stendinis pranešimas „Įdomūs faktai apie vokiškai kalbančias šalis“ / Prezentacijų pristatymas mokyklos erdvėse per televizorius 1,2 aukštuose „Gražiausios Vokietijos, Austrijos, Šveicarijos, Liuksemburgo ir Lichtenšteino vietovės“
Organizatoriai
Kauno Dainavos progimnazija

„Ö kaip vokiškai?“ savaitė


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija
Dariaus ir Girėno g. 56, Varniai, Telšių r.
Vokiečių kalbos besimokantys mokiniai per vokiečių kalbos pamokas darys plakatus apie vokiškai kalbančias šalis, pieš vėliavėles, rinks gražiausius vokiškus žodžius, rašys lietuviškas ir jas atitinkančias vokiškas patarles, rinks panašius vokiškus ir angliškus žodžius. 10 26 bus iškabinta darbų paroda, vyks trumpas jos pristatymas, skambės vokiška muzika.
Organizatoriai
Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija

„Deutsch für dich“ / „Fachverkas – vokiškasis statybos stilius mano krašte“


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija
Klaipėdos g. 20, Priekulė, Klaipėdos raj.
Projektas „Deutsch für dich“: tradiciškai besimokantieji vokiečių kalbos projekto metu organizuoja renginį pradinių klasių mokiniams, patys įsitraukdami į didžiulį parengiamąjį darbą: pranešimai „Deutsch und Deutschland“, „Mes ir „5:0 vokiečių naudai“, paroda iš projekto „Fachverkas – vokiškasis statybos stilius mano krašte“ akimirkų, konkursas apie vokiečių kalbą ir Vokietiją. Per pertraukas grojamas vokiečių kalbos dienų himnas. „Fachverkas – vokiškasis statybos stilius mano krašte“: mokiniai ieško informacijos apie fachverką, ruošia pranešimą, iš popieriaus kuria fachverkinio stiliaus namelius, vyksta į Klaipėdos senamiestį, fotografuoja. Spalio 22–28 d. gimnazijos skaitykloje surengiama paroda „Fachverkas – vokiškasis statybos stilius mano krašte“. Aktyviausi ir kūrybiškiausi dalyviai apdovanojami.
Organizatoriai
Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija

Vokietijos miestai – meninis projektas


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Kėdainių „Ryto“ progimnazija
Pavasario g. 6, Kėdainiai
Mokiniai išsirinks bei meniškai apipavidalindami pristatys įvairius Vokietijos miestus. Sukurti meniniai pristatymai bus eksponuojami progimnazijos erdvėse. 8 klasių mokiniai pristatys vaizdinę medžiagą 4 klasių mokiniams, supažindins juos su Vokietijos istorija, geografija bei ekonomika.
Organizatoriai
Kėdainių „Ryto“ progimnazija

Žinutė vokiškai


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Utenos Aukštakalnio progimnazija
Taikos g. 44, Utena
Mokiniai rašys savo žinutes vokiškai e. dienyne vieni kitiems ir mokytojams, o mokyklos erdvėse visi matys vokiškai parašytas trumpas žinutes (pasisveikinimai, nuorodos, palinkėjimai), taip pat keletą informacinių stendų apie vokiškai kalbančias šalis.
Organizatoriai
Utenos Aukštakalnio progimnazija

Žaiskime vokiškai


22.10.2018

// 15:00–17:00 Uždaras renginys
Šiaulių lopšelis-darželis „Gluosnis“
J. Janonio g. 5, Šiauliai
Abi vokiečių kalbos vaikų grupės nupieš bendrą piešinį – savo pamokėlių personažą – kiškį Hansą, su mokytoja žais vokiškus žaidimus.
Organizatoriai
Šilalės lopšelis-darželis „Gluosnis“

Ö kaip vokiškai


22.10.2018 - 25.10.2018

Uždaras renginys
Klaipėdos „Versmės“ progimnazija
I. Simonaitytės g. 2, Klaipėda
Greitakalbių konkursas, pamokos „Aš esu vokiečių kalbos mokytojas“, viktorinos, plakatas „Gražiausias vokiškas žodis“. Dalyvaus 6–8 klasių mokiniai.
Organizatoriai
Klaipėdos „Versmės“ progimnazija

Proto mūšis „Ö kaip vokiškai?“


22.10.2018

// 11:35 Uždaras renginys
Jurbarko r. Eržvilko gimnazija
Šaltuonos g. 14, Eržvilkas, Jurbarko r.
8 klasės mokiniai dalyvaus proto mūšyje „Ö kaip vokiškai?“ ir atsakinės į viktorinos klausimus. Klausimai bus susiję su Lietuvos šimtmečio įvykiais. Per pertrauką, kol bus sumuojami rezultatai, mokiniai dainuos vokiškas dainas.
Organizatoriai
Jurbarko r. Eržvilko gimnazija

Berühmte Dichter aus Deutschland


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Pakražančio gimnazija
Centro g. 2, Grinių kaimas, Kelmės r.
Mokiniai susipažins su garsiais Vokietijos rašytojais, skaitys jų eiles, išmoks pasirinktą eilėraštį mintinai.
Organizatoriai
Pakražančio gimnazija

Ich mag Deutsch


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija
P. Širvio 7/14, Zarasai
Parengsime informacinį stendą apie vokiečių kalbos svarbą, žiūrėsime pasaką „Brėmeno miesto muzikantai" vokiškai, septintokės mama pasakos apie darbą ir gyvenimo etapą Vokietijoje, į skaityklą kvies vokiškų knygučių paroda, veiks vokiečių kalbos dirbtuvės ir vertėjų komanda.
Organizatoriai
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija

Ö kaip vokiškai


22.10.2018 - 25.10.2018

Uždaras renginys
Kelmės SMC
Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė
Vyks viktorina apie Vokietiją. Kabinetų durys bus papuoštos vokiškais žodžiais.
Organizatoriai
Kelmės SMC

Vokiečių poezija ir jos perteikimas per tapybą


22.10.2018

Uždaras renginys
Karmėlavos Balio Buračo gimnazija
Vilniaus g. 67, Karmėlava
Skaitysime, deklamuosime bei klausysimės eilių, tapysime, piešime išgirstas mintis. Surengsime darbų parodą.
Organizatoriai
Karmėlavos Balio Buračo gimnazija

Wir sprechen Deutsch!


22.10.2018 - 23.10.2018

Uždaras renginys
Vilniaus S. Nėries gimnazija
Vilniaus g. 32, Vilnius
Vyks renginiai, skatinantys mokinius domėtis vokiečių kalba, Vokietijos kultūra ir istorija bei čia gyvenančių žmonių papročiais ir tradicijomis. Vokiečių kalbos besimokantys mokiniai dalyvaus „Protų mūšyje“, ieškos vokiškų patarlių atitikmenų lietuvių kalboje, dalyvaus eilėraščių konkurse, žiūrės vokiškus filmus. Mokiniai, dalyvaujantys mokinių mainų programoje su Kerper gimnazija, pristatys draugų viešnagės įspūdžius mokyklos bendruomenei.
Organizatoriai
Vilniaus S. Nėries gimnazija

Kennst du Deutschland?


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija
V. Šopeno g. 8, Vilnius
Integruota geografijos ir vokiečių kalbos pamoka. 11–12 klasių mokinių komandos varžysis, kuri labiau susipažinusi su vokiškai kalbančių šalių geografija, istorija, pramone, politika, kultūra ir istorija bei čia gyvenančių žmonių papročiais ir tradicijomis.
Organizatoriai
Vilniaus „Varpo“ suaugusiųjų gimnazija

Meine Familie, ich und Deutsch


22.10.2018 - 25.10.2018

Uždaras renginys
Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija
Vytauto Didžiojo g. 53A, Jurbarkas
Piešinių paroda „Mano šeima ir vokiečių kalba“, informacinis stendas apie Vokietijos pramonę, kultūrą ir mokslą. Per pertraukas skambės himnas „Ja, ich kann“, mokyklos erdvės bus papuoštos vokiška simbolika.
Organizatoriai
Jurbarko Vytauto Didžiojo progimnazija

Sprichst du Deutsch?


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Vilniaus Aleksandro Puškino mokykla
Gabijos g. 8, Vilnius
Mokinių komandos varžysis, kuri labiau susipažinusi su vokiškai kalbančių šalių geografija, istorija, pramone, politika, kultūra ir istorija bei čia gyvenančių žmonių papročiais ir tradicijomis. Mokiniai dalyvaus viktorinoje „Sprichst du Deutsch?“, išrinks ir užrašys jiems gražiausius vokiškus žodžius, kurie bus eksponuojami mokyklos erdvėse.
Organizatoriai
Vilniaus Aleksandro Puškino mokykla

Deutsch und Ingenieurwesen: Kodėl būsimi inžinieriai mokosi vokiečių kalbos?


22.10.2018

Uždaras renginys
VGTU inžinerijos licėjus
Antakalnio g. 120, Vilnius
Kodėl būsimi inžinieriai mokosi vokiečių kalbos? Kuo susiję šie dalykai? Vyks integruotos pamokos, viktorina, o aštuntokai eis į svečius pas penktokus. Per pertraukas – vokiška muzika ir karaoke.
Organizatoriai
VGTU inžinerijos licėjus

Typisch Deutsch


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių Medelyno progimnazija
Birutės g. 40, Šiauliai
Mokiniai renka informaciją, kas yra „typisch deutsch“. Iki spalio 22 dienos apdorotą informaciją pateiksime iliustruotais pranešimais, o kai kas taps tikra vokiečių kalbos dienoms skirta aktyvia veikla ir šventiniu šurmuliu mokykloje. Kas tai?.. Gal draugiškos futbolo varžybos ir vokiečių „sirgaliai", o gal vokiečiams taip brangus „Kafeezeit" su „Schwarzwaldkuchen“?..
Organizatoriai
Šiaulių Medelyno progimnazija

Rund um mich


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių Simono Daukanto gimnazija
S. Daukanto g. 71, Šiauliai
Viktorina, nuotraukų konkursas, diplomų įteikimas, aktyvios pamokos, tradicinė arbata ir vokiški pusryčiai.
Organizatoriai
Šiaulių Simono Daukanto gimnazija

Deutsch macht Spaß


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija
Tilžės g. 137, Šiauliai
Viktorina, nuotraukų konkursas, diplomų įteikimas, aktyvios pamokos, tradicinė arbata ir vokiški pusryčiai.
Organizatoriai
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

Deutschland in meiner Umgebung


22.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Kauno „Varpo“ gimnazija
Rytų g. 19, Kaunas
Mokiniai visą savaitę savo aplinkoje, mieste fotografuos objektus, susijusius su Vokietija bei šioje šalyje pagamintus daiktus. Iš nuotraukų bus sukurtas filmukas. Per pamokas aptarsime vokiškų prekių importą į Lietuvą, populiariausius prekinius ženklus.
Organizatoriai
Kauno „Varpo“ gimnazija

Schritt für Schritt Deutsch lernen


22.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Kelmės „Kražantės“ progimnazija
Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė
Mokykloje vyks netradicinės pamokos ir įvairūs renginiai, per pertraukas skambės vokiška muzika, mokiniai žais vokiškus žaidimus, buvusios aštuntokės dalysis įspūdžiais iš tarptautinės stovyklos Vokietijoje.
Organizatoriai
Kelmės „Kražantės“ progimnazija

Berühmte Menschen Deutschlands


22.10.2018 - 25.10.2018

Uždaras renginys
Tauragės „Aušros“ progimnazija
Aerodromo 6, Tauragė
7−8 klasių mokiniai parengs ir pristatys mokykloje informacinius plakatus apie žymius Vokietijos žmones meno, literatūros, mokslo, politikos ir kitose srityse. Su pristatymais dalyvausime rajoniniame renginyje spalio 23 d.
Organizatoriai
Tauragės „Aušros“ progimnazija

Berühmte Menschen Deutschlands


22.10.2018 - 25.10.2018

Uždaras renginys
Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla
Laisvės 19, Tauragė
7−8 klasių mokiniai parengs ir pristatys mokykloje informacinius plakatus apie žymius Vokietijos žmones meno, literatūros, mokslo, politikos ir kitose srityse. Su pristatymais dalyvausime rajoniniame renginyje spalio 23 d.
Organizatoriai
Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla

Ich und Deutsch um mich herum


22.10.2018 - 25.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija
S. Šalkauskio g. 3, Šiauliai
Vyks tradicinės „Ö kaip vokiškai" savaitės renginiai, skirti I–IV klasių mokiniams, gimnazijos bendruomenei. Šiemet pagrindinė renginių tema : „Aš ir vokiečių kalba aplink mane". Bus pristatomi mokinių projektai gimnazijos viešosiose erdvėse.
Organizatoriai
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija

Dainuodami mokomės vokiečių kalbos: Dainuok kartu! Šok kartu! Dalyvauk kartu!


22.10.2018

// 10:00
Mokytojų namų Didžioji salė
Vilniaus g. 39, Vilnius
Koncertų turas po Lietuvą su Martina Schwarz projekto „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėse grupėse/pirmose klasėse“ dalyviams. Interaktyvių koncertų metu Martina Schwarz ketina išjudinti jaunąją publiką ir įtraukti į savo artistiškus pasirodymus, kad dainuodami vaikai patirtų kuo daugiau gerų emocijų ir taip žaismingai bei nejučia mokytųsi vokiečių kalbos. Registracija: rita.tyde@goethe.de
Organizatoriai
Goethe`s institutas Lietuvoje

Karjeros forumas


22.10.2018

// 14:00–16:00
Vilnius Tech Park
Antakalnio g. 17, Vilnius
Kviečiame ateiti, jeigu norite iš pirmų lūpų išgirsti apie vokiečių kalbos tendencijas profesinėje karjeroje, užduoti jums rūpimus klausimus galimiems darbdaviams ir sužinoti apie stipendijas Vokietijoje. Programoje: diskusijos ir susitikimai su darbdaviais (dalyvauja „LIDL“, „ERGO“, „GÖLLNER“ ir kitų įmonių atstovai). Renginio globėjas – LR Ūkio ministras Virginijus Sinkevičius. Renginio organizatoriai: Federacinės Respublikos ambasada Lietuvoje, Goethe`s institutas, Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba (ZfA), Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD) ir Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai (AHK).
Organizatoriai
Iniciatyva Vokiečių kalbos dienos „Ö kaip vokiškai?“

Spektaklis „Mama drąsa“


23.10.2018

// 18:30
Klaipėdos dramos teatras
Teatro g. 2, Klaipėda
Mūsų paskutinioji premjera „Mama Drąsa“ (N-16) – spektaklis pastatytas pagal Bertoldo Brechto, vokiečių rašytojo, teatro kritiko, pjesę „Motušė Kuraž ir jos vaikai“, Mažojoje salėje. Apie spektaklį: http://kldt.lt/renginiai/mama-drasa-n-16-2/
Organizatoriai
Klaipėdos dramos teatras

Kalba yra tiltas į draugystę


23.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla
Liepų 7, Šimkaičiai, Jurbarko raj.
Pavadinsime daiktus vokiškais vardais, padarysime parodėlę apie Vokietiją, kiekviena klasė paruoš po programos numerį, vyks viktorina.
Organizatoriai
Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla

Valanda su pasaka ir vokiečių kalba


23.10.2018

// 16:00
Marijampolės P. Kriaučiūno Viešosios bibliotekos Mokolų padalinys
Mokyklos 5, Mokolų km., Marijampolės sav.
Tai bendras renginys vaikams ir suaugusiesiems. Vaikai skaitys suaugusiesiems pasakas, po to visi atliks užduotis. Per visą renginį skambės vokiškų dainų fonas. Mokysimės pagrindinių vokiškų žodžių.
Organizatoriai
Marijampolės P. Kriaučiūno Viešosios bibliotekos Mokolų padalinys

In die Zukunft mit Deutsch


23.10.2018

Uždaras renginys
Kauno Simono Daukanto progimnazija
Taikos pr. 68, Kaunas
Planuojame įvairias veiklas mokyklos erdvėse prieš pamokas ir užsiėmimų 4x4 metu. Renginio metu planuojame bendradarbiauti su KTU studentais.
Organizatoriai
Kauno Simono Daukanto progimnazija

Deutsch finden wir cool


23.10.2018

// 8:00–13:00 Uždaras renginys
Šv. Juozapo mokykla
Jeruzalės g. 21, Vilnius
7 klasės mokiniai gamins ir fotografuos sveikus patiekalus ir sudarys kulinarijos knygą su receptais bei nuotraukomis. Projekto metu integruosime vokiečių kalbos, biologijos bei technologijų pamokas. 6 ir 5 klasių mokiniai domėsis bei gimtąja kalba pristatys savo bendraklasiams bei jaunesniems mokiniams vokiškai kalbančias šalis, jų ypatumus, pieš plakatus bei pasakos apie žymius šių šalių žmones.
Organizatoriai
Šv. Juozapo mokykla

Mokėdamas kalbą toliau nukeliausi


23.10.2018


Jurbarko rajono viešoji biblioteka Raudonės filialas
Kaštonų g. 2, Raudonė, Jurbarko raj.
Supažindinsime vaikus su vokiečių kalba, nes dauguma mokosi kitas kalbas. Pabendrausime vokiškai. Bus vaikų darbelių paroda. Turėsime svečią, kuris papasakos apie Austriją. Klausysimės „Skamp“ dainos.
Organizatoriai
Jurbarko rajono viešoji biblioteka Raudonės filialas

Berühmte Menschen Deutschlands


23.10.2018

// 13:50−14:35 Uždaras renginys
Tauragės „Versmės“ gimnazija
J. Tumo Vaižganto g. 10, Tauragė
Moksleiviai susipažins su garsiais Vokietijos rašytojais, mokslininkais, menininkais, dainininkais, susipažins su jų biografijomis, veikla, pagrindiniais kūriniais, praplės literatūrines žinias. Dalyvauja Tauragės „Versmės“ gimnazijos, Jovarų pagrindinės mokyklos, M. Mažvydo progimnazijos, „Šaltinio“ progimnazijos, „Aušros“ progimnazijos, Žalgirių gimnazijos moksleiviai.
Organizatoriai
Tauragės „Versmės“ gimnazija

Wir drucken auf Deutsch


23.10.2018

// 09:00 Uždaras renginys
„Lietuvos ryto“ spaustuvė
Gedimino pr. 12, Vilnius
„Lietuvos ryto“ spaustuvė jau daug metų dirba Vokietijos ir Austrijos rinkose. Vokiečių kalba spausdiname pačius įvairiausius leidinius, tad ir šalys mums tapo labai artimos. Besiruošdami artėjančiai Frankfurto knygų mugei, džiaugiamės galimybe tapti Vokiečių kalbos dienų dalyviais. Ta proga spalio 23 d. savo kolegoms surengsime vokiškų riestainių Pretzel degustaciją ir pristatysime įdomių faktų apie Vokietijos ir Austrijos kalbą, kultūrą, istoriją.
Organizatoriai
„Lietuvos ryto“ spaustuvė

Deutsch macht Spaß


23.10.2018

// 13:00 Uždaras renginys
Alytaus Dainavos progimnazija
Vilties g. 12, Alytus
Alytaus Dainavos progimnazijoje visą savaitę bus organizuojami renginiai, susiję su vokiečių kalba: skambės vokiškos dainos skambutis, vyks projektiniai darbai. 5 klasių mokiniai iliustruos gražiausią vokišką žodį, 6 klasių gilinsis į priežastis, kuo vokiečių kalba yra patraukli ir naudinga, septintokai kurs emociukus, 8 klasių mokiniai lygins lietuviškas ir vokiškas patarles, iliustruodami piešiniais. Visą savaitę vyks darbų parodos, o antradienį bus organizuojamas bendras renginys „Deutsch macht Spaß“, į kurį bus pakviesti ir kitų mokyklų atstovai.
Organizatoriai
Alytaus Dainavos progimnazija
Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

Quiz „Erste Schritte im Deutschen“


23.10.2018

// 13:00 Uždaras renginys
Jurgio Dobkevičiaus progimnazija
V. Čepinskio g. 7, Kaunas
Der Wettbewerb der Schüler der 5. und der 6. Klassen, die mit der deutschen Sprache anfangen. Am Quiz nehmen 25 Schüler aus zwei Schulen teil. Den Gewinnern winken kleine Erinnerungsgeschenke.
Organizatoriai
Vinco Kudirkos progimnazija
Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazija

Piešinių paroda „In der Tierwelt“


23.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių „Romuvos“ progimnazija
Dainų g. 13, Šiauliai
Integruotas vokiečių kalbos ir dailės renginys 6 klasių moksleiviams, besimokantiems vokiečių kaip II-osios užsienio kalbos. Moksleiviai per vokiečių kalbos pamokas išsirinks jiems labiausiai patinkančius gyvūnus, apibūdins juos, o per dailės pamokas juos nupieš, iliustruos parengtais aprašymais. Spalio 23–26 d. progimnazijos erdvėse bus surengta piešinių paroda ir aptarimas, išrinkti ir apdovanoti geriausieji.
Organizatoriai
Šiaulių „Romuvos“ progimnazija

Deutsch und ich


23.10.2018

// 11:00–13:00 Uždaras renginys
Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija
Naujakurių g. 6, Marijampolė
Stenduose bus pristatoma informacija „Vokiečių kalba mano gyvenime“. Mokiniai dalinsis savo asmenine patirtimi, kur ir kaip jiems praverčia vokiečių kalba: vasaros darbų bei atostogų metu Vokietijoje, dalyvaujant mainų programoje.
Organizatoriai
Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija

Bekanntschaft mit Deutsch / Sprechen Sie Deutsch?


23.10.2018

// 11:50–14:00 Uždaras renginys
Visagino „Verdenės“ gimnazija
Taikos pr. 21, Visaginas
Penktos klasės mokiniams pristatysime Vokietiją ir jos kalbą, nes šeštoje klasėje jiems teks rinktis antrąją užsienio kalbą. Vėliau Visagino miesto gatvėse kalbinsime miesto gyventojus: paklausime, kokią kalbą mokėsi mokykloje ar universitete, ar dar gali ką nors suprasti vokiškai, ar geba kažką pasakyti, ar turi kokį nors kontaktą su vokiečių kalba ir/ar Vokietija ir pan.
Organizatoriai
Visagino „Verdenės“ gimnazija

Poezijos rytmetys su poete Raiza Užuseniene


23.10.2018

// 11:00
Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras
J. Basanavičiaus g. 7, Jonava
Poezijos rytmetyje susipažinsime su Vokietijos Oranienburgo priverstinių darbų stovykloje gimusios, šiuo metu Jonavoje gyvenačios poetės Raizos Užusenienės kūryba, kurioje atsispindi skaudi poetės, rašančios lietuviškai ir vokiškai, gyvenimo patirtis.
Organizatoriai
Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, Trečiojo amžiaus universitetas

Deutsch spannend


23.10.2018

// 13:00 Uždaras renginys
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija
Genių g. 8/4, Vilnius
Renginio metu abiejų mokyklų septintų klasių moksleiviai susipažins, dalyvaus viktorinoje „Deutsch spannend“, žais vokiškus žaidimus, atliks smagias užduotis apie vokiečių kalbą, dainuos dainas. / Spalio 22–26 d. mokyklos fojė papuoš informacinė paroda „Įdomūs faktai apie vokiečių kalbą“ bei mokinių, besimokančių kalbos, paroda „Mano gražiausias vokiškas žodis“.
Organizatoriai
Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija
Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija

Mokėdamas kalbą toliau nukeliausi


23.10.2018


Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka Raudonės filialas
Kaštonų g. 2, Raudonė, Jurbarko raj.
Susipažinsime su vokiškai kalbančia šalimi Austrija. Vyks viktorina „Kaip vokiškai – Austrija“. Pasigrožėsime šios šalies vaizdais ir paklausysime kalbos. Renginys organizuojamas kartu su Vaiko dienos centro vaikais.
Organizatoriai
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka Raudonės filialas

Rekomenduoju filmą


23.10.2018

Uždaras renginys
Kauno „Aušros“ gimnazija
Laisvės al. 95, Kaunas
Mokiniai pasiūlys pažiūrėti kartu savo mėgiamą filmą, trumpai pristatys filmo turinį ir aktorius, padarys plakatus-koliažus.
Organizatoriai
Kauno „Aušros“ gimnazija

Vokiečių kalbos savaitė bibliotekoje


23.10.2018

// 11:00 Uždaras renginys
Kelmės raj. savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka
Vytauto Didžiojo g. 73, Kelmė
Veiks informacinių leidinių paroda, edukaciniai užsiėmimai, skaitysime vokiečių autorių pasakas bei istorijas.
Organizatoriai
Kelmės raj. savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

Vokiečių kalbos savaitė


23.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Kauno jėzuitų gimnazija
Rotušės a. 9, Kaunas
2018 10 23, 15.00 val. „Vokiečių kalba smalsiems ir kūrybingiems“: Šešios 7-ųjų klasių komandos atlikdamos įvairias užduotis pasitikrins savo vokiečių kalbos ir krašto pažinimo žinias, o kartu ugdys komandinio darbo įgūdžius. 2018 10 25–26 „Užaugink žodžių medį“: 5–6 klasių mokiniai išsirinks patį gražiausią vokišką žodį. Fiksuodami savo pasirinktą žodį ant simbolinio medžio lapo ir stebėdami žodžių gausybę, mokiniai supras kalbos turtingumą.
Organizatoriai
Kauno jėzuitų gimnazija

Ö kaip vokiškai papasakot...


23.10.2018

Uždaras renginys
Kauno Kazio Griniaus progimnazija
Šiaurės pr. 97, Kaunas
Mokyklos erdvėse bus eksponuojami darbai, kurie pasakos vokiškai apie Vokietiją, Austriją, Šveicariją, Lietuvą. Per pamokas vokiečių kalbos besimokantys mokiniai pasakos vokiškai vieni kitiems pasakas ir įvairias istorijas. Anglų kalbos mokytojos su penktokais ieškos panašių angliškų-vokiškų žodžių. Per pertraukas skambės vokiškos dainos.
Organizatoriai
Kauno Kazio Griniaus progimnazija

Viktorina „Skaičių pinklėse“


23.10.2018 - 25.10.2018

Uždaras renginys
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija
Mindaugo g. 18, Kėdainiai
Matematikos (Aušra Matažinskienė) ir vokiečių kalbos (Ramunė Misiūnienė) mokytojos vykdys viktoriną I klasių mokiniams. Integruota viktorina vyks pamokos metu. (Trukmė: 45 min.). Mokiniai atsakinės į matematinius klausimus ir klausimus vokiečių kalba.
Organizatoriai
Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija

Warum Deutsch lernen?


23.10.2018

// 9:00–15:00 Uždaras renginys
Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija
Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūris, Šilalės r. sav.
Gimnazijos švieslentėje visą dieną mokiniai, tėveliai, mokytojai matys užrašą: Vokiečių kalbos diena „Ö kaip vokiškai?“. Gimnazijos fojė bus paruoštas stendas apie Vokietiją, šios šalies išskirtinumą, tradicijas Stendą papuoš vokiška atributika, mokinių paruošti koliažai. Per pertraukas skambės vokiškos dainos. Vyresnių klasių mokiniai supažindins penktokus, kodėl verta mokytis vokiečių kalbos ir ragins ją pasirinkti kitais mokslo metais.
Organizatoriai
Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazija

Wir spielen mit Hans Hase


23.10.2018

Uždaras renginys
Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“
Muziejaus g. 20, Anykščiai
Piešime laišką kiškučiui Hansui.
Organizatoriai
Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis“

Wir spielen mit Hans Hase


23.10.2018

Uždaras renginys
Anykščių lopšelis-darželis „Eglutė“
Statybininkų g. 3, Anykščiai
Piešime laišką kiškučiui Hansui.
Organizatoriai
Anykščių lopšelis-darželis „Eglutė“

Lernt Deutsch mit uns!


23.10.2018

// 8:00–13:00 Uždaras renginys
Šiaulių Jovaro progimnazija
Vytauto g. 132, Šiauliai
Visą vokiečių kalbos dieną vaikus į pamokas kvies vokiškas skambutis. Pertraukų metu bus rodomi pačių mokinių sukurti vokiški filmai. Vokiečių kalbos besimokantys mokiniai stotelėse jaunesnių klasių mokinius supažindins su Vokietijos įžymybėmis, tradiciniais patiekalais, sporto pasiekimais, pirmaisiais vokiškais žodžiais, vokiškomis tradicinėmis šventėmis.
Organizatoriai
Šiaulių Jovaro progimnazija

Deutsche Woche


23.10.2018 - 25.10.2018

// 15:00–19:00
Valstybės institucijų kalbų centras
Vilniaus g. 39, Vilnius
Valstybės institucijų kalbų centras kviečia savo klientus bei centro svečius į vokiečių kalbos savaitę. Galėsite sudalyvauti viktorinoje, aplankyti vokiško kino vakarą ir pasikalbėti apie vokiškai kalbančias šalis, vokiečių kalbą ir jos mokymosi galimybes, apie tarptautinius vokiečių kalbos egzaminus bei aptarti kitus rūpimus klausimus.
Organizatoriai
Valstybės institucijų kalbų centras

Studieren und Forschen in Deutschland, Stipendienmöglichkeiten. Eine Informationsveranstaltung


23.10.2018

// 16:30
VDU
V. Putvinskio g. 23, Kaunas
Ihr seid interessiert an einem Studium oder einer Forschung in Deutschland? Das DAAD Informationszentrum informiert über die Möglichkeiten in Deutschland zu studieren oder zu forschen und über Stipendienangebote. Ort: Raum 310.
Organizatoriai
DAAD Informationszentrum

Deutsch? – Warum nicht!


23.10.2018

Uždaras renginys
Marijampolės „Ryto" pagrindinė mokykla
Mokyklos g. 22, Marijampolė
VI–VIII klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos, kurs kryžiažodžius susietus su vokiškai kalbančiomis šalimis, dalyvaus viktorinoje apie Vokietiją. Per pertraukas skambės vokiška muzika. Mokiniai, nesimokantys vokiečių kalbos, dalyvaus piešinių konkurse „Mano vasaros atostogos vokiškai kalbančiose šalyse“.
Organizatoriai
Marijampolės „Ryto" pagrindinė mokykla

Tiesiu ranką draugui iš Vokietijos


23.10.2018

// 12:30
Drevernos Jono Lankučio VB Drevernos filialas
Žemaičių g. 2, Dreverna, Klaipėdos raj.
Vaikai išmoks vokiškų kreipinių, mandagumo žodžių, sakinių, užpildys jais laišką menamam draugui, pagamins nedidelę dovanėlę, dainuos vokišką dainelę, žais, žiūrės kino filmą „Nyndorfo karalienė“.
Organizatoriai
Drevernos Jono Lankučio VB Drevernos filialas

Deutsch? Oh, ja!


23.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla
M. Valančiaus g. 1, Kazlų Rūda
Mokiniai dainuos vokiškas dainas karaoke, darys mokomuosius plakatus temoms „Tiere“ ir „Schulsachen“, ruoš skaidres tema „Lankytinos Berlyno vietos“.
Organizatoriai
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla

Ausblick


23.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių universiteto gimnazija
Dainų g. 33, Šiauliai
Fotografijų paroda
Organizatoriai
Šiaulių universiteto gimnazija

Deutsche Comics


23.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių „Rasos“ progimnazija
Tiesos g. 1, Šiauliai
Komiksų konkursas
Organizatoriai
Šiaulių „Rasos“ progimnazija

Protų mūšis „Vokiškai kalbančios šalys“


23.10.2018 - 24.10.2018

Uždaras renginys
Vilniaus Petro Vileišio progimnazija
Filaretų g. 3, Vilnius
Mokinių piešinių paroda „Piešiu vokiečių kalbos patarles“. Kryžiažodžių sprendimas. Protų mūšis „Vokiškai kalbančios šalys“. Eilėraščių konkursas
Organizatoriai
Vilniaus Petro Vileišio progimnazija

„Deutsch mit Spaß“


23.10.2018 - 24.10.2018

Uždaras renginys
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija
Džiugo g. 6, Telšiai
Pirmojoje dalyje dalyvaus 5 klasių mokiniai, padės vyresnių klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kalbos bei mokiniai, kurie anksčiau mokėsi Vokietijoje. Penktokai susipažins su germanų kalbomis, atliks užduotis stotelių metodu, lygindami vokiečių ir anglų kalbas. Antroje renginio dalyje įvairių klasių mokiniai žais vokiškus žaidimus, dainuos vokiškas dainas.
Organizatoriai
Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija

Mit Deutsch kommt man weiter!


23.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Skuodo Bartuvos progimnazija
Šatrijos g. 1, 98131 Skuodas
Vokiečių kalba mėgausimės visą savaitę. Per pertraukas stotelėse mokiniai susipažins su vokiečių kalba, kultūra ir geografija. 4 klasių mokinius supažindinsime su vokiečių kalba ir jos nauda. Žiūrėsime ir aptarsime vokiškus filmus. Apklausime progimnazijos mokytojus apie jų ryšį su Vokietija ir jos kalba. Bibliotekoje susipažinsime su vokiečių rašytojų knygomis. Dainuosime, dalyvausime 7 klasių viktorinoje apie Vokietiją ir jos žmones. Kviesime rajono verslininkus, kurie bendradarbiauja su Vokietijos įmonėmis, įsijungti į šį projektą.
Organizatoriai
Skuodo Bartuvos progimnazija

Studieren und Forschen in Deutschland, Stipendienmöglichkeiten. Eine Informationsveranstaltung


23.10.2018

// 14:00
KTU
K. Donelaicio g. 73, Kaunas
Ihr seid interessiert an einem Studium oder einer Forschung in Deutschland? Das DAAD Informationszentrum informiert über die Möglichkeiten in Deutschland zu studieren oder zu forschen und über Stipendienangebote.
Organizatoriai
DAAD Informationszentrum

„Ö kaip vokiškai“ VDU 2018


23.10.2018 - 26.10.2018


Vytauto Didžiojo universitetas
K. Donelaičio g. 58, Kaunas
22 d. 18 val. (V. Putvinskio 23-414) režisieriaus Arvydo Baryso filmo apie kuršius „Zerstreute Wörter“ peržiūra. / 10 23, 17 val. (Putvinskio g. 23–414) Doc. dr. R. Eidukevičienės paskaita „Vokiečių pėdsakais Kaune“ / 10 23, 11 val. (Donelaičio g. 52–521) „Linguistics Landscapes“. Dr. Heiko F. Marten, DAAD Rygoje Informacinio centro vadovas / 10 23–24 Įmonių lankymas / 10 25, 18 val. (Gimnazijos g. 7). Vokiečių kompozitorių kūrybos vakaras (VDU Muzikos akademijos studentų simfoninis orkestras) / 10 25, 13.15 val. Erasmus studentų pristatymas „Pažink Vokietiją“ (Vokiečių k. A1/A2, Donelaičio 52-410) / 10 26, 8.35 val. Erasmus studentų pristatymas „Ko dar nežinojai apie Vokietiją“ (Vokiečių k. C1.1,Donelaičio 52-601
Organizatoriai
Vytauto Didžiojo universitetas

Atrask Vokietiją


23.10.2018

Uždaras renginys
Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija
Dūkštų g. 30, Vilnius
Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos mokiniams bus pasiūlyta sudalyvauti komandiniame žaidime „Atrask Vokietiją“. Žaidami mokiniai ne tik smagiai, bet ir naudingai praleis laiką. Spręsdami QR kodų paveikslėliuose užkoduotas užduotis jie sužinos daug įdomių ir galbūt netikėtų faktų, susijusių su Vokietija.
Organizatoriai
Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazija

Atrask Vokietija su Kahoot!


23.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių rajono Kairių pagrindinė mokykla
Šilelio g.10, Kairiai, Šiaulių raj.
Smagi, spalvinga, ir nuteikianti draugiškai konkurencijai viktorina apie Vokietiją. Mokyklos mokiniai ir mokytojai, pasitelkdami išmaniuosius įrenginius, per žaidimus sužinos daug įdomių faktų apie Vokietijos istoriją, geografiją, sportą ir kultūrą.
Organizatoriai
Šiaulių rajono Kairių pagrindinė mokykla

Ö kaip vokiškai


23.10.2018

// 8:00–15:00 Uždaras renginys
Švenčionėlių Mindaugo gimnazija
Vilniaus g. 124, Švenčionėliai
Visa gimnazijos bendruomenė turės unikalią galimybę išmokti vokiškų žodžių, pasiklausyti vokiškų dainų. Per pirmą pamoką bus organizuojama viktorina „Ką žinai apie Vokietiją?“. Viktorinos dalyviai pasitikrins savo žinias ir galės laimėti puikių vokiškų prizų. Antroje pamokoje mokiniai susipažins su Vokietijos simbolika, istorija, žymiais žmonėmis, valgiais, papročiais ir tradicijomis. Per pertraukas skambės vokiškos dainos. Mokykla taps vokiečių kalbos mokymosi laboratorija.
Organizatoriai
Švenčionėlių Mindaugo gimnazija

Jei vokiškai kalbi – važiuosi toli!


23.10.2018 - 25.10.2018

Uždaras renginys
Karalienės Mortos mokykla
J. Basanavičiaus g. 24, Vilnius
Susitiksime su Vokietijos piliečiais bei užsieniečiais, kurie gyveno, mokėsi ir dirbo Vokietijoje, o dabar gyvena Vilniuje. Diskutuosime, klausysime, klausime, smalsausime kaip keitėsi jų gyvenimai, kai juos lydėjo ir/ar vis dar lydi vokiečių kalba.
Organizatoriai
Karalienės Mortos mokykla

Vokiečių kultūros pėdsakai Vakarų Lietuvoje


23.10.2018

// 13:00 Uždaras renginys
Veiviržėnų J. Šaulio gimnazija
Mokyklos g. 1, Veiviržėnai, Klaipėdos r.
Kuriame naują tradiciją, bandome kalbėti vokiškai, todėl spalio 23 d. nuo pat ryto skambės vokiški pasisveikinimai, į pamokas kvies vokiškų melodijų skambučiai, o dieną užbaigsime renginiu apie vokiečių kultūrą, žaisime ir dainuosime.
Organizatoriai
Veiviržėnų J. Šaulio gimnazija

Dainuojame vokiškai ir mokome dainuoti draugus


23.10.2018

// 11:40–13:00 Uždaras renginys
Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Kalninės g. 39, Jurbarkas
Mokiniai besimokantys vokiečių kalbos, mokys savo draugus dainuoti vokiškai. Šeštų klasių mokiniams bus vedama netradicinė pamoka „Ką aš žinau apie vokiškai kalbančias šalis?“
Organizatoriai
Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

Viktorina „Vokiški išradimai“


23.10.2018

Uždaras renginys
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla
Mindaugo g. 9, Vilnius
Viktorina 7 ir 8 klasių mokiniams apie vokiškai kalbančių šalių išradimus.
Organizatoriai
Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla

Informacinis stendas „Vokiški simboliai“


23.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija
Algirdo g. 23A, Vilnius
Vokiškai kalbančias šalis reprezentuojantys simboliai ir jų aprašymai.
Organizatoriai
Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazija

Sichtbare Mehrsprachigkeit im öffentlichen Raum des Ruhrgebiets: Vorkommen, Formen, Funktionen und Bewertung


23.10.2018

// 17:00–18:30
Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, Germanistikos studijų kabinetas
Universiteto g. 5, Vilnius
Profesorės dr. Evelyn Ziegler (Duisburgo-Eseno universitetas, Vokietija) paskaita
Organizatoriai
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vokiečių filologijos katedra
„Gesellschaft für deutsche Sprache e. V.“, Zweigstelle Vilnius

Studium in Deutschland. Kino+Diskussion


23.10.2018

// 14:00
Europos humanitarinis universitetas
Savičiaus g. 17, Vilnius
Präsentation und Diskussion: Deutsche Hochschulen − DAAD − Studieren in Deutschland. Film und Diskussion: GOOD BYE LENIN: Eine tragisch-komische Familiengeschichte − Berlin 1989−90.
Organizatoriai
Europos humanitarinis universitetas

Dainuodami mokomės vokiečių kalbos: Dainuok kartu! Šok kartu! Dalyvauk kartu!


23.10.2018

// 10:00
Kultūros fabriko Didžioji salė
Bangų g. 5A, Klaipėda
Koncertų turas po Lietuvą su Martina Schwarz projekto „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėse grupėse/pirmose klasėse“ dalyviams. Interaktyvių koncertų metu Martina Schwarz ketina išjudinti jaunąją publiką ir įtraukti į savo artistiškus pasirodymus, kad dainuodami vaikai patirtų kuo daugiau gerų emocijų ir taip žaismingai bei nejučia mokytųsi vokiečių kalbos. Registracija: rita.tyde@goethe.de
Organizatoriai
Goethe`s institutas Lietuvoje

Lietuvių-vokiečių patarlės


24.10.2018

// 11:00 Uždaras renginys
Lentvario viešoji biblioteka
Fabriko g. 2, Lentvaris
4–5 klasių mokiniai dalyvaus edukaciniame užsiėmime: lygins lietuviškas ir vokiškas patarles, susipažins su lietuvių-vokiečių patarlių knyga „Kol gyveni, tol ir mokaisi. Der Mensch lernt, solange er lebt“, kurios leidybą parėmė Lietuvos kultūros taryba.
Organizatoriai
VšĮ „Pamėginčius“
Lentvario viešoji biblioteka

Mit Spielen und Singen Deutsch lernen


24.10.2018 - 25.10.2018

Uždaras renginys
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija
Šv. Jono Pauliaus II g. 3, Šalčininkai
Da in unserem Gymnasium Deutsch als zweite Fremdsprache angeboten wird, zeigen wir im Rahmen der Tage der deutschen Sprache, wie schön und interessant es ist, Deutsch zu sprechen. Die Schüler der älteren Jahrgänge werden zu Lehrern und diejenigen Kinder unterrichten, die kein Deutsch lernen. Wir zeigen unseren Kleinen, dass man im unserem Gymnasium neben Russisch auch Deutsch leicht lernen kann.
Organizatoriai
Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazija

Englisch ist ein Muss, Deutsch ein Plus


24.10.2018

// 10:55–11:40 Uždaras renginys
Vilniaus „Ryto“ progimnazija
D. Gerbutavičiaus 9, Vilnius
Mokiniai diskutuos su 5 klasių mokiniais, kodėl Lietuvoje verta mokytis vokiečių kalbos, kodėl jie pasirinko vokiečių kalbą, ką jie jau žino apie Vokietiją ir vokiškai kalbančias šalis, dainuos ir deklamuos vokiškai, žais, šventiškai puoš mokyklą.
Organizatoriai
Vilniaus „Ryto“ progimnazija

Deutsch ist super!


24.10.2018

// 8:00–12:00 Uždaras renginys
Panevėžio Saulėtekio progimnazija
Statybininkų 24, Panevėžys
Spalio 24-oji – vokiečių kalbos diena progimnazijoje. Mokyklos fojė esančiuose stenduose – įdomūs faktai apie Vokietiją, mokinių piešiniai. Per pertraukas fojė skambės vokiška muzika, bus rodomi trumpi informaciniai filmukai apie Vokietiją, dalijamos skrajutės su pagrindinėmis mandagumo frazėmis, pradinukų korpuse aštuntokai organizuos vokiškus žaidimus, muzikos kabinete vyks karaokė vokiečių kalba. Mokyklos valgykloje – vokiški patiekalai. Per ilgąją pertrauką – viktorina.
Organizatoriai
Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Medžiai Piliuonoje – Kadagių slėnyje


24.10.2018

// 12:00 Uždaras renginys
Kauno r. Piliuonos gimnazija
T. Masiulio g. 4, Piliuonos k., Taurakiemio seniūnija, 53193 Kauno raj.
Savaitę iki renginio Kadagių slėnyje ir Piliuonoje rinksime medžių lapus ir vaisius. Sudžiovinus lapus paruošime jų herbariumus ir aprašus lietuvių ir vokiečių kalbomis. Akcijos dieną vyks paroda mokyklos stende ir taip gimnazijos bendruomenę supažindinsime su vokiškais medžių pavadinimais. Mokiniai mokys kitus bendruomenės narius vokiškų žaidimų ir dainelių. Akcijoje dalyvaus 8–12 klasių mokiniai.
Organizatoriai
Kauno r. Piliuonos gimnazija

Theater im Deutschunterricht


24.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
KTU Vaižganto progimnazija
Skuodo g. 27, Kaunas
Vokiečių kalba garsiai skambės visose mokyklos erdvėse. Aštuntokai vaidins trumpas bei nuotaikingas inscenizacijas visai mokyklos bendruomenei, o 6–7 klasių moksleiviai gamins skrajutes ir knygų skirtukus su vokiškais žodžiais bei frazėmis.Juos renginio metu išdalinsime visiems, kas tik panorės prabilti vokiškai bei aktyviai dalyvauti Vokiečių kalbos dienose !
Organizatoriai
KTU Vaižganto progimnazija

Vokiečių kalbos paskaita (pradžiamokslis)


24.10.2018

// 11:00 Uždaras renginys
VDU daugiafunkcinis mokslo ir studijų centras
Putvinskio g. 23, Kaunas
VDU studentai ir dėstytojai paruoš paskaitą-seminarą 9–10 klasių mokiniams tema „Pradžiamokslis“. Mokiniai galės dalyvauti darbo grupėse ir sužinoti, kokios galimybės atsiveria mokantis vokiečių kalbos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.
Organizatoriai
Kauno S. Dariaus ir S. Girėno gimnazija

Matematikos, kūno kultūros ir vokiečių kalbos projektas „Mathe extrem“


24.10.2018

// 12:00 Uždaras renginys
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla
Ganyklų g. 2, Palanga
Integruotas matematikos, kūno kultūros ir vokiečių kalbos projektas, organizuojamas kartu su Bergeno Rugene regionine mokykla „Am Grünen Berg“. Tai tradicinis dviejų miestų-partnerių mokyklų renginys, vykstantis per Vokiečių kalbos dienas. Renginys skirtas dviejų šalių mokinių ir bendruomenės ryšių stiprinimui, vokiečių kalbos populiarinimui ir vyksta tuo pačiu metu abiejose mokyklose.
Organizatoriai
Palangos Vlado Jurgučio pagrindinė mokykla

Ö kaip vokiškai


24.10.2018

Uždaras renginys
Kauno Antano Smetonos gimnazija
Geležinio Vilko g. 28, Kaunas
I-II klasių mokiniai, nesimokantys vokiečių kalbos, turės puikią galimybę išmokti vokiškų žodžių ir frazių, susipažinti su Vokietija. Pertraukų metu klausysimės poezijos, dainų, linksmų istorijų ir pagrindinių frazių skaitymų. Pirmų klasių mokiniai pamatys nuotaikingą vokišką filmą. Bibliotekoje-informacijos centre bus eksponuojama leidinių apie Vokietiją ir vokiškai rašančių autorių knygų paroda. Gimnazijos aplinką papuošime plakatais apie Vokietiją.
Organizatoriai
Kauno Antano Smetonos gimnazija

Popietė-pokalbis „Potyriai dirbant Vokietijoje”


24.10.2018

// 15:00
Jurbarko rajono viešoji biblioteka Eržvilko filialas
Tauragės g. 1 A, Eržvilko miestelis, Eržvilko sen., Jurbarko raj.
Renginys skirtas suaugusiesiems. Savo darbo patirtimi ir įspūdžiais dalinsis vietiniai žmonės, dirbantys įvairius darbus Vokietijoje.
Organizatoriai
Jurbarko rajono viešoji biblioteka Eržvilko filialas

Quiz „Kennst du Österreich und die Schweiz?“


24.10.2018

// 15:00–16:00
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka
Trakų g. 10, Vilnius
Viktorinos metu dalyviams bus pasiūlytos įvairios užduotys, susijusios su austrų ir šveicarų kultūra, istorija, geografija, ekonomika ir vokiečių kalba. Apsilankiusieji viktorinoje galės pritaikyti turimas žinias ir gebėjimus bei aktyviai dalyvauti.
Organizatoriai
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka

Linksmosios pertraukėlės vokiškai


24.10.2018 - 28.10.2018

Uždaras renginys
Telšių lopšelis-darželis „Mastis"
S. Daukanto g. 35, Telšiai
Penkiamečių vaikų grupės veikla. 1 diena. Vokietijos simbolių pažinimas. Skaidrių apie Vokietiją žiūrėjimas. Balionų pūtimas, sudarant Vokietijos vėliavą. 2 diena. Pasisveikinimas, atsisveikinimas, padėkojimas vokiškai. Vardo žaidimas. 3 diena. Skaičiuojame vokiškai iki 10. Dainelė „Zahlen Lied”. Skaičiuotė „Eins Zwei Polizei”. 4 diena. Abėcėlės dainelė „.Das ABC-Lied”. Vokiečių prekinių ženklų ieškojimas (mašinos, kosmetika, buitinė technika ir kt.), piešimas, spalvinimas.
Organizatoriai
Telšių lopšelis-darželis „Mastis", „Žvirbliukų“ grupė

Pasivaikščiojimas su vokiečių muzikos genijais


24.10.2018

// 12:00
Kauno miesto Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Suaugusiųjų vartotojų aptarnavimo skyrius
Laisvės al. 57, Kaunas
Literatūrinė muzikinė kompozicija ir paroda, kurios pakvies iš arčiau susipažinti su trijų garsių kompozitorių – J. S. Bacho, V. A. Mocarto ir L. van Bethoveno gyvenimu ir kūryba.
Organizatoriai
Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka
Kauno dailės gimnazija
Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla

Vokiškai mokome ne tik mokinius, bet ir mūsų mokytojus!


24.10.2018

Uždaras renginys
Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinė mokykla
Mikališkių k. 4, Kalvarija
Per vokiečių kalbos pamokas ruošime vaizdinę medžiagą mokytojams mokyti, o per pertrauką juos mokysime vokiškai! Mokslų pabaigoje mokytojai gaus testą ir bus įvertinti:)
Organizatoriai
Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinė mokykla

Karaoke auf Deutsch


24.10.2018

Uždaras renginys
Restoranas „Pompėja“
Putvinskio g. 38, Kaunas
Musik verbindet uns und hilft beim Fremdsprachenlernen. Das Treffen der Gemeinde vom Dobkevicius Progymnasium, die sich für Deutsch interessieren. Es werden moderne und klassische Lieder auf Deutsch von den Schülern der 5. Klasse und ihren Eltern gesungen.
Organizatoriai
Jurgio Dobkeviciaus progimnazija
Restoranas „Pompėja“

Vokiečių kalbos mylėtojų klubo „SESSELLESUNGEN“ popietė


24.10.2018

// 17:30
Vokiškų leidinių biblioteka Klaipėdos apskrities viešojoje I.Simonaitytės bibliotekoje
Herkaus Manto g. 25, Klaipėda
Klubo narių susitikimas, diskusija prie kavos puodelio, diskusijos tema „Kodėl man patinka vokiečių kalba“, naujų narių priėmimas.
Organizatoriai
Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka

Mokinių konkursas „Tatsachen über deutschsprachige Länder“


24.10.2018

// 12:00 Uždaras renginys
Vilniaus Tuskulėnų gimnazija
Tuskulėnų g. 31, Vilnius
7–12 klasių mokinių komandos varžysis, kuri labiau susipažinusi su vokiškai kalbančių šalių geografija, istorija, pramone, politika ir kultūra. Renginį paįvairins kūrybinės užduotys, per kurias dalyviai pieš, dainuos ir deklamuos.
Organizatoriai
Vilniaus Tuskulėnų gimnazija

Pranešimų ciklas „Dėl to, kad moku vokiškai...“


24.10.2018

// 13:00–14:00 Uždaras renginys
Viekšnių gimnazija
J. Basanavičiaus g. 1, Viekšniai, Mažeikių raj.
Mokiniai dalinsis įspūdžiais ir patirtimi iš įvairių projektų, kelionių ir renginių, kur buvo pakviesti dalyvauti, nes stropiai mokosi vokiečių kalbos. Tai ir kelionės po Vokietiją, kalbos kursai, konferencijos ir pan. Moksleiviai savo bendraamžiams neš žinią: mokant vokiečių kalbą, pasaulis plačiau atveria duris jaunam žmogui ir suteikia daug naujų galimybių.
Organizatoriai
Viekšnių gimnazija

Aštuntokų viktorina „O kaip vokiškai?“


24.10.2018

Uždaras renginys
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka
Respublikos g. 14, Panevėžys
Penkių Panevėžio bendrojo lavinimo mokyklų – Žemynos progimnazijos, Kazimiero Paltaroko gimnazijos, Vilties progimnazijos, Minties progimnazijos ir Vyturio progimnazijos – aštuntų klasių komandos varžysis viktorinoje dėl skatinamųjų prizų. Dalyviai išbandys savo jėgas vokiečių kalboje, jų laukia interaktyvios užduotys.
Organizatoriai
Panevėžio apskrities Gabrielė Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyrius

Wir malen Deutsch


24.10.2018

Uždaras renginys
Tytuvėnų gimnazija
S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai, Kelmės raj.
7 ir 8 klasių mokiniai pieš, kaip jie supranta vokiečių kalbą, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją, kokie yra tautiniai skirtumai ir panašumai.
Organizatoriai
Tytuvėnų gimnazija

Deutsch – warum nicht?


24.10.2018 - 25.10.2018

Uždaras renginys
Alytaus šv. Benedikto gimnazija
Topolių g. 19A, Alytus
Minėdami vokiečių kalbos savaitę, aplankysime mūsų mokyklos ketvirtokus, kurie ruošiasi pasirinkti antrąją užsienio kalbą. Jiems papasakosime apie Vokietiją ir vokiečių kalbą, surengsime viktoriną bei žaisime vokiškus žaidimus. Taip pat, pasidarysime šventines vokiečių pamokas, per kurias vaišinsimės savo pagamintais vokiškais patiekalais, žiūrėsime filmus vokiečių kalba bei susitiksime su kitų mokyklų mokiniais, mokančiais vokiškai.
Organizatoriai
Alytaus šv. Benedikto gimnazija

Mit Spaß durch Anykščiai


24.10.2018

// 12:00 Uždaras renginys
Anykščių Jono Biliūno gimnazija
Liudiškių g. 49, Anykščiai
Anykščių Jono Biliūno ir Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijų tęstinis, projektinis, regioninis renginys.
Organizatoriai
Anykščių Jono Biliūno gimnazija
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija

Warum Deutsch?


24.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje
Subačiaus g. 41, Vilnius
Vokiečių kalbos pristatymas mokyklos bendruomenei: mažiausieji iliustruos herojus, su kuriais mokosi vokiečių kalbos, vyresnieji supažindins su Vokietijos jaunimo muzika ir naujausiais vokiškais filmais. 6–10 klasės pristatys Vokietijos federacines žemes, 11 klasė – Vokietijos išradėjus. Mokykloje vyks viktorina „Deutsch oder nicht deutsch?“
Organizatoriai
Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje

Interaktyvi pamoka penktokams


24.10.2018

// 12:00 Uždaras renginys
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla
M. K. Čiurlionio g. 92, Druskininkai
Esame VDU Vokiečių kalbos ir komunikacijos studijų programos studentai. Mūsų tikslas – pravesti interaktyvią pamoką penktokams, po kurios jaunuoliai šeštoje klasėje norėtų pasirinkti vokiečių kaip antrąją užsienio kalbą. Mes tikime, jog vokiečių kalba suteikia gerokai daugiau galimybių nei bet kuri kita siūloma antroji užsienio kalba, todėl sudominsime jaunuolius būtent šia kalba ir kultūra.
Organizatoriai
VDU Užsienio kalbų, literatūros ir vertimo studijų katedra

Pasakos kine


24.10.2018

Uždaras renginys
Kauno Senamiesčio progimnazija
Nemuno g. 12, Kaunas
Mokiniai pristatys ekranizuotas pasakas, jų turinį, pagrindinius herojus, skaitys pasakų ištraukas.
Organizatoriai
Kauno Senamiesčio progimnazija

Moksleivių kūrybinės dirbtuvės „Literatūrinis Memelio kraštas“


24.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Simono Dacho namai
Jūros g. 7, Klaipėda
Vokiečių kalbos besimokančių mokiniai iš įvairių Klaipėdos mokyklų susipažins su literatūriniu Klaipėdos/Memelio krašto palikimu: krašte gimę, dirbę ir kūrę, apie kraštą rašę poetai ir rašytojai. Ieškosime informacijos, važiuosime į pažintinę kelionę H. Zudermano ir J. Bobrovskio pėdsakais, bandysime sudėlioti literatūrinį žemėlapį.
Organizatoriai
Klaipėdos vokiečių bendrija

Studieren und Forschen in Deutschland, Stipendienmöglichkeiten. Eine Informationsveranstaltung


24.10.2018

// 13:45
VGTU
Saulėtekio al. 11, Vilnius
13:45 (Studierende), 14:30 (Forscher). Ihr seid interessiert an einem Studium oder einer Forschung in Deutschland? Das DAAD Informationszentrum informiert über die Möglichkeiten in Deutschland zu studieren oder zu forschen und über Stipendienangebote.
Organizatoriai
DAAD Informationszentrum

Grimms Märchenwelt


24.10.2018

// 8:00–12:00 Uždaras renginys
Vilniaus Maironio progimnazija
Čiobiškio g. 1, Vilnius
Progimnazijos 6, 7 ir 8 klasių vokiečių kalbą besimokantys mokiniai per mini-projektą susipažins su brolių Grimų veikla ir kūryba, pasirinks ir iliustruos savo mėgstamiausią brolių Grimų pasaką ir pristatys savo darbus.
Organizatoriai
Vilniaus Maironio progimnazija

Deutsche Welle


24.10.2018 - 25.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija
P. Višinskio g. 35, Šiauliai
Žodžių iliustracijų kūrimas bei pristatymas.
Organizatoriai
Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija

Deutsch ist kinderleicht


24.10.2018

// 10:55–11:40 Uždaras renginys
Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija
Smėlynės g. 29, Panevėžys
Gimnazistai pristatys kelionę į Vokietiją, vaišins vokiškais skanumynais, pamokys vokiškų frazių mažuosius svečius. Progimnazijos mokiniai dainuos vokiškas daineles, žais žaidimus.
Organizatoriai
Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija
Panevėžio „Aušros“ progimnazija

„Aš ir vokiečių kalba“


24.10.2018

// 15:00 Uždaras renginys
Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis''
Ežero g. 70, Šiauliai
Projekto „Hans Hase“' priešmokyklinukai aplankys mažesniųjų vaikų grupę. Padainuos vokišką dainelę, pristatys Vokietijos vėliavą ir savo draugą „Kiškį Hansą“.
Organizatoriai
Šiaulių lopšelis-darželis „Ežerėlis''

„Ö kaip vokiškai“ diena MRU


24.10.2018

// 9:40–14:30 Uždaras renginys
MRU Humanitarinių mokslų institutas
Ateities g. 20, Vilnius
Įvairūs renginiai, skirti I, II, III kurso studentams, besidomintiems vokiečių kalba. „Ö kaip vokiškai“ dienos šūkis – „Deutsch interessant“ – mokytis vokiečių kalbos galima įdomiai, nuotaikingai ir nenuobodžiai. Studentų laukia daug įdomios veiklos tokiomis temomis: „Beliebteste deutsche Marken“; „Deutsche Künstler&Songs“; Ratespiele, kūrybinis rašymas („Elfchen“) ir kt.
Organizatoriai
MRU Humanitarinių mokslų institutas

Ö kaip vokiškai


24.10.2018

// 9:00–11:00 Uždaras renginys
Kauno Šv. Kazimiero progimnazija
Vandžiogalos g. 51, Kaunas
Mokyklos fojė bus parengti stendai apie vokiečių kalbos mokymosi svarbą, per pertraukas skambės vokiška muzika, rodoma pažintinė medžiaga apie Vokietijos lankytinas vietas. Parodoje eksponuosime mokinių ir jų tėvelių vokiškus žodžius, kuriuos jie prisimena ar kurie tiesiog gražiai skamba.
Organizatoriai
Kauno Šv. Kazimiero progimnazija

Ö kaip vokiškai


24.10.2018

Uždaras renginys
Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla
Partizanų g. 68, Kaunas
Savanoris iš Vokietijos ves vokiečių kalbos pamokas, visoje mokykloje vyks akcija „Suprask, rask, nusifotografuok“ ir mokyklinis vokiečių kalbos ir dailės projektas, skambės vokiška muzika.
Organizatoriai
Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla

Austauschprogramme und Berufswahl


24.10.2018 - 25.10.2018

Uždaras renginys
Vilniaus Užupio gimnazija
Krivių g. 10, Vilnius
Vorstellung von Schüleraustauschprogrammen und Studienmöglichkeiten in Deutschland
Organizatoriai
Vilniaus Užupio gimnazija

Interaktyvi vokiečių kalbos ir kultūros pamoka


24.10.2018

// 12:00–13:00 Uždaras renginys
Marijampolės J. Totoraičio progimnazija
Dariaus ir Girėno g. 7, Marijampolė
Pamoka bus skirta mokiniams, kurie dar neturi pasirinkę antros užsienio kalbos. Tai bus tarsi įvadinė pamoka, skirta supažindinti su vokiečių kalba, kultūra ir tradicijomis. Laukia smagūs žaidimai bei prizai.
Organizatoriai
VDU Vokiečių kalbos ir komunikacijos programa

Dainuodami mokomės vokiečių kalbos: Dainuok kartu! Šok kartu! Dalyvauk kartu!


24.10.2018

// 10:00
Stasio Šalkauskio gimnazijos aktų salė
S. Šalkauskio g. 3, Šiauliai
Koncertų turas po Lietuvą su Martina Schwarz projekto „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėse grupėse/pirmose klasėse“ dalyviams. Interaktyvių koncertų metu Martina Schwarz ketina išjudinti jaunąją publiką ir įtraukti į savo artistiškus pasirodymus, kad dainuodami vaikai patirtų kuo daugiau gerų emocijų ir taip žaismingai bei nejučia mokytųsi vokiečių kalbos. Registracija: rita.tyde@goethe.de
Organizatoriai
Goethe`s institutas Lietuvoje

Deutsch ist einfach!


25.10.2018

// 12:00 Uždaras renginys
Kaštonų pagrindinė mokykla
Kaštonų g. 13, Biržai
Vyks rajoninis visų keturių miesto mokyklų renginys. Jis susidės iš dviejų dalių: „stotelių“, kuriose komandoms reikės atlikti įvairiausias linksmas ir rimtas užduotis bei protų mūšio apie Vokietiją. Vyresniųjų klasių mokiniai kurs užduotis, bus stotelių „prižiūrėtojai“, mažesnieji varžysis rungtyse. Mokykloje skambės vokiška muzika.
Organizatoriai
Kaštonų pagrindinė mokykla
„Aušros“ pagrindinė mokykla
Biržų „Saulės“ gimnazija

Deutsch spielen


25.10.2018

Uždaras renginys
Mažeikių rajono Sedos V. Mačernio gimnazija
Dariaus ir Girėno g. 16, Seda, Mažeikių r. sav.
7–9 klasių mokiniai, kurie jau mokosi vokiečių kalbos, kvies pradinių klasių mokinius per žaidimus išmokti vokiškai pasisveikinti ir atsisveikinti, skaičiuoti, dainuos vokiškas daineles.
Organizatoriai
Mažeikių rajono Sedos V. Mačernio gimnazija

Svečiuose pasaka


25.10.2018

// 09:00 Uždaras renginys
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija
Mokolų g. 61, Marijampolė
Kartu su 4–5 klasių mokiniais skaitysime vokiečių autorių pasakas lietuviškai, pristatysime knygos, klausysimės vokiškos pasakos originalo kalba. Dalyviai iliustruos išgirstas pasakas, po to bus parengta iliustracijų parodėlė. Dalyviai bus mokomi ištarti vokiškus pasakų herojus ir pavadinimus, mokysis dainuoti vokišką dainelę.
Organizatoriai
Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

Mokėsi kalbą – toli keliausi


25.10.2018

// 11:00
Jurbarko rajono viešoji biblioteka Tamošių filialas
Mokyklos g. 2, Tamošių k., Veliuonos sen., Jurbarko raj.
Pokalbis prie arbatos puodelio apie patirtus įspūdžius Vokietijoje.
Organizatoriai
Jurbarko rajono viešoji biblioteka Tamošių filialas

Ist aller Anfang wirklich schwer?


25.10.2018

// 12:00 Uždaras renginys
Vilniaus Žemynos progimnazija
Žemynos g. 14, Vilnius
Vilniaus Žemynos gimnazijos moksleiviai, besimokantys vokiečių kalbos, apsilankys Vilniaus Žemynos progimnazijoje, kur susitiks su 5 ir 6 klasių mokiniais, pasidalins savo patirtimi, kaip lengviau ir įdomiai mokytis užsienio kalbos, paruoš ir praves jiems smagias vokiečių kalbos pamokėles.
Organizatoriai
Vilniaus Žemynos gimnazija

Prisiminkime, kas pamiršta, išmokime, kas nauja


25.10.2018 - 28.10.2018


Jurbarko rajono viešoji biblioteka Klausučių filialas
Daugėlos 2, Klausučiai, Jurbarko raj.
Biblioteka įsikūrusi antrame aukšte. Į ją einant, pereinama 20 laiptelių, papuoštų įžymių Vokietijos žmonių citatomis, atspausdintomis ant spalvoto popieriaus. Jau pirmomis akimirkomis lankytojai matys E. M. Remarko, J. V. Gėtės ir kt. pavardes. Antras žingsnis − skambanti linksma vokiška dainelė pasitiks ateinančius lankytojus. Kad nepasimirštų, ką matė ant laiptų, kiekvienam bus įteiktas lankstinukas su žymių Vokietijos žmonių citata. Su kiekvienu lankytoji bus vokiškai pasisveikinta ir paaiškinta, kad jie yra bibliotekoje, paklausiama, ar jie mėgsta muziką. Kiekvienas individualiai bus pamokomas keleto pagrindinių bendravimui skirtų žodžių, pvz., pasisveikinimas „Guten Tag“, „Guten Morgen“, „Gute Nacht“.
Organizatoriai
Jurbarko rajono viešoji biblioteka Klausučių filialas

Pyragų popietė pagal vokiškus receptus


25.10.2018

// 14:00 Uždaras renginys
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla
Tilžės g. 16, Saugų k., Šilutės raj.
Kas labiau suartina, jei ne arbatos puodelis ir garus pyrago kasnelis... Šį kartą – pyragai pagal vokiškus receptus. Popietės dalyviai, 9–10 klasių mokiniai, pasidalins vokiškais pyragų receptais, jų skanaus. Svečiuose šišioniškė gyventoja, kuri iki šių dienų kepa senovinius vokiškus pyragus, kalba šišioniškių ir vokiečių kalbomis. Moteris pasidalins savo patirtimi, kaip vokiečių kalbos mokėjimas jai padėjo keliaujant, ieškant darbo Vokietijoje.
Organizatoriai
Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla

Deutsch macht Freude


25.10.2018 - 26.10.2018

Uždaras renginys
Sasnavos pagrindinė mokykla
Sūduvos g. 46, Sasnava, Marijampolės sav.
Tradiciniuose mokyklos bendruomenės pamėgtuose Vokiečių kalbos dienų renginiuose noriai dalyvauja ir mokiniai, ir mokytojai, ir tėveliai. Šiemet bus organizuojama: - linksmų istorijų vertimo iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą konkursas (spalio 25 d. bibliotekos skaitykloje); - skaitytojų konferencija (mokyklos konferencijų salėje, pradedant Vokiečių kalbos dienų himnu) ,,Vokiečių kalbos svarba ir populiarumas Europoje/pasaulyje/mano gyvenime"; - vokiškų eilėraščių, dainų atlikimas; - vokiškų knygų paroda. Aktyviausias klasės kolektyvas apdovanojamas „Baumkuchenu“, aktyviausi dalyviai – atminimo suvenyrais.
Organizatoriai
Sasnavos pagrindinė mokykla

Koncertas „Lied žodis ir muzika“


25.10.2018

// 19:00
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Juozo Karoso salė
Gedimino pr. 42, Vilnius
Koncerto programoje Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai ir dėstytojai (solistai ir koncertmeisteriai) pristatys unikalią Lied muzikos programą. Lied – germanų kraštų vokalinės muzikos žanras, turintis labai gilias ir kerotas šaknis: nuo XII a. trubadūrų dainų iki folkloro muzikos, nuo bažnytinės vokalinės kūrybos iki XX a. darbo dainų ar protestantų giesmių. Vis dėlto Lied aukso epocha – XIX amžius, kai austrų ir vokiečių kompozitoriai kūrė muziką balsui ir fortepijonui. Žinoma, autoriai tokius kūrinius komponavo ir anksčiau, bet romantizmo epochoje nepaprastai suklestėjo vokiečių literatūra ir poezija, inspiravusi daugelį kompozitorių.
Organizatoriai
Lietuvos muzikos ir teatro akademija

Mit Deutsch auch zu Hause!


25.10.2018

// 14:00 Uždaras renginys
Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija
Lieporių g. 2, Šiauliai
Iki spalio 25 d. visi gimnazijos mokiniai, besimokantys ir nesimokantys vokiečių kalbos, kviečiami parengti darbus tema „Mit Deutsch auch zu Hause!“ Tai gali būti vaizdo įrašai, skaidrės, fotografijos, piešiniai, koliažai...
Organizatoriai
Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija

Deutsch, warum nicht?


25.10.2018

Uždaras renginys
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
Kauno g. 7, Marijampolė
Gimnazijos fojė paruošime stendą „Ich und du lernen Deutsch“ („Aš ir tu mokomės vokiečių kalbos“). Per ilgąsias pertraukas skambės vokiška muzika. Pirmų ir antrų gimnazijos klasių moksleiviai populiarins vokiečių kalbą atskirose klasėse „Kalbų dirbtuvėse“. Temos: „Studijos Vokietijoje“, „Vokiečių tautos įžymūs žmonės“, „Lietuva ir Vokietija“, „Vokiečių kalba per dainą ir šokį„, „Aš mokausi vokiškai“. Bus rodomi filmai apie Vokietiją, jos istoriją, lankytinas vietas.
Organizatoriai
Kalvarijos gimnazija

Kokia nuostabi šalis, kurios kalbą aš mokausi


25.10.2018

// 16:00 Uždaras renginys
LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija
Chemikų g. 30, Kėdainiai
Bus rengiama viktorina, kurioje dalyvaus 6 klasių moksleiviai, kurie vokiečių kalbą mokosi kaip antrąją užsienio kalbą. Jie varžysis keliose rungtyse. Kai kurie mokiniai pristatys Vokietiją, didžiausius miestus, papasakos, kuo garsi ši šalis, ką reiktų žinoti mokiniui, kuris mokosi šią kalbą.
Organizatoriai
LSU Kėdainių „Aušros“ progimnazija

Deutschland in meinen Augen


25.10.2018

// 10:35–11:05 Uždaras renginys
Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija
Kniaudiskių g. 67, Panevėžys
Per ilgąją pertrauką skaitykloje pristatysime vasarą įvykusią kelionę į Vokietiją. Mokiniai dalinsis kelionės įspūdžiais, puikiomis nuotraukomis. Išmoksime keletą vokiškų frazių, ragausime vokiškų patiekalų.
Organizatoriai
Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija

Deutsch mit Spaß


25.10.2018

// 10:00–11:00 Uždaras renginys
VDU Atžalyno progimnazija
Partizanų g. 46, Kaunas
Renginio dalyviai dainuos ir vaidins vokiškai, linksmai mokysimės ir švęsime kartu „Ö kaip vokiškai“ šventę.
Organizatoriai
VDU Atžalyno progimnazija

„Ö kaip vokiškai dienos“: integruoti vokiečių kalbos ir mokomųjų dalykų eksperimentai


25.10.2018

// 18:00 Uždaras renginys
Kauno Jono Jablonskio gimnazija
Aušros g. 3, Kaunas
Renginyje susitinka mokiniai ir jų tėvai išbandyti save naujose veiklose: integruotuose vokiečių kalbos ir mokomųjų dalykų eksperimentuose!
Organizatoriai
Kauno Jono Jablonskio gimnazija

Vokiškų pasakų teatras


25.10.2018


Kauno apskrities viešoji bibliotekos Vaikų literatūros skyrius
Lydos g. 2, Kaunas
Darželio auklėtiniai dalyvaus rytmetyje, kurio metu susipažins su vokiečių rašytojų knygomis. Užsiėmimo metu ne tik bus skaitomos pasakos, bet ir atgis stebuklingas lėlių teatras!
Organizatoriai
Kauno apskrities viešoji bibliotekos Vaikų literatūros skyrius

Hallo Deutschland!


25.10.2018

// 12:25–14:00 Uždaras renginys
Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla
Kauno g. 7, Kulvos k., Kulvos sen., Jonavos raj.
Kas sieja Lietuvą ir Vokietiją? Kuo patraukli ir įdomi Vokietija? Koks yra Vokietijos sostinės Berlyno veidas? Kokia muzika skamba Vokietijoje? Šie ir kiti klausimai bus atsakyti skambant dainoms ir dalijantis žiniomis apie Vokietiją.
Organizatoriai
Jonavos r. Kulvos Abraomo Kulviečio mokykla

Studieren und Forschen in Deutschland, Stipendienmöglichkeiten. Eine Informationsveranstaltung


25.10.2018

// 10:00
ISM University of Management and Economics
Arklių g. 18, Vilnius
Ihr seid interessiert an einem Studium oder einer Forschung in Deutschland? Das DAAD Informationszentrum informiert über die Möglichkeiten in Deutschland zu studieren oder zu forschen und über Stipendienangebote. Ort: building I, room 411.
Organizatoriai
DAAD Informationszentrum

Akademisches Oktoberfest


25.10.2018

// 17:00
Universität Vilnius
Universiteto g. 3, Vilnius
Wir möchten herzlich zu unserem Akademischen Oktoberfest in Vilnius einladen. Neben Erfahrungsberichten aus Studium und Forschung wird über Stipendienmöglichkeiten informiert und Bier und Brezeln angeboten. Arbeitssprachen: Litauisch/Deutsch/Englisch. Eintritt frei. Kleine Aula und Cafe der Universität.
Organizatoriai
DAAD Informationszentrum

Ö kaip vokiškai


25.10.2018

// 8:00–12:00 Uždaras renginys
Kauno r. Raudondvario gimnazija
Atgimimo g., Raudondvario km.
Spalio 25-oji – vokiečių kalbos diena gimnazijoje. Fojė esančiame stende – įdomūs faktai apie Vokietiją, mokinių nuotraukų paroda „Ich und Deutsch“, kuriose atsispindės, kaip jie susiję su Vokietija ir vokiečių kalba. Prieš pamokas visus sveikins vokiška muzika, bus dalijamos skrajutės su vokiškais žodžiais. Per ilgąją pertrauką skaitykloje vyks viktorina, dalyviai vaišinsis „Baumkuchenu“.
Organizatoriai
Kauno r. Raudondvario gimnazija

„Info-Deutschland“


25.10.2018

Uždaras renginys
Kauno raj, Garliavos Jonučių progimnazija
Vasario g. 16, Garliava, Kauno raj.
Šią dieną progimnazijos moksleiviai bus pakviesti sudalyvauti viktorinoje apie Vokietiją ir vokiečių kalbą. Nugalėjusios klasės lauks gardūs ir naudingi prizai.
Organizatoriai
Kauno raj, Garliavos Jonučių progimnazija

Deutsch? – Warum nicht!


25.10.2018

Uždaras renginys
Baisogalos gimnazija
Mokyklos g. 25, Baisogala, Radviliškio raj,
8b ir 9ab gimnazinės klasės paruoš plakatą apie Vokietiją bei mobilų žodyną vokiečių ir lietuvių kalbomis, kuris bus eksponuojamas mokyklos erdvėse. 8b klasė pakvies bendraamžius dalyvauti viktorinoje „Wie gut kennst du Deutschland?“ ir išmokti vokiškų dainų. Per pertraukas mokysimės vokiškų frazių ir klausysimės vokiškos muzikos.
Organizatoriai
Baisogalos gimnazija

„Die litauische Dichtung im Gewand der deutschen Sprache“ – „Lietuvių klasikų poezija vokiškai“


25.10.2018

// 17:00
Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka
Respublikos g. 18, Telšiai
Bus skaitoma lietuvių klasikų poezija lietuvių ir vokiečių kalbomis, pristatomi lietuvių poetai. Muzikiniuose intarpuose skambės lietuvių dainos, išverstos į vokiečių kalbą.
Organizatoriai
Vokiečių kalbos ir kultūros draugų klubas

Vokiški pusryčiai


25.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių Gytarių progimnazija
K. Korsako 10, Šiauliai
Mokiniai namuose patys pagamins ir suruoš tradicinį vokiškų pusryčių stalą. Prie stalo pakviesime ir mokyklos bendruomenę.
Organizatoriai
Šiaulių Gytarių progimnazija

Schule frei für Deutsch!


25.10.2018

// 9:00–12:00 Uždaras renginys
M. K. Čiurlionio menų mokykla
T. Kosciuškos g. 11, Vilnius
Planuojame mokyklos fojė aba kieme surengti Flashmobą, mokyklos erdves papuošti mokinių darbais (komiksais, homonimų vizualizacija), per pertraukas kviesti moksleivius ir mokytojus pažaisti vokiškus stalo žaidimus, kartu padainuoti ir atsakyti į viktorinos klausimus.
Organizatoriai
M. K. Čiurlionio menų mokykla

III-iosios Baltijos šalių germanistų dienos


25.10.2018 - 27.10.2018


Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas
Universiteto g. 5, Vilnius
2018 m. spalio 25–27 dienomis Vilniaus universitete vyks trečiosios Baltijos šalių germanistų dienos, šiais metais skirtos vokiečių kalbos ir specialybės sąsajoms. Konferencijoje dalyvaus ir pranešimus skaitys akademinės bendruomenės nariai, svečiai iš Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Vokietijos. Pirmąją dieną dienas atidarys DAAD Informacijos centro Rygoje renginys, skirtas studijoms ir gyvenimui Vokietijoje, antrą dieną vyks renginio dalyvių pranešimai bei seminarai studentams. Paskutinė diena skirta studentų moksliniams pranešimams. Renginyje kviečiami dalyvauti visi norintys moksleiviai, studentai, mokslininkai.
Organizatoriai
Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vokiečių filologijos katedra

Protmūšis


25.10.2018

Uždaras renginys
KTU
Mickevičiaus g. 37, Kaunas
Apie 30 studentų kausis, kuri grupė turi daugiausia žinių apie Vokietiją. Jie ruošiasi jau dabar!
Organizatoriai
KTU

Ö kaip vokiškai


25.10.2018

Uždaras renginys
Kelmės raj. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija
S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Kražiai, Kelmės r.
Vykdoma akcija: aprangos kodas – Vokietijos vėliavos spalvos. / 3 kl. mokiniai rengia plakatus „Mein erstes deutsches Wort“. / Po 3-os pamokos gimnazijos antro aukšto koridorius virs Vokiečių gatve, kur mokiniai stotelėse mokysis vokiškų skaičių, savaitės dienų, mėnesių, pomėgių pavadinimų, išbandys savo žinias loterijoje.
Organizatoriai
Kelmės raj. Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazija

Wähle Deutsch!


25.10.2018

Uždaras renginys
Kauno Žaliakalnio progimnazija
Širvintų g. 15, Kaunas
8 klasių mokiniai, besimokantys vokiečių kalbą, ves atviras vokiečių kalbos pamokėles pradinių klasių mokiniams, žaismingai pristatys parengtas pateiktis „Kodėl verta mokytis vokiečių kalbą?“, iliustruos jas vaizdine ir garsine medžiaga. Taip pat visą savaitę per pamokas bus vykdomas projektas, kurio metu vokiečių kalbą besimokantys mokiniai rinks vokiškus posakius bei frazeologizmus apie kalbą, ieškos atitikmenų kitose kalbose. Per ilgąsias pertraukas mokykloje skambės vokiškos dainos.
Organizatoriai
Kauno Žaliakalnio progimnazija

Vokiečių kalbos diena


25.10.2018

Uždaras renginys
Panevėžio „Žemynos“ progimnazija
Ramygalos g. 99, Panevėžys
Mokiniai pagamins skirtukus su vokiškomis frazėmis ir padovanos juos mokyklos bendruomenės nariams. Per pamokas jie parengs kūrybinius darbus apie vokiškai kalbančias šalis, demonstruojamus mokyklos erdvėse. Per ilgąją pertrauką mokyklos erdvėse skambant vokiškai muzikai mokiniai, kurie mokosi vokiečių kalbos, pakvies į mokymosi stoteles. Atliekant įvairias užduotis bus galima pasimokyti vokiečių kalbos. Skaitykloje mokiniai demonstruos kelionių į Vokietiją nuotraukas.
Organizatoriai
Panevėžio „Žemynos“ progimnazija

Deutsch ist nicht nur Sprachlernen


25.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių „Romuvos“ gimnazija
Dainų g. 7, Šiauliai
Per įvairias veiklas planuojama parodyti vokiečių kalbos integraciją su kitais dalykais: gimnazijos ansamblis dainuos vokišką dainą, integruojant geografiją bus organizuojamos orientavimosi varžybos, moksleiviai parodys spektaklį iš teatro festivalio. Norima moksleiviams parodyti, kad vokiečių kalba kur kas daugiau nei tik kalbos mokymasis.
Organizatoriai
Šiaulių „Romuvos“ gimnazija

Ö kaip vokiškai


25.10.2018

Uždaras renginys
Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija
K. Donelaičio g. 15A, Kazlų Rūda
Visą mėnesį vyks integruotos vokiečių kalbos ir muzikos pamokos. Mokiniai pristatys dainą „Möge die Straße uns zusammenführen ", vyks aktyvioji pertrauka su kūrybinėmis užduotimis.
Organizatoriai
Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija

Studijų galimybės Vokietijoje


25.10.2018

// 12:00 Uždaras renginys
Vilniaus Žirmūnų gimnazija
Žirmūnų g. 37, Vilnius
Į renginį pakviesti buvę gimnazijos moksleiviai ir studijavę Vokietijoje. Taip pat patys mokiniai, kurie vasarą dalyvavo Baden Württemberg studijų motyvacinėje kelionėje, pristatys informaciją bei savo įspūdžius.
Organizatoriai
Vilniaus Žirmūnų gimnazija

Skype seminaras „Vokiečių ir lietuvių literatūrų paralelės“


25.10.2018

// 17:00
Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka
Žeimių g. 9, Jonava
Seminaro metu numatoma, naudojant modernias ryšio priemones, bendrauti su šiuo metu Dresdene, Vokietijoje besistažuojančiu Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto doktorantu Sauliumi Vasiliausku, kuris studijuoja Lyginamąją literatūrą. Pokalbio temos – nuo konkrečių lietuvių ir vokiečių autorių kūrybos apžvalgos iki istorinių abiejų šalių raidos ypatumų ir specifikos. Renginyje dalyvaus Jonavos vokiečių kalbos klubo nariai, Jonavos viešosios bibliotekos Knygos klubo skaitytojai.
Organizatoriai
Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Vokiški šokiai


25.10.2018

// 16:30 Uždaras renginys
Kauno kultūros centras „Tautos namai“
Vytauto pr. 79, Kaunas
Visą mėnesį Vokiečių kultūros ir švietimo centro vaikų šokių kolektyvas mokysis vokiškų šokių. Koncertinė programa bus pristatyta Kauno kultūros centre „Tautos namai“ 2018 m.gruodžio 1 d. renginyje „Vokiečių kultūros dienos Kaune“.
Organizatoriai
Vokiečių kultūros ir švietimo centras

Vokiški pėdsakai gintaro apdirbimo pramonėje Palangoje XIX a. pabaigoje. Verslininkų W. Stantieno ir M. Beckerio asmenybės


25.10.2018

// 16:00
Palangos gintaro muziejus
Vytauto g. 17, Palanga
XIX a. antrojoje pusėje Juodkrantėje iš Kuršių marių dugno buvo kasamas gintaras. Verslo bendrovė „Stantien und Becker“ ieškojo naujų rinkų žaliavai bei kūrė gintaro apdirbimo įmones. Palangoje taip pat yra vokiškų pėdsakų gintaro pramonėje. Paskaitos metu sužinosime apie gintaro verslo ypatumus Palangoje, susipažinsime su verslininkų asmenybėmis. Paskaita vyks lietuvių kalba. Po jos – diskusija lietuvių ir vokiečių kalbomis. Renginį veda Palangos gintaro muziejaus projektų koordinatorė Regina Makauskienė.
Organizatoriai
Lietuvos dailės muziejaus struktūrinis padalinys Palangos gintaro muziejus

Dainuodami mokomės vokiečių kalbos: Dainuok kartu! Šok kartu! Dalyvauk kartu!


25.10.2018

// 10:00
S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos aktų salė
Miško g. 1, Kaunas
Koncertų turas po Lietuvą su Martina Schwarz projekto „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėse grupėse/pirmose klasėse“ dalyviams. Interaktyvių koncertų metu Martina Schwarz ketina išjudinti jaunąją publiką ir įtraukti į savo artistiškus pasirodymus, kad dainuodami vaikai patirtų kuo daugiau gerų emocijų ir taip žaismingai bei nejučia mokytųsi vokiečių kalbos. Registracija: rita.tyde@goethe.de
Organizatoriai
Goethe`s institutas Lietuvoje

Martinos Schwarz seminaras


25.10.2018

// 13:00
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
Vytauto pr. 44, Kaunas
Martina Schwarz suteikia mokytojams puikią galimybę praktiškai ir žaismingai pažinti jos dainas bei jų pagalba atrasti savyje slypintį vaiką. Net mokytojams skirtame seminare nesėdima tyliai! Su jos dainomis susipažįstama žaismingai muzikuojant, šokant ir judant. Šis seminaras suteiks dalyviams daugybę idėjų ir didaktinių patarimų, kaip Martinos Schwarz dainas panaudoti užsienio kalbos pamokoje. Taip pat išnagrinėsite ir aptarsite kitas muzikinio kūrybiškumo ugdymo priemones, kurias puikiai galima panaudoti kalbos mokymui. Registracija: rita.tyde@goethe.de
Organizatoriai
Goethe`s institutas Lietuvoje

Ö kaip vokiškai


25.10.2018

Uždaras renginys
VDU „Rasos“ gimnazija
P. Lukšio g. 40, Kaunas
Šią dieną visus gimnazijoje pasitiks ir lydės vokiški žodžiai, frazės ir tekstai.
Organizatoriai
VDU „Rasos“ gimnazija

Filmas „Viktorija“


25.10.2018

// 20:00
Menų fabrikas LOFTAS
Švitrigailos g. 29, Vilnius
Vokiečių kalbos dienų proga kviečiame į vokiečių režisieriaus Sebastiano Schipperio filmo „Viktorija“ peržiūrą Menų fabrike LOFTAS. Vokiečių ir anglų kalba su lietuviškais subtitrais. Įėjimas laisvas.
Organizatoriai
Goethe`s institutas Lietuvoje
Menų fabrikas LOFTAS

Einfach Deutsch!


26.10.2018

// 8:45−13:00 Uždaras renginys
Hermano Zudermano gimnazija
Debreceno g. 29, Klaipėda
Renginiai vyks per pertraukas. Po pirmos, antros ir trečios pamokos 1−10 klasių mokiniai kvies visus į valgyklą paskanauti vokiškų pusryčių „Deutsches Frühstück“; po ketvirtos pamokos skambės vokiška muzika, 5−8 klasių mokiniai pristatys projektinius darbus „Deutsche Bundesländer“, kiekvienas galės išreikšti savo nuomonę, kuo jam svarbi vokiečių kalba. Po penktos pamokos dainuos mokyklos choro „HZG“ merginos. Spalio 24−26 dienomis 9−10 klasių mokiniai dalyvaus Simono Dacho namų organizuojamame renginyje „Literaturwerkstatt“. Visą savaitę pirmo aukšto fojė bus organizuojama 11−12 klasių mokinių rašinių „Die Rolle der deutschen Sprache“ bei 1−4 klasių mokinių kūrybinių darbelių „Illustrationen der deutschen Abzählreime“ paroda.
Organizatoriai
Hermano Zudermano gimnazija

Lobių medžioklė


26.10.2018

Uždaras renginys
Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla
Linų g. 4, Ukmergė
Mokiniams bus pateiktos QR kodais užkoduotos užduotys. Užduotys bus vokiečių kalba. Iššifravę ir atlikę vieną užduotį mokiniai gauna sekantį QR kodą ir kitą užduotį. Laimi komanda, pirmoji atlikusi visas užduotis.
Organizatoriai
Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla

Švenčiame Europos kalbų dieną


26.10.2018


Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vadoklių biblioteka
Ramygalos g. 39, Vadokliai, Panevėžio r.
Vaikai susipažins su Vokietijos miestais, klausysis, kaip skamba miestų pavadinimai vokiečiu kalba, vokiškus sakinius vers į lietuvių kalbą.
Organizatoriai
Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vadoklių biblioteka

Atvirų durų diena


26.10.2018

// 14:00
UAB „Hausengel International“
Taikos pr. 88a, Kaunas
Įmonės UAB „Hausengel International“ veikla yra betarpiškai susijusi su vokiečių kalba bei kultūra, todėl norime visus besidominčius supažindinti ne tik su mūsų įmonės veikla, bet kartu ir su priemonėmis, kuriomis skatiname mokytis vokiečių kalbos bei pažinti vokiečių kultūrą. Juk nuo užsienio kalbos lygio ir kultūros ypatumų pažinimo labai priklauso užsienyje dirbančio žmogaus integracija, darbo kokybė bei atlygis už jį.
Organizatoriai
UAB „Hausengel International“

Domiuosi vokiečių kalba


26.10.2018

Uždaras renginys
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla
Vasario 16-osios g. 7, Marijampolė
Mokyklos fojė bus rodomas filmas apie Vokietiją, jos istoriją, miestus, įžymius žmonės, ekonomiką, vokišką virtuvę. Bus dalijamos skrajutės apie vokiečių kalbos naudą, studijas šioje šalyje. Mokyklos bibliotekoje ir skaitykloje vokiškai kalbantys mokiniai pamokys pagrindinių vokiškų žodžių, greitakalbių, supažindins su trumpiausiais ir ilgiausiais vokiškais žodžiais, juokingais vertimais.
Organizatoriai
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Überraschungspost/ Staigmenų paštas


26.10.2018

// 11:30 Uždaras renginys
Telšių „Džiugo“ gimnazija
Sedos g. 29, Telšiai
Kiekvienas mokytojas mokytojų kambaryje ras po vardinį laišką-sveikinimą. Sveikinimai bus parašyti vokiškai ir lietuviškai. Tekste bus paryškinti kai kurie vokiški žodžiai ir jų lietuviški atitikmenys. Mokytojai turės juos garsiai perskaityti, o mokiniai stebės, ar mokytojai teisingai taria. Tikimės, kad jie tuos žodžius įsimins ir išmoks. Renginys sumanytas tarsi savotiškas Mokytojo dienos pratęsimas. Atvirukus mokiniai bus pasigaminę per dailės pamokas.
Organizatoriai
Telšių „Džiugo“ gimnazija

Seminaras „Tikslinių grupių informacinė elgsena. Vartotojų tyrimas praktikams“


26.10.2018

Uždaras renginys
VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras (MKIC)
Saulėtekio al. 5, Vilnius
Goethe’s institutas Lietuvoje ir Vilniaus universiteto biblioteka džiaugiasi galėdami prisijungti prie „Ö kaip vokiškai?“ Vokiečių kalbos dienų ir maloniai kviečia į Prof. Dr. Hans-Christoph Hobohm (Fachhochschule Potsdam) seminarą „Tikslinių grupių informacinė elgsena. Vartotojų tyrimas praktikams“. Seminaro tikslinė grupė – Lietuvos bibliotekų atstovai. Dalyvių skaičius ribotas. Registracija vyksta Vilniaus universiteto bibliotekos internetinėje svetainėje.
Organizatoriai
Goethe-Institut Litauen
VU biblioteka

Kennst du Deutschland?


26.10.2018

Uždaras renginys
Kauno Santaros gimnazija
Baltų pr. 51, Kaunas
Mokiniai dalyvaus viktorinoje ir, atlikdami interaktyvias užduotis, artimiau susipažins su Vokietija.
Organizatoriai
Kauno Santaros gimnazija

„Mes kalbame, dainuojame ir žaidžiame vokiškai“


26.10.2018

// 12:00 Uždaras renginys
Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija
Radvilų g. 6, Radviliškis
Vokiečių kalbos popietėje dalyvaus gimnazijos ir dviejų progimnazijų 6–8 klasių mokiniai. Atvykę į renginį, mokiniai išsiskaičiuos ir taip pasiskirstys į komandas, kiekviena komanda prisistatys. Mokiniai aplankys 3–5 stoteles, kuriose atliks užduotis, žais žaidimus ir dainuos vokiškas dainas.
Organizatoriai
Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

„Info-Deutschland“


26.10.2018

Uždaras renginys
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija
Bitininkų g. 31, Kaunas
Šią dieną progimnazijos moksleiviai bus pakviesti sudalyvauti viktorinoje apie Vokietiją ir vokiečių kalbą. Nugalėjusios klasės lauks gardūs ir naudingi prizai.
Organizatoriai
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija

Su daina į vokiečių kalbą


26.10.2018

Uždaras renginys
Vilniaus lopšelis-darželis „Lakštingala“
Lakštingalų g. 10, Vilnius
Pradedame smagiai mokytis vokiečių kalbos su smagiomis dainelėmis, pasikviesime studentų iš Vokietjos ir tėvelių, mokančių vokiškai. Dainuosime, bendrausime, pasipuošime vokiška atributika. Į vokiečių kalbos denas įtrauksime darželio bendruomenę.
Organizatoriai
Vilniaus lopšelis-darželis „Lakštingala“

Kalbamės apie M. Dornfeldt ir E. Seewaldt knygą „Hundert Jahre deutsch-litauische Beziehungen“


26.10.2018

// 18:00 Uždaras renginys
Vilniaus mokytojų namai
Vilniaus g. 39, Vilnius
215 auditorija. Šį kartą „Lotte's“ klubas supažindins atėjusiuosius su 2017 m. pasirodžiusia Lietuvos valstybės atkūrimo proga specialiai parengta knyga „Hundert Jahre deutsch-litauische Beziehungen“ (leidykla Husum). Šios knygos autoriai, Vokietijos istorikai ir politologai Matthias Dornfeldt ir Enrico Seewaldt pasitelkdami archyvinius dokumentus bei istorines nuotraukas šimtmečio šviesoje pristato dvišalius Vokietijos – Lietuvos santykius. Renginio metu supažindinsime su šios knygos turiniu, pateiksime ypač įdomių vietų vertimą į lietuvių kalbą. Įspūdžiais apie šią knygą pasidalins ir ilgamečiai klubo bičiuliai iš Vokietijos Ahleno miesto Mechthild ir Dieter Massin.
Organizatoriai
Vokiečių kalbos bendravimo klubas „Lotte“

Komandinis žaidimas „Įdomybės apie Vokietiją“


26.10.2018

Uždaras renginys
Vilniaus Karoliniškių gimnazija
Sausio 13-osios g. 17, Vilnius
Vilniaus Karoliniškių gimnazijos mokiniams bus pasiūlyta sudalyvauti komandiniame žaidime „Įdomybės apie Vokietiją“. Žaisdami mokiniai ne tik smagiai, bet ir naudingai praleis laiką. Spręsdami QR kodų paveikslėliuose užkoduotas užduotis jie sužinos daug įdomių ir galbūt netikėtų faktų, susijusių su Vokietija.
Organizatoriai
Vilniaus Karoliniškių gimnazija

Tradicijos Bavarijoje


26.10.2018

Uždaras renginys
Panevėžio r. Raguvos gimnazija
Laisvės g. 24, Raguva, Panevėžio r.
Mokiniai, padedami mokytojos, surinks informaciją apie tradicijas Bavarijoje, jas pristatys mokyklos bendruomenei.
Organizatoriai
Panevėžio r. Raguvos gimnazija

Ö könnten Sie wiederholen?


26.10.2018

// 10:45–11:30 Uždaras renginys
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija
P. Vileišio g. 7, Pasvalys
Keturi Vytauto Didžiojo universiteto Vokiečių kalbos ir komunikacijos bakalauro studentai nori atvykti į Pasvalio Petro Vileišio gimnaziją ir surengti renginį Vokietijos tema: supažindinti mokinius su vokiečių kalba, kultūra, žmonėmis – surengti trumpus mokymus, protmūšį.
Organizatoriai
Vytauto Didžiojo universitetas
Pasvalio Petro Vileišio gimnazija

Vokiečių kalbos diena


26.10.2018

Uždaras renginys
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija
Vysk. K. Paltaroko g. 18, Panevėžys
Mokiniai, kurie mokosi vokiečių kalbos, pasveikins mokyklos bendruomenę dovanodami skirtukus su vokiškomis frazėmis. Mokyklos erdvėse vyks mokinių kūrybinių darbų paroda apie vokiškai kalbančias šalis. Per ilgąją pertrauką aktų salėje skambant vokiškai muzikai mokiniai pristatys stoteles, kuriose bus galima atlikti įvairias užduotis, pasimokyti vokiečių kalbos. Ekrane bus demonstruojamos kelionių į Vokietiją nuotraukos.
Organizatoriai
Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija

Eksperimentai vokiškai


26.10.2018

// 9:00–11:00 Uždaras renginys
Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio gimnazija
Mokyklos g. 1, Šaukėnų mstl., Kelmės raj.
Rajono 6–8 klasių moksleivių grupės stotelių metodu atliks eksperimentus ir užduotis vokiečių kalba.
Organizatoriai
Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio gimnazija

Ö kaip vokiškai


26.10.2018

Uždaras renginys
Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija
Vydūno g. 15, Jurbarkas
Mokiniai paruoš stendą apie Vokietiją, pasidalins įspūdžiais iš kelionių po šią šalį, iliustruos vokiškas patarles, išrinks ir užrašys gražiausius vokiškus žodžius. Spalio 26 d. vyks susitikimas su tarptautinių jaunimo debatų alumnų asociacijos nariais.
Organizatoriai
Jurbarko A. Giedraičio-Giedriaus gimnazija

Vokiškasis matinee


26.10.2018

// 11:45–12:45 Uždaras renginys
Švietimo ir mokslo ministerija
A. Volano g. 2/7, Vilnius
Vokietijos ir Lietuvos ryšių kontekstai istorijos, meno, literatūros srityse vokiečių ir lietuvių kalbomis.
Organizatoriai
Švietimo ir mokslo ministerija

Deutsch? Warum denn nicht?


26.10.2018

Uždaras renginys
Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija
Mokyklos g. 5, Akademijos mstl., Kauno r.
Šios dienos renginiai bus skirti ne tik populiarinti vokiečių kalbai, bet ir parodyti gimnazijos, ir ne tik jos, bendruomenei, kaip smagu mokėti vokiškai žaisti, dainuoti, dalyvauti viktorinose. Gimnazijos abiturientai įkurs vokiškai kalbančių šalių patiekalų kioskelį, surengs gimnazijos pradinukams pirmąją vokiečių kalbos pamoką, gimnazistai dalyvaus viktorinoje „Wie gut kennst du DACHL Länder?“ Erasmus+ projekto „Mobilios hidroelektrinės“, kuris vyksta vokiečių kalba, dalyviai pristatys pačių sukurtą hidroelektrinę.
Organizatoriai
Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija

Ö kaip vokiškai


26.10.2018

Uždaras renginys
Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija
Vilniaus g. 2, Pilviškiai, Vilkaviškio raj.
Mokiniai paruoš plakatus apie vokiškai kalbančias šalis, dalyvaus viktorinoje „Die deutschsprachigen Länder“.
Organizatoriai
Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazija

Deutsch mit Spaß


26.10.2018

Uždaras renginys
Šiaulių Gegužių progimnazija
S. Dariaus ir S. Girėno g. 22, Šiauliai
6−8 klasių mokinių varžytuvės, skirtos „Ö kaip vokiškai" savaitei, bus vedamos integruotos vokiečių kalbos ir mokomųjų dalykų pamokos.
Organizatoriai
Šiaulių Gegužių progimnazija

Dainuodami mokomės vokiečių kalbos: Dainuok kartu! Šok kartu! Dalyvauk kartu!


26.10.2018

// 10:00
Mokytojų namų Didžioji salė
Vilniaus g. 39, Vilnius
Koncertų turas po Lietuvą su Martina Schwarz projekto „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėse grupėse/pirmose klasėse“ dalyviams. Interaktyvių koncertų metu Martina Schwarz ketina išjudinti jaunąją publiką ir įtraukti į savo artistiškus pasirodymus, kad dainuodami vaikai patirtų kuo daugiau gerų emocijų ir taip žaismingai bei nejučia mokytųsi vokiečių kalbos. Registracija: rita.tyde@goethe.de
Organizatoriai
Goethe`s institutas Lietuvoje

99 Luftballons


26.10.2018

// 11:00–12:30 Uždaras renginys
KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas
A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas
Planuojame piešti ir rašyti vokiškai ant šaligatvio prie fakulteto. Dalyvauja vokiečių kalbą besimokantys studentai. Panaši veikla vyks ir Kauno Simono Daukanto progimnazijoje. Keisimės nuotraukomis ir palinkėjimais.
Organizatoriai
KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas

Vokiečių kalba dainos ritmu


27.10.2018

// 12:00
Jurbarko rajono viešoji biblioteka Juodaičių filialas
Liepų g. 1, Juodaičių k., Jurbarko raj.
Klausysimės įvairios muzikos vokiečių kalba, aptarsime, iliustruosime piešiniais.
Organizatoriai
Jurbarko rajono viešoji biblioteka Juodaičių filialas

Popietė „Prieš Jus − Vokietija“


27.10.2018

// 13:00
Jurbarko rajono viešoji biblioteka Girdžių filialas
Ateities g. 5, Girdžiai, Jurbarko raj.
Susipažinsime su Vokietijos istorija, simboliais, žymiais žmonėmis, valgiais, tradicijomis. Išmoksime vokiškai pasisveikinti, skaičiuoti.
Organizatoriai
Jurbarko rajono viešoji biblioteka Girdžių filialas

Vokietija? Tai įdomu!


27.10.2018

// 12:00
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka Armeniškių filialas
Armenos g. 38, Armeniškiai, Jurbarko raj.
Popietė suaugusiesiems ir vaikams. Bibliotekininkė pateiks svarbiausių žinių apie šalį, jos žmones, papročius ir tradicijas. Planuojama pasikviesti bibliotekos lankytoją, nemažai laiko praleidusią Vokietijoje, pasidalinti įspūdžiais. Vaikams bus siūloma paklausyti vokiečių kalba įgarsintos pasakos. Bibliotekos duris papuošime vokiškais pasisveikinimo ir atsisveikinimo žodžiais. Visiems dalyviams bus išdalintos atmintinės, supažindinančios su pagrindinėmis vokiečių kalbos frazėmis.
Organizatoriai
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka Armeniškių filialas

Vokiečių kalbos diena


27.10.2018

// 12:00–14:00
Visagino kultūros centras
Vilties g. 5, Visaginas
1. Viktorina „Ką jūs žinote apie Vokietiją?“ 2. Virtuali kelionė po Vokietiją (filmas). 3. Vokiečių būrelio mokinių pasirodymas: pasakos „Ropė“ ir „Kaip genys norėjo vesti“. 4. Žaidimai vokiečių kalba.
Organizatoriai
Visagino kultūros centras

Spektaklis „Karalienė Luizė“


28.10.2018

// 17:00
Klaipėdos dramos teatras
Teatro g. 2, Klaipėda
Spektaklis, istorinė drama „Karalienė Luizė“ (aut. A. Juozaitis, rež. G. Padegimas, pagr. aktorė Inga Jankauskaitė), Didžiojoje salėje. Apie spektaklį: http://kldt.lt/renginiai/karaliene-luize/
Organizatoriai
Klaipėdos dramos teatras

Ö kaip vokiškai


28.10.2018

Uždaras renginys
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija
Skroblų g. 3a, Vilnius
Visą savaitę mokiniai domėsis vokiečių kalba ir vokiškai kalbančiomis šalimis. Tie, kurie mokosi vokiečių kalbos, supažindins tuos, kurie nesimoko. Vyks protmūšiai, parodos.
Organizatoriai
Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija
Vilniaus „Vilties“ pagrindinė mokykla

Kai kraštas vadinosi Memelland


28.10.2018

// 12:00
Saugų evangelikų-liuteronų bažnyčia
Tilžės g 25, Saugų km., Šilutės r.
Klaipėdos krašto autechtonų, likusių gyventi savo gimtinėje, pasakojimai apie savo vaikystę, jaunystę. Prisimenami papročiai ir tradicijos, kurios buvo ar yra tęsiamos. Bus kalbama apie švietimo situaciją šiose vietovėse per asmeninę patirtį, sudėtingą vietinių gyventojų padėtį pokario laikotarpiu.
Organizatoriai
Saugų evangelikų-liuteronų parapija

Paskaita. Prof. Dr. Günther Heydemann „Sėkminga transformacija – sėkminga vienybė? Vokietija 30 metų po susivienijimo"


29.10.2018

// 17:00
Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas, 211 aud.
Universiteto g. 7, Vilnius
Paskaitoje bus diskutuojama apie fundamentalius politinius, ekonominius ir socialinius transformacijos procesus Vokietijoje, kuriuos šalis išgyveno taikios 1989–1990-ųjų revoliucijos Rytų Vokietijoje metu bei po susivienijimo. Renginio kalba – vokiečių (su sinchroniniu vertimu į lietuvių kalbą).
Organizatoriai
Vokietijos istorijos instituto Varšuvoje padalinys Vilniuje

Vokiškų diskusijų klubas laukia tavęs


29.10.2018

// 16:00–18:00
Vokiškų leidinių biblioteka Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje, 404 kamb.
Radastų g. 2, Kaunas
Kviečiame naujus narius! Jei norite prisijungti prie mūsų, prašome registruotis el. paštu info-de.kaunas@kvb.lt arba skambinkite tel. (8 37) 32 42 29 arba užeikite į 404 kamb. Laukiame naujų bičiulių su pasiūlymais.
Organizatoriai
Vokiškų leidinių biblioteka Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje

Kontaktai

Projekto iniciatoriai

Informacinis partneris

RėmėjasDisclaimer | Data privacy | Terms of use | © 2018 Goethe-Institut
Į pradžiąĮ pradžią
Pradžia | 
© 2019 Goethe-Institut | Disclaimer | Data privacy | Terms of use