Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)

TestDaF yra pažengusiųjų lygio kalbos egzaminas. Jis atitinka Bendrųjų Europos kalbų metmenų kalbos mokėjimo lygius B2 ir C1. Šis egzaminas atveria galimybes studijoms Vokietijoje, nes jį pripažįsta visos Vokietijos aukštosios mokyklos. Dalykinės žinios nebūtinos.

Sėkmingai išlaikę TestDaF Jūs parodote, kad, be kita ko, gebate

  • trumpuose įvairaus pobūdžio tekstuose atsirinkti svarbią detalią informaciją,
  • suvokti publicistinių bei mokslinių tekstų, nagrinėjančių visuomeninio ir politinio gyvenimo ar mokslo temas, esmines mintis ir detales,
  • iš kasdienių situacijų pasisemti reikalingos detalios informacijos,
  • klausyti ir suprasti pokalbius ar interviu bendro pobūdžio mokslinėmis arba studijų temomis,
  • suvokti mokslinėmis temomis skaitomus pranešimus,
  • parašyti suprantamą aiškios struktūros tekstą ir pagrįstai argumentuoti,
  • aprašyti, apibendrinti ir palyginti duomenis,
  • diskusijų ir pokalbių metu užimti argumentuotą poziciją, svarstyti alternatyvas ir kelti hipotezes.
Daugiau informacijos ir pratybų medžiaga egzaminui
TestDaF
Nuorodos šia tema