Lygių aprašymas A1–C2

Goethe's instituto egzaminai atitinka vieną iš šešių kalbos mokėjimo lygių pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis (BEKM): nuo A1 pradedantiesiems iki C2, įrodančio aukščiausią kalbos žinių lygį.

Goethe's instituto egzaminų ir kalbos kursų lygiai

Lygis
pagal
BEKM*
Bendrieji Jaunimui Studijoms Profesijai
A1   SD1 Fit 1
A2   SD2 Fit 2
B1   B1 B1
B2   B2 TestDaF ZDfB
C1   C1 TestDaF  
C2   C2: GDS C2: GDS


Reikalavimai

Visus egzaminus galima laikyti ir nelankius kalbos kursų, jeigu kalbos žinių lygis atitinka keliamus reikalavimus. Vis dėlto patartina dalyvauti parengiamuosiuose kursuose – tiesioginiuose, nuotoliniuose arba derinant abu mokymosi tipus.


BEKM*: Bendrieji kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo Europoje metmenys

Informacija apie Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis

Pradedantis vartotojas
A1 A2
Geba suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes, kad patenkintų konkrečius poreikius. Geba prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų (pavyzdžiui, kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus. Geba susikalbėti labai paprastai, jei tik pašnekovas kalba lėtai, aiškiai ir yra pasirengęs padėti. Geba suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo sritimis (pavyzdžiui, apie asmenį, šeimą, pirkimą, vietos geografiją, darbą). Geba komunikuoti įprastose kasdienėse situacijose apie žinomus dalykus, kai tereikia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti. Paprastomis kalbos priemonėmis geba papasakoti apie savo išsilavinimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius.
 
 
 
 
Savarankiškas vartotojas
B1 B2
Geba suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria darbe, mokykloje, poilsiaudami ir pan., svarbiausias mintis. Geba susidoroti su dauguma keliaujant susiklostančių situacijų toje šalyje, kurioje kalbama tiksline kalba. Geba bendrauti daugelyje numatomų kasdienio gyvenimo situacijų ir kai kuriose netikėtose situacijose. Geba kurti paprastą rišlų tekstą įprastomis arba jam įdomiomis temomis. Geba apibūdinti patirtį ir įvykius, svajones, viltis, norus, trumpai nurodyti priežastis ir paaiškinti nuomones ar planus. Geba suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas profesinėmis temomis. Geba pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti žodžiu ir raštu, todėl bendravimas su gimtakalbiais, nesukeliant jiems įtampos ir patiems jos nejaučiant, yra visiškai įmanomas. Geba kurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais, išdėstydamas įvairių pasirinkimų pranašumus ir trūkumus.
 
 
 
 
Geras vartotojas
C1 C2
Geba suprasti įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus ir suvokti potekstę. Geba spontaniškai, laisvai, ilgai neieškodamas raiškos priemonių, išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras. Geba lanksčiai ir veiksmingai vartoti kalbą visuomeniniais, akademiniais ir profesiniais tikslais. Geba kurti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą sudėtingomis temomis laikydamasis stiliaus ir formos reikalavimų, tinkamai vartodamas siejimo priemones. Geba lengvai suprasti iš esmės viską, ką girdi ar skaito. Nuosekliai atpasakodamas diskusijas, pasakojimus ar nuomones geba apibendrinti skirtingų skaitomų ar klausomų šaltinių informaciją. Geba spontaniškai, visiškai laisvai ir tiksliai, perteikdamas reikšmės niuansus išdėstyti savo nuomonę, nuostatą, pažiūras net ir sudėtingesnėse situacijose.

Kalbos mokymasis

Goethe´s instituto portalas

Video: Vokiečių kalbos kursai Vokietijoje

GERMAN

German © Goethe-Institut
Tapk kino žvaigžde naujame GERMAN treileryje!

Konkursai ir stipendijos

Įvairūs pasiūlymai iš Vokietijos ir Lietuvos