Tilman Baumgärtel

Tilman Baumgärtel: Net.art: võrgukunsti materjalid © Eesti KunstiakadeemiaTilman Baumgärtel: Net.art: võrgukunsti materjalid © Eesti KunstiakadeemiaBaumgärtel, Tilman
Net.art: võrgukunsti materjalid
Tõlkinud: Medea Jerser
Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2006
ISBN 9789985970607
Originaali pealkiri: net.art - Materialien zur Netzkunst
© Verlag für moderne Kunst, Nürnberg, 1999

net.art dokumenteerib esimest korda Internetis alguse saanud kunstilisi tegevusi, mis on viinud võrguspetsiifilise kunsti tekkeni. Teose keskmes on autori vestlused rahvusvahelise võrgukunsti skeene olulisemate esindajatega. Intervjuusid täiendab üksikasjalik sissejuhatus Interneti kunsti arengu kohta.

    litrix.de: saksakeelne kirjandus internetis

    Saksa kaasaegset kirjandust vahendav portaal

    Raamatud, millest räägitakse

    Soovitused Kesk- ja Ida-Euroopast uue saksakeelse ilu- ja mõttekirjanduse kohta. „Raamatud, millest räägitakse“ esitleb kaks korda aastas uusi raamatuid ja vahendab hetkesuundumusi.