Ulrich Beck

Ulrich Beck: Riskiühiskond: teel uue modernsuse poole © Tartu Ülikooli KirjastusUlrich Beck: Riskiühiskond: teel uue modernsuse poole © Tartu Ülikooli KirjastusBeck, Ulrich
Riskiühiskond: teel uue modernsuse poole
Tõlkinud: Andres Luure
Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005
ISBN 9949111803
Originaali pealkiri: Risikogesellschaft: auf dem Weg in eine andere Moderne
© Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1986

„Ajalooliste katastroofide poolest polnud see sajand tõesti vaene: kaks maailmasõda, Auschwitz, Nagasaki, seejärel Harrisburg ja Bhopal, nüüd Tšernobõl. See sunnib ettevaatlikult sõnu valima ja teritab pilku ajalooliste iseärasuste suhtes. Kõik kannatused, kogu häda ja vägivald, mida inimesed on inimestele põhjustanud, tunnevad siiani ainult „teiste” kategooriat - juudid, neegrid, naised, asülandid, dissidendid, kommunistid jne.”

    litrix.de: saksakeelne kirjandus internetis

    Saksa kaasaegset kirjandust vahendav portaal

    Raamatud, millest räägitakse

    Soovitused Kesk- ja Ida-Euroopast uue saksakeelse ilu- ja mõttekirjanduse kohta. „Raamatud, millest räägitakse“ esitleb kaks korda aastas uusi raamatuid ja vahendab hetkesuundumusi.